stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » Transcriptie gevraagd huwelijk te Vaals in 1799. opgelost

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Op 25-12-1799 vond in de kerk te Vaals een huwelijk plaats tussen Pierre Jacques Graffen en Maria Clara Sibilla Gulich. Hiervan heb ik de akte gevonden maar ik ken maar weinig latijn.Wie kan dit voor mij vertalen? (2e kolom bovenaan)

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99C4-8HD8?mode=g&i=174&cc=2037001

Het betreft familie van mijn moederskant. 

Met vriendelijke groet,

Jos Robbertsen

Jos Robbertsen

Deze vraag hoort eigenlijk thuis in het subforum Latijn.


https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99C4-8HD8

  1   17 nonagesimo nono
     die decima quinta
     decembris a me in D[omi]no
    copulati sunt Jacobus
  5   Graffen ratione domi-
    cilii parochianus meus
    et Sybilla Gulich ratione
    originis et domicilii
    parochiana mea
10   praesentibus testibus
    Eelisabetha Schaeffers
    nata Esckens et
    Theresia Schaeffers.
    N.B. Hi pra[e]dicti
15   sponsi modo per aliquot
    menses matrimonium
    contraxerant coram
    vice-curato S[anc]ti Foilani
    N. Schmitz, falso
20   attestantes me esse
    absentem.

Pauwel

12 Esckens
 

Feit ID

2499131

Type

Kerkelijk huwelijk

Bron

Vaals, Paulus: Huwelijksregister 1677 - 1860

Feit datum

15-12-1799

Plaatsnaam

Vaals

Geneatomen

Bruidegom

Graffen, Jacobus

Woonplaats=Vaals

Bruid

Gulich, Sijbilla

Algemeen=fam naam onzeker, uit Vaals.
Woonplaats=Vaals

Getuige bij het huwelijk

Schaeffers Esckens, Elisabeth

 

Getuige bij het huwelijk

Schaeffers, Theresia

 

Byzonderheden

 

Transcriptie

 

Opmerking
van de invoerder

dit echtpaar is enige maanden geleden gehuwd in de St. Foilanuskerk te Aken.

Bron-
Inventarisnummer

134.004

Blad-
Aktenummer

87

http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/feit_more.php?clearsession=1&search_fd0=2499131
http://www.allelimburgers.nl/wgpublic/khuw.php?&search_fd4=%3D%3Dgraffen&multisearch_fd5=6,7&multisearch_fd9=18&multisearch_fd12=13,14&multisearch_fd16=19

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Foillan_(Aachen)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillen_de_Fosses

Chris van Dijkum

@ Chris,

Ja, ik had Schaeffers net gevonden! Dank voor Esckens.

Pauwel

Heren,

dank voor deze bijdragen. Kan iemand dit ook vertalen in het Nederlands? Dat zou fijn zijn.

Met vriendelijke groet,

Jos Robbertsen

Jos Robbertsen

1799, 15 december zijn
door mij in den Here
verenigd Jacobus Graffen,
wegens zijn woonplaats een
parochiaan van mij, en Sybilla Gulich,
wegens haar geboorte en woonplaats
een parochiaan van mij, met als
getuigen Elisabeth Schaeffers,
geboren Esckens, en Theresia
Schaeffers.
N.B. Dit bovengenoemde
bruidspaar had enkele
maanden geleden voor de vice-curatus
van St. Foilanus, N. Schmitz, hun huwelijk
gesloten, onder de misleidende getuigenis
dat ik afwezig was.

Chris van Dijkum

Een vice-curatus of vicecureit is een onderpastoor of kapelaan.

parochianus meus, soms ook te vertalen met 'een parochiaan van mij'

Pauwel

Hartelijk dank aan ieder voor deze ontcijfering en vertaling. Dat had ik er zelf nooit van kunnen maken.

Oude Nederlandse handschriften lezen is al moeilijk genoeg, maar latijn gaat boven mij pet.

Met vriendelijke groet,

Jos Robbertsen

Jos Robbertsen


ratione + gen. wordt wel vertaald met "om reden van", "met betrekking tot", "wegens", "omwille van", "op grond van".

Cf. bijvoorbeeld H.R.W. Gokkel en N. van der Wal, Juridisch Latijn. Deventer : Kluwer, 2001, of
Constant de Koninck, Latijnse rechtstermen. Antwerpen/Apeldoorn : MAKLU 2003.

Ratione officii kan worden vertaald met "ambtshalve".

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!