stamboomforum

Forum logoGenealogische software » Hulp gevraagd Ik heb problemen met het Aldfaer programma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik heb problemen met het Aldfaer programma. De knop bestand opslaan reageert niet meer.

Tevens zou ik graag hulp ontvangen bij het overbrengen van mijn stamboom gegevens naar Genealogie online.

Is iemand zo vriendelijk mij bij te staan?

Ik woon in Dordrecht. Voor vervoer wordt gezorgd.

J.W.van Dassen

Beste mijnheer van Dassen,

Wanneer de knop "Opslaan" niet meer werkt (grijs van kleur) betekent dat er niets valt op te slaan. Na de laatste opslag (bewaren) zijn dus geen wijzigingen en/of toevoegingen meer aangebracht.

Voor plaatsing op GenealogieOnline moet u eerst een zoganaamde GEDCOM aanmaken. Dat is niet meer dan een gestandaardiseerd bestand waarmee alle genealogie-programma's data kunnen uitwisselen.

Dat kan u doen bij Bestand/Exporteer GEDCOM (Schift+Control+E). U geeft daarbij de locatie op waar u het GEDCOM bestand op uw computer plaatst en geef het een naam. Bijvoorbeeld: C:\Programma Aldfaer\Dassen.ged

Via  https://www.genealogieonline.nl/  kunt u inloggen en volgt u de aanwijzingen voor het plaasten van uw stamboom. Op het laatst wordt u gevraagd welk programma u wilt plaatsen met een zoek-knop in de vorm van een open boekje, daarna blader u door de root van uw computer naar het betreffende bestand, bijvoorbeeld zoals eerder vermeld: C:\Programma Aldfaer\Dassen.ged

Ik woon helaas niet bij u in de omgeving, dus kan niet persoonlijk langs komen.

Met vriendelijke groet,

Arnold Batavier

Arnold Batavier

Beste Arnold hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Het probleem is dat er wel wat valt op te slaan bijvoorbeeld:

Ik heb een tijdje geleden de naam Lijntje aaltje Elisabeth ....... ingeklopt.

Ik wil dit wijzigen in Lijntje Aaltje Elisabeth...., dus ik wijzig de kleine letter door een hoofdletter.

Ik klik op bestand om de aangebrachte wijziging op te slaan, maar het grijze blokje opslaan geeft die mogelijkheid niet (wordt niet geactiveerd). Vandaar het probleem. Ook geprobeerd de gehele voornaam te wijzigen en opnieuw in te brengen de mogelijkheid tot opslaan wordt niet gegeven.

Met vriendelijke groet,

Wim van Dassen

J.W.van Dassen

En als u het programma met het kruisje rechtsboven wilt sluiten? Als er wijzigingen zijn aangebracht, dan komt er een menu met de vraag of de wijzigingen opgeslagen moeten worden. Uiteraard "ja". Werkt dit ook niet? Het valt te proberen.

Marian Kalb

Het kan zijn dat Aldfaer uw correctie automatisch corrigeerd. U kunt dat alsvolgt oplossen:

Ga bij "Stamboom" naar "Onderhoud" en vervolgens naar "Voor- en roepnaam". Nu wordt een lijst getoond met voornamen die in uw stamboom voorkomen. Type in het zoekveld de door u ingevoerde (foutieve) naam: Lijntje aaltje enz. de betreffende naam zal dan voor u zichtbaar worden. Klik op deze naam en corrigeer vervolgens aaltje in Aaltje.

Daarmee wordt de gewenste correctie aangebracht en komt ook het  icoontje voor opslaan vuur u zichtbaar.

Die lijst met Voor- en roepnamen kunt u ook gelijk opruimen door het aanklikken van het rode kruisje (AB+); dat kan vanzelfsprekend ook met alle andere velden die u op deze wijze kunt bewerken.

Mocht u in het verleden bijvoorbeeld afkortingen gebruikt hebben bij plaatsnamen, bronnen en dergelijke dan kunt op voornoemde wijze in één keer een gewenste wijziging doorvoeren voor uw gehele bestand.

Met vriendelijke groet !

Arnold Batavier

Dit geld ook voor achternamen, plaatsnamen enz.

Als er geen hoofdletter, maar een kleine letter is ingevoerd, moet dit veranderd worden zoals Arnold Batavier dit heeft omschreven.

Arnold ik had het laatste stukje over het hoofd gezien. Sorry

Johan

J. H. van Veen

Beste Marian,

Hartelijk dank voor uw reactie.

De door u voorgestelde oplossing werkt helaas niet.

Vriendelijke groeten,

Wim van Dassen

J.W.van Dassen

Beste Arnold,

Je hulp is geweldig het probleem is opgelost. Ik heb het handboek van Aldfaer er eens op nagezien, maar problemen worden daar niet behandeld.

Helaas ben ik geen computerman (76 jaar) en niet handig met de computer.

In ieder geval nogmaals hartelijk dank.

Ik heb nog een vraag misschien kan u deze beantwoorden is het computerprogramma Pro-Gen of GensDataPro meer geschikt voor mij?

Met vriendelijke groet,

Wim van Dassen 

J.W.van Dassen

Beste heer van Veen,

Bedankt voor uw reactie.

De oplossing welke door de heer Batavier en uw reactie op zijn oplossing hebben mij geholpen.

Het probleem is opgelost.

Mijn dank!

Met vriendelijke groet,

Wim van Dassen

J.W.van Dassen

Beste Arnold,

Bij deze nog een vraag m.b.t. het overbrengen van gegevens van Aldfaer naar Genealogie online.

Ik heb de gegevens overgebracht maar van de nog levenden familieleden werden de gegevens niet opgenomen i.v.m. privacy regels. 

Ik heb toestemming van alle levenden dat ze geen bezwaar hebben tegen publicatie.

Moet ik bij het Aldfaer programma privacy uitschakelen? Hoe?

Moet ik na het overbrengen bij Genealogie online wat doen zodat de gegevens daar te zien zijn?

Ik heb gekeken bij Genealogie online maar kan geen knop vinden om het embargo op te heffen.

Bij de eerste inbreng werd gevraagd om toestemming die heb ik gegeven maar na verversen wordt de eerder verleende toestemming niet gehonoreerd.

Hebt u een tip/raad?

Met vriendelijke groeten,

Wim van Dassen 

J.W.van Dassen

Nog even een aanvulling.

Als u in het hoofdscherm staat en op F1 drukt, komen alle relevante helponderwerpen naar voren voor het hoofdscherm. Dit geld ook voor de meeste andere schermen.

Voorbeeld:

Als u naar stamboom_onderhoud_voor- of roepnaam gaat en op F1 drukt, krijgt u de help voor "teksten onderhouden" te zien

Nog een voorbeeld:

Als u naar bestand_exporteer gedcom gaat en op F1 drukt, krijgt u de help voor "gedcom bestand maken" te zien

Johan

J. H. van Veen

Genealogie Online zegt:
Privacy

Gegevens van levende personen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen zelf niet (verwerkt en) gepubliceerd worden in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Genealogie is een fascinerend tijdverdrijf en de dorst naar kennis zal nimmer worden gelest, maar enige beheersing is van belang zodat niet de mensen beledigd worden wiens geschiedenis we willen behouden. Het is de verantwoordelijk van de auteur van de stamboom, kwartierstaat, genealogie en/of parenteel om de privacy aspecten in de publicatie te controleren! Bij aanlevering van GEDCOM bestanden wordt door genealogieonline als extra controle getracht te bepalen of een persoon overleden is, pas dan zal de informatie getoond worden! Als levende personen toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun gegevens dan kan dit worden aangegeven, genealogieonline houdt hier dan rekening mee en publiceert hun gegevens (met een vermelding van de toestemming).


De help van Aldfaer zegt:
Privacy

Onder Privacy kunt u aangeven hoe Aldfaer om moet gaan met het publiceren van de gegevens van deze persoon.
Een vinkje bij 'Niet publiceren' zorgt dat er voor dat de gegevens van deze persoon niet worden gepubliceerd in de genealogische overzichten als het Privacyfilter in menu Extra is ingeschakeld.
Zet een vinkje bij 'Toestemming tot publicatie verleend' als u toestemming van deze persoon hebt gekregen om zijn/haar gegevens te publiceren.
Als u beide vinkjes tegelijk hebt gezet (tenslotte kan iemand toestemming tot publicatie verleend hebben, maar kunt u besluiten de persoon toch niet te publiceren) heeft het vinkje bij 'Niet publiceren' voorrang op dat bij 'Toestemming tot publicatie verleend'.
Zodra u het vinkje 'Niet publiceren' hebt gezet wordt dit door een symbool op het tabblad [Diversen] en achter de naam van de persoon aangegeven. Hierbij gaat het symbool voor Privacy boven het symbool voor Uitzoeken.
In de sjablonen die u zelf maakt, kunt u bovendien met een bepaalde code ook op de aanwezigheid van dit vinkje testen. Zie hoofdstuk Sjablonen ontwikkelen.

 Als het privacyfilter in menu Extra is ingeschakeld wordt er bij het daadwerkelijk uitvoeren van de gegevens gevraagd of er rekening gehouden moet worden met het privacyfilter. Als u hier ontkennend op antwoord kijkt Aldfaer niet meer naar het vinkje 'Niet publiceren'. Zo kunt u van personen die onder het Privacyfilter vallen achteraf altijd nog aangeven dat ze toch gepubliceerd mogen worden, zonder dat u per persoon de blokkering weer moet opheffen. 

Als u geen vinkje hebt gezet bij 'Niet Publiceren' en u hebt wel een vinkje gezet bij 'Toestemming tot publicatie verleend' en u heeft het Privacy Filter ook actief gemaakt (menu Extra), dan doorloopt Aldfaer een bepaald algoritme om te bepalen of de gegevens van een persoon mogen worden gepubliceerd. Dit wordt bepaald door de instellingen voor privacy in menu Extra. Als de persoon aan alle criteria voldoet, dan valt hij niet onder het Privacy Filter en worden zijn/haar gegevens gewoon gepubliceerd. Voldoet de persoon niet aan alle criteria dan worden zijn/haar gegevens niet gepubliceerd.


Onderstaande werkt alleen maar binnen Aldfaer. .

Ga in het hoofdscherm naar de betreffende perso(o)n(en), waarvan u toestemming heeft gekregen, Op het blad Diversen bij Privacy kunt u een vinkje zetten bij Toestemming tot publicatie verleend. Daarna alles weer opslaan. Personen met toestemming worden dan meegenomen in de gedcom

Let er wel op dat u dan ook daadwerkelijk toestemming heeft. Liefst op papier.

J. H. van Veen

Wat u moet doen in Genealogie Online is het volgende:

Rechts boven ziet u dat u ingelogd bent (uw naam is zichtbaar)
Ga met de muis hierboven staan, er opent een scherm.
Klik op publicatie beheren
In het volgende scherm ziet u de publicatie(s)
Klik op de publicatie
Klik op Bekijk/bewerk openbaarheid personen (privacy)
Onderin ziet u de namen die niet zijn gepubliceerd
Klik achter de namen op  Maak openbaar
U krijgt dan de vraag of u het zeker weet
Klik dan op oke (of annuleren als u zich bedenkt)

J. H. van Veen

Geachte heer van Veen,

Hartelijk dank voor uw nuttige hulp.U hebt mij een stuk wijzer gemaakt.

Ik heb het "Stamboom op de computer" boekje met cd ooit voor mijn verjaardag ontvangen.

Het gebruik van de F1 knop wordt m.i. nergens beschreven.

Hebt u ook ervaring met de computer programma's Pro-Gen of GensDataPro?

Gezien mijn leeftijd is GensDataPro misschien beter dan Aldfaer.

Wat denk U?

Nog één vraag worden door u ook naamdragers in uw stamboom opgenomen die niet te koppelen zijn?

Zgn. losse eindjes.

Met vriendelijke groet en nogmaals mijn dank,

Wim van Dassen 

J.W.van Dassen


Beste Wim,

Gelukkig ben ik nog niet zo oud als jij, ik ben namelijk nog pas 72 jaar!

Ook ik heb wel eens zitten zoeken naar een oplossing voor een probleem, maar met enig geduld en/of een vraag stellen bij Stamboomforum of bij Aldfaer wordt je altijd weer geholpen en aldoende ontdek je steeds meer mogelijkheden die een programma biedt. Dat zal bij Pro-Gen en GensDataPro niet anders zijn.

Zelf gebruik ik Aldfaer, tot nu toe tot mijn grote tevredenheid.

In de andere mails zijn nog meer tips voor jou vermeld, en is het nog niet geheel duidelijk: stel opnieuw een vraag!

Besef altijd wel dat er regels bestaan waar je je aan moet houden, zoals het privacyfilter in GenealogieOnline, maar ook die van het gebruikte programma.

Ongemerk kan het je gebeuren dat bij het invoeren van personen personen dubbel worden ingevoerd, ook daarvoor biedt Aldfaer een mogelijkheid om zede op te zoeken en waar nodig te kunnen verwijderen.

Kijk maar eens onder Stamboom\Zoeken en vul een filter in om te zoeken naar personen zonder relatie.

Veel succes, en laat gerust even horen of je nog meer vragen hebt.

Arnold Batavier

Arnold BatavierPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!