stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Stukken Gerechtshof (2e kamer) 's-Gravenhage definitieve kindertoewijzing 8/10/1954 echtscheiding geslotenProfiel afbeelding

In definitieve kindertoewijzing 8/10/1954 bij echtscheiding door Gerechtshof (2e Kamer) 's-Gravenhage is sprake van 2 onderliggende stukken:

1. Rapport Voogdijraad Rotterdam 21/09/1954.

2. Verhoor ter Raadkamer van dit Hof 28/09/1954.

N.B.:

Zowel oorspronkelijk, als definitief (hoger beroep) zijn de kinderen aan de echtgenote toegewezen. Oorspronkelijk is haar vader als toeziend voogd aangewezen, maar later haar oudere broer. Of dit geschiedt bij definitieve kindertoewijzing 8/10/1954 of na overlijden van haar vader mei 1959 is onbekend. Haar oom en oudere broer zouden als karaktergetuigen  hebben opgetreden, maar hiervan is (ook) niets terug te vinden in het echtscheidingsdossier van haar advocaat.

Daarom de volgende vragen:

a) Zijn deze stukken bewaard gebleven in Archieven? Zo ja, welke?

b) Zijn bewaard gebleven stukken openbaar? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Martin Jongkoen - 31 aug 2020 - 19:17 (laatst bijgewerkt 31 aug 2020 — 21:15 door auteur)

Beste Martin,

het is nogal een puzzel om al deze rechterlijke documenten te verzamelen. Ik zal de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep even apart behandelen. Even wat dingen vooraf: de Voogdijraad is zo ongeveer de voorganger van de Raad voor de Kinderbescherming, de procedure in eerste aanleg werd (neem ik aan) voor de rechtbank Rotterdam gevoerd en die in hoger beroep uiteraard voor het gerechtshof 's-Gravenhage, daarnaast gaat het om een zaak binnen het personen- en familierecht, een verzoekschriftprocedure (op rekest) dus, welke niet tot een vonnis maar tot een beschikking leidt.

De procedure in eerste aanleg bij de rechtbank Rotterdam

Alle stukken van de rechtbank Rotterdam zijn in de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen. De echtscheidingsdossiers zijn ondergebracht in de vorderingsprocedure (bij dagvaarding), via de naamklappers kan je achterhalen op welke datum de echtscheidingszaak is ingeleid, wat het rolnummer/zaaknummer is en vervolgens kan je het echtscheidingsdossier zelf opzoeken, deze zijn dus ook ondergebracht in de procesdossiers civiel van de rechtbank Rotterdam. Mocht je de datum van deze procedure (ongeveer) weten, dan maakt dat het zoeken een stuk makkelijker. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is ook de kinderrechter er aan te pas gekomen, in het register voogdijrollen kan je dan ook van (het deel van) de procedure bij de kinderrechter de bijbehorende stukken vinden.

De procedure in hoger beroep bij het gerechtshof 's-Gravenhage

Voor de stukken van het gerechtshof 's-Gravenhage geldt hetzelfde, deze zijn ook allemaal in de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen. Wanneer de procedure in hoger beroep is ingeleid, kan je vinden via de alfabetische klappers van het gerechtshof. Zodra je de datum weet, kan je ook het verhoor en de beschikking in deze procedure vinden.

Voor wat betreft de openbaarheidstermijnen heb je wel minder geluk, voor de archieven van de rechtspraak geldt een openbaarheidstermijn van 75 jaar. Alleen met ontheffing van de niet-openbaarheid kan je de stukken inzien. Je moet hiervoor contact opnemen met het Nationaal Archief en tevens moet je kunnen aantonen dat de betreffende personen zijn overleden of dat je toestemming tot of belang bij de inzage hebt.

Ik hoop dat ik je hiermee een beetje op weg heb geholpen. Mocht je toch nog wat vragen hebben, laat het me dan hieronder in een reactie even weten.

Met vriendelijke groet,

Indie van Lieshout

Uitgeschreven lid - 31 aug 2020 - 22:41 (laatst bijgewerkt 31 aug 2020 — 22:44 door auteur)

Hallo Indie van Lieshout,

Bedankt voor je uitgebreide en nauwgezette reactie met linken naar archiefinventarissen van het Nationaal Archief. Daar zal ik navraag doen v.w.b. de 2 bewuste stukken van het hoger beroep bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage (zie later door mij toegevoegde N.B. Als toelichting geef ik aan waarom ik daarin uitsluitend ben geinteresseerd).

N.B.: Net per mail gevraagd naar de twee stukken en stuk voor benoeming van haar oudere broer i.p.v. haar vader.tot toeziend voogd.

Martin Jongkoen - 1 sep 2020 - 13:04 (laatst bijgewerkt 1 sep 2020 — 13:57 door auteur)


Hoewel ik in mijn vragen 1/9 aan het Nationaal Archief specifieke informatie verstrekte en gerichte vragen stelde, kreeg ik 4/9 in feite een standaard-antwoord (afsluitend: In afwachting van uw reactie...) dat ik onderstaand weergeef:

bedankt voor uw mail. Echtscheidingsbeschikkingen en stukken met betrekking tot de voogdij uit de jaren '50 zijn niet openbaar. U kunt inzage krijgen als u door de personen die genoemd worden in de stukken gemachtigd bent om deze in te zien
U dient hiervoor de volgende gegevens aan te leveren:

1. Voor de echtscheiding:

  • ·  Naam met volledige voornamen van u en uw voormalige echtgenoot/echtgenote (MJ: Volstrekt irrelevant en niet van toepassing)
  • ·  Plaats van de rechtbank waar het vonnis is uitgesproken (MJ: Is verstrekte informatie 1/9)
  • ·  Datum van het vonnis bij de rechtbank. Let op: dit is niet hetzelfde als uw officiële echtscheidingsdatum, dat is namelijk de datum dat       het vonnis is ingeschreven in de Burgerlijke Stand (MJ: Is verstrekte informatie 1/9)
  • ·  Uw postadres, voor het geval dat u aangeeft géén scan te willen ontvangen maar een fotokopie (wordt niet verstrekt, want niet openbaar!)
  • ·  Kopie van uw/ uw cliënts legitimatiebewijs (als bijlage van de e-mail of brief)
  • ·  Korte motivering van uw verzoek

Zie ook: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/echtscheidingsvonnissen-zuid-holland-jonger-dan-75-jaar

2. Voor het voogdijdossier/ontheffing ouderlijke macht/OTS:

  • ·  uw naam, volledige voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en een kopie van uw/ van uw cliënts geldige legitimatiebewijs
  • ·  namen, volledige voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van uw/ uw cliënts ouders
  • ·  bij voorkeur een kopie van uw/ uw cliënts voogdijregisterkaart; bent u opgegroeid maar niet geboren in Zuid-Holland, dan moet u een kopie van uw voogdijregisterkaart meesturen

Zie ook: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voogdij-en-ondertoezichtstelling-in-zuid-holland

Martin Jongkoen - 7 sep 2020 - 12:05 (laatst bijgewerkt 7 sep 2020 — 12:16 door auteur)
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.