stamboomforum

Forum logoHelpdesk » Vanwege privacy niet geplaatstProfiel afbeelding

Betreft Genealogie Online (via Edge browser) op adres Stamboom Batavier

Bedankt Bob, maar ik vroeg ook nog hoe zo'n boete werkt, zie m'n bijdrage 17 dec 2022 - 13:38. Ben nog niet overtuigd dat het negeren van 't vinkje waarmee 'n auteur aangeeft dat iemand overleden is 'n goede zet is in dit stadium. Wel vervelend dat je belangrijke dingen wijzigt zonder vooraankondiging en uitleg, waardoor het voor ons raden wordt wat er aan de hand is. 

En wat vind je van m'n voorstel 14 dec 2022 - 12:38 over uitbreiding van regels tot kleinkinderen?

En in de weergave rekening houden met doop- en begraafdatums? Zie 9 dec 2022 - 20:18

En belangrijke wijzigingen melden in forum Nieuws en Updates? Zie 17 dec 2022 - 13:38

Pauline Berens BC - 23 dec 2022 - 16:20 (laatst bijgewerkt 13 jan 2023 — 10:45 door auteur)

Nog even over de rechten en plichten die met de avg samenhangen:

 https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-82-recht-op-schadevergoeding-en-aansprakelijkheid-EU-AVG.htm 

In dit artikel 82 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verwerker (i.c. GO) en de verwerkingsverantwoordelijke (de verstrekker/auteur van de gegevens die door GO worden verwerkt). Hiermee is niet gezegd dat GO geen verantwoordelijkheden in dezen heeft, maar de eventuele aansprakelijkheid is van een heel andere orde en kan worden afgevangen door de suggesties in artikel 28 van de AVG:

https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-28-verwerker-EU-AVG.htm

In dit wetsartikel wordt duidelijk gemaakt hoe de verwerker kan voorkomen dat hij/zij aansprakelijk wordt gesteld voor onwettig handelen door de verwerkingsverantwoordelijke (zie lid 10 waarin expliciet wordt gesteld dat slechts bij het NIET nakomen van de bepalingen uit artikel 28, de verwerker als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd) 

Wouter Kok - 23 dec 2022 - 18:59

Bob zou de regels op https://www.genealogieonline.nl/help/item.php/5 uit kunnen breiden, bijv. overleden indien kleinkinderen langer dan 100 jaar geleden geboren, getrouwd of overleden etc. 

Ik heb je suggestie eens tegen mijn eigen situatie aangehouden, maar ik vermoed dat dit (in mijn geval) hooguit in 10% van de weggemoffelde personen soelaas biedt. Noch bij de middeleeuwse generaties (weinig concrete geboorte-, huwelijks- en sterfdata), noch voor de bij deze gebeurtenissen genoemde getuigen lost dit het probleem op (bij de getuigen loopt dit probleem natuurlijk door tot in de twintigste eeuw). 

Wouter Kok - 23 dec 2022 - 19:22

Rob schreef: " Maar als je als auteur gegevens van levende personen aanmerkt als openbaar zonder dat zij toestemming hebt gegeven, dan overtreed deze auteur de wet. Als Genealogie Online daarop wordt gewezen dan moet Genealogie Online handelen anders is ook Genealogie Online in overtreding". 

Daar zal een ieder het daar mee eens zijn. Maar wat nu plaats vind is dat er met een eenvoudig algoritme vele honderden gegevens worden geblokkeerd. Dit  (mag wel zeggen) ondeugdelijk controlemechanisme heeft tevens tot gevolg heeft dat vele gebruikers van GO (misschien wel alle) nogmaals die honderden data opnieuw moeten activeren.

Vergelijk Genealogie Online met bijvoorbeeld WikipediA, dat beschouwt zich als een platform, waarbij ook zij vermelden dat de gebruikers aansprakelijk zijn; zonder dat zij een controlemechanisme gebruiken. Alleen een goede verwijzing naar Privacy regels.

Oplossing: laat dat filter achterwege en komen er klachten, dan de betreffende GO-gebruiker er op aanspreken en niet de onschuldigen opzadelen met een enorme hoeveelheid werk.

Wens jullie tot besluit: Heel fijne Kerstdagen en een gelukkig 2023 !!

Arnold Batavier - 23 dec 2022 - 19:39 (laatst bijgewerkt 23 dec 2022 — 19:40 door auteur)

Dag Wouter, checken op kleinkinderen die overleden zijn was n voorbeeld, het kan ook in combinatie met andere extra checks uitgevoerd worden, bijv. achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen, achterachterachterkleinkinderen die overleden zijn etc., net zolang totdat je op 100% zit.

En om de check niet in t voordeel van mensen met kinderen te laten werken meteen de check ook laten uitvoeren voor kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen etc van broers en zussen als iemand zelf geen kinderen heeft.

Dan zijn er nog mensen die geen ouder en ook geen oom of tante zijn en dan check je of er neven/nichten zijn met kinderen, klein- of achterkleinkinderen etc. die overleden zijn.

Zit je al aan de 100%?😉

Pauline Berens EBBI - 23 dec 2022 - 19:42 (laatst bijgewerkt 23 dec 2022 — 20:03 door auteur)

Dag Pauline, 

Dat het slechts een voorbeeld was had ik verkeerd ingeschat. Je uitleg maakt eea wel een stuk duidelijker, hoewel ik me afvraag of het importeren van gedcom-bestanden hierdoor niet héél erg lang gaat duren. Is het niet handiger om als regel aan te nemen dat iemand die betachterkleinkinderen heeft sowieso overleden is (ik weet dat dit geen wet van Meden en Perzen is, maar die kans is - lijkt mij - dusdanig klein dat dit een aanvaardbaar risico is). 

Daarmee zou een deel van mijn probleem zijn opgelost. De hoofdrolspelers in een kwartierstaat zouden hiermee zichtbaar moeten zijn (en bij uitbreiding naar betachterkleinkinderen van broers, zussen, ooms, tantes, etc zouden ook de meeste parentelen een eind op weg zijn), maar de getuigen bij life-events hij hiermee nog niet terug van weggeweest. 

Ook dit is natuurlijk te programmeren, maar je krijgt dan zoveel geneste functies dat de wal vermoedelijk het schip gaat keren. Los even van de vraag of dit niet iets te complex is om te programmeren; het aantal mogelijkheden is schier onbeperkt! 

Wouter Kok - 23 dec 2022 - 22:30

Jammer dat er nog steeds discussie gaande is over dit onderwerp zonder dat er een echte oplossing door GO wordt geboden. er vallen daarbij een paar dingen op:

Op 09-12-2022 schreef Bob Coret onder meer: 

(1) "Dit komt vooral voort uit angst voor een AVG boete."

(2) "Het is me gebleken dat sommige personen te makkelijk dit "overleden vinkje" zetten, ook bij nog levende personen (zodat hun gegevens gepubliceerd worden).

(3) "In de huidige controle moet er een overlijdensplaats of overlijdensdatum beschikbaar zijn, alleen een vinkje bij overlijden volstaat niet."

Laten we eens beginnen met punt 1: is de Autoriteit Persoonsgegevens over dit geraadpleegd of is dit gebaseerd op een vermoeden. Wanneer dat laatste van toepassing is, ga dan eerst in overleg met deze Autoriteit.

Betreffende punt 2 is het toch redelijk eenvoudig om de persoon die zo'n publicatie heeft geplaatst daarop te wijzen, te waarschuwen of tenslotte te blokkeren.

Betreffende punt 3, kan ik heel kort zijn: "Onzin". In heel veel situaties is er helemaal geen plaats of datum bekend en/of beschikbaar. Moeten in die publicaties dan maar wat onzin of verzinsels worden opgenomen!? Bovendien biedt GO wel de betuttelende oplossing om voor een tweede maal een vinkje te plaatsen om alsnog publicatie te activeren, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig??

Arnold Batavier - 7 jan 2023 - 11:37

Mijns inziens is de zaak in de kern heel eenvoudig (hoewel de wet AVG dat absoluut niet is):

Zolang GO de aangeleverde data onbewerkt weergeeft (wat met het negeren van het vinkje bij 'overleden' ironisch genoeg niet gebeurt) dan ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de auteur. 

Pas wanneer GO gewezen wordt op het in gebreke blijven van een auteur een publicatie volgens de AVG-spelregels in te richten heeft GO de verantwoordelijkheid de auteur hierop te wijzen en - ingeval er niet gereageerd wordt - de publicatie te verwijderen/blokkeren. 

Overigens begrijp ik de terughoudendheid van GO in dezen heel goed; de AVG is onderwijl een moloch geworden die een groot aantal onbedoelde gevolgen heeft en de boetes waar in het uiterste geval mee gedreigd kunnen worden zijn bepaald niet kinderachtig! De angst voor boetes moet echter niet leidend worden. 

Ter illustratie: de veelheid aan mogelijkheden een bekeuring te krijgen in het verkeer weerhoudt ons er ook niet van achter het stuur plaats te nemen. Zolang we ons aan de spelregels houden, hoeven we ons geen zorgen te maken over eventuele vervelende repercussies! 

Wouter Kok - 8 jan 2023 - 10:22

In welke puinhoop we inmiddels terecht zijn gekomen blijkt wel uit onderstaande:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Elisabeth Pieters is door GO er uit gefilterd omdat zij nog in leven zou zijn en dat terwijl een overlijdensdatum vermeld is !

Bovendien bleek dat zij een van de vele filter fouten te zijn.

Zo gaat het van kwaad naar erger, heel jammer.

Arnold Batavier - 8 jan 2023 - 17:31 (laatst bijgewerkt 8 jan 2023 — 17:36 door auteur)

@Bob: Op het gevaar af dat je dit al zo geïmplementeerd heb wil ik toch iets opmerken over het testen van openbaarheid, in een poging dit efficiënter te maken, zonder steeds maar tests toe te moeten voegen over meerdere generaties.

Ik wordt getriggerd doordat ik van lang geleden vaak ouders van aangetrouwde familie zie die ten onrechte niet openbaar zijn, terwijl hun kind dat wel is.

Bij Privacy zie ik de volgende testen die uitgevoerd worden, ik citeer:

Als één van de volgende regels geldt dat wordt een persoon als overleden beschouwd:

 • er is een datum van overlijden/begraven bekend
 • de persoon is meer dan 100 jaar geleden geboren
 • de persoon heeft een echtgeno(o)t(e) die meer dan 100 jaar geleden is geboren
 • de persoon is meer dan 90 jaar geleden getrouwd
 • de persoon heeft kinderen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren/gedoopt/overleden/begraven
 • de persoon heeft kinderen die meer dan 70 jaar geleden zijn getrouwd
 • de vader of moeder van de persoon meer dan 180 jaar geleden is getrouwd
 • de vader of moeder meer dan 100 jaar geleden is begraven/overleden
 • één van de broers of zussen van de persoon meer dan 100 jaar geleden zijn geboren/gedoopt/overleden/begraven

Einde citaat ===

Ik hanteer een minimum generatie afstand van 15 jaar. Zo kom ik aan 85 (100-15).

 • Als de eerste test positief is EN de datum van overlijden/begraven is MINDER dan 85 jr geleden wordt de geteste persoon als overleden beschouwd.
 • Als de eerste test positief is EN de datum van overlijden/begraven is MEER dan 85 jr geleden, geldt dat niet alleen voor de geteste persoon, maar tevens voor alle voorvaders/voormoeders. Die hoef je daarna dus ook niet meer te testen.
 • Hetzelfde geldt als één van de overige tests positief is, ook dan geldt dit niet alleen voor de geteste persoon, maar ook voor alle voorvaders/voormoeders !!

Verder heb ik nog een persoon die niet openbaar is terwijl hij begraven is op 28 dec 1666:

0 @I2969@ INDI
1 NAME Anthonius(?)/Lengel/
2 GIVN Anthonius(?)
2 SURN Lengel
...
1 BURI
2 DATE 28 DEC 1666
2 PLAC Schermbeck (Dld),NW,DEU

??
 

Gerrit Scholl - 8 jan 2023 - 18:55 (laatst bijgewerkt 9 jan 2023 — 16:20 door auteur)

Arnold, Gerrit,

> Elisabeth Pieters is door GO er uit gefilterd omdat zij nog in leven zou zijn en dat terwijl een overlijdensdatum vermeld is !

> Verder heb ik nog een persoon die niet openbaar is terwijl hij begraven is op 28 dec 1666:

Aj, sorry. Er werd alleen gekeken naar overleden (DEAT) niet naar begraven (BURI) en gecremeerd (CREM). Deze laatste twee worden nu wel meegenomen in de bepaling of iemand is overleden.

 

> Als de eerste test positief is EN de datum van overlijden/begraven is MEER dan 85 jr geleden, geldt dat niet alleen voor de geteste persoon, maar tevens voor alle voorvaders/voormoeders. Die hoef je daarna dus ook niet meer te testen.

> Hetzelfde geldt als één van de overige tests positief is, ook dan geldt dit niet alleen voor de geteste persoon, maar ook voor alle voorvaders/voormoeders !!

Ik vind deze regels wel interessant. Ik weet niet hoeveel het gaat uitmaken, maar dit lijkt mij wel een te implementeren maatregel.

 

Voor de getuigen moet ik even goed kijken, met name omdat de stamboomprogramma's hier verschillend mee opgaan. Maar ik stel me zo voor dat als iemand getuige is van een gebeurtenis (doop, huwelijk, ...) welke 85 jaar geleden plaatsvond je wel mag aannemen dat de getuige ook reeds is overleden.

Bob Coret - 13 jan 2023 - 15:52

Maar ik stel me zo voor dat als iemand getuige is van een gebeurtenis (doop, huwelijk, ...) welke 85 jaar geleden plaatsvond je wel mag aannemen dat de getuige ook reeds is overleden.

Hiermee zou je me zóóó blij maken! 

Wouter Kok - 14 jan 2023 - 12:51

De suggestie van Gerrit Schol om alle voorouders van op "openbaar" te zetten als de persoon 85 jaar geleden is geboren of overleden is doorgevoerd. Moet 'm alleen zo nog even netjes in de lijst met regels zetten.

De getuigen heb ik nog niet doorgevoerd omdat getuigen om verschillende wijzen in GEDCOM worden vastgelegd, maar ik wil ook deze doorvoeren (waar mogelijk).

Bob Coret - 25 jan 2023 - 16:04

@ Wouter Kok,

In je GEDCOM kom ik geen getuigen (WITN) tegen?

Hoe leg je in Aldfaer getuigen vast?

Bob Coret - 25 jan 2023 - 16:18

@Bob: Als ik het goed begrijp heb je de volgende regel nog niet doorgevoerd:

 • Hetzelfde geldt als één van de overige tests positief is, ook dan geldt dit niet alleen voor de geteste persoon, maar ook voor alle voorvaders/voormoeders !!

Daar valt nog winst te behalen. Ik heb net mijn Gedcom opnieuw geüpload en zie in mijn publicatie:

verder:

P.S. Nu ik zo aan het zoeken ben merk ik dat het handig zou zijn als de personen in het scrol lijstje van Personen openbaar/niet openbaar maken als link uitgevoerd zouden worden zo dat je snel kunt zien om wie het gaat.

Gerrit Scholl - 25 jan 2023 - 19:49

@Bob Coret

De term WITN (ongetwijfeld een afkorting van witness) ken ik niet. Als ik in GEDCOM naar getuigen kijk die geen verdere verbinding naar andere gebeurtenissen en/of personen hebben en waarbij geen enkele verdere datum is ingevuld, dan zijn dit twee sprekende voorbeelden:

1 NAME Jochem Abrahamsz/van der Banck/
1 SEX M
1 DEAT 
1 ASSO @F1669117757@
2 TYPE FAM
2 RELA licence
 

1 NAME Jan/Gersons/
1 SEX M
1 DEAT 
1 ASSO @I11744@
2 TYPE INDI
2 RELA baptize
1 ASSO @I11742@
2 TYPE INDI
2 RELA baptize
1 ASSO @I11745@
2 TYPE INDI
2 RELA baptize
 

Ergo getuigen krijgen in het gedcom-bestand dat Aldfaer genereert geen WITN-predicaat mee; de gebeurtenissen waarbij ze als getuigen worden opgevoerd worden gewoon stuk voor stuk onder elkaar vermeld waarbij 'TYPE INDI' volgens mij dezelfde functie heeft als WITN.

Of bedoel je dat je met screendumps in beeld wil krijgen hoe de koppeling in Aldfaer gemaakt wordt?

Wouter Kok - 25 jan 2023 - 19:53

Ik heb onderwijl het probleem voor mezelf opgelost.

Een zevenregelig vbs-scriptje was voldoende om de ruim 3800 relaties alsnog zichtbaar te krijgen...

Wouter Kok - 3 apr 2023 - 11:52

Dag Wouter, reuze benieuwd naar je vbs-scriptje. Kun je die a.j.b. delen?

Pauline Berens EBBI - 3 apr 2023 - 16:41

Ik stuur je morgen wel even een mailtje. Ik heb het bestandje op mijn schoolcomputer staan. 

Wouter Kok - 3 apr 2023 - 23:01


Sorry, gaat vandaag niet lukken. Wordt een dagje later... 

Wouter Kok - 4 apr 2023 - 14:38Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu