stamboomforum

Forum logoMilitairen » Ik zoek info over de Staatse soldaten rond 1730

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik heb een paar vraagjes en ik hoop dat hier een paar experts zitten...

- hoe legitimeerde een soldaat die zich tussen 1720 en 1730 bij het leger aansloot zich, aangezien er toen geen paspoorten waren? Maw hoe betrouwbaar is de naam en afkomst die gevonden wordt? Waren er bepaalde wervingsplaatsen of kon iemand zich aanbieden bij een langs trekkend regiment?

- kon een militair van regiment veranderen, of bleef men gewoonlijk de rest van de loopbaan in hetzelfde regiment? (gewoon soldaat inf reg)

- hoe bewees een militair die trouwt waar hij vandaan kwam en welk geloof hij had? In mijn geval lijkt het erop dat hij rooms beweerde te zijn, maar mogelijks van Joodse afkomst was....

- waarom zou een katholiek uit het prinsbisdom Luik zich aansluiten bij het protestantse Staatse Leger? Gebeurde dit regelmatig?

- gebeurde het dat een militair 150 km verderop trouwde en zijn vrouw daar (in haar geboortestad) liet wonen en zijn kinderen geboren liet worden terwijl hij van garnizoenstad naar garnizoenstad trok? Of is het waarschijnlijker dat de vrouw met kinderen meereisde maar enkel de kinderen in haar geboortestad liet dopen? er zijn namelijk verschillende kinderen gestorven, maar geen gegevens van hun overlijden gevonden in deze stad...

- is het mogelijk dat iemand uit een famillie van hoge officieren en burgemeesters komt en toch zijn hele leven eenvoudig en arm soldaat blijft? (onecht kind)

Ik heb namelijk naam, geboorteplaats en regiment van mijn voorvader, maar niets wat ook maar een beetje lijkt op deze naam komt in die streek voor, ook niet als voornaam. Een generatie verder komt die naam , ook in combinatie met voornaam en voornamen van de kinderen wel voor, op ongeveer 30 km van de plaats waar hij geboren zou zijn....

Alvast bedankt om met mij mee te denken!

Karin Izaks

Misschien helpt het als je de gegevens van je voorvader hier plaatst.

niepoort

Misschien helpt het als je de gegevens van je voorvader hier plaatst.

niepoort

@Niepoort,

dat was Pieter Izaaks. Hier op het forum sinds 2012 regelmatig besproken.

Jan Clavaux

Het gaat idd om Pieter Isaak, maar het is mijn bedoeling vooral om de context te snappen. De gegevens die bij zijn trouwen zijn opgegeven lijken niet helemaal te kloppen. Ik vraag dus geen hulp bij mijn zoektocht naar Pieter zelf, maar ik wil ontdekken waar de fout kan zitten; kan hij een fout geloof opgegeven hebben, een foute geboorteplaats of een foute naam..

Karin Izaks

Hij is op het forum al vaker te sprake gekomen, nml Pieter Isaak, maar volgens mijn onderzoek moet hij foutieve info opgegeven hebben bij zijn huwelijk, dus probeer ik te achterhalen in hoeverre dat mogelijk is. Niet voor deze concrete voorvader dus, maar algemeen

Karin Izaks

1.
-hoe legitimeerde een soldaat zich ?
-zijn de gegevens betrouwbaar ?
-vaste wervingsplaatsen ?
-aanmelden bij een langstrekkend regiment ?

ad-1 Een persoon die zich aanmeldt is nog lang geen soldaat.
Hij hoopt te worden aangenomen als adspirant-soldaat (recruut).
Er volgt eerst een keiharde drill-opleiding en selectie en hij moet leren met succes een wapen te hanteren.
Hij heeft geen legitimatie, maar er staan er misschien nog meer in de rij uit zijn dorp.
Dus kunnen ze, als het gevraagd wordt, getuigen voor elkaar, maar dat is eigenlijk niet belangrijk.
De gegevens zijn vaak niet voor 100 % betrouwbaar, maar dat interesseert niemand.
Ze komen tenslotte om te vechten en niet voor een taalcursus.
Een vaste wervingsplaats was het marktplein en / of de kroeg, waar de recruterings-onderofficier de
jongelieden probeerde te werven met handgeld als een tastbaar bewijs voor de overeenkomst.
Om de nieuwsgierigen te trekken, was er tromgeroffel en een wervende toespraak vol gebakken lucht.
Een regiment wat langs trekt, neemt geen passanten op, want wat moeten ze er mee ?
Ze zijn dan alleen maar tot last, want het complete regiment marcheert naar zijn oorlogsdoel.
Een buitenlands Regiment (want daar gaat het hier om) is geworven in het gebied waar de
Regimentscommandant met zijn Regiment thuis hoort, bijvoorbeeld in de streek bij Weimar.
Zo'n Regiment kwam in zijn geheel naar onze Republiek en werd ingehuurd via zijn Commandant.

Vraagje: is dit de bedoeling ?

Mvrgr,  

henk elsinga

bedankt, hier heb ik al heel veel aan. Dit is inderdaad het soort informatie die ik zoek. Zou het kunnen dat er aanwervingen gebeurden als ze in de winter in garnizoen lagen? mijn voorvader zat in inf reg 633a van Van Sachsen Eisenach, onder kapitein Heemstra/Heimstra Ik vind over deze kapitein niets terug, maar ik zie namen van andere hoge officieren die Fries en Gronings klinken. 

Karin Izaks

Ze bleven hun hele leven bij hetzelfde regiment, vaak ook nog van vader op zoon.

Katholieken konden zich ook gewoon aanmelden. Het was geen erebaantje maar bittere noodzaak. Het waren in de regel arme sloebers.

Bij grote verplaatsingen gingen vrouw en kinderen mee. Ze werden ter plaatse van geboorte gedoopt.

Frank Fransz

 

Naam Haersma, E. van
Rang/Functie achter Capt.
Aanstellingsdatum 03-05-1732
Dienstvak Infantery
Regiment/Brigade Saxen-Eysenach
Stad/Fort Zutphen, Doesburg en Bredevoort
Provincie/Departement Vriesland
Compagnie/Escadron 10e Compagnie

Frank Fransz

Het vreemde is dat de kinderen allemaal in Bredevoort gedoopt worden, maar niet begraven. Van de overleden kinderen is niets terug te vinden. Ik weet dat ze overleden zijn omdat in de liberale gifte van 1748 weduwe met 2 kinderen staat, terwijl er meer geboren zijn...
Fijn om te weten dat ze in hetzelfde regiment bleven, dan kan ik er vanuitgaan dat eventuele gegevens die nog te vinden zijn, gevonden kunnen worden in en rond de garnizoensteden die dit regiment heeft aangedaan. 
Heb ik gelijk als ik zeg dat het heel onwaarschijnlijk is dat zelfs een onecht kind dat uit een famillie van hoge officieren, burgemeester en zelfs hoofd van de koninklijke huishouding komt, als gewoon soldaat zijn leven slijt?

Karin Izaks

"Het vreemde is dat de kinderen allemaal in Bredevoort gedoopt worden, maar niet begraven. Van de overleden kinderen is niets terug te vinden."

Lees even het antwoord op je andere vraag

Jan Clavaux

2.
-Kon een soldaat veranderen van Regiment, of bleven ze hun hele loopbaan bij hetzelfde Regiment ?
 

Zoals Frank al heeft gezegd, meestal bleven ze bij hetzelfde Regiment en soms van vader op zoon.
Ze hadden in het Regiment vaak hun familie, vrienden of bekenden.
Het was ook een soort traditie om te dienen samen met de bekenden uit je eigen dorp of streek.

Er zijn ook uitzonderingen:
Als het Regiment tijdens een veldslag zware verliezen leed, werden de restanten ingedeeld
bij een ander Regiment (meestal een bevriend Regiment).
Zo'n militaire loopbaan kon vaak heel kort zijn en abrupt eindigen op het slagveld, of in het lazeret,
of als krijgsgevangene / galeislaaf op zo'n Franse oorlogsgalei.
Als vader is gesneuveld en de moeder trouwde met een soldaat uit een ander Regiment, 
dan moet je de zonen ook bij een ander Regiment zoeken.
Zo ken ik een voorbeeld, dat een zoon van een Schotse soldaat zijn hele loopbaan diende
bij een Utrechts Regiment.

Mvrgr,

henk elsinga

bedankt, moeder is idd hertrouwd met een soldaat uit een ander regiment en ik had er nog niet aan gedacht om die piste uit te zoeken!

Karin Izaks


3.
-hoe bewees een militair die trouwt waar hij vandaan kwam en welk geloof hij had ?

Hij kon dat vaak bewijzen met getuigen binnen zijn Regiment, die hem kenden. 
Er was in een Regiment ook een Priester of Dominee, die een brief kon schrijven naar
het geboortedorp van de bruidegom als ze de zaak niet vertrouwden. 
Het was niet zo dat er een vaste postverbinding was, maar er gingen wel berichten mee
met een ordonnans. 

Pieter Isaaks was niet van Joodse afkomst, want dan was dat wel vermeld bij zijn huwelijk
op 27 aug 1730 te Bredevoort. Er dienden geen practiserende Joodse soldaten in de
Regimenten van het Staatse leger, want dan heb je een probleem met de Spijswetten en de
viering van de Sabath. Pieter was w.s. Evangelisch Lutersch of Nederduitsch Gereformeerd,
of Roomsch Katholiek. Als iemand zou liegen over zijn geloof valt hij toch door de mand,
want er waren ook kerkdiensten, met een Dominee of Priester en soms een kerkboek
waarin de dopen en huwelijken werden genoteerd. Zo staan in de Schotse Regimentsboeken
de dopen en huwelijken genoteerd met de namen van doop- of trouwgetuigen.

Mvrgr,

henk elsingaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!