stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Hulp gevraagd bij interpretatie

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

RAWB OR Etten fol. 118vo. 20-4-1511 Transcripties Maagdenberg, R0007, 55, blz 211.

Soms zijn de akten wat cryptisch. Wie kan hier zijn licht over laten schijnen? Hartelijk dank. Aad

Heyn Michiel Adriaenszn, kendt om een somme etc, vercocht te hebben Claes Heyn Neven een half bunder lants alsoot daar leet in de Brande, west: aen Jan Cornelis Knapen, zuit: aen Claes van der Strompe, oost: ae Heynric Michiels vors. noort: aan Neel Heynrics….Vrij metten helft van een half veertel rogs van den anderen helft medepant V oud groete tot cynse ende IX st. erflic, ende met noch IX st. medepant. Dies moet Neel Heyn Neven daer over wegen ende Heyn Michiels. Gevest etc. anno XI, den XXste aprils. Present. Wil ende Cornelis.

Deselve kent noch vercocht opt half buynder dat hi behout denselven Clays XXV st. lichtmisse; de werderhelft west aen Clays buynder, oost: aen Wouter …… , Vri ut supra. Te quiten met XLII gld. Ende pacht; die predicto, presentibus prescripti.


 

A. Neeven

Heyn Michiel Adriaenszn bekent land verkocht te hebben aan Claes Heyn Neven. Het betreft een half bunder land gelegen in de Brande. Belendingen: ten westen Jan Cornelis Knapen, ten zuiden Claes van der Strompe, ten oosten de verkoper en ten noorden door Neel Heynrics [vermoedelijk de zuster van de koper].

Daarna enkele bepalingen mbt het verkochte land, dat onder meer belast is met erfcijns.

Tenslotte -denk ik- nog enkele bepalingen aangaande de resterende halve bunder toekomende aan de verkoper. Ik begrijp niet goed of dit nu ook verkocht wordt.

JP Ouweltjes


Dank u wel voor de reactie. Het gaat mij nu net over die zinnen. Ik lees: Er rust een halve veertel rogge cijns op de verkochte bunder. Op de andere helft rust een erfelijke cijns V oud groete van negen stuivers. Er is een medepand als borg. Is dat de cijns van V oude groet? Dies moet Neel Heyn Neven daer over wegen ende Heyn Michiels.

Deze zin begrijp ik niet of staat hier dat de medepand in handen is van Neel Heyn Neven en Heyn Michiels?

Deselve kent noch vercocht opt half buynder dat hi behout denselven Clays XXV st. lichtmisse; de werderhelft west aen Clays buynder, oost: aen Wouter …… , Vri ut supra. Te quiten met XLII gld. Ende pacht

Deselve slaat volgens mij op Heyn Michiel Adriaenszn die nog een halve bunder verkocht te heeft aan Clays Heyn Neven, maar die in zijn (Heyn Michiel) bezit blijft, maar waar klaas op Maria Lichtmis 25 stuvers cijns op moet betalen. Dit stuk land is belendend aan de bunder die aan Clays Heyn verkocht is. Vrij van cijns zoals boven beschreven maar die betaald kan worden met 42 gulden samen met de pacht. 

Ik hoor uiteraard graag ieders mening. Bedankt, Aad

A. NeevenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!