stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Familierelatie met overledene Arien Cornelisz Papendorp (voogden) [opgelost]


Profiel afbeelding

Leeshulp gevraagd. Bijgaande link verwijs naar een begraafinschrijving in het Utrechts Archief van Arien van Papendorp, 15-08-1664 (NL-UtHUA 711 124 img 362). 

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mires=0&mif3=Utrecht&mip1=papendorp&mip3=arien&mip5=Utrecht&mibj=1664&miej=1664&mib1=158

Het betreft de rechter pagina - 676, de zesde inschrijving van boven: Arien Cornelisz van Papendorp laat na zijn huijsvrouw vier onmondige voorkinderen. Dan worden waarschijnlijk voogden genoemd die een familierelatie hebben met de overledene.

Kan iemand mij helpen met een transcriptie ? Bij voorbaat dank,

Daan Schinkel, Beverwijk

Daan Schinkel

"Arien Cornelissen van Papendorp buijten de
Catharijnen nalatende sijn huijsvrouwe ende vier
onmundige voorkinderen waer van de voight
van s'vaders zijde is Willem Arissen in den
G(?)roten dorst op 't Santpadt ende van s'moeders
zijde Sweer Tonissen mede ontrent voorscreven
Poort St. Jacob 8 dragers"

Tineke Tjoelker

Dank je wel Tineke ! Heel blij mee Rollende ogen. Sweer Tonissen herken ik. Het is de grootvader van de voorkinderen. Nu op zoek naar Willem Arissen.

Met vriendelijke groet. Daan Schinkel, Beverwijk.

Daan Schinkel

Het lijkt mij dat hij een oom van de voorkinderen is en broer van hun moeder Claesgen Anthonis van Brevelt. Dan zou Anthonis Huijberts van Brevelt de grootvader kunnen zijn.

Tineke Tjoelker

Je hebt gelijk ! Ik was wel bekend met het huwelijk van de grootouders van de (voor)kinderen

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/personen-mais?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mires=0&mip1=hu*&mip3=ant*|w*&mibj=1550&miej=1700&mib1=157

Maar hoe deze familie (later genoemd Van Brevelt/Van Breeveld) in elkaar steekt en het feit dat Sweer Tonissen een broer (en dus oom van de voorkinderen) van Claesgen Athonis van Brevelt was had ik nog niet gezien. Daar moet ik dan verder naar zoeken. Hoewel de dopen in Utrecht er niet lijken te zijn over deze periode, althans geïndexeerd. Misschien geven de notariële akten nog houvast.

Over de voogd aan vaderszijde: Willem Arissen. Wellicht is dit een kandidaat.

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=199&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mires=0&mip3=wil*&mip4=papend%3Frp&mibj=1550&miej=1700

Het is in dit geval geen oom aan vaderszijde. Dat zou Gerrit Cornelisz van Papendorp, alias den Gelen moeten zijn geweest. De broer van Arien Cornelissen van Papendorp.

Er bestaat een verband tussen de staken Van Papendorp, Den Gelen en Van Swesereng(h) : Publicatie Gens Nostra 66 (2011) - Van Sweserenge, Van Papendorp, De Gelen en Van den Nieuwendijk, een familie van boeren, burgers en buitenlui in en om de stad Utrecht (Casper van Burik / Denis Verhoef).

Ik moet het oud schrift gaan begrijpen ! Wellicht toch een cursus volgen.

Daan Schinkel

Nu op zoek naar Willem Arissen.


Aktedatum:    11-07-1657
Akteplaats:    Utrecht
Bruidegom:    Willem Adriaenssen
Bruid:    Jacomijntgen van Papendorp
Voornaam:    Jacomijntgen
Patroniem:    Cornelis
Tussenvoegsel:    van
Achternaam:    Papendorp
Gezindte:    Utrecht
Toegangsnummer:    711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer:    86
Paginanummer:    7

Aktenummer:    34
Datum:    13-04-1652
Soort akte:    Afstand
Samenvatting:    van de koop van 5 morgen en 23 roeden land te Westraven die
getransporteerd dienen te worden ten behoeve van tweede party
Cessionaris:    erven Willem van Pyslweert     
Peter Wttenbogaert
Cedent:    Geertgen Gerrits
Voornaam:    Geertgen
Achternaam:    Gerrits
Naamsvariant:    Gertgen Gerrits van Wessum
Naam partner:    wed. Cornelis Janss van Papenderp     
Adriaen Cornelissen van Papenderp, zoon     
Jacomyntgen Cornelis van Papenderp, dochter
Notaris:    N. DE CRUYFF
Toegangsnummer:    34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:    U034a003

Willem H.

Het is in dit geval geen oom aan vaderszijde. Dat zou Gerrit Cornelisz van Papendorp, alias den Gelen moeten zijn geweest. De broer van Arien Cornelissen van Papendorp.

Het is dus wel een oom aan vaderszijde, namelijk de man van zijn zuster Jacomijntjen van Papendorp.

Tineke Tjoelker

De grootouders van vaderszijde gingen op 4 mei 1611 te Utrecht in ondertrouw:

"Cornelis Janss zoone van Jan Gerritss woenende in Papenderp
ende Geertruyt dochter van Gerrit Jacobss van Rossum woenende in twael (?)"

In de kantlijn: "Gesolemniseert den 18 maij 1611 voor ...(?)"

Gezindte: Voor het gerecht.

Tineke Tjoelker

Willem en Tineke !  Jullie zijn geweldig. Beide ooms van de voogden gevonden en persoonsgegevens kunnen aanvullen in de stamboom. Ik wil nog wel het gezin van Anthonis Huijberts van Brevelt - de grootvader aan moederszijde completeren nu.

Tineke, ik heb nog wel een vraag over de ondertrouw van de grootouders. In de kantlijn staat dus een datum en het woord "Gesolemniseert". Weet je de betekenis van dit woord?

Mag ik je nog vragen om mij te helpen met een transcriptie van de begrafenisinschrijving van Jacomijntgen - de zuster -. Ik kan een groot deel al lezen maar het einde over haar onmondige kinderen niet.

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/personen-mais?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mires=0&mip1=papend*&mip3=jacom*&mizk_alle=cornelis*&mibj=1664&miej=1664&mib1=158 

Pagina 691, het zesde vak van boven. Bij voorbaat dank.

Daan Schinkel

Fijn, dat we je zo goed hebben kunnen helpen. Solemniseren is met betrekking tot een huwelijk: "Plechtig, met alle vereischte vormelijkheden, bevestigen of voltrekken". De betekenis van dergelijke woorden kun je vinden in de Historische Woordenboeken: http://gtb.inl.nl/search/#.
Die site gebruik ik vaak. Ik zal naar de begraafinschrijving kijken.

Tineke Tjoelker

De begraafinschrijving is als volgt:

"Jacomijntgen Cornelis van Papendorp
huijsvrouw van Willem Arissen van der
Steech buijten de Catharijne Poort
nalatende haer man met sijnen onmundige
collaterale erfgenamen geen vast goet
St. Jacob 8 dragers"

Collaterale erfgenamen zijn bloedverwanten in de zijlinie. Het lijkt erop, dat dit echtpaar zelf geen nog levende kinderen heeft en er alleen neven en/of nichten van haar mans kant zijn

Tineke Tjoelker

Grootmoeder Geertgen Gerrits van Rossum werd op 28 januari 1656 te Utrecht begraven:

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mires=0&mip1=rossum&mip3=g*&mibj=1656&miej=1656

" Geertgen Gerrits van Rossum weduwe
van Cornelis Jansz Papendorp bij den
Dooffpoort nalatende echte mundi-
ge kinderen met echte overleden soons
kinderen onmundich daer van Adriaen
Cornelisz van Papenderp aen't Cingel aldaer de oom is, St. Jacob"

Was er een overleden zoon? Hierboven noem je Gerrit Cornelisz van Papendorp. Volgens deze begraafinschrijving was hij voor 28 januari 1656 overleden en heeft hij kinderen nagelaten, van wie Adriaen Cornelisz van Papendorp de oom was.

De Doofpoort was een 15-eeuwse buitenpoort, die bij de stad Utrecht stond. Op wikipedia.org staat er een een aardige tekening van.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doofpoort

Tineke Tjoelker

Ondertrouw Gerrit Cornelisz te Utrecht op 21 april 1638:

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mires=0&mip1=mastw*&mip5=utrecht&miej=1656

"Gerrit Corneliss woonende in Papendorp ende
Nelleken Dircx van Mastwijck woonende bij Woerden
(in de kantlijn:
attestatie gegeven den 21en
april 1638"

Tineke Tjoelker

Tineke. Ik was even druk met andere dingen :-). 

Er was idd een overleden zoon. Gerrit Corneliszoon is op 21-07-1651 ingeschreven in het begraafregister. De eerste inschrijving op de linker bladzijde volgens mij. Daarna voor mij onleesbaar. Wel iets met de 'dootkist'. Hij laat ook 'onkundige' kind(eren) na? Hij was gehuwd met de in jou later geplaatste reactie later door jou Nelleken Dircx van Mastwijck.

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=dt%7Casc&mires=0&mip1=cornelisz&mip3=gerrit&mibj=1651&miej=1651&mib1=158

Die kinderen heb ik overigens nog nergens kunnen vinden.

In notariële akte vindt je wel personen ... Gerritsz Papendorp (1675) maar die zijn niet te linken aan 'onze' Gerrit Corneliszoon.

Daan Schinkel


Er staat volgens mij:

"Gerrit Corneliss van Papendorp nalatende sijn
huijsf[rouwe] mit echte onmundige kinderen sijnde deselve
op de dootkiste geleijt St. Jacob"

Tineke TjoelkerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu