stamboomforum

Forum logoGenealogische software » MyHeritage: "ik ben niet dood..."

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

"Ik ben niet dood..." berichten met deze titel heb ik dit weekend aan een drietal gebruikers van MyHeritage gestuurd. Bij een in 2011 overleden naamgenoot waren foto's van mij geplaatst. Hoe onzorgvuldig kan men zijn? Ook kom ik op MyHeritage veelvuldig foto's tegen die alleen ik heb. Vanuit mijn publicatie op GenealogieOnline worden deze overgenomen. Zonder mij als beheerder van mijn stamboom toestemming te vragen en zonder bron te vermelden. Datzelfde geldt voor namen en data, complete familielijnen worden overgenomen. Alsof er geen auteursrecht bestaat. Zelfs de gegevens van levende personen, die mij in de context van mijn familiestamboom, toestemming hebben gegeven tot publicatie op GenealogieOnline worden overgenomen. Alsof er geen privacy wetgeving bestaat. 

MyHeritage nodigt uit tot dit soort onzorgvuldigheden. Via de zogenaamde smartmatches is knippen, plakken en jatten het motto. Voor MyHeritage is genealogie business via de wet van de grote getallen (zie ook andere topics op dit stamboomforum over bijvoorbeeld het ongevraagd delen van informatie die ze bij je op de computer vinden). Dit heeft allemaal niets meer met genealogie te maken. Dat is voor mij: onderzoek doen, zorgvuldig hanteren van persoonlijke gegevens, altijd bronnen vermelden, auteursrecht respecteren, etc. Maar bij MyHeritage is het pronken met andermans veren, zonder zelf na te denken, zonder zorgvuldig te zijn met gegevens van mensen, etc.

Er is meer over te zeggen, maar ik houd het bij deze hoofdlijnen. Mijn vragen:

1. wordt wat ik schrijf door andere genealogen onderkend en onderschreven?

2. vinden andere genealogen met mij dat Bob Coret / GenealogieOnline de sinds 2014 met MyHeritage bestaande samenwerking moet heroverwegen?

3. zijn er vanuit GenealogieOnline mogelijkheden om de kernwaarden van stamboomonderzoek beter te beschermen. Ik noem als voorbeelden: 1 -  het technisch verhinderen dat gepubliceerde foto's door anderen kunnen worden gedownload. 2 - in meer algemene zin bronvermelding hoger in het vaandel hijsen. Bob Coret heeft over het belang daarvan lezingen gehouden, maar wat is de praktijk? Bij het maandelijkse aanknopingspunten overzicht valt mij telkens op hoe weinig gebruikers bronnen vermelden. Daarop kan toch worden gestuurd, als het belang van bronvermelding vanuit GenealogieOnline wordt onderkend? 3 - het uitbreiden van de vermelding bij levende personen die toestemming tot publicatie hebben gegeven dat zij dat alleen voor deze publicatie hebben gedaan en dat het zonder zelf verkregen toestemming niet is toegestaan de gegevens elders te publiceren.

Ben benieuwd naar jullie reacties.

Jan Voorhaar

Jan Voorhaar

Jan, ik ben het 100% (en meer) met je eens. Maar wat doe je eraan?  

Ik maak zelf geen gebruik van genealogie-online... Misschien dat ik er eens een datum aan ontleen, maar dat is het dan ook -- iets plaatsen, ik dénk er niet over. En dat ontlenen kun je dwars door het gehele internet doen, dat is niet specifiek voor GO.

Petra.

Petra

Jan ik ben het helemaal met je eens en onderschrijf je klacht. 

J. van der Linden

Jan,

Volgens de disclaimer http://www.genealogieonline.nl/disclaimer.php hoofdstuk "privacy" mag Coret zonder jouw toestemming jouw gegevens in GOnline NIET doorgeven aan derden.

Advies: teken bezwaar aan bij coret genealogie en verzoek hem om jouw data bij myheritage te laten verwijderen.

zoekakten.nl

Beste heer Voorhaar,

Met alle respect: heel sneu allemaal, en we voelen met u mee; maar u "brengt" het een beetje alsof het u allemaal overkómt, als "onschuldige voorbijganger". Dit had u allemaal zèlf kunnen weten, en veel eerder óók. Wat u hier allemaal opnoemt, is al tientallen keren aan de orde geweest op allerlei genealogie-websites. Er is nauwelijks nog iets nieuws onder de zon. Vriendelijk gezegd: u had het allemaal kunnen wéten, als u zich vóór die tijd hierin had verdiept - dat scheelt altijd een hoop ellende, problemen en nodeloos jezelf-kwaad-maken achteràf.

Voordat u allerlei nieuwe methodes of genealogische programma's uitprobeert voor uw hobby, en daarvoor verbintenissen aangaat (registratie, abonnement, enz.) is het wel de bedoeling dat u zich een beetje orienteert op internet: Wat is dit voor nieuwtje? Wie of welke organisatie heeft hiervoor het initiatief genomen, welk bedrijf zit hierachter? Hoe zijn de ervaringen van anderen daarmee? Wat zijn de voordelen en nadelen, en hoe pakt die afweging in mijn geval uit? Kan ik met die mensen in zee gaan, zijn zij te vertrouwen? Zit er nergens een adder onder het gras, is het geen valkuil? Wil ik daarmee iets te maken hebben, leen ik mij daarvoor?  - Kortom: gewoon een beetje alledaags onderzoek in je eigen belang, zoals u ook doet vóórdat u een auto zou kopen bij zo'n gezellige tweedehands-auto-dealer in de buurt, of zomaar spontaan twee weken vakantie in één of ander exotisch hotel zou boeken... (hoop ik!)

En voordat u zich ergens kwaad over maakt, zou u allereerst eens kunnen kijken hoe het eigenlijk komt dat dit ineens zo'n probleem vormt, of ergernis oplevert, speciaal voor u. Had ik dit kunnen weten, misschien? Had ik er met de kennis van nu misschien niet aan moeten beginnen? Heb ik mij eigenlijk wel genoeg erin verdiept voordat ik eraan meedeed? Zit ik ergens aan vast waar ik eigenlijk niet aan vast wil zitten? Kan ik de gevolgen nog terugdraaien, of "hebben ze" me nu? Of was het weer een kwestie van "Accepteert u deze 2,5 kantjes algemene voorwaarden? - Ja, pfff, ik accepteer" ? Ben ik goedgelovig geweest of naief? Nam iemand mij in de maling, heeft iemand mij feitelijk gewoon gebruikt - of lag het ook een beetje aan mijzelf?

1.   U schrijft: "Ook kom ik op MyHeritage veelvuldig foto's tegen die alleen ik heb. Vanuit mijn publicatie op GenealogieOnline worden deze overgenomen. Zonder mij als beheerder van mijn stamboom toestemming te vragen en zonder bron te vermelden. Datzelfde geldt voor namen en data, complete familie-lijnen worden overgenomen. Alsof er geen auteursrecht bestaat."

Tsja. Weet ù hoe het zit met het recht rond foto's? Mocht u die foto's zèlf wel gebruiken, eigenlijk? Wie had eigenlijk het recht op die foto? De maker, diens afstammeling, of gold die regel dat zijn overlijden 70 jaar verstreken moet zijn? Voordat u klaagt over het gebruik dat ànderen maken van foto's die ú plaatst : hoe zit het met ùw gebruik? Leeft de maker nog? Leven alle afgebeelde personen nog? Heeft u van al die personen toestemming? Kortom: u klaagt over het gedrag van anderen, en haalt daarbij het 'auteursrecht' aan, maar: voldoet u zelf wel aan de wet en het recht? - Zie bijv. deze website :

Mijnheer Voorhaar, hoe vaak moet dit nog voorbijkomen als thema?  Het "zomaar overnemen van gegevens en foto's zonder toestemming" gebeurt nu eenmaal, feitelijk, op internet. Dat is iets wat elke dag weer voorkomt, of het nu door Hollanders is, door Amerikanen of door Japanners. Denk aan de realiteit, de werkelijkheid. Als het kàn, dan gebeurt het ook. U heeft daar zelf een rol in, namelijk: u zorgt voor de oorzaak, u veroorzaakt het zelf. Gaat u uit van een simpel principe: als u iets op internet plaatst, bent u daarmee de controle erover kwijt. Misschien niet juridisch, maar zeker wel feitelijk: het is uit uw macht, het is uit uw handen. U heeft feitelijk geen invloed meer op wat anderen ermee kunnen doen. Wilt u dit niet, plaatst u het dan ook niet.

"Ja maar, het recht, regeltjes!" Prima, tot uw dienst, internet is ook niet een rechtsvrije ruimte ofzo. Maar ten eerste: wij op het Stamboomforum zijn (i.h.a.) géén juristen; we hebben allemaal een rechtsgevoel voor goed-en-kwaad, en mijn-en-dijn, maar het fijne weten we er ook niet van: we kunnen daar dus géén precieze uitspraken over doen, en weten niet of wat wij zeggen ueberhaupt juridisch ergens op slaat, wáár is. En ten tweede: recht beschrijft een norm, een ideale toestand, maar "recht geschieden" is niet iets wat zich zichzelf realiseert, iemand moet daar moeite voor doen, achteráán gaan, onderzoek voor doen. Bij het strafrecht doet de politie dat, en bij civiel recht moet u daar zèlf achteraan. Gaat u dat echt doen: naar de rechter voor een stukje genealogie? Denkt u dat een advocaat daarmee instemt, daar iets in ziet? Weet u eigenlijk wat procederen kòst (duizenden euro's), en dat als u ongelijk krijgt, u ook de kosten van de tegenpartij moet betalen? En om te beginnen: zit u juist, met uw idee over auteursrecht en genealogie?

Duizenden genealogen, door schade en schande wijs geworden (maar met u meevoelend), roepen het u toe: er bestaat g é é n auteursrecht op pure stamboomgegevens!  Hooguit op een "creatief werk" dat u eromhéén heeft opgebouwd, zoals een zeer uitvoerige familiewebsite (die uit véél meer bestaat dan alleen maar naam/plaats/datum-gegevens!) of een heel volgeschreven boek. En voor die gegevens geldt hooguit een databankenrecht, maar om dat aannemelijk te maken geldt een zeer zware bewijslast voor uzelf, niet voor degene die u als 'de overtreder' ziet. Zie, onder veel meer, dit artikel n.a.v. een uitspraak van een rechtbank.

Kort en goed: waar geen auteursrecht geldt, hoeft u ook niet op 'toestemming' aan te dringen, want niemand heeft dan uw toestemming nodig. Blijft over: bronvermelding. En dat is in de genealogie -als het om collega-genealogen gaat; qua bronnen/vindplaatsen is die absoluut vereist!- puur een kwestie van wetenschappelijke zuiverheid, van respect voor de oorspronkelijke vinder of samensteller van de gegevens, van juist en goed gedrag, van eerlijkheid, van moraal en fatsoen. Verder niets, en verder moet u zich daar ook maar beter niet te druk over maken (uw gezondheid is belangrijker). 

Mensen die niet aan bronvermelding doen, vertonen asociaal, lomp, onfatsoenlijk gedrag, ja. 't Is niet anders. Geen goed genealogisch gedrag, bepaald niet. Natuurlijk spreek je ze erop aan (in de hoop op goedheid, menselijkheid, moraal), maar dan houdt 't ook op : auteursrecht is er niet, en rechtszaken aanspannen is zinloos. - Dit weten we nu al jááááren. Wat heeft het voor zin, hier iedere keer weer die discussie over "auteursrecht" bij te beginnen? - Zie bijvoorbeeld de diverse rechterlijke uitspraken op www.rechtspraak.nl, en deze webpagina: https://www.boek9.nl/items/iept20131106-rb-zeeland-west-brabant-stamboom; beeldcitaat:

2.  U schrijft ook: "Zelfs de gegevens van levende personen, die mij in de context van mijn familiestamboom, toestemming hebben gegeven tot publicatie op GenealogieOnline worden overgenomen. Alsof er geen privacywetgeving bestaat."  Heel elegant en parmantig geformuleerd weer, chapeau! Maar : ook hierbij ligt een deel van de schuld bij uzelf. U moet simpelweg geen gegevens van levende personen publiceren op internet (toestemming of niet); hun belangen (persoon, privacy, veiligheid) zijn véél belangrijker dan uw toevallige hobby. - De wet (WPR) geeft het grotere kader aan: het is verboden om gegevens van levende personen te verwerken zonder hun toestemming. Dat wil voor de genealogie in elk geval zeggen: u mag ook niet vrágen naar (gegevens over) nog levende personen en die niet gebruiken, ook niet als volgens u een overlijden "waarschijnlijk is" of gewoon "onzeker". Noemen en 'naar vragen' mag alleen als u zelf eerst bewijs heeft dat de desbetreffende persoon overleden is, of (zoals in de norm die de Staat hanteert, bijv. het Vestigingsregister en de BS-wetgeving) dat sinds de bekende geboortedatum tenminste 100 jaar verstreken is. En daarbinnen moet u vervolgens als genealoog zelf ook uw verstand gebruiken, met inachtneming van het belang van anderen, zoals hierboven genoemd. Dus: niet doen, zo blijkt.

Immers: het hameren op "weliswaar levend, maar ik heb hun toestemming" slaat goedbeschouwd nergens op. Een fatsoenlijke genealoog moet zich daar gewoon niet mee bezighouden, punt. Slechte smaak, dom en roekeloos omspringen met andermans hoogstpersoonlijke gegevens, stupide gedrag - daar wilt u als serieuze stamboomonderzoeker toch niet aan meedoen?!  Gegevens van levende personen zijn leuk voor in uw eigen gezinnetje, of dat in de familiekring verspreide drukwerkje-met-stamboom, of uw eigen genealogische programma op uw computer thuis, waarvan de inhoud niet uw computer verlaat, of uw stapeltje stamboom-aantekeningetjes dat in uw huis blijft. Niet voor internet!! Het is 2017, géén tijd om naief te zijn. Zelfs hier op het forum zien we dit soort dom gedrag (vragen naar gegevens van levende personen, gebruik ervan, enz. : lomp en ongeinteresseerd omgaan met andermans privacy) nog gerust 3, 4x per maand. Hardleers, on-ge-lofelijk...

Mensen aan wie u toestemming vroeg voor gebruik van hun naam en gegevens, voor uw stamboom-hobby (hobby!!), staan er niet bij stil wat er mee kan gebeuren... hun familienaam, hun volledige voornamen, hun geboortedatum en hun geboorteplaats, dus: àlles wat een persoon uniek maakt en uniek identificeert (zie uw paspoort of identiteitskaart!), komen door uw toedoen zómaar op internet te staan, 100% doorzoekbaar en inzichtelijk via Google. Weet u eigenlijk hoe gek internet-criminelen daarop zijn? Heeft u weleens van identiteitsfraude gehoord? Weet u hoeveel daaraan verdiend wordt, hoeveel levens daar jaarlijks mee kapot worden gemaakt? - Denkt u eraan: als met hun gegevens iets gebeurt, toestemming of niet: u bent juridisch verantwoordelijk voor de gevolgen, want u bent de bron van publikatie ervan op internet. - Gegevens van levende personen horen simpelweg niet thuis in de handen van genealogen die ze op internet willen plaatsen, "toestemming" of niet (hoe "weloverwogen" die mensen ook denken hun toestemming aan u te hebben gegeven, lees: halfbegrepen en wezenloos, zich compleet onbewust van de risico's). Genealogie op internet : alléén over overledenen!!

