stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Aankoop van 3 huizen en erven aan de Goudsbloemgracht te Amsterdam

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste lezer,

Ik heb een akte die ik niet goed kan lezen. Okay, ik ben daar ook niet echt bedreven in.

Is er iemand die mij kan en wil helpen?

Het gaat om de volgende akte: https://archief.amsterdam/api/file/A/yB253jd3y0xTKFoPUThSRTtMx0PSNEPq0*7VoVmUhOIzVJbP3LHJ0A2F235OM1VmFf2OU46vt6E*orG6n3nrAg/f/A11654000361-highres.pdf

Ik hoor het graag. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Robert Radevan.

Robert Radevan

Pauwel

Leesbaar gemaakt

Jan Clavaux

Voor de demping in 1857 was de Willemsstraat een gracht die Goudsbloemgracht heette.

Deze gracht ontstond toen vanaf 1612 vanuit de Brouwersgracht de grachtengordel in zuidelijke richting werd gegraven. In de Jordaan waren uiteindelijk elf grachten: van noord naar zuid: Palmgracht, Goudsbloemgracht, Lindengracht, Anjeliersgracht, Egelantiersgracht, Bloemgracht, Rozengracht, Lauriergracht, Elandsgracht, Looiersgracht en Passeerdersgracht.

De bewoners en omwonenden noemden de Goudsbloemgracht het 'Fransche Pad'; zelfs zo hardnekkig dat die ook in officiële documenten zo werd genoemd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willemsstraat_(Amsterdam)

Pauwel

inschrijvingsdatum: 23-11-1759
naam bruidegom: Johann Friedrich Michel
naam bruidegom: Jan Frederich Mighel
naam bruid: Johanna van der Vorst
bronverwijzing: DTB 737, p.131
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26254518

inschrijvingsdatum: 14-05-1779
naam bruidegom: Jacob Brugman
naam bruid: Johanna van der Vorst
naam eerdere man: Johannes Fredrik Michielse
bronverwijzing: DTB 624, p.130
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26186113

Pauwel

datum overdracht: 14-12-1779
verkoper: Erven Johan Frederik Miggel
koper: Marcus Radevan
straatnaam: Willemsstraat
straatnaam in bron: Fransepad (NZ)
omschrijving: 3 huizen en erven, tussen de twee laatste bruggen in de Brillehofjesgang aan de WZ
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21702345
https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=radevan&i2=2&p2=d&m2=12&y2=1779&x=14&z=b#A11654000361

Pauwel

  1     Wij Sebastiaan van Nooten Jansz. & Jan Jacob van Herzeele
         schepenen in Amsterdam, oirconden en kennen
         dat voor ons gecompareert sijn Jacob Brugman
         als in huwelijk hebbende Johanna van der Vorst, en
  5     deselve Johanna van der Vorst, ten dezen met gedagte
         haare man geadsisteert en door hem hiertoe geauthoriseert
         sijnde sij Johanna van der Vorst geweest eerder weduwe
         en erfgenaeme van wijlen Johan Frederik Miggel
         die bij twee distincte ordinaris quitscheldingen sub
10     datis 27 januarii 1767 en 15 mey 1771 den eigendom
         bekoomen heeft tot de naebeschreve perceelen 
         ende gelieden uit de hand verkocht, en mitsdien
         alsnu opgedragen en quytgeschouden te hebben
         aan Marcus Radevan drie huisen en hunne
15     erven, naast elkanderen staande en gelegen op het
         Franse Pad aan de noordzijde, tusschen de twee
         laatste bruggen in de Brillehofjesgang aan de westzijde,
         en dat met zodanige belendenen, strekkingen, vrij-,
         onvrijheeden en gemeenschappen als de voorschreve
20     perceelen sijn hebbende en de oude brieven van opdragt
         daarvan zijnde komen mede te brengen, waaraan ter
         dezen word gerefereerd; voorts in allen schijne de voorschreve perceelen
         aldaar gelegen sijn beheint belent en betimmert staan.
         Ende sij comparanten bekenden daarvan al voldaan
25     en wel betaalt te weesen den laatsten penning met den
         eersten, soodat sij daaromme beloofden (onder verband
         van alle hunnen goederen roerende, onroerende praesente
         en toekomende) de voorschreve drie perceelen te vrijen,
         en vrij te waaren, jaar en dag, als men in gelijke
30     schuldig is te doen, en alle oude brieven af te nemen, sonder
         argh of list. In oirconde dese brieve bezegeld met onse
         zegelen den 14e december a[nn]o 1779.

Pauwel


Hartelijk dank voor de transcriptie. Ik ben hier heel blij mee.

Robert RadevanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!