stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » Albumblad Gerard Zeijlmans van Selm (1748) - vertaling van de Latijnse tekst?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Kan iemand helpen bij de transcriptie en vertaling van deze Latijnse tekst, stammend uit een Album Amicorum van een Leidse theologiestudent? De transcriptie is vrij zeker, maar de vertaling is moeilijk.

Albumblad Gerard Zeijlmans van Selm (1748)

Deze afbeelding is wat verkleind, en in contrast verhoogd om de leesbaarheid te vergroten; op onze site, http://www.tjoelker.org/img/f/f/d71b38d351c12c43aad94bffdff.html, staat de originele scan (met gegevens over de herkomst enz.). Klik op het plaatje op de site om de scan in volle glorie te zien!

Transcriptie:

Dulce est tueri Hominis Amici Lumina

Symbolum

Non nobis solum / nati sumus

Dabam Lugduni in Batavis / ad diem XII Junii MDCCXLVIII

Haec paucissima in tesseram validissimam Amicitiae / Amico suo Integerrimo Prestantissimo Domino / Th: Heymans apponere voluit, debuith (?) / Gerard Zeylmans van Selm S.S. The.Stud.

Tineke Tjoelker

Na ‘debuit’ volgt geen ‘h’ maar een afkortingshaal. Het moet een begrijpelijke en logische afkorting zijn en de enige die mij te binnen schiet is de afkorting voor ‘en’, ‘-que’: debuit[que], https://www.google.nl/webhp?gfe_rd=cr&ei=4KEdWOSvENGDaPLqiqAC&gws_rd=ssl#tbm=bks&q=%22apponere+voluit+debuitque%22.
De afkorting aan het eind is S.S.Th.Stud.

Chris van Dijkum

Het lastige stukje is de in het Latijn vertaalde Griekse frase (Εἰς ὄμματ’ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ) van Euripides (Ion r. 732) volgens Plutarchus: Dulce est tueri hominis amici lumina. Dat wordt hier http://www.dbnl.org/tekst/_ver025192701_01/_ver025192701_01_0048.php als volgt vertaald: Het gesichte eens vrindtlievenden mensche, is soet en aengenaem. Of in het Engels: It's sweet to look into the face of a loyal friend. De rest is een aaneenschakeling van voornamelijk superlatieven op de vriendschap tussen Van Selm en Heymans, die m.b.v. een woordenboek wel te vertalen zijn.

Chris van Dijkum

Dan kom ik tot de volgende vertaling met de hulp van Chris:

Het gesichte eens vrindtlievenden mensche, is soet en aengenaem.

Devies:

"Wij zijn niet alleen voor onszelf geboren"

gaf ik in Leiden op den 12e juni 1748

Een paar woorden als waardevolste teken(?) van vriendschap heeft hier willen neerzetten voor zijn integerste en voortreffelijkste vriend Theodorus Heijmans,  hoogachtend(?), Gerard Zeijlmans van Selm, Sacrae Scripturae Theologiae Studiosis.

Tineke Tjoelker

Niet zo lang geleden is een uitgebreide discussie geweest over S.S.Th.Stud.: Sacrosanctae Theologiae Studiosus (https://www.stamboomforum.nl/subfora/86/2/58075/0). Sommigen lezen voor S.S. Sanctissimae, maar het is zeker niet Sacrae Scripturae Theologiae Studiosis (sic!). Die combinatie is de reinste inhoudelijke nonsens.

Chris van Dijkum

Dus: Sacrosanctæ Theologiæ studiosus. Ik pas het aan. Bedankt!

Tineke Tjoelker

voluit, debuitque: hij heeft gewild, en was dat verschuldigd.

August de Man

Bedankt voor de aanvulling! Gedeeltes uit de Latijnse tekst zijn veel te vinden op het internet, maar de vertaling ontbreekt bijna altijd.

Tineke Tjoelker

Dulce est tueri hominis amici lumina.

Het Latijn is van Erasmus (Adagia).

Pauwel

En is een toespeling op Horatius: 'Dulce et decorum est pro patria mori' (Zoet en eervol is het, voor het Vaderland te sterven.)

Martijn Spruit


Allen bedankt voor de hulp bij het vertalen en het vinden van de herkomst van de Latijnse spreuken.

Tineke Tjoelker
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!