stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » opgelost:Grafsteen opschrift Utrecht betreft Kol. William Edmont (Edmundus) stierf te 1601Rheinberck

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Gaarne hulp met deze latijnse tekt:

Het opschrift luidt :
Magnifico nobilis strenuoq : viro d : Wilhelmo Edmundio illustr :
atq : splendidiss : ord : Sti Andreae in scot : ad auxilium confoeder : pro-
vinciar : in Belgio conscriptae chiliarchae Fortiss : et per omnes milit :
gradus ad summos honores evectoe, ivitates Bergani ad Rhenum, ejusq :
propugnaculi a se Erecti difens : acer, qui cum obsidione tpe exercitui
cum imperio ibidem pesset fortiterq : pugnans ah hoste glande trajectus
magno omnium moerore vitam morte commutavit, dum agnes Bergia
dordrechtana mar : . . . . . . incomparabili 0: M:Thomas et Sabina
proles patri pientiss : M : H : G : B : et P : I : Fc: Vixit A :  P : M :
XLI1X es hacluce creptus 111 : VII bris stilo correcto : Ao. sal :  111111
post CICICC.
 

Pieter Johan Cramwinckel

Chris van Dijkum

verwijderd wegens desinteresse en onnozelheid van vragensteller

Pauwel

Fijn, die interesse en vervolmakende bijdragen, maar nu graag hulp voor  de transciptie naar NL taal.

Pieter Johan Cramwinckel

verwijderd wegens desinteresse en onnozelheid van vragensteller

Pauwel

Dank, voor uw bijdrage, Mijnheer Pauwel, en och ja,  haal uw bijdrage maar gerust weg. De Latijnse tekst staat er immers met uw bijdrage dus reeds 3 maal," bandwith & storage waste."

Het gaat mij vooral om de inhoud (het is immers een genealogische vraag en geen klasse oefening in Latijn transcriberen).

Bron vermelding? Waarom dan , het gaat toch alleen maar om hulp bij de vertaling /samenvatting en geen genealogische puzzel die bewezen moet worden ?

U vroeg zo vriendelijk om mijn eigen bijdrage of aanzet?

Samengevat, staat er dan m.i., dat William Edmund een beroemd edel militair uit St Andrews (sick: moet eigelijk zijn Stirling, maar goed)  in Schotland was, die in de gealliëerde Schotse troepen op een fort in België diende en uiteindelijk in Rheinberg (a/d Rijn) sneuvelde,  met Agnes Berg (sic: moet zijn Berck) uit Dordrecht gehuwd was, en dat zijn kinderen Thomas  en Sabine (uit vroomheid ? voor hun ouders/ Vader)  deze steen en opschrift lieten maken (er ontbreekt in de originele  text woorden waar de puntjes staatn) . De datum is  7 'bris' (september of october of november of december) 1606.

Klop dat zo ongeveer ? Het gaat er mij vooral om , om te weten of er inderdaat staat dat Thomas en Sabina  hun /zijn kinderen waren. 

Bij voorbaat dank.

Pieter Johan Cramwinckel

Beste Peter,

datum aanduiding : 7 'bris''= 7 september.

Op Google intikken: "namen van de maanden" Dan krijg uitleg hoe de namen van de maanden onstaan zijn.

Groeten van Terkos

Terkos

Dank, Terkos !

Pieter Johan Cramwinckel

Van tweeën één: “Het gaat mij vooral om de inhoud” of “Geen genealogische puzzel die bewezen moet worden”. Het blijkt dus het laatste maar dan onder weglating van het woord “geen”: “Het gaat er mij vooral om, om te weten of er inderdaad staat dat Thomas en Sabina  hun /zijn kinderen waren”. Wel dat zijn ze: proles. Maar er zijn meer bronnen:  bijv. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/211356/VZTS_1982-03_2.pdf?sequence=3 waar Thomas (ca. 1593-5.3.1632) uitgebreid genoemd wordt. De overlijdensdatum van William is daar onbekend en een juiste lezing van deze steen in Utrecht kan daar zeer behulpzaam bij zijn.  

111 : VII bris stilo correcto : A°. sal : 111111. post CIƆIƆC. vertaalt zich tot 3.9.1606 wat overeenkomt met wat in het Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 5 van A.J. van der Aa genoemd wordt:

[William Edmond]
EDMOND (WILLIAM) of EDMUND afkomstig van eene oude Schotsche familie, had zijn vaderland reeds vroegtijdig verlaten om als soldaat zijn fortuin te beproeven. In dienst der Staten getreden was hij een dier Ritmeesters die den Spanjaard zoo veel afbreuk deden, en die bij elke belangrijke affaire met lof werd genoemd. Bij Coevorden, Groningen en Turnhout onderscheidde hij zich boven velen door blijken van moed en bekwaamheid. Volkomen verdiende hij dan ook de bevordering tot Kolonel der Schotsche hulptroepen hem, namens Prins MAURITS, in 1599 te beurt gevallen. Als zoodanig nam hij deel aan den slag bij Nieuwpoort in 1600 en wreekte zich over de nederlaag, die zijn regiment aan den morgen van den dag der overwinning bij Leffingen ondergaan had, door aan den avond van dien dag onder de Spaansche vlugtelingen een afgrijselijk bloedbad aan te rigten. Met eigen hand doorstak hij eenen edelen Spanjaard, die hem vruchteloos tienduizend kroonen voor zijn leven aanbood. In 1602 behoorde hij onder de verdedigers van Oostende en werd den 3 den September 1606 voor Rijnberk door eenen vijandelijken kogel gedood.
Zie VAN METEREN, Nederl. Hist. D. IX. bl. 145; verzam. berigt. omtr. de krijgsbev. bij Nieuwp. bl. 70, 71; BOSSCHA, Neêrl. Held. te Land, D. I. bl. 327, 332, Geschiedk. Aanteek. omtr. het bel. van Gron. bl. 6, 56; Kron. van het Hist. Genootsch. te Utr. D. V. bl. 429

Chris van Dijkum

Geweldig, Chris, dat help helemaal. Mijn grote dank, ook voor die url-link!

Pieter Johan Cramwinckel

Nog even over Sabina:
Sabina Edmond, had inherited the country estate Vrijheidslust in De Bilt from her first husband Adolff van Ruytenbeeck, who died before 1670. On 19 April 1680 Vrijheidslust was sold, together with the 'desolate estate and goods' of Isacq Tentenier and Sabina Edmond, so they both must have died shortly before that date. Sabine Edmond was the daughter of Sir William Edmond and his wife, Agneta Berck. Sir William Edmond, colonel of the Old Scottish Regiment in the Service of the United Netherlands, had been knighted in 1599 by King James VI of Scotland.

Als je meer over de krijgsverrichtingen van William Edmond en zijn zoon Thomas wilt weten raadpleeg dan "Papers illustrating the history of the Scots brigade in the service of the United Netherlands, 1572-1782" van Ferguson.

Chris van Dijkum

Heel fijn, Chris wat een prachtige aanvulling over Sabina,... weer gaatjes vullen. Kwam dat uit het geciteerde boek? Want dan over het hoofd gezien: het geciteerde boek van Furgusan was mij eigelijk al bekend, vanwege eerder onderzoek naar de Schotse Erskine en Davi(d)son families.

Maar desalnietemin:  prima tip..!!

Dank!

Pieter

Pieter Johan Cramwinckel

Neen, http://varletfamily.pbworks.com/w/page/8500467/Chapter%209%3A%20The%20Tentenier%20Family

Ik denk dat je nog niet voldoende Google en het internet benut als bron. De vertaling van de inscpritie zou er ook baat bij hebben!! 

Chris van Dijkum


Tja, Chris, ik had nog niet op Sabine geGoogled . Was nog bezig met die Thomas Edmond afstamming en nakomelingen uit te werken....

Wederom dank voor je raad.

 

Pieter

Pieter Johan Cramwinckel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!