stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » Schepenbankakte Budel 26-05-1658 opgelostProfiel afbeelding

graag controle en correctie van onderstaande transcriptie:

 

Op dato voorsz. soo hebben de voorsz. arbitters

ende scheijmannen geraempt, gesloeten ende geaccordeert

de voorsz. questie naer hunnen beesten

verstanden, dat den voorsz. Gerart Hian

als gecondemneerde sal op leggen ende betalen

de somme van gelijck hem is volgenden,

inden iersten soo sal den voorsz. Gerart Hian op

leggen ende betaelen de somme van XXIIII st[uiver]s

Bulder gelt van elcken vaetsaet soo groet

als het selve sal gemeten worden ende dat

van sedert den jaere 1636 tot

jaere ............ (?), ende noch soe sal den voorsz. Gerart

op leggen ende betaelen jaerende voorsz.  aenen (?) de

somme gelijck het sal blijcken beijde (?)

veeste (?) opte coeper met den intrest

van dijen tsedert de vercoepinghe van

lant bij Peter Duijsters gecocht alhier,

oock in questie  soo veel als den voorsz. Gerart

tselve heeft vercocht aenden voorsz. Peter Duijsters,

item oock van het huijs dat den voorsz.  Gerart

van de plaets heeft vercocht, oock in questie

waer van den voorsz.  Geraert sal op leggen ende

betaelen aende voorsz. aenen (?), ende ..... (?) gelijck hij

tselve heeft vercocht met den intrest van

dijen sedert de vercoepinghe, te weten hondert

ende sesendertich guldens Bulder gelt, item

voor de brackelen (?) van de schueren tgeens

de soldaeten verbrant hadden voor den onderschreven

enen halven rccx (?) dalder eens sal gehouden wesen

den voorsz. rendant oock enen halve geven, item

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Henry Duisters - 2 dec 2023 - 12:56

Op dato voorsz. soo hebben de voorsz. arbitters
ende scheymannen geraempt, gesloeten ende geaccordeert
de voorsz. questie naer hunnen beesten
verstanden, dat den voorsz. Gerart Hian
als gecondemneerde sal opleggen ende betalen
de somme van gelijck hier is volgenden,
inden iersten soo sal den voorsz. Gerart Hian op-
leggen ende betaelen de somme van XXIIII stuyvers
Bulder gelt van elcken vaetsaet soo groet
als hetselve sal gemeten worden ende dat
van sedert den jaere 1636 tot
jaere 1658(?), ende noch soe sal den voorsz. Gerart
opleggen ende betaelen aen de voorsz. Aerts(?) de
somme gelijck het sal blijcken beyde
veeste (?) opte coepe met den intrest
van dyen tsedert de vercoepinghe van het
lant bij Peter Duysters gecocht alhier,
oock in questie  soo veel als den voorsz. Gerart
tselve heeft vercocht aen den voorsz. Peter Duysters,
item oock van het huijs dat den voorsz.  Gerart
van de plaets heeft vercocht, oock in questie,
waer van den voorsz. Geraert sal opleggen ende
betaelen aende voorsz. aenen (?), ende ... (?) gelijck hij
tselve heeft vercocht met den intrest van-
dyen sedert de vercoepinghe, te weten hondert
ende sesendertich guldens Bulder gelt, item
voor de brackelen van de schueren tgeens
de soldaeten verbrant hadden voor den onderschreven
enen halven ricx dalder eens sal gehouden wesen
den voorsz. rendant oock enen tselve te geven, item

G. Ouweneel - 6 dec 2023 - 11:09


Geert, bedankt

Henry Duisters - 6 dec 2023 - 11:45De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu