stamboomforum

Forum logoHelpdesk » klakkeloos overnemen van andermans gegevens


Profiel afbeelding

Ja, ik weet het...dit onderwerp is al eerder aan de orde geweest. Maar ik probeer het dan toch nog maar eens via deze weg, omdat ik me afvraag hoe het een en ander in dit opzich goede gebeuren nu toegaat.

Toen ik voor het eerst mijn familie stamboom op mijn eigen site en deels op de aan deze sites verwante pagina's van Bob plaatste, zag ik al snel dat er mensen zijn (ik zal geen naam noemen) die mijn gegevens klakkeloos overnamen, ik ben en blijf een beginner en maak fouten...deze werden zonder meer overgenomen. Niet voor hun eigen site, maar binnen genealogie.nl. Herhaaldelijk mailen naar deze persoon heeft alleen geleid tot toezeggingen, maar ik zie alle FOUTE gegevens nog steeds staan...binnen genealogie.nl

Ok...  laat anderen dam maar pronken met de foute veren, maar ik heb ook herhaalderlijk aan Bob e.a.  gevraagd hier iets aan te doen. Echter ik heb nooit een reactie van hen gehad. En nu begin ik dus toch een beetje te twijfelen. Op mijn eigen site heb ik alles bijna volledig juist weergegeven...maar hoe zit het nu naar deze sites, wie grijpt er nu eens in ...of ben ik een incident en maak ik me druk om niets?

Robert

Robert Leukfeldt - 23 mar 2011 — 18:25

Hallo Robert,

Het is heel vervelend als sommigen klakkeloos overschrijven wat jij hebt uitgezocht. Dat is all in the game bij internet (en daarom zet ik mijn stamboom niet online, maar ja, dat is mijn keuze).

Wat verwacht je van Bob Coret? Wat kan hij doen? Heb je een suggestie?

Wat hij in ieder geval niet kan doen (of mag doen eigenlijk) is gegevens verwijderen uit iemands stamboom.

Ik denk dat het een probleem is tussen jou en degene die jouw gegevens overneemt. Je hebt gemaild, je hebt dus ook antwoord gekregen. Ik zou zeggen: mail nog eens. Meer kun je niet doen.

Mijn vraag aan jou is dus: wat vindt je dat Bob in jouw geval zou moeten doen?

Hartelijke groet

Bas Lems - 23 mar 2011 — 20:52

Bas,

Mijn persoonlijke mening is, dat indien bewezen kan worden ;

a. dat iemand gegevens heeft overgenomen van deze en andere sites en daarbij niet heeft onderzocht of de gegevens kloppen. Dus inclusief alle fouten die aanzwezig zijn of waren op het moment van eerste publicatie

b. deze gegevens als juistheid plaats, dus zonder voorbehoud en of kanttekening dat er fouten in het geheel kunnen zitten

c. de gegevens niet wil aanpassen of aagepast heeft na herhaalderlijk verzoek

Dan zouden naar mijn mening deze stambomen moeten worden verwijderd van genealogie.nl.

Internet is een bron waarbij onwaarheden voor waar worden aangenomen. Zelf heb ik ervaren dat iemand uit Duitsland voor mijn onderzoek, met in zijn ogen vastaande feiten  aankwam, echter deze gegevens kwamen dus van iemand die mijn foute gegevens had geplaatst. (op genalogie.nl) Kortom, de verhalen gaan dan een eigen leven lijden. Natuurlijk had ik als beginner misschien niet direct een deel van de stamboom moeten plaatsen.

Dat er geen reactie kwam van Bob, ervaar ik dan als een gemis. Overigens verder niets dan lof voor deze site's en de hulp die ik ervaar.

Robert

Robert Leukfeldt - 23 mar 2011 — 23:19

Ik heb in de titel van mijn gegevens vermeld dat ze uit een bepaald archief komen, en heb de bewerking vermeld. Zelf heb ik ondervonden dat in gepubliceerde boeken over de Familie Van den Neste fouten zitten en dat iedereen deze klakkeloos overneemt. (het betreft de publicatie geschreven door Martens)

Dus een raad voordat ge iets als juist aanneemt meerdere bronnen raadplegen of in de nota's een opmerking zetten

Dus Robert niet aantrekken en uw eigen publicatie zo juist mogelijk proberen te maken!

Het is voor ons eigen dat we het zo juist mogelijk willen.

Eric Van den Neste - 24 mar 2011 — 10:37

Robert,

Gewoon niets van aantrekken. Laat ze de fouten maar van elkaar overnemen. Die genealogieën hebben geen enkele waarde. Van een familie waar ik mee bezig ben is in 2000 ook een boek verschenen. Bij controle aan de hand van originele stukken, blijkt dat in het boek heel veel fouten in staan. Samengesteld door een zich betrouwbaar noemende genealoog. Er is heel veel genealogisch troep op internet te vinden.

Intussen heb ik al veel controles uitgevoerd en verbeterd en verder aangevuld. Gegevens van vóór 1900 kan ik gerust zeggen dat het voor 99,8% betrouwbaar is. Uitgesloten wat tikfouten. De niet gecontroleerde gegevens van nà 1900 kan ik gerust zeggen voor 95% betrouwbaar.

Daarom zet ik deze genealogie, dat al meer dan 360 pagina's telt, niet op internet. Ook in verband met privacy van de nog levende personen.

Robert, lekker doorgaan en gewoon op een gegeven moment een boek van maken en via diverse archieven en instellingen openbaar maken.

mvg, Masje II

Masje II - 24 mar 2011 — 11:00

Beste Robert,

 

M.b.t.

a. er bestaat geen verbod op het overnemen van gegevens. Al zou bronvermelding wellicht wel handig zijn en natuurlijk een gezonde dosis bronnenkritiek. (Iets waar een knip-en-plak-genealoog nog nooit van gehoord heeft.)

b. In iedere stamboom zitten fouten, datums waarin een spellingsfout is geslopen, verkeerde aannames, etc.

c. Het is niet de taak van 'de bron' om de juistheid van afgeleiden te controleren. En iedere stamboom valt onder de verantwoordelijkheid van de autheur, en niet die van de autheur of autheurs van één of meerdere van de gebruikte bronnen.

 

Waaruit dus volgt dat een websitebeheerder evenmin hier iets aan kan noch hoeft te doen. Daarom is de algemene vraag die eerder is gesteld op dit forum interessant. Waarom zet jij eigenlijk je stamboomgegevens op internet?

mvg, Van Veen 

K.J. van Veen - 24 mar 2011 — 12:09

Beste Robert,

We hebben nog geen reactie van jou gehoord.

Kun je je er een beetje in vinden, in wat wij hier als antwoord op jouw vraag hebben gegeven?

Hartelijke groet

Bas Lems - 25 mar 2011 — 20:19

Bas,

Niet in alles wat er gezegd is, kan ik mij vinden. Als webbeheerder en/of moderator is men grotendeels verantwoordelijk voor de inhoud van een site. Ik mag toch aannemen, dat ook Bob hoopt en wenst dat zijn site voor 99% volledig is mbt gegevens en dat indien gegevens fout zijn en bij hem aangemeld, deze gegevens van de site verdwijnen.

Maar ik ben net als veel anderen hoor, ik erger mij eraan...maar ga gewoon vrolijk verder met zoeken en plaatsen binnen mijn eigen website. Eerdaags zal ik mijn stamboom hier ook een update gegeven...en ach..wie weet bedenk ik wel iets om knippers/plakkers een beetje dwars te zitten Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Robert Leukfeldt - 25 mar 2011 — 21:49

Robert,

Dat ben ik niet met je eens. Je schrijft: Als webbeheerder en/of moderator is men grotendeels verantwoordelijk voor de inhoud van een site.

Dat kan zo zijn, maar dat geldt alleen voor de content en de hulpmiddelen die hij er ook zelf opzet. Bob biedt alleen een platform waar jij en ik onze stamboomgegevens kunnen plaatsen. Alleen wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die gegevens.

Waarom zou hij zich druk (moeten) maken over de juistheid van de gegevens. Ik ben wel met je eens dat als je iets aan hem meldt dat hij daar serieus mee om moet gaan, en/of gehoor aan moet geven.

Het is tenslotte in ons aller belang dat gegevens juist zijn, zeker als er allerlei matching-technieken, zoals op dit soort websites, worden gebruikt. Naast de matches zou er naar mijn mening dan ook eigenlijk een mismatch-mogelijkheid op de site moeten komen, wellicht ook met datums en tijden wanneer ze zijn ontstaan en opgave van stambomen waar die mismatches in voorkomen.

Zo kunnen met met z'n allen de fouten weer rechttrekken, want ik denk niet dat het onwil van anderen is om fouten te laten staan, doch puur een gebrek aan tijd om alle reeds gepubliceerde gegevens steeds maar weer te blijven controleren op juistheid.

Men moet alleen niet gaan pochen zelf genealogisch onderzoek te hebben gedaan terwijl de gegevens gewoon 'schaamteloos geleend' zijn van een ander. Ik ben inderdaad ook zat van dat soort sites tegengekomen. Dat zegt mij in elk geval meer over die personen dan over mezelf.

Een ander doet dus maar fijn wat hij/zij wil, ik ben de enige die weet dat ik mijn onderzoek wel serieus, weloverwogen en met veel plezier aanpak, dat is voor mij voldoende.

Ronald Balhan - 25 mar 2011 — 23:55

r0n58a1d,

Beter zou zoijn...dat we het gedeeltelijk niet eens zijn Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

, maar ook in deel wat jij schrijft ben ik het niet geheel eens. Feitenlijk brengt dat de discussie wel een stapje verder;

Bob biedt ons een platform, ik mag nog steeds aannemen dat hij hoopt dat zijn plaform een zeer goede en ook betrouwbare bron van informatie is.Zelf beheer ik naast mijn stamboom site nog een 2tal andere sites, de info die daar wordt weergegeven, houd ik grotendeels zelf in de gaten en corrigeer die indien nodig. Ik begrijp echter dat zoiets voor Bob op een "mega"site als deze welhaast onmogelijk is. Maar, zoals gezegd, ik heb gemaild met anderen die mijn info hebben overgenomen en met Bob met de vraag deze info

te laten blokkeren. De eerste deed een toezegging en van Bob hoorde ik niets. In dit geval maakt het niets uit, er was geen aanpassing.

Voor de goede orde, zijnde een rechtstreekse telg van de familie Leukfeld (met alle verbasteringen) ben ik begonnen met het opzetten van een stamboom. Ik heb daarbij fouten gemaakt en helaas deze in een gedcom geplaatst in deze sites.Vervolgens ontdek ik dat die fouten nu bij anderen staan. Ergo, ik krijg vanuit Duitsland berichten met "bewijs" vanuit hun stamboom, die men daar voor waar aanneemt. Dit omdat men deze site van Bob als een gegeven aanneemt.

Daarom denk ik dat als men kan aantonen dat er fouten op deze site staan en de vermelder ze niet wil aanpassen, Bob of een moderator moet ingrijpen.

Overigens ben ik grotendeels zeer tevreden over de faciliteiten, het forum als vraagbaak voldoet in mijn ogen heel erg goed. Heel veel mensen zijn behulpzaam en vinden dingen waar je zelf overheen gekeken hebt.

Robert

Robert Leukfeldt - 26 mar 2011 — 00:21

Robert,

Hoewel ik van mening ben, dat je je fatsoen moet houden als je gegevens van een ander overneemt, wil ik toch even op een zwak punt in jouw redenering wijzen.

Jij zegt:

b. deze gegevens als juistheid plaats, dus zonder voorbehoud en of kanttekening dat er fouten in het geheel kunnen zitten

Hoewel je later tot de ontdekking gekomen bent, dat je fouten gemaakt hebt, heb je in eerste instantie jouw gegevens óók als juistheid geplaatst. Want ik neem aan dat je op dat moment dacht dat ze klopten, anders had je ze niet geplaatst.

Verder heb ik in een ander topic al gezegd, dat het geen afbreuk doet aan jouw stamboom dat een ander foute gegevens op internet plaatst. Wat is de waarde van een verkeerde stamboom? Ook degene uit Duitsland maakt dezelfde fout, maar misschien is hij/zij wijzer geworden na een eventueel berichtje van jou.

Verder is genealogie zo populair, dat je er ook heel veel mensen tussen hebt, die er niet serieus mee omgaan. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de gigantische groep mensen die denken dat ze van Karel de Grote afstammen, omdat ze een cd hebben waar dat uit zou blijken. Sorry hoor, de meeste doopboeken gaan niet verder terug dan voor 1650, dus 800 jaar ná Karel de Grote. Naar verhouding hebben niet zo veel mensen ooit notariële akten op laten maken. Ondanks al mijn uitgebreide onderzoeken, ben ik nooit verder teruggekomen. En dan zouden zó ontzettend veel mensen kunnen aantonen dat de lijn tot Karel de Grote teruggaat? Laat me niet lachen.

Wie controleert wat en hoe zorgvuldig?

Velen van ons, ook ik, nemen gegevens over uit genlias en dergelijke sites. Maar ook daarin komen fouten voor. Want het is mensenwerk. Betekent dat dat je je gegevens pas publiceert als je echt alles in het archief gecontroleerd hebt? Lijkt me vrijwel onmogelijk.

Je zegt:

Daarom denk ik dat als men kan aantonen dat er fouten op deze site staan en de vermelder ze niet wil aanpassen, Bob of een moderator moet ingrijpen.

Dat Bob verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn site en dus een stamboom kan verwijderen omdat iemand anders zegt dat er fouten in zitten, ben ik niet met je eens. Stel, iemand heeft bij het overnemen van gegevens uit mijn stamboom fouten gemaakt. Een ander neemt dat weer over. Die kan er wel bij Bob opaandringen dat mijn stamboom verwijderd moet worden. Het is toch absoluut onmogelijk om dat allemaal te controleren. In het ene geval zal het zondermeer duidelijk zijn, maar er zal ook een groot grijs gebied zijn, wat niet in één oogopslag duidelijk is.

Wat is aantonen? Ook daarin kunnen fouten gemaakt worden, verkeerde conclusies getrokken zijn, e.d.

En tenslotte, n.a.v. de opmerking van Matching: misschien zie ik het verkeerd, maar als er fouten in de gegevens van een persoon zitten, dan zal er geen Match plaatsvinden met dezelfde persoon die bij mij goed vermeld wordt. Want dan komen de gegevens niet overeen.

mirjam van rooijen - 26 mar 2011 — 01:58

Hallo Mirjam,

Met dat laatste heb je volkomen gelijk, maar waar het mij om gaat is dat de mismatch als zodanig wel bekend is en de ander zijn/haar gegevens daar dan aan kan aanpassen, wel of niet na aangeven van de perso(o)n(en) die de juiste gegevens hebben geplaatst. Inclusief mijzelf, ik zou blij zijn met elke trigger dat ook ik wel eens op een vekeerd spoor zit.

Ronald Balhan - 26 mar 2011 — 11:39

Hallo ,

We hebben het nu over het klakkeloos overnemen van andermans gegevens .

Hebben we ons wel eens gerealiseerd hoeveel van deze fouten zijn ontstaan uit het overnemen

van gegevens uit bijv. Genlias en andere programma,s

In deze sites worden ook invoer fouten van data en namen gemaakt. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

mvg,

Frans

Frans Zwinenberg - 1 apr 2011 — 12:45

Alles wat je op internet plaats, ben je in feite kwijt. Wil je dat niet, hou het dan gewoon voor je zelf.

Alles wat 1x op internet is geplaatst blijft daar tot in lengte van dagen. Doe aub niet zo naïf om te geloven dat geplaatste gegevens alleen vóór en ván jou zijn én blijven.

En gegevens van Genlias, ja daar zitten ook veel fouten tussen. In Overijssel worden gegevens door 2 afzonderlijke personen ingevoerd/gecontroleerd. Voor de upload kijkt iemand er nog eens in het algemeen naar. Dan nog geen garantie dat het 100% is.

Maar ik ken een archief dat invoerd en direct upload. Brrrr.

Mijn advies: gewoon publiceren, de verkregen reacties controleren en verwerken, zorg dat jou archief wél actueel is. Maak je vooral niet druk wat andere met de info doen.

J.H. te Wierike - 5 apr 2011 — 09:45


J.H. te Wierike,

Het heeft niets met naief te maken of het niet willen delen met anderen. Het gaat om het feit dat mensen gegevens die anderen hebben opgezocht, puur gebruiken en weergeven als zijnde hun eigen werk. Plagiaat noemen we dat geloof ik, daar zijn ministers voor gevallen en hoogleraren hun hoogleeraarschap om kwijt geraakt. Ik kan me wel druk maken en zal dat blijven doen als mensen deze vorm van plagiaat blijven vertonen en ergo als ze de zaken niet verbeteren of aanpassen na een verzoek van de rechtmatige eigenaar. Het gevolg van het negeren van deze verzoeken is dus, dat anderen denken dat ze de juiste informatie hebben gevonden, en daarmee de fouten een steeds groter eigen leven gaan krijgen. Als je genlias en andere instanties wijst op de fouten en kunt aantonen dat deze fouten echt zijn, dan worden die aangepast.

Terzijde het is een  fabel dat alles wat op internet geplaatst is nooit meer verdwijnt, dit is een server kwestie. Sommige data blijven bestaan, omdat servers niet opgeschoond worden. Andere servers gaan down of worden wel bijgewerkt en dan is de informatie gewoon weg. Het internet is echt niet zo eindeloos als mensen en in dit geval ook u, zeggen. Maar dat is een heel andere discussie en niet terzake doende rondom de vraag of het wel of niet klakkeloos overnemen van gegevens.

Robert

Robert Leukfeldt - 5 apr 2011 — 23:21
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.
Wel kunt u altijd een nieuw onderwerp starten.