stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Duitsland » Geboorteplaats in Hessen Duitsland van Coenraad (Konrad?) NELL, geboren 1720-1724, overleden 1789.


Profiel afbeelding

Geboorteplaats in Hessen Duitsland van Coenraad (Konrad?) NELL, geboren in 1731, overleden in 1789,

Lodewijk A. NELL

Voor een uitgebreide toelichting op de vraag, zie

https://www.stamboomforum.nl/profiel/203358

Jan Clavaux

Hoogduitse kerk (niet te verwarren met de Lutherse kerk) dd 29-8-1751

"Hessenland" is zo'n ruim begrip, dat er naar mijn persoonlijke
overtuiging geen kans bestaat, dat zijn voorgeslacht bewijsbaar
terug te vinden is.

Zie bijvoorbeeld hier

P.S. Hij is ook in de ondertrouwregisters van het gerecht vermeld op 15-8-1751
De tekst is helaas geheel identiek aan de tekst van de trouwinschrijving voor de kerk.

Jan Clavaux

Jan Clavaux, dank voor de reactie!

Nadere vraag: was er in 1751 geen enkele burgerlijke registratie, zoals datum van vestiging en woonadres, met vermelding van plaats van herkomst? Zou die plaats misschien vermeld staan in de documentatie van zijn werkgever Johannes Hop (1709-1772), de eigenaar van het landgoed Rijksdorp bij Wassenaar, waar Coenraad Nell als opzichter werkte? Merkwaardig dat juist van Johannes Hop geen archief aanwezig is in het Nationaal Archief, wel van de andere leden van deze vooraanstaande bestuurdersfamilie. Ergens moet toch vermeld staan waar - in "Hessenland", zoals genoteerd in het Haagse trouwregister - Coenraad Nell vandaan kwam.

Lodewijk A. NELL

Lodewijk A. NELL

Er bestaan diverse lijsten met daarop mensen, die zich in Den Haag vestigden.
Ze zijn zowel aangelegd door de burgerlijke autoriteiten als door diverse kerken.
Soms zijn ze alfabetisch gerangschikt, soms chronologisch.

Het zou kunnen zijn, dat Coenraad op een van die lijsten voorkomt, maar het hoeft niet.

Zie 4.7. Titel VII : Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke stand

Jan Clavaux

Jan Clavaux, heel hartelijk dank!

Ik heb alles doorgenomen, maar kon Coenraad Nell nergens vermeld zien. Onder de Acten van Indemniteit, overlegd door personen, die het burgerrecht van 's-Gravenhage wensen te verkrijgen, 1742-1798, vond ik bij 1066 (1751) en 1067 (1752) geen inhoud (paperclip ontbreekt!). Erg jammer.

Een verdere vraag, als het mag. Zijn van de in dit geval interessante jaren 1748-1755 ledenregisters, lidmatenboeken en/of communicantenboeken van de Grote of St. Jacobskerk (hervormd/gereformeerd) en van de Hoogduitse Kerk te Den Haag digitaal in te zien? En zijn van dezelfde periode burgerlijke registers en/of Acten van Indemniteit van Wassenaar zo in te zien? Coenraad Nell blijkt in 1752 op het landgoed Rijksdorp bij Wassenaar werkzaam te zijn en is daar blijven wonen.

Bij voorbaat mijn grote dank,

Lodewijk A. NELL

 

Lodewijk A. NELL

Voor lidmaten van de gereformeerde gemeente zie hier

Van de hoogduitse gemeente staan helaas geen lidmatenregisters online zie hier

Ook van Wassenaar staan geen akten van indemniteit of lidmatenregisters online.

Omdat hij al vrij snel een belangrijke functie bekleedde, waarvoor je beslist de nodige kennis
en ervaring moet hebben, vermoed ik, dat hij speciaal naar Den Haag is gekomen
met een aanbevelingsbrief van een heerschap in "Hessenland", waar hij die ervaring
heeft opgedaan. Met die brief op zak zal hij aan het Haagse hof aan het solliciteren zijn geslagen.
Het is een vermoeden, maar wel logisch beredeneerd.

In die zin is het enorm spijtig, dat het archief van Hop niet meer bestaat.

Jan Clavaux

Jan Clavaux, opnieuw heel hartelijk dank!

Met enige vertraging heb ik misschien toch wat gevonden over Coenraad Nel(l). Het gaat om drie vermeldingen onder 0203-01 Kerkeraad van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 1.8.3.1 Registratie.

1. 264-275 Registers van lidmaten, 1700-1905, 266, Registers van lidmaten, 1738-1760, april 1746, Conradus Nel, met attestatie, geen herkomst (bij anderen wel).

2. 264-275 Registers van lidmaten, 1700-1905, 266, Registers van lidmaten, 1738-1760, januari 1750, belijdenis Geertruij Nieuwenhuizen, Wagestraat w.z. (ook belijdenis Jacoba van Overstraeten, wonend op hetzelfde adres).

3. 289-298 Indices op de namen van op belijdenis aangenomen lidmaten, 1750-1912, 290, Vrouwen, 1750-1800, 1750, Geertruy Nieuwenhuysen.

Bij 1.: de familienaam Nel(l) heb ik over een reeks van jaren alleen in dit geval aangetroffen. Zou zijn plaats van herkomst te moeilijk of te onbekend zijn geweest om op te schrijven? Wel jong dat iemand van 15 jaar uit Hessenland in Den Haag verschijnt. Attestatie van eerdere belijdenis past bij de Duitse traditie van Konfirmation omstreeks het 13de levensjaar.

Bij 2. en 3.: de familienaam Nieuwenhuizen heb ik aantal keren aangetroffen, verschillende schrijfwijzen. De voornaam Geertruij of Geertruy slechts de genoemde twee keren. De Nederlandse invloed, zowel kerkelijk als taalkundig, was groot in Lingen. Later belijdenis past in dit beeld.

Er valt veel voor te zeggen dat bovengenoemde Coenraad Nel en Geertruij Nieuwenhuizen mijn voorouders zijn die op 29 augustus 1751 in de Hoogduitse kerk in Den Haag zijn getrouwd. Zekerheid is er echter niet.

Merkwaardig is het dat zij voor hun huwelijk kiezen voor de Hoogduitse kerk. Was de Grote Kerk waartoe zij behoorden, misschien (inderdaad) te groot, te duur? Het trouwboek van de Grote Kerk vermeldt slechts weinig huwelijkssluitingen. Voorname verbintenissen vallen daarbij op.

Waarschijnlijk maakte de Hoogduitse kerk op een of andere manier deel uit van de Hervormde Gemeente. De Waalse gemeente behoorde wel tot de Hervormde Kerk, maar had en heeft, samen met de andere Waalse gemeenten, een eigen vertegenwoordiging in de synode. Opmerkelijk is ook, dat de huwelijkssluiting van 29-8-1751 in het Nederlands staat geformuleerd.

Verder: in 1752 tekent Coenraad Nell een document inzake houtverkoop door het landgoed Rijksdorp. In 1764 blijkt Coenraad ouderling in de dorpskerk van Wassenaar te zijn, later ambachtsbewaarder of burgemeester, zijn zoon Jan is in de Dorpskerk diaken en kerkmeester en in het gemeentehuis schepen (weg uit deze functie in 1795, na twee jaar daarin terug).

Zijn 1066 en 1067 onder 1065-1097 Acten van indemniteit, overlegd door personen, die het burgerrecht van 's-Gravenhage hebben verkregen, na eerst hun acte van indemniteit te hebben vertoond, 1742-1798, op een of andere manier toegankelijk? Nu geen 'paperclip', geen inhoud vindbaar. Het gaat om de interessante jaren 1751 en 1752. Nog een idee om verder te komen? De Acten van indemniteit bij vestiging in Wassenaar bieden geen informatie over Coenraad Nell, zelfs helemaal niet genoemd.

Lodewijk A. NELL

Lodewijk A. NELL

Zijn 1066 en 1067 onder 1065-1097 Acten van indemniteit, overlegd door personen, die het burgerrecht van 's-Gravenhage hebben verkregen, na eerst hun acte van indemniteit te hebben vertoond, 1742-1798, op een of andere manier toegankelijk?


Via de knop  Scannen op verzoek  [Scannen op verzoek], rechtsboven de blauwe balk wanneer u op betr. nr. klikt, kunt u digitalisering van deze stukken aanvragen.
Dan zijn ze over enige tijd online in te zien.

Willem H.

Het zit wel tegen. 
Een prachtige lijst met attestaties en uitgerekend bij Conradus staat geen plaats van herkomst.
Die lijst is overigens een "nette" versie van de "kladjes" die de diverse predikanten (in de kantlijn links) hebben ingeleverd.
Mogelijk is het daar misgegaan met de plaats van herkomst.

Wat betreft inv.nrs. 1066 en 1067, inv.nr. 1064 is wèl ingescand, en bevat een alfabetische lijst van de personen die
naar mijn idee onder andere in 1066 en 1067 zijn vermeld.
(deel reactie verwijderd, wegens verkeerde herinnering)
Op de alfabetische lijst van 1064 komt hij niet voor, dus waarschijnlijk zit er ook geen aanvraag van hem in 1066 en 1067.

Jan Clavaux

Willem H., bedankt voor de tip!

 

Lodewijk A. NELL

Lodewijk A. NELL

Jan Clavaux, nogmaals mijn grote dank!

Ondanks alles ben ik toch wat verder gekomen met het zoeken naar de herkomst van Coenraad Nell, overleden in 1789 te Wassenaar. Ik ga er nu met enige zekerheid van uit dat Conradus Nel in april 1746 met attestatie ingekomen (266, Registers van lidmaten, 1738-1760) bij de hervormde (gereformeerde) gemeente van Den Haag, dezelfde is als Coenraad Nell wiens herkomst ik zoek. Maar heel erg jammer dat niet staat vermeld waar hij vandaan komt. Uitgaande van een lijst van weerbare mannen in Wassenaar moet hij in 1724 of eerder zijn geboren. Een formulier met ondertrouw en trouwen (15 augustus 1751 en 29 augustus 1751 (Hoogduitse Kerk Den Haag) vermeldt dat hij afkomstig is uit Z Hessenlant, Zuid-Hessen, neem ik aan. Dit alles maakt dat zijn geboortejaar min of meer bekend is, dat hij niet r.k. of luthers was, maar reformiert of hervormd, en dat hij afkomstig is uit het zuiden van Hessen. Zie ook mijn verbeterde profiel. Helemaal een speld in een hooiberg is het dus niet meer. Wat nu te doen?

Lodewijk A. NELL

Lodewijk A. NELL


Lodewijk,

ik heb helaas geen flauw idee, hoe je het verder aan zou kunnen pakken.

Gezien zijn activiteiten (opzichter in 1752 en ouderling in 1764) denk ik wel,
dat zijn geschatte geboortejaar iets naar beneden bijgesteld worden.
Zoals ik al eerder schreef, vermoed ik, dat hij al de nodige jaren ervaring in zijn
werk had, vóórdat hij in Wassenaar belandde.
Maar dat blijft nattevingerwerk.

Ik ben benieuwd, of er toch nog een soort doorbraak komt.

Jan

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu