stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » Hulp gevraagd bij het vertalen van de Transcriptie van de akte uit 1357 van stichting van een kapel.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

De afbeelding is geplaatst bij zoekplaatjes met trefwoorden kasteel en kapel

Opnieuw wil ik in dit forum aandacht vragen voor het vertalen van de stichtingsakte van de kapel op het kasteel te Wouw. Nu echter met de transcriptie van de charters.

Hier volgt de sumiere inhoud:

De abt van Sint Bernaards aan de Schelde en de pastoor van Wouw keuren goed dat Hendrik 1 van Boutersem en Maria van Merksem een kapellanie stichten op het kasteel binnen de parochie Wouw.

Engelbert (van der Mark), bisschop (van Luik) en Renaldus de Fillis Ursi, kardinaal-aartsdiaken van St. Adrianus en aartsdiaken van Kempenland, bevestigen de akte van 3 mei 1357 die aan deze akte was bevestigd.

Uw hulp wordt erg op prijs gesteld omdat het (tot nu toe) de oudste vermelding van de waterburcht betreft.

 Graag verwijs naar de volgende webpagina: http://www.kasteelvanwouw.nl/kasteel1.htm

Gerard

DHv. E.

Dag Gerard,

 

Op het internet stuitte ik op een transcriptie van de door jou geplaatste tekst. Deze transcriptie loopt niet exact parallel met jouw tekst, dus mogelijk is het de transcriptie van een kopie. Of anders is het de transcriptie van het origineel, en de door jou geplaatste tekst is een kopie. Een andere optie is dat degene die de transcriptie heeft gemaakt zich hier en daar wat vrijheden heeft veroorloofd.

 

Wat afwijkt, is bijvoorbeeld de spelling Henricus, Marcxhem, Cisterciensis. Ik zie voorts twee tekstvarianten: in regel 3 staat Nobilis Vir (in jouw tekst: Nobilis et Honorabilis Vir), en de datum luidt 3 maart (in jouw tekst: 3 mei).

 

De tekst bevat een verzoek van de abt van het Bernardijnenklooster, gedaan namens Hendrik van Bautershem, om een kapel te mogen stichten in Kasteel Wouw. In mijn reactie vind je nog een tweede transcriptie, die de toestemming van de bisschop voor het stichten van die kapel bevat.

 

Ik hoop dat deze transcripties je verder helpen.

 

Groetend,

 

http://books.google.nl/books?id=3qZBAAAAcAAJ&pg=PA602&dq=%22HENRICUS+DE+BAUTERSHEM%22&hl=nl&ei=PE65TMbxA9HoOZCrnPoM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=%22HENRICUS%20DE%20BAUTERSHEM%22&f=false

Pauwel

Beste Pauwel,

bedankt voor je bijdrage. De mij bekende transcriptie komt uit een verzameling kerkelijke akten uitgegeven tussen 1723 en 1748 en daarmee dus duidelijk na de oorspronkelijke akte uit 1357.

Inmiddels heb ik in Taxandria van 1939 op blz 106 ev een artikel gevonden waarin de akte genoemd wordt en ook de melding dat de datum afwijkt van de oorspronkelijke.

Ik heb de transcriptie (door mij verkregen van de Kon. Bibl.) nu ook gevonden op het internet. Hoewel de lay-out duidelijk verschilt van de boven getoonde transcriptie wordt ook daarin verwezen naar pag 602 en 603 en is de datum de foutieve 3 maart 1357 en lijkt daarvan overgenomen. Inderdaad wordt daarin ook de transcriptie van de toestemming van de bisschop gegeven waarvan het origineel in het archief van Bergen op Zoom als een aparte charter wordt bewaard.

Via het klooster van Tongerlo beschik ik nu ook over de nederlandse vertaling.

mvg   

Gerard

Beste Gerard,

Je uitgebreide naspeuringen hebben dus uiteindelijk tot resultaat geleid. Mijn complimenten.

De lay-out van de door mij geplaatste transcriptie is van mijzelf. Ik heb gebruik gemaakt van de tekst zoals die te vinden is op http://books.google.nl/books

Succes verder.

Pauwel

Pauwel


KAPEL(LANIE)  in het kasteel van Wouw

Hoofdstuk 104

Henricus van Bautershem, Heer van Bergen op Zoom, sticht in het jaar 1357 een kapel(lanie) in zijn kasteel te Wouw, dat dicht bij het gelijknamige dorp ligt (waarvan de abt van Sint-Bernardus aan de Schelde, van de Orde der Cisterciënsers, rechtens het patronaatsrecht bezit).

Aan allen die deze brief onder ogen zullen krijgen, een eeuwig heilgroet in de Heer van Broeder Wilhelmus, bij goddelijke beschikking abt van het klooster van Sint Bernardus aan de Schelde, van de Orde van de Cisterciënsers, in het bisdom Kamerijk, en Rabodanus, Muninck genaamd, investiet van de kerk, of liever van de kapel van de vierde graad van Wouw (1) , in het bisdom Luik.

Er is ons gemeld dat de Edele Heer Henricus van Bautershem, Heer van Bergen op Zoom, door devotie gedreven, tot groei van de goddelijke eredienst en tot zielenheil van hemzelf, van zijn echtgenote Vrouwe Maria van Marcxhem, van hun ouders en van hun nakomelingen, een nieuwe kapel(lanie) wil stichten, oprichten en begiftigen in zijn kasteel, dat binnen de grenzen van de parochie van Wouw is gelegen, binnen het bisdom Luik.

Het patronaatsrecht van deze kerk, de beneficies eraan verbonden en het benoemingsrecht bij vacature behoort volgens het recht aan ons toe en wordt ook als dusdanig erkend vanwege deze Heer Hendrik in zover wij consensus zouden willen krijgen voor de hoger vermelde stichting, oprichting en dotatie. Zo nochtans dat dezelfde Heer Hendrik en zijn opvolgers en eigenaars in het kasteel, voor altijd beschermheren en ondersteuners zullen blijven, en dat het patronaatsrecht en het aanwijzingsrecht voor altijd gevrijwaard zal blijven.

Wij - instemmend met de vrome devotie van deze Heer van Bergen op Zoom – verlenen onze instemming en ons akkoord met hoger vermelde aanvraag.

Het behaagt ons dat Heer Hendrik, Heer van Bergen, beschermheer blijft van deze kapel(lanie) evenals zijn erfgenamen en eigenaren van het voormelde kasteel, en dat ons patronaatsrecht van deze kapel(lanie) voorgoed behouden blijft.

Als bevestiging hebben wij geoordeeld onze zegels te moeten aanbrengen op deze brief. Gegeven in het jaar des Heren 1357 de derde maart.

 

Akkoord van de Bisschop, en de Aartsdiaken van de Kempen, in hetzelfde bisdom Luik

Wij, Engelbertus (2), bij Gods genade bisschop, en Renaldus van de zonen van Ursi, bij dezelfde genade kardinaal-diaken van St. Adrianus, en Aartsdiaken van de Kempen in de kerkprovincie van Luik, maken aan iedereen bekend dat wij akkoord gaan met de stichting, de bouw en de begiftiging van de kapel(lanie) waarvan sprake is in de brief die hier aan de onze is aangehecht. We loven en bevestigen alles wat er in de brief vermeld is, geven er onze goedkeuring aan en  bekrachtigen die: en behouden wel in alles onze eigen rechten.

Gegeven, en als merkteken van echtheid van ons zegel voorzien, in het jaar 1357 sinds de geboorte van de Heer.

  1. Dit kasteel van Wouw bestaat tot op vandaag. De parochie van Wouw behoort tot het Markizaat van Bergen op Zoom, op een afstand van twee mijlen van deze stad, die nu onder de Heer van Holland ressorteert.

Het patronaatsrecht van de kerk van Wouw behoort tot op heden aan de abt van Sint-Bernardus aan de Schelde voor zijn religieuzen.

  1. Engelbertus a Marka was bisschop van Luik sinds 1345, daarna aartsbisschop en kiesman van Keulen sinds 1364.
  2.  Rainaldus Ursinus, die bij  Ciaconium, deel II, blz. 517 vermeld wordt, was aartspriester van de Vaticaanse basiliek. Maar van zijn aartsdiakonaat in het bisdom Luik wordt er nergens melding gemaakt. Hij stierf in 1374 in Avignon.

Gerard
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!