stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » Onleesbare documenten uit 1785Profiel afbeelding
Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sinds kort ben ik in het bezit van 3 notariele documenten uit 1785, Taalgebruik uit die tijd verhindert mij te begrijpen wat de betekenis is. Wie heeft suggesties om dit op te lossen? Was er maar een Google translate hiervoor!

Peter Wiss - 7 feb 2023 - 11:07 (laatst bijgewerkt 7 feb 2023 — 12:46 door auteur)

U zou kunnen beginnen met het plaatsen van de scans op dit forum.

JP Ouweltjes - 7 feb 2023 - 11:22

Heeden den dartigste November 
zeventien hondert drie en tseventig des 
avonds om 8 uuren compareerden
voor mij mr. Joh Beukelaar Not & 
Dr. Nicolaas Oorthuijsen en Catharina Koning
egtelieden wonende op de Reguliersbreestraat 
bij de Muntsluis alhier de onderges.
getuijgen zoo zij verklaren bekent 
gesont van lichamen

haare zinnen verstant en uijtsprake wel heb-
bende en gebruijkende als uijterlijk bleeke. 
Dewelke verklaarden bij deese te maken haar 
testament ende uijterste wille in manieren
navolgende
Voor aff herroepen zij testateuren en doen dood 
en de te niet alle testamenten codicillen en 
andere soorten van uijterste wille bij haar 
beide off elk appart voor dato deezes eenigssints 
gemaakt off gepasseert.
Ende opnieuws disponeerende zoo stellen 
zij testateuren malkanderen over en weeder te 
weeten d'eerststervende den langstleeven-
de tot zijn of haar eenige ende algehele erf-
genaam en dat in alle de goederen roerende 
ende onroerende actien crediten en geregtig-
heeden geen van dien uijtgezondert die d'eerst-
stervende met er dood ontruijmen ende nala-
ten zal met volle regt van erfstelling.
'T geen voorsz. staat verklaaren zij testa-
teuren te zijn haar testament ende uijtertste 
wille begeerende dat het zelve als zodanig off 
zoo als 't best kan bestaan zal werden agter-
volgt en nagekomen froom (sroom?) genoomen

eenige omissie off defecten 
versoekende hiervan acte 
Gepasseert in Amsterdam ter presen-
tie van d'heeren Willem Hulscher en 
Louis Gravelle des Vallees d'eerste op Singel 
over De Latijnse School en de tweede 
gebuur der testateuren als getuijgen 
hiertoe versogt die verklaren de 
testateuren te kennen van? die zij
gaan doen noemen.

JP Ouweltjes - 7 feb 2023 - 15:05

Dit testament van 1773 is ook hier te vinden in het StadsArchief Amsterdam:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/a3cb51cc-4d1f-50ee-e053-b784100a6caf

Anje B. - 7 feb 2023 - 15:17

Op de eerste pagina staat:

Zonder verband en de Testateuren verklaren geen f 4000 gegoed en onbeampt te zijn

Anje B. - 7 feb 2023 - 15:35

volgt en nagekomen froom (sroom?) genoomen

volgt en nagekomen schoon genoomen 

Dr. Nicolaas Oorthuijsen en Catharina Koning

Dr. Nicolaas Oortgijsen en Catharina Koning

 


 

Anje B. - 7 feb 2023 - 16:25

Dat was me bekend, daar had ik ze onlangs gevonden. Nu nog proberen iemand te vinden die ze kan "vertalen". 

Dank

Peter Wiss - 8 feb 2023 - 08:59


Een link plaatsen is altijd handig, je kunt dan goed vergroten en eventueel doorbladeren naar vergelijkbare aktes als je aan een woord twijfelt, om te vergelijken.

Anje B. - 8 feb 2023 - 09:51Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu