stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Johan then Korttenhaeve pacht goed ter Horst

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste Forumleden,

Ik heb moeite de volgende akte te ontcijferen en kan alle hulp gebruiken!

(rechtermuisklik afbeelding openen in nieuw venster geeft volledige scan)

Ik heb zelf een beginnetje geprobeerd:

1. Inden jair ons heren duisent vijf hondert ende ... ende ... op ... ... ..... 
2. v... h... v... und verpacht ... in ... ende Johan ... als k..k.. van vo..
3.
4. guit ... then Horst tot bouwmans 
5. ... Johan then kortenhaive und mechtelt sijnen huisfrouw .. jair ... ... op pijn..
6. 
7. ende
8.
9. In ... ... dat Johan ... dat hoigt land sall
10. Johan then
11.
12.
14.
15.
16. Johan
17. sall der
18. en mechteld sijn huijsfrouw aller jair in pacht
19.
20. op ... ... ... ... ... sijn .. dat Johan aller jair ... sall 
21. half hondert ... van  Johans
22.
23. und
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

 

Alvast Dank!

wouterk

Nou dat is inderdaad een beginnetje ;-)

Al eens een cursus oud schrift overwogen?

JP Ouweltjes

Inderdaad. Een cursus zou zeker niet verkeerd zijn. Als iemand een goed boek hierover kan aanraden hoor ik het ook graag.

Als iemand de eerste paar regels zou kunnen aanvullen zou dat ook al enorm helpen! Dan kan ik beter vergelijken.

wouterk

01 Inden jair ons heren duijsent vijffhondert ende seeven ende twijntich op satersdach pl visitanon mairt
02 vugmis heb[be]n vuijtgedain md verpacht, Ffrans te Wijtte ende Johan Aetsack als kerckmeesteren van wegen
03 onser liever vrouwen inder collegiater kercken van Sente Walburgen bijnnen Zutphen, dat erue ende
04 guet geheijten ther Horst tot Bouwmans Recht gelegen inden kerspel van Almen, dat amgenaimt
05 heefft Johan ten Kortenhaeue, md Mechtelt sijnre huijsfrouwe sess jair lanck, amgaen[de] op pijnxteren
06 neestkomen[de], als men schrijven sall, acht ende twijntich, auer sess jair dairnae weders vuijtgaen[de], in vurwairde
07 ende manieren hijrnae beschrevene, bij alsoe dat Johan vurs[eijt] ende Mechtelt dit vurs[eijde] erve wall tot drije haire
08 auer messen, md dat vurs[eijde] erve wall bouwen ende begaden sall, als sijn nabueren bane[?] ende beneden doin
09 in vurwairden dat Johan vurs[eijt] dat hoighelandt sall zeijen op de darde garue, md dat zijde lant sall
10 Johan then halue zeijen, md die helffte weijden, dan des soe sall die thijende dair to werens vuijtgain[de]
11 offte dat zijde landt, soe worf nijet op en qweem, dat ment zeijen konde, soe salmen dat liggen laiten
12 te heijten, md dat sall Johan vurs[eijt] hoijen ons die helffte, md Johan sall die kermeesteren deell to huiss
13 fuijeren, buijten der kerckmeesteren vurs[eijt] terijnge offte onkost voirt sall Johan vurs[eijt] dat huijs want dichte
14 ende dackdichte waeren ende holden, buijten der kerckmeestern vurs[eijt] kost offte schaide, then won? saicke datmen
15 dair ennich eijcken holt te behoiffde, dat sullen die kerckmeesteren bekostigen, md daviot sullen die kerckmeesteren
16 Johan vurs[eijt] te vollenste komen mit tijn halff hondert latten, offit men zij daviot behoeffde, dan Johan
17 sall die haelen buijten derf kerckmeesteren vurs[eijde] kost. Oick sijn vurwairden dat dat Johan then Korttenhaeue
18 ende Mechtelt sijn huijsfr[ouwe] alle jair te pacht geuen sullen op alle Sente Marten inden weijnter sess golden
19 rijnsche gulden, off paijnning dat dair guet vur is, md dairtoe vijer par gueder pacht hoenre
20 op Sente Marten vurs[eijt], oick sijn vurwairden, dat Johan alle hair setten sall offte laeten setten eijn
21 halff hondert paethen van Johans vurs[eijde] holt buijten der vurs[eijde] kerckmeesteren schaide, oick sijn vurwairden
22 off die kerckmeesteren vurs[eijt] den hoff wolden laiten paeten mit Aefft boemen, dat moigen zij doir onbekroet
23 md wat Aefft datter wuijst, nu ofte hijrnae mails, dat sall alle tijt halff md halff wesen, ende gheijn
24 Aeftt vuijtgescheijden, oick sijn vurwairden, dat Johan gheijn holt om gelt fuijren en sall offte gheijn[..]
25 mesch offte holt vander horst huijren en sall, dit allt sonder argelist deser cedulen sijn twee
26 alleijns halden van woerden tot woerde duch A.B.C.D. vuijtten anderen gesneden, der die kerckmeestern
27 eijne md Johan then Korttenhaeue ende Mechtelt sijn huijsfr[ouwe] dit ander heb[be]n[de] aru op dach, dair vurs[eijt]
28 voirt sijn vurwairden off Johan sijne pacht vurs[eijt] nijet en betaelde soe sullen die kerckmeestern vurs[eijt] sulx moigen verhaelen
29 ais peter indie desen die dair vur
30 burge gewoirden is

JP Ouweltjes

Hier een eerste indruk (het kostte me een uur). Er zitten nog veel fouten in. Als ik weer tijd heb kijk ik er verder naar en pas ik mijn bovenstaande transcriptie aan. 

JP Ouweltjes

Meer over oud schrift:

https://www.geneaknowhow.net/faq/onderzoek/paleografie-hulp.htm

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/Documenten/Cursusboek-paleografie.pdf

Er is vast nog veel meer te vinden. Zoekt u maar zelf via google.

Het is ook leuk om in groepsverband een cursus te volgen. Daarvoor kunt u zich ongetwijfeld tot het archief bij u in de buurt wenden.

JP Ouweltjes

Heel erg bedankt JP!

Hier leer ik alweer een hoop van omdat ik de transcriptie nu weer met de tekst kan vergelijken. :D

wouterk

In den jair ons heren duysent vijffhondert en[de] soeven en[de] twyntich op satersdach p[os]t visitacion[em] mariae virginis = 6 juli 1527. 

md moet ind zijn (handschrift uit het oosten van het land, ind betekent ende, vgl. und)

ChrisvD

r. 8 ... bave[n] en[de] beneden ...

Pauwel

Dit is een mooi voorbeeld van een chirograaf.
Soms lees ik de spelling van een woord wel ietsje anders, maar de betekenis wordt niet anders. Een uitzondering maak ik voor ’kerckmeiste[re]’ dat zo vaak voorkomt.
7. jaire[n]
10. to voerens
11. vroich
12. to hoyen ... om
15. dairtoe
16. eyn halff ... offte mer[?] zij dairtoe
19. payment
25. vuyren
27. Act[um] op dach dat[um] vurs.
29. Eesen https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Ehze

ChrisvD


r. 24 ... gheyne[n]

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!