stamboomforum

Forum logoHelpdesk » Bronvermelding: teken van kwaliteit geslotenProfiel afbeelding

Ik vind het prima voorstellen Pauline!

Karla Reurink - 23 aug 2021 - 15:50

Gebeurt er nog iets met mijn voorstellen voor 'n kwaliteitskeurmerk? Inmiddels heb ik al 'n beoordeling op kwaliteit ingevoerd op de startpagina van m'n eigen publicatie, status TEST, bij wijze van voorbeeld, zie

https://www.genealogieonline.nl/the-dutch-connection/

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Pauline Berens EBBI - 11 okt 2021 - 15:22

Ook deze staat nog op onze lijst. 

Met alle respect, het heeft niet zoveel zin om ons te herinneren aan issues die nog open staan. 

Er is 3-wekelijks overleg waarbij deze punten iedere keer weer voorbij komen. Bob is daar nog steeds mee bezig. 

Het heeft dus altijd onze aandacht, maar het oplossen gaat niet 1-2-3.

Yolanda Lippens - 11 okt 2021 - 17:21

Wanneer genealogische werkzaamheden beroepsmatig en/of zakelijk worden aangeboden is een kwaliteitskeurmerk wellicht een goede zaak. Veel charlatans zijn niet te beroerd om argeloze klanten te laten betalen voor nep-publicaties met voorouders die uit de duim gezogen zijn.

Maar niemand is ermee gediend om een keurmerk voor vrijetijds-genealogen in te stellen. Dat doe je toch ook niet voor postzegelverzamelaars? Een kwaliteitsoordeel van anderen bederft het plezier van de hobbyist. Het lijkt wel of het daarbij om wetenschappelijke publicaties gaat, waarvoor strikte regels gelden op het gebied van bronvermelding. Gun het iedereen toch, om op haar/zijn eigen manier hiermee bezig te zijn. Of wil men laten zien hoe goed men zelf is? Wetenschap en hobby worden hier onvoldoende uit elkaar gehouden.

Mijn publicaties worden als "ONBEVREDIGEND" gekwalificeerd, maar ze zijn stuk voor stuk kwalitatief absoluut beter dan een aantal publicaties die hoger scoren op basis van automatische MyHeritage bronvermeldingen of van eigen inhoudsloze bronvermeldingen. Hoe ik dat weet? Omdat ik alle gegevens zelf eerst zorgvuldig controleer alvorens ze op te nemen in mijn publicaties. Maar als de bron eenvoudig in het publieke domein te vinden is (bijvoorbeeld in Open Archieven of Delpher), voel ik niet de noodzaak om dat er allemaal steeds bij te zetten. Op 2 aug. 2021 heb ik in deze discussie al eens laten zien hoe je met een simpel trucje "GOED" kunt scoren. Veel van die "betere" publicaties bevatten ook nog eens inconsistentie-meldingen die nooit worden opgelost.

De geringe respons op het voorstel toont aan dat het onderwerp weinig interesse heeft. Dus STOP met de discussie en besteed vooral géén aandacht en géén moeite om deze functie in Genealogie Online nóg ingewikkelder te maken. Er zijn voldoende andere problemen die om een oplossing vragen.

Jan Verkade - 1 mar 2022 - 10:20

Beste Pauline,

Het blijft een lastig onderwerp: kwaliteit van de publicatie of begint het bij de kwaliteit van de bron?
Is een publicatie zonder bronvermelding slecht?
Zelf heb ik mijn gegevens jarenlang zonder bronvermeldingen gepubliceerd, terwijl ik overtuigd was van de kwaliteit. Ten eerste vond ik het teveel werk om 40 jaar verzamelde bronnen allemaal in te voeren (stond nog op papier). Ten tweede had en heb ik niet zo'n behoefte dat mijn onderbouwing lukraak gekopieerd werd/wordt. In de afgelopen jaren kwam ik er achter dat ik zelf niet meer kon achterhalen hoe ik aan die gegevens was gekomen, oké ik geef mij gewonnen: ik moet mijn bronnen veel systematischer gaan bijhouden en dan ook maar vermelden. Iedereen die wil kopiëren: ga je gang! Mijn stijl van bronnen noteren is voldoende herkenbaar (in veel gevallen) om te weten of het wel of niet bij mij vandaan komt. Dat maakt eigenlijk ook niet uit: ik weet nu tenminste dat de juiste informatie verspreid wordt en niet oncontroleerbare aannames/veronderstellingen.
Tot zover mijn veranderde ideeën over het publiceren van bronnen.

Allereerst, of het een goede manier is of niet maar Gedcom is de facto nog steeds de standaard om genealogische gegevens uit te wisselen. Dus dat GO zich daaraan houdt en niet allerlei persoonlijke variaties implementeert valt zeer te verdedigen en kan je Bob niet kwalijk nemen.
Er zijn vele definities waar een bronbeschrijving aan zou moeten voldoen. Gezien het gebrek aan eenduidigheid hanteer ik dat een bronbeschrijving mij redelijk vlot naar de desbetreffende bron moet brengen ongeacht of dit fysiek of online is. Dat is een aardige uitdaging, probeer online maar eens op een gevonden archiefnummer, inventarisnummer o.i.d. te zoeken. Bij veel archieven is het mij niet gelukt. Oh ja, als het archief opgegaan is in een ander archief is het meestal helemaal hopeloos (zouden we langzamerhand een beetje uitgefuseerd of gedecentraliseerd zijn?).
 

Onze archieven maken het ons ook niet altijd makkelijk door het onderscheid tussen de gebeurtenisplaats en de gemeente waaronder het archief opgeborgen is niet consequent te volgen. Dan doemt meteen het probleem op met Geonames waar alles onder een huidige gemeente gerangschikt moet worden (besproken in ander topic). Dus niet-eenduidige plaatsnamen zijn een slechte indicator als je historisch gezien een juiste plaatsnaam gebruikt. Bij onderzoek in het huidige Duitsland is het helemaal een ramp, de vele koninkrijkjes met continu wisselende grenzen maakt het niet makkelijk om de juiste plaats goed vast te leggen. Om alles dan maar naar de huidige tijd te vertalen en het over de deelstaat Saksen te hebben terwijl het om een koninkrijk in het Heilige Roomse Rijk is te gemakkelijk. Mijn probleem was dat als ik het historisch juist zou formuleren niemand meer enig idee heeft waar je het in de huidige tijd zou moeten zoeken. Ik heb voor een tussenoplossing gekozen: historische weergave tot het niveau van het koninkrijk, hertogdom of vorstendom met daarbij tussen haakjes de huidige deelstaat en/of land. Hoe beoordeel je de kwaliteit van deze werkwijze?


Ik probeer zo min mogelijk links te gebruiken: als de link niet werkt heb je over het algemeen onvoldoende informatie om de bron te vinden. Ik ben van mening dat een bronbeschrijving de nodige informatie moet geven, een link kan een aardige service zijn. In mijn database had ik de nodige links om nog nader uit te zoeken, vaak werken ze al binnen 3 jaar niet meer.
Is een verwijzing naar een email van een familielid met geboorte en/of overlijdensgegevens een goede bron of niet?

Het zou mooi zijn als we de kwaliteit van bronnen zouden kunnen beoordelen, al zegt dat niks over de betrouwbaarheid van de publicatie. Met het beoordelen van de inhoud van een bron begeven we ons denk ik op glad ijs. De huidige opzet van GO waar gekeken wordt of er minstens één bron per persoon is, is simpel en zonder veel discussie uit te voeren. Wat de conclusie dan moet zijn is een andere vraag, misschien niet spreken over de kwaliteit van de publicatie maar over de geleverde kwantitatieve onderbouwing.

Ten overvloede: ook in mijn publicaties zijn vast onvolkomenheden te vinden, ik ben maar een mens!
Pauline, als mens en Nederlander ben ik natuurlijk gek op je voordeeltjes dus ik meld me graag aan. Toch zie ik liever een intrinsieke motivatie om een goede, onderbouwde publicatie te maken en niet gedreven door andere incentives.

Reinoud van Wijk - 1 mar 2022 - 11:15

Hallo Jan, bedankt voor je reactie. Je wilt onderscheid benadrukken tussen wetenschappelijke en hobby-publicaties. Dat begrijp ik. Genealogie is 'n leuke hobby, met ongekende mogelijkheden online. Maar tegelijk speelt dat op beide soorten publicaties auteursrecht van toepassing is, vandaar m'n pleidooi om bronvermelding serieus te nemen en te bevorderen.

Pauline Berens EBBI - 2 mar 2022 - 10:17

Hallo Reinoud, bedankt voor je uitgebreide reactie. Je schreef: 

"Gezien het gebrek aan eenduidigheid hanteer ik dat een bronbeschrijving mij redelijk vlot naar de desbetreffende bron moet brengen ongeacht of dit fysiek of online is."

Helemaal mee eens, al zou ik mij vervangen door mijn publiek, maar misschien bedoel je dat ook wel. GO geeft zelf onderaan elke persoonspagina aan hoe naar die pagina als bron te verwijzen. Veel stamboomprogramma's dwingen ook 'n bepaalde vorm van bronvermelding af, met aktenummer, archief of 'n link. In Pro-Gen is het 'n tekstveld, dus daar kan ik veel in kwijt. Links verouderen idd snel, maar daar heb je linkcheckers voor. 1 x per jaar heb ik me voorgenomen html-pagina's te genereren van alle bronnen in m'n bestand en die aan te bieden aan 'n online linkchecker. Dat werkt, maar kost tijd.

Je schreef: 

"Hoe beoordeel je de kwaliteit van deze werkwijze?"

Hier verschillen we van mening. GO gebruikt Geonames als scheidsrechter bij het herkennen van plaatsnamen. Ik ben dol op Google Maps, dus dat vind ik 'n prima keuze. Historische plaatsnamen kun je kwijt in 'n brontekstveld.

Je schreef: 

"Is een verwijzing naar een email van een familielid met geboorte en/of overlijdensgegevens een goede bron of niet?"

Het publiek kan je bron niet checken, maar 't komt wel geloofwaardig over en het is 'n goede hint. Recente overlijdens kun je checken op Mensenlinq, geboortes tot pakweg 100 jaar geleden op Wiewaswie, overlijdens tot pakweg 1960. Dus, ja, ik ben geneigd je vraag met ja te beantwoorden:-)

Deze reactie geldt ook voor: 

"Het zou mooi zijn als we de kwaliteit van bronnen zouden kunnen beoordelen, al zegt dat niks over de betrouwbaarheid van de publicatie."

Het publiek moet je bewering kunnen checken, daar gaat het om volgens mij, of dat direct is via 'n link, of indirect, via vermeldingen zoals "bidprentje", dan weet je ook waar je moet zoeken op bijv. Wiewaswie. Zelfs "schatting" bij geboortejaar en is 'n bruikbare indicatie waar je moet zoeken, het bevordert de kwaliteit van de publicatie. Als je broken links checken te ver vindt gaan zijn archief- en aktenummers ook prima. Kwaliteit van bronvermeldingen is aan het publiek ter beoordeling, hoe gemakkelijk kunnen ze jouw beweringen checken? Moeilijker wordt het om deze beoordeling te automatiseren. Overduidelijk gesjoemel eruit laten halen lijkt me al 'n klus, 'n schatting op de dag nauwkeurig komt niet geloofwaardig over. Kortom, hoe gemakkelijker je beweringen te checken zijn, des te betrouwbaarder lijkt me de publicatie. Je voorkeur gaat uit naar de bewoording "kwantitatieve onderbouwing", dat vind ik ook prima, want nog preciezer:-) 

Pauline Berens EBBI - 2 mar 2022 - 11:02

Ik beroep me niet langer op auteursrecht maar op respect voor elkaars publicatie. En vraag iedereen opnieuw m’n voorstel alsnog te steunen.

Pauline Berens EBBI - 3 mar 2022 - 13:43

Pauline,

ik weet niet waarom je zo doordramt, zo ervaar ik het, terwijl ook aan jou voorstellen de nodige haken en ogen zitten zoals ik hierboven heb proberen te formuleren.
Samenvattend:
1. Bronvermelding en kwaliteit is niet hetzelfde;
2. Links zijn eigenlijk een laatste redmiddel bij gebrek aan een goede bronbeschrijving;
3. Gegevens aanpassen zodat ze in Geonames herkent worden is een verkrachting van de geschiedenis.

Ik dacht dat  je het eens was met 1. en dat het spreken over een "kwantitatieve onderbouwing" beter zou zijn. Daar wil ik je in steunen, verder zie ik alleen heel veel nieuwe subjectieve waarden geïntroduceerd worden waar ik bij GO geen behoefte aan heb.

Sorry

Reinoud van Wijk - 3 mar 2022 - 17:05

Hallo Reinoud, eigenlijk kan ik het met je 3 beweringen eens zijn, al vind ik "verkrachting" in dit verband ongepast. Zo heb ik bijv. geopperd dat je de historische plaatsnaam ook prima in 'n brontekstveld kunt zetten, zodat de huidige plaatsnaam herkend kan worden door Geonames. In feite conformeer ik me daarmee aan de keuze die GO heeft gemaakt voor Geonames. 

Ook zie ik graag respect voor m'n inzet, i.p.v. mij drammerigheid te verwijten. Ik baal echt van het kopiëren van m'n werk zonder bronvermelding. Dat gevoel probeer ik om te zetten in verbetervoorstellen, al gaat me dat beter af dan draagkracht ervoor creëren:-) Als je andere voorstellen hebt om genealogen te stimuleren aan bronvermelding te doen laat het weten in 'n nieuw forum-onderwerp. Hoe zou jij bijv. "kwantitatieve onderbouwing" omzetten in zo'n voorstel?

Pauline Berens EBBI - 4 mar 2022 - 12:14

Pauline, ik pleit óók voor respect voor elkaars publicatie en voor bronvermelding als je ergens informatie vandaan haalt. Maar waarom zou je balen als iemand jouw werk kopieert zonder bronvermelding? Wordt je werk daar minder van? Wordt jij daar armer van?

Uiteindelijk ben jij dan zélf de enige ter wereld die er hinder van heeft, dat jij je daaraan ergert. Niet doen dus. Bedenk liever dat een kopiist ofwel een beginner is die snel genoeg doorkrijgt dat zelf ontdekken leuker is, ofwel een verzamelaar die waarschijnlijk weer snel een andere hobby zoekt.

Jan Verkade - 4 mar 2022 - 13:38

Hallo Jan, fijn dat we het grotendeels eens zijn. M'n zieleroerselen over waaròm ik baal van kopiëren van mijn werk zonder bronvermelding deel ik liever niet met dit forum. Handiger en afdoende lijkt me in dit verband te verwijzen naar het CBG, dat onder de kop auteursrecht schrijft:

"De beste oplossing is om simpelweg respect te hebben voor het werk van andere onderzoekers en altijd te verwijzen naar de auteur van wie je de gegevens hebt overgenomen. Dat is tenslotte ook belangrijk in verband met een goede bronverantwoording."

https://cbg.nl/kennis/basiskennis/privacy-en-auteursrecht/

Kun je ook nog aangeven welke van m'n maatregelen je het meest aanspreekt om mensen te stimuleren om aan bronvermelding te doen? Wil niet hopen dat je vindt dat GO hierin niets kan doen?

Pauline Berens EBBI - 4 mar 2022 - 14:33


Ik wil deze discussie bij deze graag stoppen!!

Er zijn teveel irritaties ontstaan, en dat is niet de bedoeling. 

Met maar liefst 6 pagina's vol berichten is de boodschap ons wel duidelijk.

We gaan hier zeker naar kijken, maar worden op de Helpdesk door de vele verzoeken wat overspoeld. 

Ik ben daarom geneigd dit topic te sluiten, maar wil liever jullie verzoeken dit draadje verder met rust te laten. 

Yolanda Lippens - 4 mar 2022 - 15:06
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 3 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.