stamboomforum

Forum logoMilitairen » Ontbrekend stukje militaire geschiedenis van fuselier Abraham Boon (1788, Leiden- 1833, Veenhuizen)


Profiel afbeelding

Abraham Boon wordt gedoopt op 10-04-1788 in  Leiden. Hij is de zoon van Hendricus Boon en Jansje Chrispijn. Abraham overlijdt 13-01-1833 in Veenhuizen.

Abraham trouwt in Hasselt (bij Luik) 14-05-1817  met Maria Margaretha Engelen (1791 Hasselt- 1878 Leeuwarden), dochter van Laurentius Hubertus Engelen en Anna Marie Wuhinekel.  Een zoon Johannes Hendrik wordt geboren 22-03-1817 te Hasselt. Meer kinderen heb ik tot op heden niet kunnen vinden.

Ik ben op zoek naar meer informatie betreffende de dienstloopbaan van Abraham Boon. Ik ben nog steeds geen ster in het opzoeken van stamboeken en een deel is m.i. ook nog niet online.

               https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GY18-TNC?i=36&wc=M6K5-         PZS%3A64415001%2C64415002&cc=1498335

 Rond 1831 is hij in Veenhuizen met zijn gezinnetje. Ontbreekt er nog een stukje stamboek? Ik heb dus 1810-1813 en 1814-18?? Dus tot zijn einde diensttijd en overgang naar de functie in Veenhuizen mist en zijn begin periode bij leger/zeemacht.

Is er nog iets meer te vinden? Bij voorbaat dank.

mvg-Ben

Ben Wegman

Die vermelding van het 6e regiment infanterie lijkt me een andere Abraham Boon te betreffen. Want zie diens inschrijving hier (stamboek nr.220 begint op image 2087; via hier). Op zich staat de vroege loopbaan van de Abraham Boon waar de vraag over gaat in de laatste link gegeven in de vraag, misschien een idee die in de vraag over te typen. Overigens is hij in 1813 gedeserteerd blijkens de Franse inschrijving.

Peter S

[link] Garnizoensbataljon nr. 34 (1815-1829) (...)
9e Compagnie te Hasselt, sinds 1817 te Hellevoetsluis. In september 1814 geformeerd uit de 1e compagnie. In juli 1819 opgeheven en manschappen overgegaan maar de 5e (ex 7e) compagnie. [Ik vind hem niet in het stamboek vanaf 1822 van de garnizoenstroepen te Helevoetsluis, link, inv.nr.458.]

Peter S

Hier nog een inschrijving vanaf 1819 : link. Lastig lezen in de laatste kolom, hij is wellicht nog een keer overgegaan, naar Amsterdam.

Peter S

Overigens staat bij een inschrijving BR Norg van zijn weduwe dat zij in 1828 van Veere gekomen was (link). Evt. BR Veere even doorbladeren hier.

Peter S

In 1829 wordt hij veldwachter, zijn gezin bestaat uit 3 personen.

Frank Fransz

@ Frank en Peter,

Hartelijk bedankt voor jullie uiterst nuttige bijdragen. Ik had wel gezien dat zijn vrouw uit Veere kwam maar nooit gedacht aan een BR.

Zoals ik al meldde: stamboeken ben ik nog niet geheel in thuis. Dan twee puntjes:

  •  hij heeft registratie gedeserteerd, maar zijn latere stamboek aan dat hij krijgsgevangen was. In hetzelfde vak staat nog iets na de vermelding van zijn gevangenschap. Heeft hij zich aangesloten bij het Duitse leger?
  •  In het stamboekblad van 9e Cie Garnizoensbataillon nr.34  staat ook de vermelding van zijn eerste militaire jaren. Zijn daar ook stamboeken van? 

Mijn interpretatie van het vakje met zijn militaire bezigheden uit laatstgenoemd stamboekblad:

  •  Aangenomen in Zeedienst als matroos den 15 januari 1806 met paspoort en dienstgenomen bij  23(?) reg infanterie 5 July 1810 ; geen corps; in ‘t 124 regt. 1811
  • Krijgsgevangen in Rusland en dienstgenom. bij … Duitsch legioen 1812
  • Terug bij ’t garnizoen bat 1814

Misschien zien jullie nog foutjes in mijn "vertaling" of hebben nog aanvullingen.

mvg-Ben 

Ben Wegman

Er waren weinig deserteurs tijdens de Russische veldtocht, die hun desertie overleefden. Dus dat is niet aannemelijk.
Hier volgt nog een korte samenvatting van de ondergang van het 124e Regiment van Linie.

De verliezen van het 124e Régiment d'Infanterie de Ligne:
Bij de aanvang van de eerste slag rond Polotsk op 17 en 18 aug. 1812 zijn er van het Regiment (oorspronkelijke grootte:
2400 man) nog ongeveer 600 man en 26 officieren over. Na de slag nog slechts 90 man en 7 officieren. Na de 1e slag bij
Polotsk word het regiment aangevuld met 200 Friezen van lichting 1811, die vanuit het noord Franse Abbeville 500 uren
hebben gemarcheerd om in Polotsk te komen. Binnen twee weken zou het overgrote deel dezer Friezen door ontberingen
en ziektes komen te overlijden zonder ook maar een schot gelost te hebben. Bij de slag bij Tchaniski op 31 oktober 1812
tegen het Russische leger van Wittgenstein komt de Regimentscommandant Colonel Jaques Hardyau te overlijden, nadat
hij was getroffen door een kanonskogel.
Na de gevechten bij de Beresina bleven er slechts 30 man over van het 124e RIL, maar de aigle was nog steeds in handen
van het Regiment. Daarna zouden de strenge vorst, de straatgevechten in Wilna tegen de kozakken en de vlektyphus nog 
hun tol eisen. Uiteindelijk keerden maar enkelen van die 30 naar Nederland terug.

Echter:

Er zijn meer overlevenden van het 124e RIL, dan wordt aangenomen. Het 4e bataljon ging niet mee met de Russische
veldtocht, maar trok naar Stettin en maakte deel uit van het garnizoen dat daar in de periode van 18 maart tot 5 december
1813 werd belegerd. Bij de overgave van de vesting werden de overlevenden van dit bataljon, alsmede van drie andere
bataljons, resp. v.h. 123e, 125e en 126e RIL, tezamen ongeveer 1000 man, gedwongen om vrijwillig dienst te nemen in 
het pas in Schwedt aan de Oder opgerichte Oranje Legioen. Van het 5e bataljon van het 124e RIL, gelegerd in het garnizoen
te Wesel, hebben ook veel Hollanders de oorlog overleefd, door te ontsnappen.
De vestingcommandant generaal Bourke had vlak voor de belegering alle Hollandse soldaten in Wesel ontwapend en via
Venlo en Maastricht naar Frankrijk laten afvoeren. Toen de "Hollandse" Regimenten in augustus 1814 werden opgeheven,
werd een administrateur belast met het afsluiten van de stamboeken. Hij handelde vrij rechtlijnig. Wanneer er geen mutatie
achter de naam stond, b.v. van overlijden of overplaatsing, en de man was ook niet meer lijfelijk aanwezig, dan betekende
dit dat hij kennelijk was gedeserteerd. Dus heeft hij achter honderden namen genoteerd: déserté le ……1813. Ook achter
de namen der soldaten die in Rusland waren omgekomen plaatste hij deze mutatie. Later is er waarschijnlijk toch nog een
lijstje boven water gekomen met namen van mannen die in het hospitaal van b.v. Stettin zijn overleden. Die data werden
daarna alsnog toegevoegd, zonder echter de aantekening van desertie te verwijderen of door te halen. Die bleven gewoon
staan. Zo klopte, volgens deze simpele administrateur, op papier de "menselijke" boekhouding.
(vrij naar een mail van Jan de Ruiter op dit Stamboomforum).

(correctie: vlak voor de legering moet zijn .....belegering)

henk elsinga

@ Henk,

Bedankt voor deze toelichting. Verhelderend. Ik heb nog een boek in de kast staan betreffende Napoleons veldtocht naar Moskou van Adam Zamoyski. Ik zal daar eens mee beginnen. 

mvg-Ben

Ben Wegman

Voor een stamboekinschrijving van een matroos in 1806 kan ik alleen suggereren het NA:
Stamboeken Marine (link)
B. Schepelingen en manschappen
Dan op plaats.
Ik weet overigens helemaal niets van deze archieven.

Wat de transcriptie van zijn stamboekinschrijving betreft, een miniscule aanvulling, m.i. bij 't Duitsch legioen. Je bent wel uit de andere kolommen van die inschrijving?

Peter S


Peter, hartelijk dank voor je aanvulling/correctie. Het stamboek van de Marine laat ik voorlopig maar zitten. Ik doe dit onderzoekje voor een nicht van mij en ik denk dat die aanvullende info niet relevant genoeg is om op dit moment een reis naar Den Haag te ondernemen.

mvg-Ben

Ben WegmanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu