stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » Dispensatie 1746 Venlo RK, leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Dan nogmaals klikken.

De transcriptie nogmaals bijgesteld. (Met dank aan Jan Clavaux.)

  1           Gerardus Jansen et Margareta ^Ursula^ Heijdthuijsen
  2           ecclesiae parochialis Sancti Martini civitatis
  3           Venlonensis mihi commissae subditi, qui intendunt
  4           inire matrimonium, supplicant ut in tribus
  5           consuetis ecclesiae denuntiationibus gratiose
  6           dispensetur in causam allegantes quod spon-
  7           sus sit viduus qui ob varia sua negotia
  8           frequenter ab aedibus suis abeesse [lees: abesse] cogitur
  9           quae omnia ita sese habere nullumque aliud
10           ipsis obesse impedimentum quantum praevia
11           diligente inquisitione rescire potui. Hisce
12           attestor [ex correctione] et in fidem manu propria
13           subscribor.
14           Germanus Stevens
15           praefatae ecclesiae pastor
16           Venlonae
17           die 11 mensis [novem]bris
18           a[nn]o 174 [het jaartal niet volledig ingevuld]

Pauwel

r. 12 lees ik attestor.

Chris van Dijkum

@ Chris,

Ik ook! Ik had je reactie nog niet gezien.

Groet, Pauwel

Pauwel

'Hisce attestor' lijkt mij echter – grammaticaal gezien – als begin van een nieuwe zin niet goed mogelijk. Misschien moeten we achter 'potui' een komma lezen i.p.v. een punt. 'Quae omnia ita sese habere nullumque aliud ipsis obesse impedimentum' zal dan object (lijdend voorwerp) van 'attestor' zijn.

[bijgesteld 13:30]

Pauwel

De transcriptie van regel 9 t/m 13 zou er dan zo uit komen te zien:

  9          Quae omnia ita sese habere nullumque aliud
10          ipsis obesse impedimentum, quantum – praevia
11          diligente inquisitione – rescire potui, hisce
12          attestor [ex correctione] et in fidem manu propria
13          subscribor.

[bijgesteld 13:35]

Pauwel

Tot mijn verbazing constateer ik dat Linda op de laatste reacties helemaal niet meer heeft gereageerd.

Pauwel

Pauwel,

Volg de berichten echt wel. Maar mijn vraag was of iemand het bericht, naar later bleek Latijn, kon vertalen. Tot nu toe zie ik een discussie in Latijn waar ik niets mee kan. Sorry dat je denkt dat het disinteresse is, dat is het niet.

linda ruiter

  1           Gerardus Jansen et Margareta ^Ursula^ Heijdthuijsen
  2           ecclesiae parochialis Sancti Martini civitatis
  3           Venlonensis mihi commissae subditi, qui intendunt
  4           inire matrimonium, supplicant ut in tribus
  5           consuetis ecclesiae denuntiationibus gratiose
  6           dispensetur, in causam allegantes quod spon-
  7           sus sit viduus, qui ob varia sua negotia
  8           frequenter ab aedibus suis abeesse cogitur.
  9           Quae omnia ita sese habere nullumque aliud
10          ipsis obesse impedimentum, quantum – praevia
11          diligente inquisitione – rescire potui, hisce
12          attestor et in fidem manu propria
13          subscribor.
14          Germanus Stevens,
15          praefatae ecclesiae pastor.
16          Venlonae,
17          die 11 mensis [novem]bris
18          a[nn]o 174 [het jaartal niet volledig ingevuld]

proeve van een vertaling:

Gerardus Jansen en Margareta Ursula Heijdthuijsen, die behoren tot de onder mijn zorg staande parochiekerk van Sint Martinus in Venlo, [en] die voornemens zijn een huwelijk aan te gaan, verzoeken nederig dat [hun] welwillend dispensatie wordt verleend van de drie gebruikelijke kerkelijke afkondigingen. Als reden voeren zij aan dat de bruidegom weduwnaar is, die vanwege zijn zakelijke beslommeringen van uiteenlopende aard gedwongen is vaak van huis te zijn.
Dat dit inderdaad allemaal het geval is, en dat er geen ander [huwelijks]beletsel voor hen bestaat – voor zover ik [dat] na zorgvuldig onderzoek heb kunnen achterhalen –, [dat] verklaar ik bij dezen, en ter bevestiging teken ik hieronder met eigen hand.
Germanus Stevens, pastoor van de voornoemde kerk.
Venlo, 11 november 174 [het jaartal niet volledig ingevuld]

Pauwel

Jammer dat het geen dispensatie is wegens bloedverwantschap, daar heb je meestal meer aan. Maar goed daar kn de vertaler niets aan doen natuurlijk.

Annemarie57

Pauwel,

Heel hartelijk bedankt voor de vertaling. Nu begrijp ik dankzij deze vertaling al meer.

linda ruiter

Het was dus een dispensatie "vigore rubri sigilli", "uit kracht van het rode zegel". Dat betekende, dat tegen betaling de drie afkondigingen werden overgeslagen of sterk ingekort. In sommige limburgse dorpen trouwde minstens de helft van de mensen op die manier, maar voor deze pastoor was het blijkbaar iets heel bijzonders. Misschien ging het wel om een ruime betaling, waarvan hij vond, dat hij er wel wat werk in mocht steken, maar dat is maar speculatie....

Jan Clavaux

Annemarie57

Had al wel het vermoeden dat het geen bloedverwantschap was. De puzzelstukjes beginnen hierdoor wat meer op zijn plaats te vallen. Het was toendertijd in het Limburgse een nogal bekende familie. Dus toen ook al druk druk druk.

linda ruiter


Jan Clavaux

Die ruime betaling geloof ik direct. Zie mijn reaktie aan Annemarie57.

linda ruiter
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!