stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » ondertrouw akte Amsterdam 21-10-1608 DTB 413 p.304 Adriaensz, Pieter en [van] Steenwinkel, Maaike Wi

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Gaarne hulp hierbij. Ik kan er niet veel meer van maken dan:

Pieter Adriaens van Delff  steenhouwer  oud 29 jaare (2 ans) woont naast 't glashuijs overleggende sijn moeders consent(?)
en (15 ans) Maaiken van Steenwinkel Willemsdr van Antwerpen oud 21 jaren

T. Simoons

Janny Bijsterveld

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-vries/I3465.php

Zij zijn 25 oktober 1608 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland in de kerk getrouwd.

 

inschrijvingsdatum: 21-10-1608
naam bruidegom: Adriaensz, Pieter
naam bruid: [van] Stenwijnckel, Maaike
naam bruid: [van] Steenwinkel, Maaike Willems
(In de kantlijn):
"Pieter Adriaensz
Het moeders consent ingebracht
den 25 october predijkant(?) Oosterwijck
ende Daniel Plancius
Pieter Adriaens van Delft Steenhouwer oud 29 Jaeren
wonend te Ams. naast het Glashuijs hier opleggend zijns
moeders consent in te brengen geassisteert met Claes Ariaens,
bij eede verklaerende een vrije Sone te wezen ter eenre
Ende Maeijken van Steenwinkel, Willemsdr. van Antwerpen
oud 21 Jaeren wonend te Ams. op de breed straet
geassisteert met Willem van Steenwinkel haer vader ter
andre zijde
(handtekening)
Pieter Aeriaens
Maijken van Stenwijnckel"

Janny Bijsterveld

Willem van Steenwinckel, timmerman, wordt op 17.8.1590 in het Poortersboek van Amsterdam ingeschreven.

G.Karssenberg


een afbeelding plaatsen
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=adriaen*&i2=2&p2=d&y2=1608&x=20&z=b#OTR00008000158

Compareerden als voren Pieter Adriaensz. van Delff steenhouwer oud 29
jaeren woonen[de] ^2 an[nis]^ naast het Glashuys hem opleggen[de] zijns moeders consent in
te brengen geassisteert mit Claes Ariaens., bij eede verklaerende een vrije p[er]sone
te wezen ter eenre ende Maeyken van Steenwinkel Willemsdr. van
Antwerpen oud 21 jaeren wonen[de] ^15 an[nis]^ op de Breedstraet geassisteert mit Wille[m]
van Steenwinkel haere vader ter andre zijden.

[marge:] Dit moeders concent ingebrocht
den 25 october geteyckent Oosterwijck
en[de] Daniel Plancius

Pauwel

Guilliam van Steenwinckel verkoopt op 4.12.1620: De Twee Kamelen, huis en erf, Breestraat.

G.Karssenberg

Willum van Ste(e)nwi(n)ckel en Maeicke Willums/Melis laten in de Nieuwe Kerk in Amsterdam twee kinderen dopen: Daeneijl (29.1.1591) en Lijsbet (26.7.1592).

G.Karssenberg

En uit hetzelfde gezin ook nog: Susanna (Oude Kerk - 13.2.1594) en Jan (Nieuwe Kerk - 30.1.1599).

G.Karssenberg

Meijcke Steenwinckels op de Breestraet wordt op 22.1.1629 begraven (Nieuwe en Engelsche kerk).

G.Karssenberg

In het bovenstaande bericht van Pauwel zie ik het volgende staan bij het bruidspaar:  ^2 an[nis]^ en ^15 an[nis]^. Betekent dit dat de bruidegom  2 jaar en de bruid 15 jaar op het vermelde adres ( te Amsterdam) woonden, Pauwel? Ik heb zo'n vermelding eerder verkeerd getranscribeerd en dus niet opgemerkt. 

Tineke Tjoelker

@Tineke Tjoelker,

Het Stadsarchief Amsterdam geeft in het Voorbeeld bij de Index Ondertrouwregisters de volgende toelichting. 
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/voorbeeld/index.nl.html

Voor 1603 (kerk) en 1606 (pui) werden in de ondertrouwregisters nog geen voorgedrukte formulieren gebruikt, maar werd de verplichte tekst geheel uitgeschreven. De tekst van de akte links bovenaan luidt als volgt:
Ten dage en(de) voor Com(m)iss(arissen) voorsc(hreven) compareerden Jan Jacobsz, varendgeselle, oudt xxv jaren, woonen(de) in Sint Jacobsstrate, geassisteert mit Femmetgen Pietersdr, sijn moeder, ter eenre(=ter ener zijde), en(de) Annetgen Sijmonsdr, van Antwerpen, oudt xx jaren, (bovengeschreven: 12 ans, dat betekende dat Annetgen sinds twaalf jaar in Amsterdam woonde), woonen(de) als vooren, geassisteert mit Sijmon Jansz hare vader en(de) Brechge Pietersdr hare moeder, ter andere zijden, ende geven aen verzoekende als voren Ende naerdien zij op alles naer behooren geantwoordt hadd(en), sijn hun hare geboden v(er)williget.

Waarom het er in het Frans staat, is mij niet duidelijk. De toevoeging wordt er zo te zien steeds achteraf – door een tweede hand? – bovengeschreven.

Soms lijkt er 'ais' (Latijn?) te staan, wat in transcripties vaak voluit genoteerd wordt als 'a[nn]is' (vgl. 'ao' voor 'a[nn]o'), althans, zo kom ik het meermaals in gedrukte transcripties tegen.

Chris van Dijkum en ik hebben ons al eens eerder over het probleem gebogen. Zie https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/38438/0.

In deze tekst van T. Simoons lees ik 'an' + afkortingshaaltje, in het eerste geval nog + punt. Niet helemaal uit te sluiten valt dat we 'ans' moeten lezen.

Pauwel

Bedankt voor de snelle uitgebreide reactie, Pauwel! Dit biedt mogelijkheden voor verder onderzoek van de families van Delft en van Steenwinckel. Misschien zijn het mijn voorouders.

Tineke Tjoelker


Allen heel hartelijk bedankt voor de informatie en transcriptie

Met vriendelijke groeten, Nine Simoons

T. SimoonsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!