stamboomforum

Forum logoBoeken, publicaties, websites » Verschil tussen burgerlijke stand en bevolkingsregister


Profiel afbeelding

> Maar dankzij de komst van het bevolkingsregister (1811) moesten er meerdere gegevens genoteerd worden.

In het verhaal van Yolanda Lippens staat een enorme blunder. Er zijn mensen die schijnbaar het verschil niet kennen. Haar al gemaild maar krijg een antwoord van een antwoord e-mail. De burgerlijke stand is in 1811 of 1812 ingevoerd door Napoleon en dus niet het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister is ingevoerd nèt voor de 2e wereldoorlog in 1939. Daarvoor had je zogenaamde gezinskaarten en daarvoor van de grote boeken waar iemand op adres geregistreed werd.

-= GensNet =-

GensNet

Goed dat u het onder de aandacht brengt (al vind ik uw reactie wel een tikkie aanmatigend). En ik denk dat u gelijk heeft want zo staat het ook op wikipedia.

Ik zie dat het ook op familysearch verkeerd gaat. Als voorbeeld neem ik de plaats Alkmaar. Het bevolkingsgregister is daar ondergebracht onder het kopje Population en bestrijkt de periode 1807-1939. Ook op de site van het regionaal archief Alkmaar is het zo. Ik denk daarom dat men de verschillende registers die u beschrijft onderbrengt onder het kopje Bevolkingsregister/Registers der Bevolking om het zoeken zo makkelijker te maken.

JP Ouweltjes

U heb volkomen gelijk over de toon van het bericht. We zijn allemaal hobbisten en laten we het gezellig houden. Trouwens de persoon van Gensnet heeft maakt ook een fout. De Bevolkingsregister zijn niet ingevoerd voor 1939. Deze waren al veel jaren eerder. Alleen in die vorm waar de persoon op doelt van persoonkaarten, werd ingevoerd in 1939 en die kwam uit de vastbladige bevolkingsregisters. Deze werden aangelegd omstreeks 1840 en moesten in 1939 verlaten worden omdat ze niet meer bruikbaar waren in de praktijk. Trouwens ook deze kaarten zijn al weer geschiedenis met het huidige Basic.maar dit terzijde. Er zijn al een paar eeuwnen bevolkingsregisters (lijsten) bekend, volgens mij al rond 1550 Niet in elke plaats maar dat heeft te maken met het stadsbestuur, die de opdrachtgever was voor zijn lijst en voor welk doel te opgesteld werden. Soms werd alleen de bewoner / eigenaar vermeld en in sommige gevallen het gezin.   

J. van der Linden

@JP Ouweltjes, ik citeer: “En ik denk dat u gelijk heeft want zo staat het ook op wikipedia.”, dus? Alles wat op Wikipedia staat is juist?

Lijkt mij toch zeker de interpretatie die anderen erop los hebben gelaten. Het zijn niet per definitie allemaal wetenschappers die aan Wikipedia bijdragen, dat is algemeen bekend.

@GensNet Hoe zou jij “daarvoor van de grote boeken waar iemand op adres geregistreed werd” dan noemen? Zijn toch ook bevolkingsregisters, burgerlijke registratieboeken, volkstellingen, etc. Je haalt denk ik de informatie van Yolanda ook helemaal uit zijn context. De opzet van de site is, althans in mijn perceptie, het ondersteunen van beginnende en ietwat gevorderde genealogen. Het is dus geen wetenschappelijk publicatieblad, dat even ter onderscheid.

 

Met vriendelijke groet,

Indie van Lieshout

Indie van Lieshout

@GensNet, vergeeft u mij alstublieft mijn mega grote blunder. De reden dat ik nog niet op uw mail heb gereageerd staat in het automatische bericht vermeld. Ik mag aannemen dat een wat empathische lezer door de regels heen kan lezen? Zie overigens ook het allerlaatste artikel wat ik überhaupt heb geschreven.

Ik bid en hoop met heel mijn hart dat mijn andere 120 artikelen - voor de beginnende stamboomonderzoeker en uit hobby uiting geschreven - wél uw goedkeuring kunnen hebben?

Ik zal in de toekomst mijn stinkende best doen om u meer te pleasen.

Oh, en heel fijn dat u uw toon zo neerzet op dit openbare forum. Dat helpt enorm in mijn motivatie om de draad binnenkort weer op te pakken!

Yolanda Lippens

@Indie van Lieshout: Niet alles dat op wikipedia staat klopt. Maar in dit geval denk ik dat het wel klopt. Zullen we het daarbij laten?

JP Ouweltjes

@ Gensnet,

U noemt het een enorme blunder. Volgens mij is het gewoon een typefoutje. Dat overkomt iedereen wel eens. Ik vind het niet netjes van u om Yolanda daar zo publiekelijk op aan te vallen.

Johanna C.

In 1811 werd de Zeven Verenigde Nederlanden ingelijfd bij het Keizerrijk van Napoleon Bonaparte. In maart 1811 kreeg de Noordelijke Nederlandse bevolking te maken met de complete Franse Wetgeving. De tekst van de Franse wetten stond op de linker bladzijde en de Nederlandse vertaling op de rechterzijde.

Zo is in ieder geval het Formulier-Boek voor Burgers van alle klassen in Huwelijkszaken, geboorte en sterfgevallen met instuctiën nopens de werkzaamheden en het houden der Register door de officieren van Burgerlijke Stand alles volgens Code Napoleon, en bijzonder instructiën, op die onderwerpen uitgvaardigd, gedrukt bij A. Blussé 7& Zoon te Dordrecht, MDCCCXI.

Een origineel exemplaar is bewaard gebleven bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Daarin werd is verwijzing dat de Maire op grond van de Wet van 20 september 1792 de doop-, trouwboeken en begraafboeken mochten invorderen te behoeve van de inrigting van de Burgerlijke stand. Nu bekend als DTB-registers.

Ook is er in dit boek een instructiën voor de registratie van de familie namen (achternamen)

Koning Willem I heeft in 1813 de gehele Franse Wetgeving in stand gelaten en van kracht verklaard. Kleine aanpassingen daar gelaten.

De namen voor het Metrieke stelsel werden in 1816 aangepast o.a. meter werd vervangen door het woord Nederlandseche Elle.enz. Deze bewoordingen zijn t/m 1867 gehandhaafd. Maar het stelsel zelf bleef gehandhaafd.

In 1828 werd er een KB. uitgevaardigd voor de 10 Jaarlijkse Volkstelling. De volkstelling zijn verricht van 1829 - 1970. Die van 1829 en 1839 zijn verfilmd en beschikbaar voor genealogen.

Bij KB van 22 december 1849 werden de gemeenten met ingang van 1 januari 1850 bevolkingsregisters aan te leggen en bij te houden. In de periode 1850 - 1914.zijn dat grote folioanten, in de periode 1914 - 1938/1939 zijn dat losbladige gezinskaarten, daarna  Persoonskaarten enz..

Elke wijziging in de Burgerlijke Stand is gebaseerd op Wetgeving.

Al vele jaren raadplegen de genealogen de akten van de burgerlijke Stand zonder dat er ooit een goed overzicht is gemaakt van de instructien van de Burgerlijke Stand. Alles is gebaseerd op Wetgeving.

Het zelfde geldt trouwens voor de DTB-boeken. Wat waren de werkelijke kerkelijke instructies en hoe zijn deze in de praktijk uitgevoerd. In Holland kent men Impost op trouwen en begraven. In andere delen van Nederland is deze belasting onbekend. Bij de registratie was men verplicht om ook de geboortedatum te noteren. Velen dominees, en ander scribanten noteerden alleen de Doopdatum. Ga zo maar door.

Het is tijd om deze institutionele geschiedenis in een soort genealogische verklarend woordenboek vast te leggen. Niet verwijzen naar Wikipedia. Deze wordt gevuld met gegevens van mensen, al ook hoe goed bedoeld, maar vaak zonder verwijzing naar de officiële wetgeving.

Ga een goed genealogische woordenboek (vraagbaak) aan leggen inclusief met gegevens van Simon van Hart over plaatsnamen en verhaspelsde plaatsnamen, oude maten, het overzicht van DTB-boeken nu verder uitgebreid met wat er intussen online te raadplegen is.

Van welke werkzaamheden moest de notaris in gevolge de Wet  van 1842 een minuut bewaren? Ook dit is bij wet vastgelegd. 

Ook de genealoog de volgorde leren ven belangrijkheid van de gegevens. bij voorvoorbeeld een opgave van de geboortedatum in sommige overlijdensakte opgegeven, is niet maatgevend, men moet terug naar de geboorteakte. Opgaven in het bevolkingsregisters zijn richting gevend voor het onderzoek, maar niet maatgevend.

Welke groep van mensen is bereid om deze gegevens te verzamelen. Zo'n verklarend genealogisch woordenboek voorkomt vele vragen, die regelmatig bij herhaling gesteld woorden.

Groeten van Terkos.

Terkos

De schrijver ("GensNet") kent blijkbaar het grote verschil niet tussen "schijnbaar" en "blijkbaar".
 

G. Karssenberg

> De schrijver ("GensNet") kent blijkbaar het grote verschil niet tussen "schijnbaar" en "blijkbaar".

Dàt ken ik wel terdege. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Nu zijn hier mensen actief die dus niet goed lezen en er zijn nu nog steeds mensen bij de gemeente die het verschil niet weten. Het gaat er ook helemaal niet om wanneer bevolkingsregisters in wat voor vorm dan ook: gezinskaarten, persoonskaarten zijn ingevoerd. Schrijfster schrijft dat het bevolkingsregister in 1811 is ingevoerd en dat is pertinent onjuist. De burgerlijke stand is toen ingevoerd. Ik verwijs graag naar het bericht van Terkos.
 

GensNet

Schrijfster schrijft dat het bevolkingsregister in 1811 is ingevoerd en dat is pertinent onjuist.

U zou dit ook op een iets subtielere manier onder de aandacht kunnen brengen. Daar wil ik het verder bij laten. 

Johanna C.


> U zou dit ook op een iets subtielere manier onder de aandacht kunnen brengen. Daar wil ik het verder bij laten.

SUBTIEL

1) Broos 2) Fijn 3) Fijn onderscheidend 4) Fijngevoelig 5) Fijnheid 6) Fijntjes 7) Fijnzinnig 8) Kleinigheidje 9) Nauwelijks waarneembaar 10) Scherp 11) Scherpzinnig 12) Spitsvondig 13) Teder 14) Teer 15) Verfijnd 16) Zeer fijn

De wereld is aan het verharden (ook in de genealogie) en waarom moet ik dan een fijn onderscheid gaan maken tussen twee verschillende registers: burgerlijke stand en bevolkingsregister die heel erg vaak door elkaar worden gehaald? De constatering dat er heel veel mensen zijn die het verschil echt niet weten, is gebaseed op de jarenlange genealogie ervaring en ik kan me nu best voorstellen dat er hier mensen zijn die dit hier niet willen horen.

GensNetPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu