stamboomforum

Forum logoBoeken, publicaties, websites » Nieuwe bronbewerking: Noordwijkse gezinnen in de 16e en 17e eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste forumgenoten 

Na de publicatie van mijn Noordwijk/Boekhorstboek in 2014 ben ik niet in een genealogisch zwart gat gevallen maar ben ik aan de slag gegaan om de Noordwijkers uit de 16e en 17e eeuw in kaart te brengen. Dat heeft nu geleid tot een eerste publicatie van een aantal bestanden, die via deze <link> te vinden zijn. 

Kern van de bestanden is een bewerking van de Noordwijkse trouw- en doopboeken tot en met 1735 welke tezamen met het vastleggen van de echtparen waarvan in Noordwijk geen huwelijk is gevonden geresulteerd heeft in een verzameling van gegevens van circa 4600 gezinnen. 
Een ieder die Noordwijkers onder zijn of haar voorouders heeft zal in deze gegevensverzameling vast wel ergens aansluiting vinden. 

Zoals gezegd, het is een eerste publicatie - een komende aanvulling zal zijn het opnemen van meer Noordwijkerhoutse gezinnen. Doordat in een deel van de periode er ook Noordwijkerhouters in Noordwijk voor de kerk trouwden en er hun kinderen lieten dopen staan er ook nu al een flink aantal Noordwijkerhoutse gezinnen in de gepubliceerde bestanden.

Veel plezier en succes!

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Dit is een hele klus geweest en het resultaat is geweldig. Ik ga me hier eens rustig in verdiepen en wie weet kom ik nog nieuwe gegevens tegen! Mijn onderzoek richt zich met name op de familie Paardekoper (en alle schrijfvarianten).

Femke Nijveldt

Leuk dat je reageert Femke. Het was inderdaad een flinke klus, en ik ga er ook nog wel een tijdje mee door want af is het nooit.
Ik hoop dat je nog wat vindt, en als je nog iets weet wat ontbreekt dan hoor ik het graag.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

B0450
29-04-1641 Ldn 12/M199v: Aantek. Jan Jansz schipper jongman van Leijderdorp woonen(de) aldaer (ver)ges. van Aris
Jansz sijn broeder mede aldaer, met Maertgen Henricxdr jongedr van Noortwijckerhout woonende opden
Nieuwe Rhijn opde Gansoorde (ver)ges. met Machelt Reijers van Buijtevest haer bekende mede aldaer
19-05-1641 NB 2/31v: Jan Jansz jong: van Leijderdorp met Maeritge Hendrijx jongedr van Noortwijckerhoudt
Dese persoonen zijn tot Noortwijc getrouwt brengen(de) attestatie van Leijden en van Leijderdorp
Woonden in Leiderdorp en mogelijk Hillegom; ☼ () Arie, Trijntgen, Jan en mogelijk Dirck
♀ (Nwh) Hendrick Dammasz van Leeuwen en Maertgen Jansdr van Alckemade

Wat je schrijft "en mogelijk Hillegom; ☼ () Arie, Trijntgen, Jan en mogelijk Dirck" is hoogst hypothetisch en niet met bronnen onderbouwd.

De familie Arie Jansz Duijvenvoorde alias Lapper is Rooms-Katholiek. Het is hoogst ongebruikelijk dat een protestantse familie (JanJansz uit Leiderdorp) kinderen voortbrengt die terugkeren tot het katholiek geloof.

Kun je mij de bewijzen leveren die echt aantonen dat genoemde Arie, Trijntgen, Jan en Dick kinderen zijn van Jan Jansz en Maertgen Henricxdr?

Bovendien ben ik benieuwd of je Jan Jansz Duijvenvoorde alias Lapper die gehuwd is met Jaepje Jansdr en woonde in Hillegom ook een rol geeft in deze afstammming?

Jacques Duivenvoorden

Bedankt voor je reactie Jacques. Een deel ervan - voor zover het gaat om aannames - heeft dezelfde strekking als een reactie van je in een ander onderwerp, enige tijd geleden op dit forum. Ik heb je daarover het een en ander uitgelegd, waarop je niet hebt gereageerd. Ik ga dat niet weer herhalen. 
Over de verandering van religie heb je me - ook enige tijd geleden - per e-mail gevraagd hoe ik daar over dacht. Ik heb je dat uitgebreid uitgelegd (met voorbeelden dat dat best voorkwam) maar ook daar heb je verder niet meer op gereageerd. Jammer, maar ik ga dat niet nog een keer doen.

"Echt aantonen"? Ik denk dat je heel goed weet dat Jan D. die afstamming heeft onderzocht en daar een uitgebreide verhandeling over heeft geschreven. Ik vond dat een heel verdienstelijk en aannemelijk verhaal (dat trouwens ook volop was voorzien van bronvermeldingen) en ik heb er geen enkele moeite mee om dat, als een van de vele genealogische aannames die zich in de betreffende periode voordoen, te volgen. Dat je het er inhoudelijk niet mee eens bent, soit. 

Jan Jansz Duijvenvoorde en Jaepgen Jansdr zullen, als ze niet in Noordwijk(erhout) trouwden of er woonden, in beginsel niet in een van de nu gepubliceerde gezinsbewerkingen voorkomen. Wel is het mogelijk, mocht hun rol zich voor mij voldoende uitkristalliseren, dat ze worden opgenomen in een latere uitbreiding.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans,

Ik ga in de 2e helft van 2018 mijn onderzoek naar de oudste generaties van de Stamboom Duijvenvoorde / Duivenvoorden weer oppakken. Dan zal ik met bewijs uit bronnen proberen meer helderheid te krijgen over deze oudste generaties. Ik hoop dat we dan kunnen samenwerken. Mijn vraag nu is of je bekend bent met de database Noordwijkse inwoners uit de periode 1600 - 1800 van Laurens Hoogteijling. Het lijkt nu net of je weer helemaal opnieuw begonnen bent. Kun je dat nog verduidelijken? Laurens heeft heel veel Noordwijkse bronnen gebruikt om zijn database te vullen. Ik heb de eer gehad om te zorgen dat Laurens een aantal jaren geleden een CD met deze Noordwijkse database aan het gemeentebestuur van Noordwijk kon aanbieden.

Jacques Duivenvoorden

Jacques

Nee, ik ben niet opnieuw begonnen. Ik doe al jaren onderzoek naar Noordwijkse- en Bollenstreekfamiles. De CD is me bekend, die heb ik ook. Het punt is echter dat ik al geruime tijd geleden de gewoonte heb verlaten om gegevens van anderen over te nemen (in elk geval voor het gebied dat ik noemde) in mijn eigen database. Ik wil zelf begrijpen waarom de personen die in mijn db al of niet familie van elkaar zijn en dat doe ik met eigen onderzoek, liefst in originele bronnen. Genealogisch onderzoek is nu eenmaal mijn hobby, en wat ik onderzoek wordt niet bepaald door anderen of andere publicaties. De nu gepubliceerde bestanden zijn een eerste weerslag van mijn nog steeds voortdurende onderzoek.
Het staat natuurlijk iedereen vrij om hetzij de CD, hetzij mijn gezinsoverzichten te raadplegen. Ik denk wel dat je flink wat verschillen zult vinden. Overigens is Laurens nu ook bezig zijn database aan te vullen met gegevens uit mijn overzichten.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans,

Ik kom voor de duidelijkheid nog even terug op je vraag of Jan Jansz Duijvenvoorde alias Lapper en zijn vrouw Jaepje Jansdr wel binnen de scope van je onderzoek vallen. De ouders van Jaepje Jansdr heb je me zelf aangereikt vorig jaar. Je schreef toen: "In ONA Leiden 93 akte 21 uit 1657 het testament van Maritje Sijmonsdr weduwe van Jan Cornelisz wonende tegenwoordig in Noordwijkerhout. Zij prelegateert 100 gulden aan Maertje Cornelisdr Cole. Daarnaast zijn haar erfgenamen Sijmon Jansz, Maertje Jansdr en Jaepje Jansdr elk voor een derde gedeelte. De akte is opgemaakt in het huis van Cornelis Jorisz Cole.

Waarschijnlijk is genoemde Jan Cornelisz dezelfde als Jan Cornelisz Commer die als belending genoemd wordt in 1648 en wiens vrouw Maritje Sijmonsdr als weduwe een huis verkoopt in Noordwijkerhout. Dit echtpaar wordt niet vermeld in het Hoofdgeld van Noordwijkerhout. De zoon Sijmon Jansz zou heel goed Sijmon Jansz Cranendonck kunnen zijn die met een zuster van Cornelis Jorisz Cole is gehuwd." Tot zover het citaat van jou uit 2017

De vader van Jan Cornelisz Commer is Cornelis Dircksz Commer, die op zijn beurt een zoon is van Dick Cornelisz '(overleden vóór 1607) en Commer Jacobsdr (gegevens van Harrie Salman). Hij geeft ook deze info: De familie Commer heeft in de 16e en vroege 17e eeuw in het Langeveld gewoond en bezat twee huisjes bij de kapel. 

Daarmee is volgens mij aangetoond dat de familie Commer en daarmee ook Jaepje Jansdr met haar echtgenoot Jan Jansz Duijvenvoorde binnen de scope van jouw onderzoek naar Noordwijkse gezinnen valt.

Jacques Duivenvoorden

Ja, dank je Jacques, dat klopt. Waar ik op dat moment eerder aan dacht is dat ik niet zeker wist of de bewuste Jan Jansz in Noordwijkerhout had gewoond. Daarom liet ik het even open. De Commers zullen zeker aangevuld worden, als hebbende gewoond in het Langeveld en in Noordwijkerhout.
Overigens heb ik vooralsnog aangenomen dat Cornelis Dircksz een zoon was van Dirck Cornelisz Commer uit zijn tweede huwelijk met Crijntge Gerritsdr. Daar zitten wat haken en ogen aan en ik realiseer me dat er ook anders tegenaan gekeken kan worden. Ik teken dat aan om er nog eens goed over na te denken.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Hallo Frans,

Jij hebt ergens in een ander bericht gesproken over de eerste Ypenburg die in Noordwijk kwam.
Deze kwam uit Ibbenburen schreef jij.
Hoe heette hij? En hoe heten zijn kinderen?
Ik heb geprobeerd te zoeken naar deze persoon maar ik kan hier niets over vinden.
Groejes Magda

Magda Van Beveren

Hallo Magda

De eerste in Noordwijk was Joris Hendricksz van Ypenbueren (schrijfwijze varieert). Je kunt zijn gezin terugvinden met nummer C1150 in mijn gezinsoverzichten. Vervolgens gaat de naam verder met de gezinnen A0083 en A0341, en nog weer enkele kinderen uit dat laatste gezin.

Groeten, Frans

Frans Angevaare


dank je

Magda Van BeverenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!