stamboomforum

Forum logoMilitairen » In de Koloni?n, door de Engelschen krijgsgevangen (periode 1802 - 1804)


Profiel afbeelding

Een van mijn voorouders, Johannes Schenk: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-25181-20446-72 is in 1802 geplaatst bij de Coloniale artillerie en is in 1804 door de “Engelschen Krijgsgevangen”

In 1805 is hij “vrijgegeven en geincorporeerd” bij het 2e Bataljon Artillerie. Onder "Gedane Veldtogten" staat genoteerd:1802 t/m 1804 “In de Kolonien.

Ik zou graag een beeld willen vormen via archieven en historische beschrijvingen waar deze voorvader heeft uitgehangen en wat hij heeft meegemaakt in krijgsgevangenschap.

Ik begreep dat de West al in 1800 door de Engelsen was veroverd. Ik denk daarom  dat hij in de oostelijke koloniën zat. 

Hoe zou ik iets meer te weten kunnen komen over de bestemming(en) van de Coloniale artillerie in die tijd?

NB ik word niet echt veel wijzer van gahetna.nl, maar dit kan ook liggen aan mijn beperkte kennis op dit gebied.

Vriendelijke groeten,

Silvio Rademaker

esa rara

Hij is toch naar West Indië gegaan (link 2 en 3) Even Googelen op "1804 krijgsgevangen West Indië", dan lees je de historie.

Achternaam Schenk

Voornaam Johannis

Rang soldaat

Bronverwijzing
Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 55, folionummer: 43
Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 126, folionummer: 157
Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 126, folionummer: 174
Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 136, folionummer: 17

Frank Fransz

Hallo Frank,

Je hebt me weer fijn geholpen. Er blijkt een nieuwe thesis over deze periode te zijn uitgekomen: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/57491 (nu nog onder embargo) 

Denk je dat west indie op Curacao of juist Suriname zou kunnen slaan? En denk je dat hij met het eskader van 1802 richting de West is vertrokken met als doel de Koloniën weer van de Engelsen over te nemen?

Als laatste: ik neem aan dat de folionummers slaan op fysieke documenten die in het archief zijn na te kijken?

Dank je wel en vriendelijke groeten, Silvio Rademaker

esa rara

Misschien het tegenwoordige Guyana?

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Guyana

 

Sylvia

Ozlady

Ik persoonlijk zou bij het begin van mijn zoektocht eerst de documenten in het Nationaal Archief gaan bekijken (de Bron). En als ze ergens weten wat de historie van zijn onderdeel is, is het ook daar.

Er is ook nog een bibliotheek.

Frank Fransz

Guyana zou idd kunnen. Het heette toen anders: bijvoorbeeld Demerarij, Berbice, Essequibo.

Interessant om deze historie te lezen. Dank je wel Sylvia. :-)

esa rara


Ik heb vandaag hulp gehad van Martijn Wink, schrijver van de Thesis over de periode 1802-1804. Johannes Schenk was bij de Capitulatie van Suriname in 1804. De voorwaarden van de Capitulatie waren erg gunstig:

"Voornamelijk echter waren de voorwaarden der capitulatie gunstig voor het garnizoen: aan hetzelve was toegestaan met krijgseer uit te trekken, de officieren zouden hunne degens behouden. Aan de vrouwen en kinderen en verdere personen aan het garnizoen verbonden, werden dezelfde voorregten als aan de militairen verleend; allen zouden, zoodra er eene bekwame scheepsgelegenheid was, naar eene der havens van de Bataafsche republiek worden vervoerd en hun werd veroorloofd in de krijgsdienst te blijven, mits niet te strijden tegen Z.B.M. of deszelfs geallieerden;" (Journaal van Sir Charles Green 6 en 7 Mei 1804.http://www.dbnl.org/tekst/wolb002gesc01_01/wolb002gesc01_01_0011.php)

 

"In October 1804 verliet eene vrij aanzienlijke koopvaardijvloot, met koloniale producten beladen, Suriname, en zette koers naar Europa; den 27sten Januarij 1805 zeilde op nieuw eene vloot, nu uit 32 schepen bestaande, uit, onder geleide van Z.B.M. oorlogsvaartuig Imogene, direct bestemd naar Engeland"

Mijn voorvader is geembarqd op de Vrouw Elizabeth waarschijnlijk in januari 1805.

Gegevens uit een document:

1e comp can artillerie

Is op terugreize naar Vaderland Ao 1804 in het Hospitaal Barbados agtergebleven

present in Granizoen te Naarden 1 maart 1805

 

In het genoemde document wordt vermeld dat Barbados het hoofdkwartier van de Engelsen was in die tijd

esa raraPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu