stamboomforum

Forum logoMilitairen » vredesgarnizoen 1715-1795

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

N.B. 22/10 - 13:15 greet fritz-slegh - meldt 22/10 - 10:57 dat bij Poorterinschrijving Vlissingen 1789 Nassau Die(t)z - groot graafschap - wordt vermeld.

Martin Jongkoen

Ik vrees dat ik bijna de draad van de discussie niet meer kan volgen. @Martin, m.i. betreft de informatie in het bericht van de vraagsteller van 15:36 niet noodzakelijkerwijs de gezochte persoon, maar iemand die dat (m.i. heel misschien evt.) zou kunnen zijn, denk je niet? Dus als je schrijft "hij" wie bedoel je dan?

Ook maar even terugkerend naar wat er evt. over de gezchte persoon bekend zou kunnen zijn, hoewel ik het eens ben dat de kans dat er ooit een antwoord op de vraag gegeven kan worden minimaal is - hoewel ik geen politicus ben probeer ook ik wel eens een doodlopende straat te doorlopen (F. de Jonge). Blijkens de trouwinschrijving te Bergen op Zoom (zie bericht @Jan Clavaux gisteren 22:53) was Carel Fritz Luthers. Het lijkt me daarom zaak om de Lutherse lidmatenregisters te doorzoeken in de plaatsen waar Carel gewoond heeft of een associatie mee heeft gehad - Breda, Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen. Van Middelburg is vrijwel alle DTB verloren gegaan maar niet het Luthersche lidmatenregister (zoekakten.nl) - helaas echter zie ik Carel daar niet in staan. Voor Vlissingen is dat hier maar blijkbaar offline, ik zou dat beslist inzien als het om mijn familie ging. Edit - Voor Breda hier maar geen Fritz of zo gevonden.

Ik zou ook aanraden proberen de originele akten in te zien van aankopen van Carel Fritz te Vlissingen (zie bijv. hier of eerder genoemde website volgens welke hij uit Pfalz kwam, daar staan verwijzingen naar andere akten bij; anders het archief te Vlissingen misschien is er meer in andere secundaire archieven - vraag advies aan het archief?). Het zou belangrijk zijn te zien of hij zijn naam zelf geschreven heeft. De kans dat dit heel wat anders was dan "Fritz" lijkt me niet klein. 

Verder raad ik aan contact op te nemen met de opsteller/beheerder van die website waarop staat dat Carel uit Rheinland Pfalz zou zijn gekomen, vragende waar dat op gebaseerd is.

M.i. heeft zoeken in Duitsland ook vooralsnog geen zin, wegens gebrek aan gegevens - geen plaats van herkomst, en onduidelijkheid over de precieze naam.

Peter S

@ Peter S,

  • De vragensteller zet volgens mij het gegeven van een mogelijk persoon af tegen het "feit", dat Car(e)l/Kar(e)l Fritz als herkomst Nassau Dietz gezegd zou hebben. Ik heb dat tot nu toe nergens gelezen.
  • De enige optie is inderdaad aanvullende informatie verkrijgen uit oud-rechterlijk/oud-notariële archief of lidmatenboek(en).
  • Mij is bekend, dat op de Bredase site tenminste als  secundaire bron het uitgebreide vestsregister is verwerkt. Als je echter zoekt op de naam komt daaruit geen enkele melding.
  • Wel wordt te Breda in 1750 gedoopt Michiel Fritz net als ouders Jacob Fritz en Christijn Fritz, maar hun herkomst is ook(nog)  onbekend.
  • Ik krijg het idee, dat de Bredase Burger-/Poorter-boeken er weliswaar zijn maar niet geïndexeerd of als scan voorkomen op de site. Van mezelf is een Goudse voorvader uit Emmerich/Emmerik in 1727 een paar weken voor zijn huwelijk poorter geworden. Bij zijn huwelijk staat hij dan ook als van Gouda. Een poorterboek kan je dus wijzer maken dan een DTB-boek.

N.B. 22/10 - 13:15 greet fritz-slegh - meldt 22/10 - 10:57 dat bij Poorterinschrijving Vlissingen 1789 Nassau Die(t)z - groot graafschap - wordt vermeld.

Martin Jongkoen

Beste heren,

Ook ik heb voorvaderen die gediend hebben in het (Staatse) leger. Vaak werd er allereerst prot. christelijke gehuwd door de legeraalmoezenier. Het was immers (het Staatse leger en dat was) protestants. Later huwden mijn voorvaderen alsnog in de katholieke kerk en eventueel voordien voor de wet ( niet altijd). Het kan dus zijn dat latere katholieke huwelijken op te sporen zijn, maar dan moet er wel een vermoeden zijn van de regio, hoewel in algemene genealogische sites ook veel te vinden is. Ik heb het geluk dat het om een aantal Maastrichtse voorvaderen waren, die ( hoe wonderlijk) in het Staatse leger vochten. In het Nationaal Archief ( on line) is een deel van de namen terug te vinden maar dat zijn latere regimenten . Mijn ervaring is dat er ontzettend veel verschrijvingen in namen opduiken, zeker als het om buitenlandse soldaten gaat. Dus probeer vooral zoveel mogelijk varianten op de naam.

Succes,

marie-josé verheugen

Marie-José Verheugen

marie jose: dank  voor bericht, ben er blij mee,

antwoord aan Peter s : in poortersboek van Vlissingen word Carel Frits vermeld , in 1789 ,

en daar staat dat hij uit omgeving Nassau Diets afkomstig is,

daar gezocht in de Lutherse kerkboeken ( is in Darmstadt gevestigd het centrum hiervoor), maar hem daar (nog) niet gevonden,, het systeem daar is niet gedigitaliseerd, dus kwestie van zoeken in de oude ( bijna onleesbare) boeken en juiste plaats is niet bekend, dus kunnen alle plaatsen in die omgeving zijn , de kerkelijke namen zijn per kerkplaats geregistreerd, dus in elke plaats apart,

heb ca 50 plaatsen daar doorgekeken maar niet gevonden, iemand nog een tip??

greet fritz slegh

in poortersboek van Vlissingen word Carel Frits vermeld , in 1789 , en daar staat dat hij uit omgeving Nassau Diets afkomstig is,

Waarom heeft U dit er niet bijgezet in de vraag? Een aantal berichten nav Uw vraag zouden dan anders zijn geweest. Wat verdere tips betreft, zelf zou ik proberen zoveel mogelijk informatie in Nederland te vinden voor in Duitsland te gaan zoeken. Zo suggereerde ik in Vlissingen bijv. proberen te achteralen of Carel ooit zelf zijn naam ergens onder heeft gezet, daar hij in een paar secundaire archieven voor lijkt te komen (aankopen, misschien ook verkopen?). Dat zou dan duidelijkheid kunnen geven over zijn echte naam, omdat die misschien niet precies Fritz was. Of is dat inmiddels ook allemaal al gedaan?

Peter S

dank voor bericht, ben aan de ene kant blij met dit stamboomforum, aan de andere kant   ind ik de correspondentie erg moeilijk, omdat ik nergens een chronologisch systeem kan vinden van alle " heen en weer" berichten, of zie ik iets over het hoofd?  misschien kunt u mij  zeggen hoe/welke " knoppen" op de stamboomwebsite ik dan moet indrukken

greet fritz slegh

U kunt naar de eerdere berichten in dit topic door op "1" of "2" te drukken direkt onder het meest recente bericht, dat zijn "bladzijden" van berichten. U kunt ook Uw eigen eerdere berichten aanpassen (inclusief Uw oorspronkelijke vraag) door op de knop "bewerken" te drukken die direct onder Uw bericht in kwestie staat (U moet dan wel zijn ingelogd). Verontschuldigingen als ik Uw vraag verkeerd begrijp.

Peter S

in de overlijdensakte van carel fritz van 1811 staat dat hij toen 70 jaar was, dus moet hij rond 1741 geboren zijn, maar bij een akte van huwelijk van zij  kind lambertus in 1810  kind stond dat hij toen 64 jaar was, dus van 1746 moet zijn, ??? zijn vrouw overleed in 1810 en was 56 jaar,

dus is heel goed mogelijk dat hij inderdaad van 1746 zou zijn,

we zoeken verder 

greet fritz slegh

dank, u bedoelt op de knop " reageer" maar dan krijg je maar een beperkt aantal berichten

misscien is het systeem als zodanig

greet fritz slegh

Dank, u bedoelt op de knop " reageer" maar dan krijg je maar een beperkt aantal berichten misscien is het systeem als zodanig

Nee ik bedoel een tweede knop, "bewerk". Maar het is heel goed mogelijk dat U die niet ziet; ik zie die ook niet als ik mijn mobiele telefoon gebruik, maar wel als ik aan een pc zit. Heeft U geen andere computer of zo waarmee U op het internet kunt?

Peter S

ik zie knop reageer en bewerk op de ipad,

bij bewerk krijg ik m,n laatste bericht en bij

reageer enige laatste berichten maar lang niet allemaal.

overigens dank voor de hulp 

greet fritz slegh

Pardon, het is zaak om eerst naar het bericht te gaan dat U wilt veranderen en dan op de knop "bewerken" die daar direct onder staat te klikken. Ik heb overigens een nieuw item aangemaakt aangaande het probleem van het niet zien van de bewerk knop hier.

Peter S

  • Zie voor Karl Fritz /Carl Fritz in database Verein für computergenealogie. Dat zijn overigens alleen (ten dele) uitgezochte personen.
  • Gelet op de doop te Breda 1750 van Michiel Fritz, kun je natuurlijk ook intoetsen Michael Fritz en dat levert talrijke (w.o. zeer oude) vermeldingen op.

Martin Jongkoen


Marie-José Verheugen,

  • Dat het Staats(ch)e Leger protestants was (21/10 - 22:56) behoeft enige nuancering.
  • Het bestond uit huurlingen uit diverse Europese landen en van diverse geloofsovertuigingen. Binnen het Staats(ch)e Leger konden ze hun geloofsovertuiging vrijelijk(er) beleven dan daarbuiten.
  • Vervolgens hakten ze even zo vrolijk daarbuiten hun niet-geloofsgenoten als hun geloofsgenoten in de pan. Als ze maar werden betaald.

Martin JongkoenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!