stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » doop Arij Jans Capiteijn, 30-3-1698, Heerjansdam

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Voor de tweede maal vandaag een onleesbare (doop)inschrijving tegengekomen, is er iemand die dit wel kan lezen en kan/wil helpen? Het is een flink stuk tekst en ik mis er te veel van om een goede opzet te maken. Het zijn wel de leukste inkijkjes in wat er speelde in die tijd.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-CH26?i=70&cc=2037907

dito (30-3-1698)

een kind gedoopt onegt en buyten huwelijk geteeld
moeder Trijntje Jochem Man

get Jochum Cornelis Man en Pleuntje Pleunen; vader en moeder van Trijntje Jochems Man.

moeder getuijgde ( .. en onbejaard zijnde) om zonder hinderen te antwoorden op de artr....des . voor ..het formulier des doops ..de na kerken  ouders getuige werden afgevraagd ..en dat ouderling Dirick Laurens van der Vliet ..overgedragen dat weekend ten tijd het doop...
t voort kind is ter doop gedragen van Neeltje Abrahams nog leerling lidmaat in dezes kerk

helaas onleesbaar verder

Alvast dank! mvgr Ineke Kroon

Ineke Kroon

Hier een poging, maar nog steeds veel onduidelijk.

een kind gedoopt onegt en buyten huwel[ijck] geteelt Arij
gen[aemt]
moeder Trijntje Jochums Sman
getuijgen Jochum Cornelis Sman en Pleuntje Pleunen; vader en moeder van Trijntje Jochems Sman.

welcke getuijgden siek en onbequaem sijnde, om inde
kercke te antwoorden op de articulen des? int voorlesen
en het formulier des doops, int gemeen esna? kerckenordre
de getuijgen werden afgevraagt, ten tijde vanden huijsbesoecking 
dan zij deses gedarep?, na het voorlesen van die arti[ulen] ? en dat 
ouderling Dirick Laurens van der Vliet hebben be? des tot haer
cate ten elinden? en sig ingevolge ook selve te gedragen overgevende
dat makende ten tijde van het doopen en hets[elv]e kint des articulen
door mij met ja uijt haer naem zoude werd beantw[oord],
gelijck ook de moeder Trijntje Jochums aen ons die artic[ulen]
te beantw[oorden] en overgaf, dat alsbovenm voer de gemaeckt uijt haer naem te gek? welck ook is geschiet
tvoors[eijde] kint is ten doop gehouden van Neeltje Abrahams huijsvrouw 
van Willem Kevering, lidmaat in dese kerck

JP Ouweltjes

Nou, ik vind het heel knap! Het is echt pittig om te lezen, zelfs met transcriptie nog niet helemaal duidelijk wat hier staat. Duidelijk is dat het om een onecht kind gaat en dat haar ouders, doopgetuigen, ook aan de tand gevoeld worden. Dank!

Ineke Kroon

Vergroot de afbeelding door erop te klikken.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-CH26

Ik stel wat aanvullingen voor op de transcriptie van JP Ouweltjes (onder dankzegging):

  7        welcke getuygen (siek en onbequaem sijnde om in de
  8        kercke te antwoorden op de articulen die in ’t voorlesen
  9        van het formulier des doops in ’t gemeen en na kerckenordre
10        de getuygen werden afgevraagt) ten tijde van [de] huysbesoucking
11        den 27 deser geda[...] (na het voorlesen van die artic[ulen]) aen mij en den
12        ouderling Derck Laurents van de Vliet hebben betuygt die tot haer
13        laste? ten? nemen, en sig ingevolge van [de]selve te gedragen, overgevende
14        dat in de kercke ten tijde van het doopen van het v[oor]s. kint die articulen
15        door mij met ‘ja’ uyt haer naem zoude werden beantw[oort], [doorhalingen]
16        [doorhaling] gelijck ook de moeder Trijntje Jochums aen ons die artic[ulen] [...]
17        te beantw[oorden], en overgaf, dat als boven voer de gemeente? uyt haer naem te geschieden?, ’twelck ook is geschiet.
18        ’t Voors. kint is ten doop geheven van Neeltje Abrahams huysv[rou]w
19        van W[ille]m Levering, litmaat van dese kerck.

Pauwel


Hartelijk dank!

Ineke KroonPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!