stamboomforum

Forum logoMilitairen » Hollandse soldaten in Duitse vestingsteden in 1813-1814


Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar hetgeen de Hollandse militairen die in de legers van Napoleon zaten in 1813 en 1814 hebben meegemaakt in de Duitse vestingsteden. Welke soldaten zaten in welke stad? Wat hebben ze meegemaakt? Wat is er met hen gebeurd na de overgave? 

Kent iemand literatuur over dit onderwerp? Of weet iemand of er ergens in een archief een stamboek is dat licht geeft over deze zaak? 

Bart van Helvoort

B.v.Helvoort

Wesel (vesting) speelde een belangrijke rol bij de terugtrekking

Frans Mirandolle

Hallo B. van Helvoort,

Er is geen boekje wat antwoord geeft op uw vragen, wanneer en welke onderdelen er lagen in de Duitse vestingsteden in 1813-1814. Dat vergt het doorzoeken van tientallen bronnen, variërend van stamboeken tot militaire en plaatselijke bronnen. Zie b.v. Alain Pigeard-Dictionnaire des batailles de Napoléon. Kijk ook eens in de kranten van het voorjaar 1814. B.v. dit bericht over het Duitse Mainz (Mayenne) in de Goesche Courant van 7 maart 1814. In deze plaats maakten honderden Hollandse soldaten het beleg van 21 november 1813 tot 4 mei 1814 mee.

 Goesche Courant 7 maart 1814, nr.23

Den 15 is te Keulen het huzarenregiment van Bey doorgetrokken, naar Bonn gaande; hetzelve was voor het corps bestemd dat Mentz (Maintz) belegert, maar heeft tegenorders ontvangen en moest zich voegen bij de armée van Blücher.

*Door de vermindering van het garnizoen van Mentz, door deszelfs verschillende uitvallen veroorzaakt, zijn alle B..ters (Burgers) van 16 tot 60 jaren genoodzaakt den dienst waar te nemen, de voornaamste posten en de Citadel zijn door militairen bezet, welke, bijzonder de Hollanders, Zwitsers en Duitschers, daagelijks deserteren; zelfs strekt zich de desertie tot de officieren uit, het welk tot nu toe slechts zeldzaam plaats had gehad.. De generaal Meunier is in den Citadel gestorven. De generaal Schaal is er thans de voornaamste officier. De sterfte is zoo aanmerkelijk in die stad geweest, dat geduurende de drie laatste maanden, een agste gedeelte der Inwoners omgekomen is en men berekend dat er in die tijd, het garnizoen er onder begrepen meer dan 25.000 menschen gestorven zijn.

* De belegeraars gaan op alle kanten voor om Hamburg te ontrusten. De Russen zijn meester van Willemsburg en de brug, door de Franschen voorleden zomer aldaar op Hamburg gelegd is vernield. De ellende in de stad is zeer groot

Ik heb zelf net de situatie in Stettin uitgezocht, waarin de 4e bataljons van het 123 t/m126e RIL, met daarin veel Hollandse lotelingen, de belegering  van 18 maart tot 5 december 1813 hebben meegemaakt. Zie op dit forum ook mijn vraag over Pieter Boone.

m.v.g. Jan de Ruiter

Jan de Ruiter

Heel hartelijke dank voor de inhoud van de antwoorden van de beide schrijvers. Ik ben inderdaad al aan het zoeken in diverse stamboeken en ik ben ook begonnen met het doornemen van allerlei krantenberichten over dezer periode.

Speciaal ben ik op zoek naar de belevenissen van de soldaten uit de kantons Bommel, Heusden en Waalwijk. Voor zover ik heb nagegaan zijn er in totaal ongeveer twintig jongens na hun loting in het voorjaar van 1812 als conscrit bij het 126e regiment terecht gekomen en na een korte tijd overgeplaatst naar het 123e regiment. Ik denk dat zij allen naar een van de vestingsteden zijn gemarcheerd, waarschijnlijk Stettin, maar dat kan ook Wesel of Wittenberg zijn. Maar daar wil ik graag meer zekerheid over.  

B.v.Helvoort

B.v.Helvoort

Mijn voorvader Joseph Klaasen zat volgens gegevens in zijn stamboekinschrijving van de 8e afdeling infanterie op 1 januari 1814, eerder, vanaf 1810 (geen preciese datum genoemd), bij het 126 Regiment Infanterie van Linie en is op 5 december 1813 krijgsgevangen genomen te Stettin. Ik heb net gezocht naar zijn stamboekinschrijving bij 126 RIL, via deze site www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_resultats_recherche_tableau_consult.php?fam=10&ref=23, maar kan daar helaas geen inschrijving van hem vinden. 

Jan, ik hou me aanbevolen voor gegevens over de belegering van Stettin, zal zo even kijken of ik jouw vraag over Pieter Boone kan terugvinden.

Marije Essink

er is op FamilySearch een archief m.b.t. Nederlanders in Franse krijgsdienst, 1795-1815 [hier], o.a. met 2 delen "Lijsten van Nederlandse soldaten na militairsche campagne: gedodete, verwondene, citerte voor goede gedrag of dapperheid, misgedragene, gevangene en vermiste 1799-1809 -- Namen van overledenen in alfabetische (fonetische)"

Peter B

Ik heb hem intussen gevonden, bleek het 124e ipv 126e regiment te zijn. Hij is in 1813 in Wittenberg gevangen genomen.

Marije Essink

Geen antwoord specifiek op je vraag, maar wel interessant om te lezen is het boek De hel van 1812 van Bart Funnekotter, specifiek over de Nederlandse regimenten die met Napoleon naar Rusland gingen.

Marije Essink

Heel hartelijke dank voor de reactie. Het boek van Funnekotter heb ik al doorgenomen. Alle relevante gegevens heb ik daar al uit gehaald. 

In het Nationaal Archief heb ik een tweetal stukken over gevangen genomen en over gestorven militairen gevonden. Die heb ik gefotografeerd. Veel kun je er niet mee omdat daar alleen namen worden genoemd, weliswaar met vermelding van geboorteplaats. Maar als er bijvoorbeeld 'de Groot' uit Bommel staat, dan weet je nog niet zo veel. 

B.v.Helvoort

In mijn stamboom komt voor een Gerrit Wieser, geboren Gouda, 'op 12-6-1814 overgenomen vd 9e werving als jager voor 6 maanden op hand bedongen. Daarvoor in fransche dienst bij het 125e naderhand 13 reg als soldaat. 18 oct 1811 met Capet... 15 mei 1814 uit Magdeburg. Bevordering 12 juni 1814 Jager. Gedane veldtochten: 1812/1813 Duitsland, 1815 Frankrijk. 17 juni 1820 gepasporteerd. Wellicht heb je hier iets aan.

raymon wieser


In mijn Stamboom Coenraad Weil geb 16 Dec 1791 Leeuwarden 

Gevochten Slag bij Waterloo 1815 Battiljon Infanterie 

1812 Soldaat van het 27e Reg van Linie krijgsgevangen gemaakt te Torgau verm bij Sassen tussen Wittenberg en Meissen(Spanjaarden Engelsen)

het 27e vocht in 1813 bij Lutzen Dresden en Koln

in Reg van Digby Smith

31 Mrt Navarre

2 Mei Lutzen

21 Mei Wurtzen

25 Juni Col de Maya

28 Juli - 2 Aug Sorauren

26 Aug Dresden

29 Aug Koln

Sept - Okt Dresden

10 Nov Nivelle

13 Dec Bayonne

Maart afgezonden naar Holland 1814 als Korporaal 1Juli 1818 

 

zijn broer Jabob Weil

Geb 24 Jan 1788 Leeuwarden 

Gelegerd 1e Bat Infanterie 3 Mrt 1814

Korporaal 20 April 1815 fuselier 1 Mrt 1816 met paspoort 3 Mrt 1818 bij de 8e afd 

1823 bevordering bij het korps tot de graad Officier 

uitstekende daden gedane veldtochten 1815 Brabant Frankrijk bij het Mobiele Leger ter gelegenheid van de Opstand tegen Belgie in 1830 overleden 24 Dec hospitaal Den Bosch 

Van LintPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu