stamboomforum

Forum logoMilitairen » Willem van Lunsen tot 29 januari 1820 in dienst van het 126e Regiment Infanterie van Linie?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Een verwant van mij Willem van Lunsen, gedoopt 25 oktober 1787 te Amsterdam, werd op 16 april 1811 ingelijfd bij het 126e Regiment Infanterie van Linie van het Franse leger. Uit zijn stamboekgegevens maak ik op dat hij deelnam aan de (militaire) campagnes in 1811. Hoewel hierover niets in zijn stamboekgegevens vermeld staat, lijkt het mij waarschijnlijk dat hij in 1812 met dit 126e Regiment deelnam aan de veldtocht tegen Rusland. In november 1812 werd het 126e Regiment aan de Berezina tot bijna nul gereduceerd en hield het min of meer op te bestaan. Voor zover ik heb kunnen nagaan werden in 1813 de restanten van dit regiment opgenomen in het 123e Regiment Infanterie en hield het 126e Regiment dus daadwerkelijk op te bestaan. Nu staat er in de stamboekgegevens (van het 126e Regiment) van Willem van Lunsen nog een aantekening die ik niet begrijp. De aantekening lijkt te maken te hebben met een afwezigheid/verzuim (Certift. a' absence le 29 janvier 1820) op 29 januari 1820(!) en is dus gemaakt 7 jaar nadat dit regiment ophield te bestaan. Wie kan mij hier meer over vertellen. Van betreffende Willem van Lunsen heb ik nadat hij was ingelijfd bij dit regiment geen enkel genealogisch spoor meer gevonden.

Dan van Lunsen

Hallo Dan,

Zo'n aantekening in het stamboek betekent meestal dat er door het Franse ministerie van oorlog een verklaring is afgegeven, dat een militair lange tijd afwezig is geweest, wat wil zeggen dat hij of gedeserteerd is of vermist. Zo'n verklaring was bijvoorbeeld nodig in Nederland als een van de kinderen van een militair wilde trouwen (er was vaak toestemming van de vader nodig), of als de weduwe wilde hertrouwen, of bij het verdelen van een erfenis. Als er niet bewezen kon worden dat iemand was overleden, moest het in ieder geval aannemelijk worden gemaakt dat hij nooit meer zou terugkeren.

Maar ik heb iets anders. In het Stadsarchief Amsterdam vond ik ooit een lijst van vermiste militairen uit het leger van Napoleon. Ik heb die lijsten van meer plaatsen en provincies ik moet ze nu echt eens publiceren, want het is informatie die je nergens anders kunt vinden (in ieder geval niet in de stamboeken). Alleen al in Amsterdam werden eind 1814/begin 1815 zo'n 1250 militairen vermist. Nummer 74 is Willem van Lunsen, zoon van Thomas van Lunsen en Cornelis Kan (? ik zal je de foto's sturen), soldaat bij het 126e Regiment 1e Compagnie 4e Bataljon Infanterie van Ligne, als vermist opgegeven door de heer Schrijver, Princegragt hoek Laurierstraat N. 582, de laatste tijding uit Smolensko 1812.

Je kunt er wel vanuit gaan dat hij in Rusland is overleden of gesneuveld.

Tenslotte wil ik nog een boek aanraden, misschien ken je het al, maar dan ook voor andere forumleden: Bert Funnekotter, De hel van 1812. Nederlanders met Napoleon op veldtocht naar Rusland. Is verschenen in 2015.

Dan, als je mij een persoonlijk bericht stuurt via mijn profiel, dan heb ik jouw emailadres en kan ik wat foto's van het archiefstuk uit Amsterdam opsturen.

Bas Lems

Dag Bas,

Dit is geweldig. Enorm bedankt. Voor iemand die zich met genealogie bezig houdt zijn dit de krenten in de pap. Willem van Lunsen was een zoon van Thomas van Lunsen en Cornelia Aan. Hij was ongehuwd. Zijn moeder overleed in 1824. Zijn vader was al in 1801 overleden. Ook geen van zijn broers en zusters overleed in 1820. Waarom dan die aantekening in zijn stamboek op specifiek 29 januari 1820 zal dan ook altijd wel een raadsel blijven. In ieder geval is hij dus vermist (overleden/gesneuveld) in Rusland. Aanvankelijk was hij fuselier en later grenadier bij een/de compagnie grenadiers van het 3e bataljon van het betreffende regiment. Dan heb ik nog een andere vraag. Willem zijn jongere broer Gerardus van Lunsen, gedoopt 21 oktober 1789 te Amsterdam, was ook de klos. Hij trad op 16 maart 1812 als soldaat in dienst van het 125e Regiment Infanterie van Linie. Aanvankelijk bij de 1e compagnie van het 4e bataljon en vervolgens bij de 5e compagnie van 4e bataljon. Hij zag waarschijnlijk de bui al hangen en deserteerde op 12 juli 1812 aldus de aantekening in zijn stamboek (deserte 12 juillie 1812). Valt er te achterhalen waar hij deserteerde? In Rusland of dichter bij huis? Nogmaals mijn zeer erkentelijke dank.

Dan van Lunsen

Hallo Dan,

Is Gerardus nog teruggekeerd in Nederland?

Er is wel iets te zeggen over de plaats waar hij deserteerde. Napoleon zelf en de garde staken al op 24 juni 1812 de river de Njemen over. Dan begint officieël de Russische veldtocht. Het 125e echter bevond zich op 29 juni nog in Groningen. Reken maar uit, ongeveer 12 dagmarsen van Groningen vandaan, ergens in Duitsland dus. Meer informatie zou je kunnen halen uit de memoires van Wagevier, die ook bij het 125e zat. Staat op Google Books:

https://books.google.nl/books?id=9YtRAAAAcAAJ&lpg=PR16&ots=ff-sPqlyf6&dq=wagevier%20aanteekeningen&hl=nl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Groet

Bas Lems

Dag Bas,

Hij is keurig netjes thuis gekomen en op 27 september 1853 na een smartvol lijden van slechts enige uren thuis in zijn bed overleden (zie bijgaande link). Altijd beter dan meer dan 40 jaar daarvoor aan de Berezina het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.Toen hij werd opgeroepen voor het 125e regiment infanterie van linie was hij al getrouwd en had hij al een zoon. Hij zal er dus wel flink de pest in gehad hebben. Zijn nazaten wonen tegenwoordig in Leiden. Ik stam af van de oudere broer van Gerardus en Willem van Lunsen die de dans ontsprong. Zie: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-lunsen/R82.php Bas, ook nog bedankt voor de aanvullende informatie, ik heb het in goede orde ontvangen.

Dan van Lunsen

Dag Bas,

Nog een korte reactie. Uit het de memoires van Wagevier maak ik op dat Gerardus van Lunsen er tijdens een rustdag in Hamburg vandoor is gegaan. Geweldig!

Dan van Lunsen

Ik heb het advies van Bart Lems ter harte genomen en het boek van Bart Funnekotter aangeschaft en inmiddels helemaal gelezen. Ook het boek van Wagevier heb ik grotendeels gelezen. Naar aanleiding daarvan heb ik toch nog twee vragen.

Willem van Lunsen zat bij het 4e Bataljon van het 126e Regiment infanterie van Linie. De hele route van dit Regiment vanaf het vertrek in Antwerpen (21 april 1812) tot aan Smolensk (aankomst 29 september 1812) is aan de hand van het boek van Funekotter met wat aanvullingen van Wagevier uitstekend te volgen (bijna tot op de dag af). Vervolgens bivakkeerde het regiment enkele weken in de omgeving van Smolensk. Op 12 oktober werd het naar het zuiden gedirigeerd. Het enige wat ik dan nog tegenkom is dat het 4e Bataljon op 23 november volledig in de pan gehakt is en ophield te bestaan en de rest van het 126e regiment haar Waterloo vond aan de Berezina tussen 27 en 29 november.

Mijn vragen zijn:

Is er te achterhalen waar het 4e Bataljon in de pan gehakt is (zie Funnekotter blz.209). Funnekotter noemt geen plaats.

Weet iemand de verplaatsingen van het 126e Regiment Infanterie van Linie tussen 12 oktober 1812 en 27 november 1812 of waar dit eventueel is terug te vinden.

Dan van Lunsen

Wellicht off topic, maar mijn verwant Hendriek van der See, gedoopt 18-03-1785 Amsterdam, behoorde ook tot het 126e Regiment Infanterie van linie (1e Bataljon - 2e Compagnie - grenadier no. 170). Volgens zijn stamboek was hij 14 april 1811 als remplaçant ingelijfd, en bevond hij zich 8 mei 1812 in Magdeburg. Daarna geen vermeldingen meer in het stamboek. Maar in het Nationaal Archief vond ik zijn "extrait mortuaire". 15 december 1812 is hij als fusilier opgenomen in het Franse Militaire Hospitaal in Küstrin, waar hij uiteindelijk 18 januari 1813 komt te overlijden aan longvliesontsteking (phliesia pulmonaria?).

Ik heb me nu voorgenomen om ook het boek van Funnekotter te gaan lezen.

Overigens kan je in de huwelijksbijlagen van zoon Gerrit Gieles van der See (18-11-1829) lezen: "De Bruidegom verklaarde ons mede (...) de Absentie Zijns vaders sints zeventien jaren [1812]".

Aan Bas Lems zou ik nog willen vragen of hij kan kijken in de door hem genoemde lijst van vermiste militairen of mijn verwant werd genoemd.

Michael van der Zee

Dag Michael,

Hij staat niet op de lijst van Amsterdam. Dat zou kunnen betekenen dat de familie al op de hoogte was van zijn overlijden. De lijst is immers pas opgemaakt in december 1814.

Mvg

Bas Lems

Dank je Bas!

Michael van der Zee

het belangrijk om te beseffen dat, hoewel het 126ste deelnam aan de Russische veldtocht, de regimenten niet deelnamen als coherente eenheden. De infanterieregimenten bestonden uit vier of vijf bataljons, idealiter bestaande uit ongeveer 600-700 mannen. De eerste twee bataljons van elk regiment, en soms de derde, werden aangewezen als eerstelijnseenheden. Deze eenheden namen deel aan de eigenlijke invasie/gevechten; ze waren in de voorhoede van de gevechten en marcheerden naar Moskou en terug. De overgebleven bataljons dienden als tweedelijnseenheden. Deze eenheden werden in reserve gehouden, fungeerden als depotbataljon of vervulden tweedelijns taken zoals het bewaken en begeleiden van vijandige krijgsgevangenen, of het garnizoenen van strategisch gelegen steden en forten. Historici concentreren zich veelal op de eerstelijnstroepen die sneuvelden. De overblijfselen van het 126ste regiment werden bijvoorbeeld gevangen genomen bij Borisov op 27 augustus 1812. Kijk bijvoorbeeld eens in www.researchgate.net/publication/275659010_Le_journal_inedit_de_Jan_Willem_van_Wetering_sous_officier_du_126eme_regiment_de_ligne_sous_l_Empire

Arno van der Valk


Brief vanuit 126ste http://www.friezen-onder-napoleon.nl/Documents/Radelaar.pdf

Arno van der ValkPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!