stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp voor akte huwelijksvoorwaarden

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Graag hulp gevraagd voor het lezen van onderstaande scan. Hij is te lezen via onderstaand de link (link kopiëren mislukte helaas)

http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=34&miadt=39&miaet=54&micode=702-3295-5&minr=34315218&miview=ldt

Het gaat om de huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk tussen Jan van Rosendael en Geertruijd Schade.

Alvast bedankt!

Rosemarie van den Kieboom

Bedet

Dank je Bedet! Dat leest een stuk makkelijker! Nu nog in normaal leesbaar NederlandsBlij

Rosemarie van den Kieboom

01 Op huijden den xiiiien junij des jaers xvic acht
02 ende veertich compareerde voor mij onders[schreven]
03 not[ari]s s'hooffs van Utrecht en die getuijgen
04 nab[e]n[oem]t den E[dele] heere Diderick van Roosendael
05 advocaet voor den Hove van Hollandt, als 
06 vader vanden heere Mr Johan van Roosendaell
07 meede advocaet sijnen soon, constituerende
08 indier qualite ende maeckte machtich
09 special[ijck] in crachte deses, de heer Nicolaes
10 Derout omme uijt sijne comparantes naeme
11 d'aenteijckeninge vande gebooden met
12 joffrouw Geertruijt Scade voor de 
13 magistraet der stadt Utrecht te laten
14 doen, ende inde proclamatien vandien
15 te consenteren ende voorts omme alles te
16 verrichten welck die saecke vereijschen
17 sall, ende den heere comparant present sijnde
18 soude konnen ofte mogen doen. Beloovende
19 de rate onder verbant als na rechten
20 en versochte hier van acte dewelcke is
21 dese. Aldus gedaen t'Utrecht ten huijse
22 vanden heere Mr. Peter Scade ter p[rese]ntie
23 vanden selven ende Mr. Willem van
24 Roosendaell meede advocaet als
25 getuijgen hier toe versocht, die de
26 minute deses onder mij notaris
27 berustende metten heere comparant
28 ende mij not[ari]s onderteijckent hebben
29 ten jare ende date voors[chreven].

JP Ouweltjes

De transcriptie:

1: Op huijden den xiiii-en Junij den jaers xvj C acht-
2: ende veertich, compareerde voor mij onderss-
3: not(ari)o s'hooffe van Utrecht en(de) die getuijgen
4: nabut den E.(delen) heer Diderick van Roosendael
5: Advocaet voor den hove van hollandt, als
6: vader van heere Mr johan van Roosendaell
7: meede Advocaat sijnden soon, constitueerde
8: indier qualite ende maeckte machtich
9: special in crachte deses, de heer Nicolaes
10: Derout, ome uijt sijns Comp(aran)ten naeme
11: d'aenteijckeninge van de gebooden met
12: joffrouw Geertruijt Scade voor de
13: Magistraet der Stadst Utrecht te laten
14: doen, ende inde proclamatien vandien
15: te consentieren, en voorts ome alles te
16: verrichten welck die sacke vereijschen
17: sall, en den heere Comp(aran)t present sijnde
18: soude komen offe mogen doen beloovende
19: de rato onder verbant als na rechten
20: en versochte hier van acte dewelcke is
21: dese Aldus gedaen t'Utrecht ten huijse
22: van heere Mr Peter Scade, ter p?tie
23: van selven de Mr Willem van
24: Roosendaell meede Advocaet als
25: getuijgen hier toe versocht, die de
26: minuten deses onder mij notario
27: berustende metten heere Comp(aran)t
28: den mij not(ari)o onderteckent hebben
29: ten jare en(de) dage voorss
30: quod attestor

Te lang mee bezig geweest om de transcriptie van JP Ouweltjes te zien verschijnen: Kop tegen de muur 

A van Egmond (oud)

Zonde. Het zou mooi zijn als je kunt zien dat er op dat moment ook iemand anders aan het typen is, zoals in skype of whatsapp. 

JP Ouweltjes

Je zou een vooraankondiging kunnen doen en daarna als het klaar is het resultaat toevoegen.

De vooraankondiging dat je er mee bezig gaat kan snel worden toegevoegd.

Volgende keer eens proberen Juichend

A van Egmond (oud)

Ik doe het soms door een bericht te plaatsen met daarbij vermeld "wordt aangevuld". Maar het ging zo makkelijk deze keer dat ik er niet aan dacht.

JP Ouweltjes


Dank jullie wel voor al jullie bijdragen! Echt heel fijn!

Rosemarie van den KieboomPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!