stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Leeshulp Calisregister Amsterdam 1667 [opgelost]


Profiel afbeelding

getuijchde

presentibus de heeren

Mardonis? haal ik er niet uit 

Pauwel

Ik lees hier Pieter Janss van Mardoúw.

Pauwel

@Pauwel,

Ik zal het onmiddellijk veranderen in "Pieter Janss van Mardoúw"

Wim Hobers

Heb ik het nu goed:

Pieter Jansz varentman [overleden]  van Mardou in Noorwegen
heeft naegelaten vier  k[inder]en doch geen middelen
soo als Femmetgen Jans de weduwe 
v[er]claerde​
sulcx dat sij deselve niets voor vaders erff
en can bewijsen twelck Engeltge Peter getuijchde
waerachtich te sijn 15 maert 1667 ...

p[rese]n[ti]b[us] de heeren Spiegel en[de] Pancras w[eesmeesteren]

Wim Hobers

Nog wat richtingen gezocht voor mijn zoektocht: 

Reden: In 1708 zijn alle DTB's van Hardenberg verbrand, net als het stadje zelf. Dat betekent dat ik de bewoners van het buurtschapje Ane in bronnen buiten Hardenberg moet zoeken. Daarom ben ik altijd blij als ik een oud inwoonster van Ane vindt. Femmetje Jans komt van Ane. (Ane kerkte in Hardenberg)

Een mogelijk spoor naar bv Notaris archief is dus belangrijk voor mij. 

Wat me hier opvalt is dat de Calis inschrijving op "15 maert 1667" is. Dat is 10 dagen na haar ondertrouw met haar tweede man:

Den 5 Maart  1667
Compareerden Anthoni van Braeckel van Swol passementwercker oud 26 jare oud oud(ers) doot 
geas(siteert) albert  Brummer woont ind(e)  Lelidwarstraet 
ende  femmetie jans van Anen wed(uwe) van P(iete)r jans woont ut (supra) .

Klopt het dat de inschrijving dus is gedaan OMDAT zij wilde hertrouwen? Kan dat betekenen dat Pieter al maanden / jaren ? voor die datum op zee is gebleven?  Ik heb nl. in een ander geval in "Averijgrosse" een verslag van een fatale zeereis gevonden en zoek hier dus een mogelijk tijdslot om verder te speuren.

Groet,

Wim

Wim Hobers

Ja ten tijde van haar ondertrouwinschrijving zal haar wel zijn gezegd dat ze naar de weesmeesters moest gaan omdat ze weduwe was met kinderen. Deze weeskamerinschrijving is dus na de ondertrouwinschrijving, en voor de trouwinschrijving door de betreffende kerk. Pieter is daarvoor overleden, er staat nergens wanneer. Zijn plaats van overlijden lijkt ook niet vermeld, er kan niet worden geconcludeerd dat hij op zee is overleden. 

Peter S

@Peter S,

Je hebt gelijk Ik zal "op zee" weg halen. Ik heb ooit in Calis een "verdwijning" gevonden waarvan ik later in een scheepssoldijboek  van de VOC ontdekte dat hij op  de Atlantische Oceaan was overleden. Dat hoeft hier niet zo te zijn.

Groet,

Wim

Wim Hobers

Klopt het dat de inschrijving dus is gedaan OMDAT zij wilde hertrouwen? 

Zoals Peter S. al stelt: ja, zolang een weduwe geen wijzigingen in haar burgerlijke staat aanbrengt kan zij zich die bemoeizuchtige weeskamer van het lijf houden!  Een tweede huwelijk staat met stip op één als reden tot het inschakelen daarvan. Een gedeelde eerste plaats eigenlijk, want als de weduwe zelf ook overlijdt is het ook noodzakelijk.

Er kunnen vermoedelijk meer redenen zijn: spilzucht of drankzucht van die weduwe, bijvoorbeeld, zodat ze onder een vorm van curatele wordt geplaatst. Of misschien een faillissement, waarbij haar boedel publiek verkocht moet worden. Maar dat komt veel minder voor.

Petra

Dank je wel Petra. Duidelijke uitleg.

Groet,

Wim

Wim Hobers

Ik zal het onmiddellijk veranderen in "Pieter Janss van Mardoúw"

Het diacritische teken boven de -u- hoef je dan natuurlijk niet over te nemen. Dat was even voor de duidelijkheid.

Simon Hart geeft i.d.d. ook Mardonis, maar dat berust toch op een leesfout, denk ik.

"Engeltge Peter" is vreemd, op het eerste gezicht. Als je Pieter in r. 1 en het patroniem op deze plaats vergelijkt, lijkt er mij geen enkel bezwaar om Pieters (met -s) te lezen.

Ik zou in r. 1 eerder Jans[en] – zo ondertekent hij zelf in de otr.-akte – dan Jansz. noteren. Een -z staat er natuurlijk niet, wél een afkortingsteken/-haal.

- Noorwegen, of staat er Norwegen?

Met [overleden] heb ik nog steeds moeite.

Het is wel een leuk handschrift, eigenlijk ;-)

Groet, Pauwel

Pauwel

Hallo Pauwel,

Het is wel een leuk handschrift, eigenlijk ;-);  Mooi. Voor mij acadabra.

Alle Peters, Pauwel en Petra bedankt.

DIT is het geworden.  @Pauwel ik heb je bedenkingen en aanwijzingen gevolgd. O.a. "overleden" weggelaten.

Groet,
Wim

Wim Hobers


Pieter Jans[en] varentman van Mardou in Norwegen
heeft naegelaten vier k[inder]en doch geen middelen
soo als Femmetgen Jans de weduwe v[er]claerde
sulcx dat sij deselve niets voor vaders erff
en can bewijsen 'twelck Engeltge Pieters getuijchde
waerachtich te sijn. 15 maert 1667, p[rese]n[ti]b[us] de heeren Spiegel 
​en[de] Pancras w[eesmeesteren].
https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5004/2.21.1/start/150/limit/10/highlight/9

Lijkt me prima zo.
Ik denk dat achter 'varentman' het woordje 'uyt' staat, dat is doorgehaald en vervangen door 'van'. 
Blijkbaar is achter Norwegen iets als 'overleden op zee' – al dan niet met opzet – weggelaten.
​Het vraagteken achter 'verclaerde' kan m.i. weg.
presentibus = in aanwezigheid van ...

Groet, Pauwel

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu