stamboomforum

Forum logoMilitairen » 10 daagse veldtocht


Profiel afbeelding

Wie weet welke afdelingen infanterie gelegerd in Maastricht mee hebben gedaan met de 10 daags veldtocht en opstand in 1830 in Brussel

Jan van Haandel

- De 10-daagse veldtocht was 2-12 augustus 1831.

- (De huidige provincie Nederlands) Limburg was van 1830-1839 Belgisch (behalve Mook)

- De vesting Maastricht werd na de 10-daagse veldtocht bezet door een Nederlands garnizoen, wrschl. van de derde divisie onder luitenant-generaal Meijer.

Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendaagse_Veldtocht.

Ronald Hellenbrand

Hallo Ronald

Het gaat hier eigenlijk over Petrus Willems. Hij was een vroegere bewoner van ons boerderijtje.

Hij was bij de 13de afd. infanterie van 1829 tot 1834. Als hij in 1837 wil trouwen krijgt hij permissie hiervoor van de luitenant-kolonel van de 13de afd. infanterie gelegerd in Maastricht.

Nou wilde ik graag weten of deze afd. daar ook daadwerkelijk heeft meegevochten bij de opstand in 1830

in Brussel, en later in 1831 aan de 10daagse veldtocht.

Weet jij dat, of weet je misschien waar ik die informatie kan vinden?.

Hartelijk dank voor je reactie.

Jan.

Jan van Haandel

Van http://www.smeels.nl/Diversen/Geschiedenis%20van%20het%20Regiment%20Nationale%20Wilcke%20Nr%204.htm:

 

DE BELGISCHE AFSCHEIDING (1831)

1831 Tiendaagse Veldtocht Hieraan hebben o.a. deelgenomen het 2e Bataljon o.l.v. de Majoor Laasman en het 3e Bataljon o.l.v. de Majoor Voigt, beide bataljons behorende tot de 13e Afdeling Infanterie. Deze twee Bataljons bevonden zich gedurende de gehele veldtocht daar, waar het meest gevochten werd, o.a. bij Kempt, Hasselt, Bautersum en Leuven. Voor het heldhaftig gedrag van deze bataljons tijdens de Tiendaagse Veldtocht werd eveneens bij het Koninklijk Besluit nr. 41 en 42 in 1896 bepaald, dat het vaandel van het 3e Regiment Infanterie het opschrift zal dragen: TIENDAAGSE VELDTOCHT 1831.

Ronald Hellenbrand

Prachtig Ronald dat je dat gevonden hebt. Dit was inderdaad de informatie die ik zocht.

Peter Willems was fuselier bij het 2de bataljon 13de infanterie.

Overigens in de permissie die hem verleend werd om te trouwen stond als bepaling dat zijne vrouw wanneer

hij onder de wapenen mocht worden geroepen het korps nimmer zal vermogen te volgen!.

Dit bracht mij op de gedachte dat hier iets meer aan de hand was, en dat blijkt nu wel.

De vrouw waar het hier over gaat is in dit huis geboren in 1802.

Als ik op Tresoar lees over de omstandigheden waaronder toen gevochten is, dan heeft genoemde Peter

wel het een en ander meegemaakt.

Ronald, mijn hartelijke dank voor de informatie, ik ben hier heel gelukkig mee.

Jan van Haandel

Hallo, Ik ben zo vrij om hierbij aan te haken. Ik ben al heel lang op zoek naar gegevens van Pieter Spek, overleden 01-04-1831 in Oostelbeers en zijn broer Cornelis Spek, overleden 25 maart 1831 in een ziekenhuis van het garnizoen in Breda. Zij kwamen oorspronkelijk uit Rijnsaterwoude (ZH), wat mij deed vermoeden dat zij met de veldtocht meegedaan hebben. Hoe kom ik aan gegevens over hun laatste levenstijd? ZIjn er gegevens bekend over slachtoffers, zo ja waar?

D.J. van Eijk

Gezien datum en plaats van overlijden, is niet te verwachten dat zij veel last hebben gehad van krijgsverrichtingen. Eerder moet gedacht worden aan ziekte, hygiënische toestanden in veldbivak, of misschien ongeval tijdens oefening.

Ronald Hellenbrand

Hallo Ronald,

OK, maar  in wat voor archief zou ik informatie kunnen vinden?

D.J. van Eijk

Ronald Hellenbrand

Bedankt voor de hulp. Ik ga verder zoeken.

D.J. van Eijk

In tegenstelling wat voorgaanden beweerden was niet alleen Mook nog Nederlands bezit maar ook Maastricht en Venlo werden in 1830 bij de opstand niet door de opstandige Zuid-Nederlanders veroverd. Garnisoenscommandant Generaal Dibbets zorgde er voor dat Maastricht onder Nederlands bestuur bleef. Dus werd niet tijdens de 10 daagse veldtocht veroverd. Maastricht bleef een "Hollandse" stad in een bezet  Belgisch gebied. In tegenstelling met Maastricht koos Venlo aanvankelijk wel de Belgische kant maar bleef toch Hollands evenals Luxenburg. Ofschoon de Limburgse bevolking liever bij Belgie was gebleven werd onder druk van Frankrijk, Pruisen en Engeland toch Limburg het gedeelte ten oosten van de Maas bij Nederland gevoegd en werd het Waalse deel van Luxenburg bij Belgie gevoegd. Maastricht (gelegen ten westen van de Maas)en het gedeelte dat met een kanonskogel kon worden bestreken buiten de wallen bleef ook Nederlands. De naam Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd veranderd in Koninkrijk der Nederlanden. De opstand was vooral te wijten aan de dictoriale houding van Willem I en de houding van de koning met betrekking tot het taalgebruik en het erkennen van het katholieke karakter van de zuidelijke nerederlanden alsmede het interpreteren van het stemgedrag bij het aannemen van de grondwet. Ondanks het feit dat 1604 stemgerechtigden tegen stemden en slachts 796 stemmen voor werd hij door de koning toch aangenomen (1815).De opstand was niet zozeer gericht tegen het koninkrijk maar meer tegen de koning.

In Maastricht op dat moment 20.000 inwoners lag een regiment van 6000 man die echter niet of nauwelijks aan de 10 daagse veldtocht hebben deelgenomen omdat zij de stad moesten verdedigen tegen de belegeraars.

Sjaak Giezenaar

Niet vergeten moet worden dat in 1830 een revolutie plaatsvond in Frankrijk die de terugkeer van het "Ancien Regime" na Napoleon terug wilde draaien. Het verlies van Belgie als provincie van Frankrijk aan een vooraanstaande tegenstander van Napoleon (Koning Willem I) wilde zij ook graag terugdraaien. Hoewel reannexatie van Belgie door Frankrijk door de geallieerden niet werd geaccepteerd, was een compromis een onafhankelijk Zuid-Nederland dat de merkwaardige Latijnse naam van Nederland (Belgie) ging gebruiken. Zonder de inmenging van de Franse troepen in Belgie hadden deze opstandelingen geen schijn van kans gehad. Het is dan ook merkwaardig dat de schuld van dit drama vaak bij Koning Willem I wordt gelegd die de taal van de meerderheid - na 20 jaar grove onderdrukking door de Fransen - weer enige rechten gaf in bestuur en onderwijs. De verzwakking van Nederland in 2 staten en dus 2 kleine legertjes zou later de verschillende oorlogen tussen Duitsland en Frankrijk mogelijk maken met miljoenen doden als gevolg. We mogen dus trots zijn op onze voorouders die dit hebben proberen te voorkomen.

ernst

Is er bekend welke afdelingen (regimenten) hebben mee gedaan aan de 10 daagse veldtocht,

met name zoek ik bevestiging of en waar de 10e afdeling Infanterie was ondergebracht(welke divisie >1e ,2e 3e?)

Er zijn 3 divisies actief geweest , maar waar bestonden deze divisies uit?

T.Lader

Uit: Oorsprong, aart en gevolg van den Opstand in België (1830 en 1831) zie

Dienzelfden dag formeerde zich ook nog van uit de Vesting Breda eene kolonne te Groot-Zundert, onder de bevelen van den Luitenant-Kolonel
Veeren; eene’ andere onder den Kolonel d`Ablaing van Giessenburg naar de zijde van Calmpthout, te Roozendaal, en eene derde. te Bergen-op-Zoom, onder kommando van den Majoor de Bosson naar den kant van Capelle; deze twee laatste werden in den rug ondersteund door een’ Troep, bestaande uit Zuid-Hollandsche Schuttery en eenige kompagniën der 10. Áfdeeling Infanterie , gekommandeerd wordende door den Majoor Herkenrath.

mvg-Ben

Ben Wegman


Beste Ben,

Bedankt voor je reactie!

T.LaderPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu