stamboomforum

Forum logoGenetische genealogie (DNA) » DNA-onderzoek naar joodse voorouders ?


Profiel afbeelding
Hallo Beste Mensen,
Wil hier graag op reageren, zelf heb ik ook Joodse druppels in mijn bloed, ik kan mij de vraag van
Peter Kamman heel goed begrijpen, er word beweerd dat Genealogie een verslaving is , je wilt steeds meer weten, dat moet voor de heer Kamman toch ook gelden? na zoveel ervaring op dat gebied !!
En het is toch zo dat wij elkaars meningen te respecteren hebben, niet zo laagdunkend over iemand
uitlaten, Zwenny geeft zijn mening uit goede wil, en daar is dit Forum ook voor, dus laten we het
eerbiedig houden, en Peter Kamman ik hoop dat je een oplossing vind in je probleem, en je niet laat ontmoedigen!! Succes
Willemina.

Willemina Meijer - 24 nov 2007 — 21:35

Het spreekt vanzelf, dat wij elkaars mening te respecteren hebben. Maar bij serieus stamboomonderzoek - en daar is dit forum toch voor bedoeld - moeten wij ons wel aan de naakte feiten houden, ook al zijn die misschien onaangenaam. Je mag niet zomaar roepen, dat je voorouders Hugenoten waren, dat je van Karel de Grote afstamt, of dat je grootmoeder van Sefardisch-Joodse afkomst is. Je moet het ten alle tijde kunnen bewijzen! Als wij gaan sjoemelen met gegevens is het einde zoek. Veel mensen nemen klakkeloos - zonder controle - gegevens van anderen over. En voor je het weet zit je verkeerd.

J. Hageman - 24 nov 2007 — 21:57

Meneer Hageman,

Ik kan mensen op een forum niet dwingen om dezelfde manier te communiceren en te onderzoeken als ik dat wil. Maar uw aanpak druist wel erg tegen mijn overtuiging in. U beschuldigt anderen van van alles en nog wat en dan gelooft u (zonder enige opgave van bron) wat een wildvreemde u zegt? Dat meneer Nijwening zegt dat de joden hun voornamen en achternamen na assimilatie nog steeds hielden overtuigt mij niet. Welke bronnen? Weet hij het voor ALLE gevallen?

Dan kan ik mijn buurjongen ook wel geloven.....als die wat beweert.

Dus nogmaals: legt u zichzelf eens langs de meetlat waar u anderen tegen legt.

Succes allemaal, met het vinden van joods bloed. Of in DNA of anderzijds.....

Uitgeschreven lid - 24 nov 2007 — 22:02

dat beweer ik niet, het is een mogelijkheid, feit is dat dezelfde namen voorkomen in de DTB boeken van Amsterdam en in Joodse lijsten, niet bewezen is dat het dezelfde personen zijn/
familie is.

henk nijwening - 24 nov 2007 — 22:21

Heer Hageman,
Peter Kamman maakt van dit Forum gebruik, omdat hij VERMOED dat hij van Sefardisch-Joodse afkomst
is , en daar info over vraagt, U beticht hem van SNACKBAR GENEALOGIE !! dat vind ik respectloos naar hem toe, daarbij bent u ook nog laagdunkend naar Zwenny toe, U beweert dat U al jaren serieus
in het echte archiefwerk speurt, daarbij lees ik elders op dit Forum dat U enige tijd geleden een CD-Rom
hebt aangeschaft,omdat het U anders dagen van Archiefwerk kosten. Ik kom vaker op dit Forum mensen tegen die zich niet schuwen iemand te beledigen, totaal respectloos zijn.
De heer Kamman heeft het pech dat hij op geen enkele wijze het bewijs kan krijgen, wat zijn vermoeden bevestigd, ik daarentegen stam van de van Dam familie,die met bosjes tegelijk in Concentratiekampen werden vergast, dus een wrang bewijs voor mij , dat mijn Fam van Joodse afkomst was, en daar hoefde
ik niet eens voor naar het Archief !!
Vriendelijke Groet,
Willemina Meijer.

Willemina Meijer - 24 nov 2007 — 22:53

Dank je, Willemina, dat je in de bres springt.
Ik heb inderdaad alleen maar de mogelijkheid (gebaseerd op verhalen in de familie) genoemd, maar heb nergens gezegd zeker te zijn van een Joodse afkomst.
Enerzijds is er het gebrek aan feitelijk bewijs uit de archieven (hoewel ik nog maar tot ongeveer 1800 terug ben gegaan), maar anderzijds een verhaal dat ik niet zomaar als onzin kan afdoen.
Vandaar dat ik informeerde naar de mogelijkheden van genetisch onderzoek.
En ik beluister, als ik het goed heb begrepen, bij Zwenny en Henk Nijwening ook dat soort twijfel.

Wat jou en jouw familie is overkomen - het spijt me te moeten horen - is verschrikkelijk. Hoe jij en de jouwen daarmee moeten leven, daar kan ik me nauwelijks een voorstelling van maken. Als ik zou zeggen dat ik er iets van begrijp, zou ik je geloof ik tekort doen.
Nogmaals bedankt.

En, Piet Venter, op jouw verhaal, waarin je het een en ander nuanceert, hoop ik later nog verder te gaan.
Maar één ding: "alles sal regkom" wordt in Nederland wel gezegd, daarvoor hoef je geen speciale studie van Zuid-Afrika te hebben gemaakt. In elk geval: een goede nacht, daar !

Peter Kamman - 25 nov 2007 — 00:18

Zenny en Willemina Meijer maken het nu wel heel erg bont. Ik heb hier op het forum niemand van alles en nog wat beschuldigd. Lees het maar eens goed na als jullie daar toe in staat zijn. Wat die CD-rom betreft.
Daarop staan de Eemlandse klappers (boeken). Die heb ik in het archief van Amersfoort vaak geraadpleegd. Nu die CD-rom er eenmaal is kan ik daar voor aanvullende details gebruik van maken. Dat is toch efficienter dan weer op reis te gaan en onnodig veel kosten te maken?
Ik ben in 1955 (2 jaar na de watersnoodramp) met stamboom-onderzoek begonnen, als puber. Er was geen internet. Ik moest in Vlissingen (Gemeente-archief) en Middelburg (Rijksarchief) zijn. Een hele reis van Amsterdam en nog kostbaar ook. In meer dan 50 jaar heb ik duizenden uren en guldens en euro's aan mijn genealogisch onderzoek besteed. Zeeland (Walcheren) is een ramp voor genealogen. Heel veel archiefmateriaal is verloren gegaan (branden Vlissingen/Middelburg en natuurlijk overstromingen.
En nu een modern Joods sprookje: Er was eens een Joods meisje in Amsterdam, jonger dan Anne Frank. Toen ze 3 jaar was mocht ze naar een katholiek gezin. Als er Duitsers in de buurt waren werd ze even in een koud en donker schuurtje verstopt. Buiten spelen en vriendinnetjes uit de buurt. Nee dat kon echt niet. Na nog een paar onderduikadressen werd ze in een pleeggezin opgevoed. Vrijwel haar hele familie was uitgeroeid. Wat voor een jeugd heeft zij gehad? Zij trouwde en kreeg een zoon en een dochter. Nu heeft ze 4 kleinkinderen, waarvan 2 Joods. Ze heten allemaal Hageman. En ik ben er trots op!

J. Hageman - 25 nov 2007 — 10:34

Ik wil in de eerste plaats mijn toezegging aan Piet Venter even nakomen.

De vraag wat DNA-onderzoek precies kan vaststellen blijkt niet zo heel makkelijk te beantwoorden.
Ik heb er nu van alles over gelezen, mede in de sites die enkele van jullie hebben aangewezen, en heb besloten er zeker niet op korte termijn op over te gaan.
Een uitslag als "je hebt 65 % kans dat je ergens in het voorgeslacht Joodse voorouders hebt" is niet echt wat ik zoek.
Ik denk dat ik gewoon nog wat meer informatie nodig heb, bijvoorbeeld van een genetisch genealoog.
En wellicht zijn de mogelijkheden in de toekomst ook nog wat uitgebreider.

En bovendien zijn nog niet alle mogelijkheden van archiefonderzoek uitgeput. En het kan nog best lang duren voordat dat wèl het geval is.
Het is fijn dat ik daarbij ook hulp heb gekregen van Keren, waarvoor ik ook hier graag dank je wel zeg.

Peter Kamman - 2 dec 2007 — 22:28

Ik zou zeggen, doe eerst eens een test van diegene die het meest in de richting zitten waarvan jij denk dat er 'iets Joods inzit" is het resultaat dan richtinggevend ga dan verder, zoniet: jammer dan.
Bij vrouwen wordt alleen een vrouwelijk lijn doorgegeven en desgelijks bij mannen.

Zo vond ik een Deen met precies dezelfde markers als de mijne, grote kans dus dat we ( in mijn familielijn) duizend jaar of langer geleden eenzelfde vader hadden, maar deze Deen is verder volkomen onbekend voor mij>

Uitgeschreven lid - 3 dec 2007 — 18:12

Hallo all

Via via kwam ik op dit forum terecht.
In het kort komt het erop neer dat mijn moeders oma ( mijn grootmoeder) ten tijde van haar huwelijk die alleen nog op papier bestond een kind kreeg van een Joodse man.
De gegevens van hem zijn bekend.
Zijn ouders waren tegen een huwelijk tussen beiden ondanks dat mijn grootmoeder haar dochter naar zijn moeder vernoemt had.
Mijn oma is op zeer jonge leeftijd overleden (41 jaar en heb haar nooit gekent ) en mijn moeder en haar broer en zusters zijn grotendeels opgevoed door mijn grootmoeder en de kindertehuizen waar zij verbleef.
Mijn 'biologische grootvader' had broers en zusters die buiten 1 zus allemaal zijn omgekomen in kampen.
Van een van zijn broers ben ik sinds gister te weten gekomen dat hij een zoon heeft die dat overleefd heeft en wellicht zelf voor nakomelingen heeft gezorgt.
Het probleem waar ik op stuit is dat mijn grootmoeder ten tijde dat zij met hem mijn oma kregen nog getrouwd was en haar kind de man van haar toenmalige echtgenoot heeft gekregen zover wij weten.
Hoe kan ik achterhalen of zouden er bewijsstukken zijn dat de man in kwestie wel degelijk mijn grootvader is.
Ik ben ondertussen nog steeds bezig te achterhalen of er nog nakomelingen van die broer zijn.

Aislin

maria de jongh - 3 dec 2007 — 22:24

SHALOM,

LAAT JE NIET ONTMOEDIGEN, VEEL SPAANSE JODEN DIE PROTESTANT WERDEN , WAREN
NOG PERFECT SPAANS IN UITERLIJK EN IN DOEN.

BIJV. JUAN ZAPATERO WERD DAN JAN SCHOENMAKER.


KIJK OP GOOGLE MAAR EENS NAAR OUDE FOTO'S, DAN ZIE JE VAN DIE ECHTE SPAANSE
TYPE'S MET COMPLEET NEDERLANDSE NAAM.

Uitgeschreven lid - 4 dec 2007 — 21:04

Voor dhr. Hageman.

Zou u voor mij (en mijn mede-onderzoekers) misschien een lijstje kunnen maken van typisch Joodse voornamen??? Dit zou ons het zoeken een stuk vergemakkelijken. In mijn ogen gaat uw namen-theorie namelijk niet op. Vroeger werd iedereen vernoemd. Dochters naar oma's, zoons naar opa's en als die namen op waren, waren er vast nog wel ooms en tantes die vernoemd konden worden. In mijn familie zijn ze daar pas in de jaren 70 mee gestopt, dus nog niet eens zo lang geleden. Maar ik heb in elke tak bijvoorbeeld wel een Lena (Leentje) zitten. In de Joodse takken, de Nederlands Hervormde en de ongelovigen. Maar volgens u moet ik dus aan de voornaam kunnen zien in welke tak ik het zoeken moet. Voor de duidelijkheid, de Joodse tak is van vaders kant, de Nederlands Hervomde van moeders en de ongelovigen zitten overal. Mijn dank is groot!

Overigens heb ik de discussie over het DNA met grote interesse zitten lezen. Nooit geweten dat dit allemaal kan via DNA. Zou dit ook verklaren warom zoveel dochters op hun moeder lijken en zoons op hun vader, of is dit te kort door de bocht? Bij ons thuis is dat in ieder geval wel zo, tot 4 generaties terug!

Met vriendelijke groeten,

Wendy Harreman-Schlosser.

Wendy Harreman-Schlosser - 7 dec 2007 — 14:59

Beste Wendy Harreman-Schlosser,
Ben wel niet de hr. Hageman maar wil je wel op het volgende wijzen, want puzzelen met voornamen wordt het wel !!!
Bij een verordonning van Napoleon in 1808-1809 moest iedereen een vaste familienaam aannemen die e nog geen had. Voorzover allen van u bekend !!
Maar...........veel joden lieten toen ook een nieuwe voornaam vastleggen (hoewel ze later vaak weer onder hun oorspronkelijke naam vermeld werden).
Er is een lijst gepubliceerd in het Limburgs Tijdschrift voor genealogie 24 in 1996 waar de oude naam en de nieuwe naam op vermeld staan. Let wel dit is van Gemeente/Stad in Zuid-Limburg.
Klein voorbeeldje: Lazarus Coopman, 35 jaar, slager nieuwe naam wordt Leonard Coopman.Moses Levi, 18 jaar, zoon, nieuwe naam wordt Louis Hartogs en ga zo maar door !!!
Wilde dit alleen even laten weten.
Met vgr. Wil W.

W.A.T.Wajer-Schraven - 7 dec 2007 — 15:53

Dank je wel, Wil. Ik wist van de aanname van een familienaam, maar dat ook voornamen veranderd werden was mij onbekend. 'Gelukkig' ben ik dat in mijn familie nog niet tegengekomen. Nog meer gepuzzel! Alhoewel... Ik heb er nog een paar uit die periode die ik niet terug kan vinden, dus je weet maar nooit!

Groetjes, Wendy.

Wendy Harreman-Schlosser - 7 dec 2007 — 16:43


Ook in mijn familie ging het verhaal dat we misschien wel Joodse voorouders hadden gehad.
Mijn moeder baseerde dit feit op het uiterlijk van haar vader.
Ik heb toen genealogisch onderzoek gedaan, en wat kwam daaruit ?
Geen enkele voorouder heeft een joodse voornaam gekregen,de oudst bekende voorvader was afkomstig van Eemnes, rond 1695 en waren verveners.
Via Noord Holland kwamen ze terecht in Amsterdam, en de meesten waren Nederlands Hervormd.
Geen Joodse voorouders dus.

Uitgeschreven lid - 7 dec 2007 — 20:03
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.
Wel kunt u altijd een nieuw onderwerp starten.