3.    U noemt concreet MyHeritage. Websites als MyHeritage en Geni hebben een doel : ùw jarenlang hard bij elkaar gezwoegde werk óógsten - want dat is hun "verdienmodel" (oeps, de maaltijd komt weer naar boven). Daarvoor laten ze het voor u aantrekkelijk lijken, wordt u een mooi beeld voorgespiegeld: de mogelijkheid om uw gegevens mooi overzichtelijk op een rijtje te zetten, en met de héle wereld te kunnen delen, zonder dat je een eigen website in de lucht hoeft te houden, met allerlei administratieve rompslomp. En ook nog grátis, stel je voor!

Met alle respect: dat is nu echt iets waar u zèlf bent "ingetrapt". Zoals u weet is er het principe (uitz. mogelijk) : "gratis bestáát niet op internet". Met andere woorden: u denkt dat ù iets kado krijgt wat eigenlijk geld kost, maar nee: u bent degene die iets aan een ander kado gééft (nl. uw harde werk en informatie van járen) en het levert die ànder geld op: het is voor hen gewoon hàndel! Zij verdienen gratis geld met uw gezwoeg van jaren.

Heeft u niet rondgekeken naar ervaringen van anderen hiermee? Nee? Aiii. Da's niet zo best.... Voorbeeld: http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=1909, beeldcitaat:

- Het mooie beeld dat u had bij lid-worden verkruimelt al snel: u heeft als het ware "getekend" voor overdracht van uw gegevens (hoe zou u die ooit terug kunnen eisen: namen, data en plaatsen?) en alles wat u ooit gevonden heeft, is nu contractueel ook van MyHeritage. Wat u dus ook doet, ook al loopt u woedend weg en verbreekt u uw lidmaatschap: dat maakt voor MyHeritage niets uit, want de "oogst" is al binnen. Precies: inclusief (spel)fouten.

Ook inhoudelijk levert het een grote teleurstelling op. Met sites als MyHeritage deelt u helemáál niet alles wat u heeft verzameld met iederéén: anderen krijgen maar een kleine "appetizer" te zien daarvan, een lokkertje: willen ze àlles zien wat u heeft, dan moet er betaald worden; 100% is alleen voor MH.

En nogmaals inhoudelijk: zó ongelofelijk mooi is die presentatie door MH en Geni nu óók weer niet, wel? Nogal fantasieloos, flets en flauw, volgens mij.

En één van de grootste stommiteiten daar, genealogisch zowat een doodzonde: MH's en Geni's achteloze omgang met familienamen. Vrouwen die ineens trouwen en een gezinnetje krijgen worden klakkeloos "ingelijfd" onder de familienaam van hun partner; hun echte, eigen familienaam is maar een voetnoot, tussen haakjes. - Kijk en huiver:

Dit is van een zódanig grote stupiditeit, dat ik mij afvraag waarom niet duizenden Nederlandse genealogen zich daar allang walgend van afkeren. Precisie, nauwkeurig werken en weten waar je mee bezig bent, daar gaat het om. Het mag dan zo zijn dat traditioneel vrouwen die met een man trouwen, voortaan weleens de familienaam van hun man zijn gaan gebruiken (niet "dragen"!) : maar een genealoog/stamboomonderzoeker mag daar nooit aan meedoen, die moet zijn registratie "waarachtig" houden, zonder gegevensvervuiling, schóón, zuiver. Ook als wij gegevens noteren uit buitenlanden waar het juridisch zo mag zijn dat je familienaam verandert bij een huwelijk : is totaal niet belangrijk, wij noteren gewoon dezelfde, blijvende familienaam ("blijvend" : tenzij gewijzigd door de overheid, na een wettelijke procedure tot familienaamswijziging). Stelt u zich een vrouw De Vries voor die met een man Jansen trouwt, en zichzelf na uw vraag nogeens voorstelt: "Ja, ik ben mevrouw Jansen, dat is mijn naam, ja. Zo heet ik echt. Want ik ben nu getróuwd. Oh, u bedoelt mijn mèis-jes-naam? Zegt u dat dan!  Ja, vroeger als meisje heette ik De Vries. En nu heet ik Jansen. Hihihihi." - Aan dergelijk stompzinnig gedrag moet een genealoog vooral niet meedoen.

4.   Dat u dit alles vóóraf hebt kunnen bekijken bij honderden anderen "persoonlijke" (?) MH- en Geni-pagina's op internet, en toch heeft gedacht: "Oh, wat léúk! Ja, dat is wat voor míj!" - Betekent dat niet iets: dat u het daarmee eens was, en zich ook daarvoor wilde lenen (lees: laten gebruiken)? Heeft u daar niet ook een beetje zèlf een rol in gehad?

Heeft u inderdaad weloverwogen de "algemene voorwaarden" gelezen, inclusief de waarschuwing "Gebruik de dienst en de website niet als u niet akkoord gaat met een bepaling in deze overeenkomst"; en pas daarnà gedacht: ja, daar doe ik aan mee, daar leen ik mij voor?  Kunt u een verschil maken tussen die termen "eigendom", "bezit" en "beheer" daarin?  Begrijpt u wat hier bedoeld wordt: bent u nu de 'macht over uw eigen gegevens' kwijt, is er misschien toch auteursrecht, maar dan naar Amerikaans of Israelisch recht, waaronder die website misschien wereldwijd actief is? Kunt u dat overzien? (ik niet). Weet u eigenlijk wel waaraan en waartoe u zich verbonden heeft, met die overeenkomst?  - Beeldcitaat :

5.   Daarnaast schreef u: "vinden andere genealogen met mij dat Bob Coret / GenealogieOnline de sinds 2014 met MyHeritage bestaande samenwerking moet heroverwegen?" -  Met alle respect, maar dit wekt bij mij vooral onbegrip op. De wet en het recht zijn de grens. Als u bedoelt dat gegevens van u uit GenealogieOnline daardoor bij MH zouden opduiken: er was toch geen auteursrecht, dat hadden we toch net gezien? Hoe zit dat dan?

Overtreedt hij soms de wet, op grond waarvan u iets aan te merken zou kunnen hebben? De heer Bob Coret moet helemaal niets, die is vrij in de eigen waardering en afweging van projecten die hij oppakt en waaraan hij deelneemt; uw of mijn oordeel of mening over wàt dan ook verandert daar helemaal niets aan. Coret heeft talloze internetprojecten opgezet waar dagelijks duizenden genealogen hun voordeel mee doen (Stamboomforum, GenealogieOnline, OpenArchieven, FamilieArchivaris, e.a.), en daar kun je alleen maar dankbaar om en blij mee zijn. Wij hebben niets te eisen, wat dat betreft (zolang alles binnen de wet blijft). Hooguit als u een betaald abonnement zou hebben: dan kunt u ook verwachtingen hebben en bepaalde verlangens over de dienstverlening. Daarbuiten lijkt mij dat sterk, en al helemaal niet over zijn doen en nalaten buiten het Stamboomforum. (Auteursrecht heeft u natuurlijk wel op wat u zelf schrijft, aan teksten, buiten de pure stamboomgegevens.)

6.   Ook schrijft u: "zijn er (...) mogelijkheden om de kernwaarden van stamboomonderzoek beter te beschermen. Ik noem als voorbeelden: 1 -  het technisch verhinderen dat gepubliceerde foto's door anderen kunnen worden gedownload."

Hoe ziet u dat precies vóór u? Zelf een afbeelding op internet plaatsen, maar tegengaan dat ànderen die kunnen downloaden?

'k Weet wel wat u bedoelt. Hier en daar zie je nog weleens van die genealogische internetsites waarbij de website-beheerder, als je op een afbeelding klikt om die op te slaan, met een blokkade-melding laat weten: "Stop! Downloaden van afbeeldingen verboden door de beheerder!" - Nog afgezien van de lachlust die dit opwekt, en de jaren-'50-autoritaire neigingen die zo'n beheerder kennelijk laat zien daarmee, en de serieuze vraag waarom iemand dan eigenlijk die afbeelding op internet plaatst, als het niet de bedoeling is dat website-bezoekers die voor zichzelf bewaren kunnen : zo'n beheerder maakt zichzelf volkómen belachelijk, met die pas-begonnen-met-internet-mentaliteit uit 1995.

Niet alleen zijn er plenty programma's om buiten het directe klikken op die afbeelding àlle op een website voorkomende afbeeldingen op te slaan, maar ook bestaan er al jaren allerlei schermafdruk-programmaatjes (print-screen software) die het ook mogelijk maken een gedeelte van zo'n pagina, dus bijv. een enkele afbeelding, op te slaan als foto. Als een middelbare-school-kind van 14 jaar dat via 2 minuten googlen kan weten, kunt u het óók. Dit gedrag van zo'n genoemde beheerder met zijn autoritaire "blokkeer-neigingen" is dus naief en zinloos. Wil je niet dat anderen iets kunnen opslaan van wat je te vertellen, ten gehore te brengen of te vertonen hebt (tekst, foto, afbeelding, muziek, gesproken woord, enz.) : plaats het dan niet. 

7.   Verder:  "het uitbreiden van de vermelding bij levende personen die toestemming tot publicatie hebben gegeven dat zij dat alleen voor deze publicatie hebben gedaan en dat het zonder zelf verkregen toestemming niet is toegestaan de gegevens elders te publiceren."

Daar gáán we weer. Het gebruik van gegevens van levende personen door genealogen op internet, dus: als publikatie (let wel: niet in de huiselijke omgeving) is m.i., gelet op alle risico's van internetcriminaliteit, identiteitsfraude e.d. anno 2017, een ongewenste, slechte, onfatsoenlijke manier van doen (toestemming of niet!), die uitgeroeid moet worden. U brengt andermans privacy, persoon en veiligheid daarmee in gevaar. Gewoon - niet - doen!!.

Nogmaals: plaatst u iets op internet, dan bent u de controle erover kwijt (denkt u maar aan de Project-X-rellen in Haren, Groningen, rond het meisje dat even een uitnodiging op Facebook had geplaatst.) Gegevens, teksten, foto's, afbeeldingen, muziek, audio-opnames van gesproken woord : àlles, alles, alles wat u op uw eigen website publiceert, "vertoont", kan er door anderen afgeplukt worden. - Wilt u absoluut voorkomen dat anderen met gegevens van u aan de haal gaan, dan moet u zich realiseren dat dit niet kàn, en het gewoon niet plaatsen. En voor wat u wèl plaatst bent u gewoon zelf verantwoordelijk. Met alle risico's van dien, ook juridisch, voor uzelf: u kunt wel degelijk in de rechtszaal worden aangesproken (op de gevolgen: schade! fraude! strafbare feiten! ontvoering! onrechtmatige daad!) voor wat u zèlf over anderen aan gegevens openbaar maakt. Is uw geliefde onschuldige hobby dat waard, smartegeld of gevangenisstraf?

Het is al vrij stom om je eigen persoonsgegevens op internet te plaatsen, omdat je anno 2017 nooit de gevolgen en risico's kunt overzien, en het er zelf in principe nooit meer af kunt halen: je bent de controle erover kwijt. Met àndermans belangen moet je altijd minstens zo zorgvuldig omgaan als met die van jezelf, en liefst nog zorgvuldiger. Hoe kan zo'n beheerder waarover u spreekt het dan in vredesnaam in zijn hoofd halen om persoonsgegevens van àndere levende mensen op internet te plaatsen, anno 2017 - hoe lomp, stupide, roekeloos en onvoorzichtig kan iemand zijn, en dan ook nog voor zoiets als zijn hobby?! Doet u dat zelf dus nóóit, gegevens over levende personen op uw website zetten (toestemming of niet, "dondert niet": u bent aansprakelijk voor de gevolgen en gevaren.)

------------

(Fb.)

8.   Voor de rest van uw verhaal, mijnheer Voorhaar, in uw eigen woorden: mijn wèlgemeende complimenten; dit kan ik alleen maar toejuichen, als 'voorbeeldig gedrag' zien, en daarmee kan ik het alleen maar van harte ééns zijn :

- onderzoek doen,

- zorgvuldig hanteren van persoonlijke gegevens (noot van DV: d.w.z. ook nóóit die van levende personen in de openbaarheid brengen!)

- altijd bronnen vermelden

- niet 'pronken met andermans veren'

- in meer algemene zin bronvermelding hoger in het vaandel hijsen.

Maar dit blijft een kwestie die genealogen/stamboomonderzoekers "vanuit het niets, van onderop" moeten aanleren, bij elkaar moeten aanmoedigen als juiste praktijk (goede manier van werken; lees: zo zou je moeten werken), waarop zij elkaar moeten áánspreken. Dat hoort bij je 'opvoeding' als genealoog. Genealogisch zorgvuldig en nauwkeurig te werk gaan, wat heel nauw luistert; het is tenslotte geen cupcakes bakken of foeballuh.

Een kwestie van respect, wetenschappelijke zorgvuldigheid en zuiverheid, eerlijkheid, moraal en fatsoen. Géén kwestie voor de rechtszaal.

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

Dag mijnheer Vlas,

Ik zeg dit niet vaak maar 'soms is geen reactie de beste reactie'... Daar laat ik het bij...

Jan Voorhaar

Beste Jan

Je kunt het er niet mee eens zijn, maar een klein bedankje voor de gegeven informatie is toch ook wel netjes ;-)

rob

rob wuijster

Elk hulpmiddel kan ten goede en ten kwade gebruikt worden, zo ook het internet. Alles wat op het internet gezet wordt is de facto "publiekelijk", zelfs als het in een beveiligde omgeving is geplaatst. Maar dit kan ook van voordeel zijn. Ik doe stamboomonderzoek niet alleen uit mentale zelfbevrediging, maar ook om - mij veelal onbekende - familieleden van dienst te zijn. Dankzij sites als Ancestry, MyHeritage e.d. (waar ik overigens geen betaald lid van ben, en wil zijn) ben ik vele verre familieleden op het spoor gekomen die "mijn" informatie hadden gecopieerd. Vaak lukt het om in direct kontakt te komen met deze personen, buiten de sites om. Dit heeft mij reeds veel verdere informatie en bronnen opgeleverd.

Persoonlijk vindt ik dat genealogische informatie vrijelijk verkrijgbaar moet zijn (binnen de regels van de wet over privacy) en door anderen naar believen gebruikt mag worden zoals o.a. bij FamilySearch. Als iedereen steeds opnieuw "het wiel" zou moeten uitvinden en zelf alle bron-recherche zou moeten plegen, schieten we niet veel op. Verstandig is het wel om de oorspronkelijke bronnen waar mogelijk te vermelden, opdat onafhankelijke controle mogelijk is. Het benoemen van personen die een dergelijk bron-onderzoek eerder hebben verricht is weliswaar prijzenswaardig, maar niet noodzakelijk. Het draagt niet wezenlijk bij tot de totstandkoming van een gefundeerde stamboom, hetgeen mijn inziens het hoofddoel is.

Richard C van Holtz

Ik vind de bijdrage van Dimitri Vlas heel nuttig omdat hij alle aspecten van genealogisch onderzoek en de evt publicaties ter tafel brengt en daar zijn commentaar bij geeft.

Maar het is uiteindelijk niet het antwoord dat de vraagsteller graag zou krijgen.

mvg-Ben

Ben Wegman

Beste Jan,

Genealogie Online krijgt ook geregeld e-mail van derden die klagen over overgenomen gegevens en afbeeldingen. Het is dus niet zo zeer een MyHeritage probleem. Het zijn de stamboomonderzoekers die bij het overnemen van gegevens/afbeeldingen moeten nadenken over aspecten als bronvermelding, privacy, auteursrechten, ed. Dienstverleners als Genealogie Online en MyHeritage kunnen niet bepalen of de stamboomonderzoekers de gegevens zelf hebben gevonden, de persoon echt dood is dan wel toestemming voor publicatie heeft gegeven en of het origineel van de foto in het bezit is. 

Op het vlak van bronvermeldingen zouden dienstverleners wellicht een extra stapje kunnen zetten. Ik zou op Genealogie Online een waarschuwing kunnen tonen op de persoonspagina's als geen van de feiten is voorzien van een bronvermelding. Ik schat dat deze waarschuwing op 90% van de pagina's zal staan... I

Ik denk dat onderwerpen als bronvermeldingen, privacy, auteursrecht en goed genealogisch onderzoek door de gehele "stamboombranche" op de agenda gezet en gehouden moet worden: van genealogische vereniging tot genealogische diensten, van genealoog tot archief.

Bob Coret

Dag Rob,

Van nature ben ik daartoe snel geneigd. Maar de toon waarmee op internet mensen worden aangesproken kan mij daar van weerhouden. De reactie van de heer Vlas is tendentieus en pretentieus. Herhaald gebruik van termen stom, dom, stupide, stupiditeit noem ik als voorbeelden. Daarnaast gaat hij van meet af aan van een onjuiste aanname uit. Namelijk dat ik zelf in zee ben gegaan met MyHeritage en dat ik mij daar vooraf toch vooral eerst in had moeten verdiepen. Welnu, ik ben niet in zee gegaan met MyHeritage. Mijn stamboom staat alleen op GenealogieOnline.

Tot slot dank ik jou wel voor je reactie - die kan ik waarderen. Hopelijk kun je mijn uitleg waarderen...

M vr gr

Jan

Jan Voorhaar

Beste Jan,

Ik snap het, maar begrijp zelf ook dat de toon van een bericht op het Internet vaak lastig te interpreteren is, omdat de menselijke connectie ontbreekt.
Wat voor de een storend of zelfs belerend overkomt, kan door de schrijver van het bericht zelf heel anders bedoeld zijn.
Vandaar dat smileys vaak een manier zijn om de toon van het bericht te ondersteunen. ;-)

Waar de lange post van dhr. Vlas wel gelijk in heeft is dat alles op het Internet 'fair game' is, ofwel iedereen doet copy/paste zonder verdere bronvermelding, navraag of toestemming. Of het nu tekst of beeldmateriaal betreft.
In aansluiting daarop heeft dhr. Vlas wederom gelijk in het punt dat als je je gegevens niet op een andere website wilt zien, dan zul je e.e.a. -of- niet online moeten plaatsen, -of- de hele boel achter een login hangen waar alleen een beperkte groep mensen bij mag/kan.

Maar als we dat allemaal gaan doen, zijn we collectief opnieuw het wiel aan het uitvinden.

Het delen van gegevens is vaak juist de manier om een sprong te kunnen maken in een stamboom.
Persoonlijk neem ik in 90% van de gevallen contact op met de 'eigenaar' van de data, om zo evt. wat meer gegevens te kunnen krijgen of uit te wisselen. Echter krijg ik ook in veel gevallen 'niet thuis', en neem dan de gegevens na eigen controle over in mijn stambomen.

Het internet is helaas een vrijplaats, waar de meeste mensen niet nadenken over copyright, fair use en andere zaken.

vr.gr.,

rob

rob wuijster

Dag Bob,

Dank voor je reactie.

Ik herken veel van wat je schrijft. Stelliger nog: we zitten op één lijn waar het gaat om het uitgangspunt dat de eerste verantwoordelijkheid bij stamboomonderzoekers zelf ligt. Ik vind dat GenealogieOnline daarop bijvoorbeeld inspeelt door de wijze waarop aanknopingspunten in stambomen met gebruikers worden gedeeld. Mensen krijgen de informatie en worden uitgenodigd deze met elkaar te vergelijken en waar van toepassing in actie te komen. Dat aanbod van GO is helpend, niet opdringerig, niet vanuit het belang van GO zelf zoveel mogelijk personen in databases te hebben staan. Hoe anders is dat bij MyHeritage: smartsearch, smartmatch, paar muisklikken en je hebt de gegevens van een persoon in een andere stamboom in die van jezelf geïmporteerd, inclusief foto's en allerhande andere informatie. Zonder prikkel om zelf na te denken, onderzoek te doen, je verantwoordelijk te voelen voor het overnemen van deze gegevens. Dat gebeurt veelal klakkeloos. Ik hoor het terug van alle drie de mensen die ik heb verzocht mijn foto bij een overleden naamgenoot te verwijderen. Ik lees het ook terug in discussies, ook op het stamboomforum. Het is volgens eigen zeggen van MH niet mogelijk om een geaccepteerde match te verwijderen... Op deze wijze worden mensen te makkelijk uitgenodigd om niet af en toe een gegeven, maar halve of hele stambomen over te nemen. Naar mijn smaak allemaal met als insteek om via zoveel mogelijk namen in de database en een zo laagdrempelig mogelijke werkwijze veel klanten en dus op klanten en dus geld te genereren. 

Genealogie is in opmars. Prachtig! Maar genealogie verwordt op deze wijze van zelf onderzoek doen en zorgvuldig met informatie omgaan tot (zonder nadenken) knippen, plakken en jatten. Het werk van veel genealogen, die met passie veel tijd en energie hebben gestoken in stamboomonderzoek wordt naar mijn mening zo onrecht aangedaan. Te grabbel gegooid. Natuurlijk weet ik dat het bij internet onontkoombaar is dat gepubliceerde gegevens kunnen worden gedeeld. Maar de benadering van MH leidt tot verkwanselen van kernen van genealogie, tot het uithollen van een hobby. Ik zie bij MH véél en véél vaker én uitgebreider dat gegevens in grote getale en letterlijk worden overgenomen en via smartmatches binnen een mum bij erg veel gebruikers identiek staan vermeld. Dat zie je bij GO, bij Geneanet en anderen niet op deze manier en in deze mate.

Wanneer je vanuit jouw en mijn uitgangspunt dat stamboomonderzoekers bij GO eerstverantwoordelijk zijn en dat hoog in het vaandel hebt, wat weerhoudt je er als serieuze aanbieder dan van om:

- wanneer iemand een gepubliceerde foto wil downloaden voor de eigen stamboom dat technisch te blokkeren en een pop-up te laten verschijnen waarin staat dat men contact kan opnemen met de beheerder van de stamboom met de vraag of deze de foto aan haar/hem wil toesturen met al dan niet het recht deze in de internetversie van haar/zijn stamboom op te nemen. Daarmee wakker je verantwoordelijkheid, nadenken, bewustwording en zorgvuldigheid aan, toch?

- inderdaad die melding over bronvermelding te laten verschijnen op pagina's waar geen bronnen worden vermeld. Dat je inschat dat het wel eens om 90% van de pagina's zou kunnen gaan, vind ik eerder een aansporing om het te doen dan om het te laten... En natuurlijk: in de stamboom Voorhaar zal dan ook een aantal pagina's met zo'n melding voorkomen. Maar zeker geen 90% en mij vooral uitnodigend om bronnen aan te vullen. 

Vroeger (toen alles heus niet alleen maar goed was...) gingen mensen naar archieven om stamboomonderzoek te doen en kropen achter de typemachine of computer om gegevens in te voeren. Internet bood en biedt kansen om die gegevens te publiceren én om online in archieven, etc., onderzoek te doen. Zo werd genealogie, na een interview met jou in Trouw in 2008, een hobby voor mij. Fysieke beperkingen maken het mij onmogelijk zelf naar archieven te gaan, het online archieven kunnen bezoeken is een uitkomst... Maar mijn zorg is dat door aanbieders als MH serieus stamboomonderzoek op de lange termijn plaats maakt voor we knippen wat, we plakken wat, we jatten wat en kijk eens wat mooi 'een stamboom helemaal zelf gemaakt', maar niet heus...

Ik ben benieuwd naar je reactie,

Met vriendelijke groet,

Jan

Jan Voorhaar

Al vaker heb ik rechtstreeks mijn ongenoegen aan MyHeritage bekend gemaakt. Dat werkt niet, want zoals geschreven, hier zit het grote geld achter. Alle drie de genoemde punten wil ik van harte onderschrijven en ik deel de wens mogelijkheden te onderzoeken aan genoemde praktijken een einde te maken.

Groet, Peter Giesbers, Weert.

Peter Giesbers


Jullie hebben overschot van gelijk. Dit heeft niets meer met Genealogie te maken maar dit is gewoon platte commersie.

Ik ben geen lid van MH, maar vind er toch al mijn gegevens terug (zonder bronvermelding) en als ik dan naar mijn eigen data wil kijken moet ik eerst betalen.

Ze verkopen wat ze gestolen hebben.

beste groeten aan allen die deze "hobby" ernstig nemen en zelf zoeken,

Paul

Van Gestel PaulPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!