stamboomforum

Forum logoFora » Militairen » Jean Henri Ploeg verving mogelijk Jean-Joseph Resemans in 1818

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Beste mede genealogen,

Graag wil ik jullie het volgende voorleggen.

Ik heb in onderzoek naar Hendrik Georg(e) Ploeg geboren rond 1759 in (volgens zijn overlijdensakte) Diedenbergen Darmstadt en volgens zijn trouwakte Graafschap Darmstad. Hij trouwt met Johanna Boon in Sluis Vlaanderen (volgens haar overlijdensakte maar daar kan ik haar niet vinden).

Hendrik overlijd op 18-09-1820 in Klundert en Johanna 19-01-1835 ook in Klundert.

Nu heb ik hier 2 notariële akten uit 1818 de eerste is van februari 1818 waar Hendrik in voor komt deze handelen over het vervangen van Jean Joseph Re(e)semans voor de militie door Jean Henri Ploeg deze Jean Henri zou (volgens de vertaling van Microsoft Translate) in de  1e akte leraar zijn. Nu heb ik maar 1 Jean Henri Ploeg gevonden en deze wordt geboren 21-07-1812 ziehttp://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/voorouders/resultaat/q/persoon_achternaam_t_0/ploeg/q/persoon_voornaam_t_0/jean%20henri/q/persoon_rol_s_0/0/q/persoon_rol_s_1/0/q/zoekwijze/s/q/register_gemeente/0?limit=1000 pagina 21 rechtsonder en  https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/601876838/srcid/26960370/oid/28.

  1. Graag zou ik van jullie willen weten hoe dat ging met vervanging van de loteling. Ik neem aan dat als je 6 jaar bent je niemand kan vervangen voor zijn lot?

In de 2e akte van augustus 1818 wordt er als het ware financieel afgerekend waarin wordt aangetekend dat Jan Hendrik Ploeg niet aanwezig is en de hele zaak wordt door Hendrik Ploeg, Josephus Reesemans en Cornelis Muijshout (opa van Jean/Jan Henri/Hendrik Ploeg en vader van Maria Muijshout moeder van Jean/Jan). Mijn vermoeden is dat Jean/Jan gesneuveld is.

  2.  Hoe kan ik vinden dat Jean/Jan gedient heeft en gesneuveld is? Ik heb via zoekakten bij militie gezocht maar weet natuurlijk geen bataljon en dergelijk.

Bij voorbaat dank voor de hulp,

Luuk

luuk55

In WieWasWie vind ik een Johannes Hendrikus Ploeg die op 25-02-1787 wordt gedoopt in Oosterhout. Zijn ouders zijn: Hendrik Ploeg en Johanna Boons.

Kind: Johannes Hendrikus Ploeg
Vader: Hendrik Ploeg
Moeder: Johanna Boons
Gebeurtenis: Doop
Datum: zondag 25 februari 1787
Religie: Nederduits Gereformeerd
Gebeurtenisplaats: Oosterhout

Je geeft aan dat er in de tweede notariële akte van 1818 is vermeld dat de moeder van Jean Henri/Jan Hendrik Ploeg Maria Muijshout heet. Hoe past Hendrik Ploeg dan in het plaatje? Is er in de notariële aktes vermeld hoe de familierelatie tussen J.H. Ploeg en Hendrik Ploeg is?

Is de Hendrik Ploeg die met Johanna Boon getrouwd is wel dezelfde persoon als de Hendrik Ploeg in de twee notariële aktes?

Johanna C.

Hoi Johanna,

Dank je wel voor de reactie en het meedenken.

Ik denk wel dat de Hendrik Ploeg van Johanna Boon dezelfde is als uit die aktes omdat ook hij schoenmakers is. Volgens mij heeft Hendrik bij de dochter van zijn collega een buitenechtelijk kind verwekt, kan dat nu alleen niet bewijzen maar aale aanwijzingen gaan die kant op.

Groetjes,

Luuk

luuk55

Kind Cornelis Ploeg
Datum doop 09-10-1796
Plaats doop Etten-Leur
Vader Hendrik Ploeg
Moeder Johanna Boon
   
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1745-1810
Plaats Etten-Leur
Toegangsnr. 8039
Inv.nr. 13
Religie NH

 

Kind Petrus Ploeg
Datum doop 07-10-1798
Plaats doop Etten-Leur
Vader Hendrik Ploeg
Moeder Johanna Boon
   
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1745-1810
Plaats Etten-Leur
Toegangsnr. 8039
Inv.nr. 13
Religie NH

 

Kind Maria Ploeg
Datum doop 22-05-1803
Plaats doop Etten-Leur
Vader Hendrik Ploeg
Moeder Johanna Boon
   
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1745-1810
Plaats Etten-Leur
Toegangsnr. 8039
Inv.nr. 13
Religie NH

Renee

Hoi Renee,

Die zijn me bekent, mijn moeder stamt af van Petrus Ploeg.

Groeten,

Luuk

luuk55

Ik vind in WieWasWie wel een Jean Henri Ploeg die op 21 juli 1812 wordt geboren in Etten-Leur. Zijn vader is vermeld als NN en zijn moeder is Marie Muijshout. Zie hier

Ik denk niet dat dit de persoon is die in de notariële akten vermeld is. Op de website militieregisters is het een en ander vermeld over de loting. 
- in januari van het jaar dat een man 19 werd, moest hij zich inschrijven in de woongemeente van zijn ouders;
- vervolgens er werd een alfabetische namenlijst opgesteld;
- er volgde een publieke loting. Na loting werd het lotnummer ingevuld op de alfabetische namenlijst. Een hoog lotnummer betekende meer kans op vrijstelling.

Wie was ingeloot, kon eerst proberen om vrijstelling te krijgen. Als er geen reden tot vrijstelling was, kon een vervanger worden aangesteld. Dit kan een remplacant zijn (iemand die zich dat jaar niet hoefde aan te melden) of een nummerverwisselaar (iemand die dat jaar was uitgeloot ruilde dan voor een lager lotnummer). Zie hier voor meer informatie over de hele procedure. 

De Jean Henri Ploeg die in 1812 is geboren, kan in 1818 nooit als vervanger van Jean Joseph Reesemans zijn aangewezen. 

Zou het niet zo kunnen zijn dat het om de zoon van Hendrik Ploeg en Johanna Boon(s) gaat en dat Cornelis Muijshout als collega/goede bekende van Hendrik Ploeg de notariële akte getekend heeft?

Hendrik Ploeg kan natuurlijk best de vader zijn van de buitenechtelijke zoon van Marie/Maria Muijshout die in 1812 wordt geboren, maar die zoon is te jong om in 1818 aangewezen te worden als plaatsvervanger.

Johanna C.

Hoi Johanna,

Dank je wel voor het antwoord.

Bij het regionaal archief staat als vader -- Ploeg zie http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/voorouders/resultaat/q/persoon_achternaam_t_0/ploeg/q/persoon_voornaam_t_0/jean%20henri/q/persoon_rol_s_0/0/q/persoon_rol_s_1/0/q/zoekwijze/s/q/register_gemeente/0?limit=1000 rechts onder.

Daarom heb ik de conclusie getrokken dat dit een buitenechtelijk kind is. Maria Muijshout trouwt later met ene Klaas.

Cornelis Muijshout krijgt in de "afreken" akte volgens mij ook geld en wel 145 gulden en 14 stuivers terwijl Hendrik Ploeg 2000 gulden krijgt van Josephus Reesemans. Ook dit is me nog een raadsel.

Het kan idd nooit Jean Henri Ploeg die in 1812 geboren is zijn die de vervangende dienst op zich neemt.

Er moet dus nog een Jean/Jan Henri/Hendrik Ploeg zijn die in 1818 19 jaar of ouder is om deze dienst over te nemen ik weet alleen niet waar ik deze moet zoeken.

Mogelijk is het een broer van Hendrik Ploeg en zou dan in Duitsland geboren kunnen zijn.

Groeten,

Luuk

luuk55

Ik heb de geboorteakte bekeken en er staan wel een paar interessante dingen in. De geboorteaangifte wordt gedaan door Jeanne Boon, 52 jaar, vroedvrouw. Zij ondertekent de akte als Johanna Boon. De moeder is Marie Muijshout, 26 jaar, particuliere, wonende te Zundert. De getuigen zijn: Henri Ploeg, 55 jaar, particulier en Egbert Besteman, 49 jaar, schoenmaker. Het kind krijgt de voornamen en naam Jean Henri Ploeg. 

De Johannes Hendrikus Ploeg uit 1787 (de zoon van Hendrik Ploeg en Johanna Boons) zou qua leeftijd de vervanger kunnen zijn. Of hij het ook daadwerkelijk is, weet ik natuurlijk niet. Maar ik zou hem zeker niet uitsluiten. Verder zou ik proberen uit te zoeken of er op de een of andere manier een relatie is tussen de familie Ploeg/Boon en Cornelis Muijshout. Misschien werkte J.H. Ploeg wel voor Cornelis Muijshout en is Cornelis op die manier belanghebbende. Maar ook dat weet ik natuurlijk niet; het is zomaar een idee.

Johanna C.

De Maria Muijshout die op 20-05-1819 in Etten-Leur trouwt met Johannes Klaas is een dochter van Pieter Muijshout. In de huwelijksakte is vermeld dat hij op 12 juni 1804 in Oosterhout is overleden.

Johanna C.

Zomaar een idee: zou Johannes Hendrikus Ploeg uit 1787 de vader zijn van Jean Henri Ploeg uit 1812? Het kind zou dan naar de vader vernoemd zijn. 

Johanna C.

Op de website van het Rijksarchief in België vind ik nog dit: (zie ook hier)

Gegevens van de akte
Project Militiedossiers - Departement Twee Neten
Type akte Militie / diverse documenten
Gemeente
Inhoudsomschrijving Vervanging door Rysemans, Joannes
Aktedatum 01-01-1812 (1812)
Opmerkingen Vindplaats: Archief Provincie Antwerpen, D144/098

Personen op deze akte
Militieplichtige
Naam Joannes Henricus Ploeg
Geboorteplaats Oosterhout (NL)

Vervanger milieplichtige
Naam Joannes Rysemans

Johanna C.

Hoi Johanna,

Johanna Boon was stadsvroedvrouw dus dat zij die baby ter wereld helpt is niet zo raar en heb idd ergens ook haar handtekening gezien.

Ik had het dus verkeerd dat Maria Muijshout een dochter van Cornelis was.

Ik ga zoeken naar die connectie tussen de families Ploeg en Muijshout.

Groet,

Luuk

luuk55

J.H. Ploeg zou zomaar de vader kunnen zijn van dat kind uit 1812.

luuk55

Hoi Johanna,

Dank je wel voor de antwoorden.

Ik kan merken dat ik nog niet zo goed ben in het zoeken van dit soort gegevens vind het geweldig dat je dit allemaal te voorschijn haalt.

Ik kan met jou verhaal over het vervangen van J.H.Ploeg door Joannes Rysemans een heel eind meegaan alleen kan ik niet rijmen waarom er dan door Resemans/Rysemans zoveel geld aan Hendrik Ploeg en Cornelis Muijshout betaald wordt, je zou eerder denken dat het andersom zou zijn.

Ik hou dit allemaal in mijn achterhoofd en als ik iets vind laat ik het weten.

Groetjes,

Luuk

luuk55


Ik geloof toch dat het in die Belgische akte verkeerdom terecht is gekomen. In de notariële akte staat toch echt:

05.    Furent present le sieur Jean-Henri Ploeg, institu-
06.    teur secondant, demeurant a Etten, canton d'Ouden-
07.    bosch, arrondissement de Breda, d'une part
08.    et le sieur Joseph Resemans, proprietaire, de-
09.    meurant a Etten, meme canton et arrondissement
10.    stipulant et se portant fort pour son fils Jean-Joseph
11.    Resemans, cultivateur, demeurant a Etten, ...
12.    de l'an mil sept cent quatre-vingt dix, qui a obtenu
13.    le no. trente cinq au tirage de son canton a Oudenbosch
14.    le quatorze fevrier mil huit cent douze, d'autre part,
15.    lesquels ont declaré etre convenus et avoir contrac-
16.    té de la maniere qui suit:
17.    1o. Le comparant d'une part s'est engagé et s'engage
18.    par les presente de fair le service militaire en rem-
19.    placement du dit Jean-Joseph Resemans, susdit, ...
20.    qu'il il soit appelé au service actif des armies imperiales.

Dat betekent namelijk, ongeveer:

Aanwezig waren Jean-Henri Ploeg, ter eenre
 en
Joseph Resemans, zich sterk makende voor zijn zoon Jean-Joseph Resemans, die bij de loting het nummer 35 heeft getrokken, ter andere zijde,

dewelke het volgende contract overeengekomen zijn:

De eerste comparant verplicht zich tot het doen van militaire dienst in plaats van de genoemde Jean-Joseph Resemans

 

En daarom betaalt Resemans 2000 gulden.

Kasper LudemanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!