stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » Huwelijk Catharina Hartoghs 4-10-1718 Maastricht OPGELOST

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Op de site Zoek akten.nl/Limburg/Maastricht/M9W1-FPJ,image 559 staat op 4-10-1718 het huwelijk vermeld van:

Catharina Hartoghs en Nicolaus Charlier.

Deze akte is voor mij t.o.v. de andere door mij gevonden acten afwijkend en bevat waarschijnlijk extra informatie die een beter inzicht geeft in de familie-verhoudingen bij dit militaire huwelijk.

Wie wil een poging wagen om duidelijk te geven.

Met vr.gr. Hans

H.M.W. Hertog

Jan Clavaux

Hierbij de link zie hier

 

verwijderd.

Elisabeth

In hoofdlijnen komt het er op neer, dat er dispensatie en toestemming is verleend/gegeven vanuit de parochie van de bruidegom uit Aken (Aquisgranum). De bruid komt uit Maastricht. Toestemming (uit Aken dus)* is gegeven door de gardiaan van de capucijner paters (Thomas 'van Brussel'), en daarna volgen de namen van de vijf aanwezige getuigen, waaronder een zekere Barbara Hartoghs en een zekere Cornelis Hartoghs.

*Hier twijfel ik nog, misschien wil een ander forumlid daar duidelijkheid over geven.

Jan Clavaux

@ Elisabeth.

Dank voor de plaatsing van de link. Helaas behoren de Maastrichtse kinderen bij het huwelijk van Magdalena Meijs x Nicolaus Charlier. Dit is een ander echtpaar. 

Met dank, Hans

H.M.W. Hertog

@ Jan Claveau.

Dank voor de vertaling. Met mijn beperkte Latijnse kennis dacht ik zelf gelezen te hebben: in tegenwoordigheid van Thomas van Brussel. 

Voor wat de getuigen betreft: Moet ik achter Petro Strouwen lezen NOTARIS?

Met dank, Hans Hertog.

H.M.W. Hertog

Achter de naam van Petrus Strouven staat inderdaad notario.
Hij was notaris te Maastricht van 1700-1736, zie hier.

Jan Clavaux

Het lijkt me dat vader Thomas inderdaad in Maastricht was.
Maar waarover ging die dispensatie?

Mosæ Trajectinæ - te Maastricht
matrimonio conjuncti sunt - zijn in de echt verbonden
cum dispensatione super cannis?? - met dispensatie betreffende hun wandelstokken Lachend ??
  ach nee, kijkend naar de televisie wist ik het opeens: super bannis natuurlijk, betreffende de afkondigingen
et consensu parochi sponsi Aquis Granensis - en met akkoord van de pastoor van de bruidegom te Aken
ex mea commissione - op mijn verzoek
coram R[everen]do patre Thoma Bruxellensi guardiano etc. - ten overstaan van de eerwaarde vader Thomas van Brussel, gardiaan etc.
presentibus testibus - in het bijzijn van de getuigen ...

August de Man

@ August de Man.

Dank voor Uw aanvullende vertalingen.

Bij nadere lezing van de Latijnse tekst lijkt het mij dat er NIET staat Super Cannis maar Super Bannis. Zou de vertaling dan wellicht kunnen luiden : met dispensatie betreffende hun huwelijk ?

Nu ook U denkt dat Thomas zelf aanwezig was kom ik tot de volgende mogelijke vertaling:

Ten overstaan van de Zeereerwaarde pater Thomas uit de Brusselsestraat, gardiaan etc.

Vanuit de Brusselsestraat was n.l. door een poort het klooster van de Capucijner paters (Minderbroeders) te bereiken.

Met dank, Hans Hertog.

H.M.W. Hertog

@ Jan Claveaux.

Dank voor de bevestiging van notaris Petrus Stouven.

Bij mijn eerstvolgende bezoek aan Maastricht zal ik proberen te achterhalen waarom hij als getuige aanwezig was.

Met vr.gr. Hans Hertog

H.M.W. Hertog

> Zou de vertaling dan wellicht kunnen luiden : met dispensatie betreffende hun huwelijk?
Ja, had ik ook al bedacht, is verbeterd, maar betreffende de huwelijksafkondigingen.

patre Thoma Bruxellensi - letterlijk de Brusselse vader/pater Thomas, best mogelijk dat dat geïnterpreteerd moet worden als pater Thomas uit de Brusselsestraat. Niet zo erg waarschijnlijk, tenzij alle bewoners daar Brusselaren werden genoemd.
Reverendo = eerwaarde, reverendissimo = zeereerwaarde.

August de Man


@ August de Man.

Dat geeft duidelijkheid!  Inmiddels ook de geboorte gevonden van Catharina.

Duidelijk is nu dat zij helaas geen familie is maar ik heb hiermede wel een half jaar zoeken kunnen afsluiten.

Mijn dank, Hans 

H.M.W. Hertog
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!