stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » Latijnse woorden ... voorkomende in de kerkregisters berustend in het
Rijksarchief in Limburg

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Régis de la Haye (samensteller), Latijnse woorden. Lijst van Latijnse woorden en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregisters berustend in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht, samengesteld ten behoeve van het genealogisch onderzoek. Tweede druk, Maastricht 1990. Bijlage II blz. 45.


     Deze lijst van woorden en uitdrukkingen is samengesteld uit de doop-, trouw- en overlijdensregisters berustend in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht, met de bedoeling de niet-latinisten onder de genealogen in de gelegenheid te stellen de inschrijvingen in de oude kerkregisters te kunnen lezen.
     De overgrote meerderheid van deze kerkelijke aantekeningen beperkt zich nl. tot standaarduitdrukkingen, die met behulp van deze lijst zonder enige moeite door de leek vertaald kunnen worden.
     Uiteraard wordt geen aanspraak op volledigheid gemaakt: deze lijst bevat slechts de meest voorkomende uitdrukkingen. Veel woorden die in deze lijst voorkomen zal men vergeefs zoeken in een (klassiek) latijns woordenboek: ze zijn eigen aan het 17e en 18e eeuws woordgebruik, in het bijzonder waar het betreft termen van kerkelijk recht, en namen van beroepen en aanduidingen van ziektes c.q. doodsoorzaken. Mocht een woord noch in een “normaal” latijns woordenboek, noch in deze lijst voorkomen, dan zal verder onderzoek in de in de Bijlage V vermelde werken wellicht uitkomst geven.
     Voor de duidelijkheid zijn de woorden en uitdrukkingen vaak vermeld in de vorm waarin ze in de registers voorkomen.
     De gegevens van datering zijn als bijlage opgenomen, alsmede een schema van de kerkelijke graden van bloedverwantschap, een schema van de meest voorkomende verbuigingen, en enige voorbeelden van doop-, huwelijks- en overlijdensinschrijvingen, met transcriptie en vertaling.
     Deze lijst werd door ondergetekende samengesteld in 1981 en na twee jaar “proefdraaien” in de studiezaal van het Rijksarchief in Limburg te Maastricht, gepubliceerd door de sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

 

Download via deze link.
https://www.google.nl/search?q=%22de+la+haye%22+%22van+latijnse+woorden%22+%22regionaalarchiefalkmaar%22&oq=%22de+la+haye%22+%22van+latijnse+woorden%22+%22regionaalarchiefalkmaar%22&aqs=chrome..69i57.325j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Het boekje is hier te bestellen voor € 6,80.
http://www.rhcl.nl/nl/info/webformulier-zoekopdracht-fotokopie11/

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!