stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Wettiging van Anna Margaretha Jacobus Scheij in 1898 in Indië, maar op basis waarvan? geslotenProfiel afbeelding

Hallo,

Is er iemand juridisch onderlegd die dit volgt, en die wellicht de knoop kan ontwarren die hier is ontstaan?

https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/77806/0/wie_zijn_de_ouders_van_anna_margaretha_jacobus_scheij

Kort samengevat, een wettiging, hoogstwaarschijnlijk zónder bijbehorend gesloten huwelijk, en waarvan er een duidelijk vermoeden is dat beide ouders in leven waren. Of, anders gezegd, 1 óf 2 vrouwen die Sima of Simah heette(n). Als het 1 vrouw is levert dat een juridische knoop op, maar de mogelijkheid dat het 2 vrouwen waren moet óók (ernstig) in twijfel worden getrokken.

Verdere gegevens en uitleg: volg de link hierboven; gaarne dáár reactie!

Vast bedankt!

-Bart- - 29 jul 2020 - 11:42

Beste Bart,

ik heb dit topic niet gevolgd en ik kan er ook niet echt een concrete juridische vraag uitfilteren. Een ding is wel belangrijk om helder te houden en dat is dat er tussen erkennen en wettigen een verschil zit. Wettiging houdt in dat een moeder voor of in ieder geval buiten een huwelijk om van een kind bevalt, dat zij daarna trouwt en dat deze man het kind als het zijne erkent (wat in de praktijk vaak niet het geval is, biologisch gezien). Erkenning houdt in dat een man en een vrouw die beide niet getrouwd zijn samen een kind krijgen en voor de man is erkenning nodig om het juridische vaderschap over dit kind te krijgen, de moeder heeft dit van rechtswege. Tegenwoordig bestaat dit onderscheid niet meer en kent de wet enkel nog de erkenning.

Overigens, wat mensen vaak vergeten, betekent erkenning niet dat je automatisch ook het gezag over het kind krijgt. Dit gezag moet je via de rechtbank aanvragen en wordt in het zogenaamde gezagsregister opgetekend. Aangaande deze vraag is het ook relevant rekening te houden met eventueel voor de kolonie Nederlands-Indië afwijkende wetgeving. In het verleden is er binnen dit subforum trouwens ook al een vraag over wettigen en erkennen gesteld.

Met vriendelijke groet,

Indie van Lieshout

Uitgeschreven lid - 29 jul 2020 - 18:52

Dag Indie,

Bedankt voor je reaktie. Puur juridisch gezien: als een vader in Nederlands Indië - bij besluit van de gouverneur - een kind dat hij eerder al erkend heeft ook wettigt, zonder dat er sprake is van een huwelijk, kan daar dan een andere reden voor zijn dan dat er sprake was van een voorgenomen huwelijk zoals bedoeld in Artikel 330 van Burgerlijk Wetboek uit 1838 dat niet door gegaan is wegens overlijden van de moeder?

Contekst:

Quote uit de Burgerlijke Stand, huwelijksakte van het bedoelde kind: ".....dr. van de inlandse vrouw Sima en gewettigd door Willem Hendrik Scheij....."

Quote uit de Militaire Stamboek inschrijving van de vader "Bij Gouv Besl d.d. 4 juni 1898 no. 31(?) is gewettigd Anna Margaretha, geb 28 april 1893...."

Zo ja: welke redenen zou dat dan kunnen hebben?

-Bart- - 29 jul 2020 - 20:25

@ Bart,

Die besluiten zijn toch op te zoeken? Ik weet niet of die al gedigitaliseerd zijn, maar ik dacht dat ze in het Nationaal Archief lagen. Zal morgen eens geen spitten hoe het mogelijk zit met de documenten. Het antwoord op deze vraag weet ik uiteraard niet.

mvg-Ben

ps uiteraard nog niet digitaal beschikbaar, ook de index niet. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.30/invnr/%401~A

Ben Wegman - 29 jul 2020 - 20:38 (laatst bijgewerkt 29 jul 2020 — 20:42 door auteur)

@ Bart,

In het boekje Asal Oesoel, voorouder van verre deel 6 geschreven door Roel de Neve staat op pag 105-108 e.e.a. over adoptie, erkenning, wettiging en huwelijk. Zoals je zult begrijpen is dat niet 1,2,3 uit te leggen (en sommige aspecten ontgaan mij ook). Het lijkt mij een goed idee deze vraag voor te leggen aan het forum van het IGV. Daar huist n.m. ook de heer de Neve. Wellicht ben jij als eerste vraagsteller in deze bereidt dit item aan het betreffende forum voor te leggen.

mvg-Ben

Ben Wegman - 29 jul 2020 - 22:16

Wettiging van erkende kinderen werd een feit indien hun moeder trouwde met degene die haar kinderen had erkend (legitimatio per subsequens matrimonium). Daarnaast bleef voor de Europeanen die niet met de moeder hunner kinderen wenste te trouwende mogelijkheid bestaan voor wettig erkende kinderen brieven van wettiging te verkrijgen.

Dit is een van de alinea's uit het boekje van Roel de Neve. Al deze zaken (erkenning, wettiging ed) hielden uiteraard verband met de evt gelijkstelling aan Europeanen.

mvg-Ben

Ben Wegman - 29 jul 2020 - 22:28


Dank je, Ben.

Deze zinsnede lijkt mij van toepassing te kunnen zijn: "Daarnaast bleef voor de Europeanen (dat was Willem Hendrik Scheij - een Europeaan) die niet met de moeder hunner kinderen wenste te trouwen (hetgeen dan hoogstwaarschijnlijk 12 jaar later wél gebeurde) de mogelijkheid bestaan voor wettig erkende kinderen (dat was Anna Margaretha - erkend) brieven van wettiging te verkrijgen (en dat ging dan blijkbaar bij besluit van de Gouverneur).

Dit geeft antwoord op de vraag. En lost het 'raadsel' van de wettiging - jaren vóór het huwelijk - op. Sima = Simah mogen we dan toch wel voor zo goed als zeker aannemen.

-Bart- - 30 jul 2020 - 01:03
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.