stamboomforum

Forum logoFora » Latijn » latijnse tekst, Herenthout

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Hallo,

Wat betekent: Hic est liber anniversariorū dñi curati de Herenthout in eccliā scti Petri, scriptus per Ioañem Guinandū curatū eiusdem eccliē anno millesimo qngētesēo quadragesimo sexto die XXI iunii ex quōdam vetusto et añtēquo libro scripto in pergameno primīt per dūm Johānē de Beke año dñi Mo CCCCo XVIIIo mēsis iunii die XVII cū additoē aliqrū anniversariorū per dū Anoldū de Perendonck curatū eiusdem loci ac nonūllorū aliorum.

Sorry voor de ñ. Ik kan de n met een plat streepje erboven niet vinden. Deze tekst wordt gevolgd door een kalender van januari t/m december met op meerdere data de namen van mensen, soms gevolgd door verschillende jaartallen. 

En dan onderaan: Scriptum est hic liber annisariorū cure scti Petri in Herenthout (per me Guinādū curetus eusdem loci) anno millesimo quingentesīo qdragesīo sexto die vigesiā p[ri]ma junii). Ex quōdā vetusto et autentico libro scripto in percamento p[ri?]mitus per dni Johane de Beke, curate ejd ecclie, anno dni Mo CCCCo XVIII die vero mñsis junii XVII cū additioñ aliquond, anivsarior[um?] p. dn. Arnoldo de Perendonk etīa curatū ejd loci ac nonullorū aliōr.

Alvast bedankt

elmer

.

niepoort

Dank voor je reactie. Ik kan een scan plaatsen, maar dat voegt weinig toe. Ik heb de tekst letterlijk overgetypt van Donnet: Notices sur Herenthout, in Annales de l'Academie Royale d'Archeologie de Belgique, LV, 1903. Hier moet ik het mee doen.

De door u gemelde foutjes staan er zo letterlijk in. Wat año betreft: het streepje erboven betekent dat het woord is afgekort. Año zal Anno zijn, net zoals Mēsis inderdaad Mensis is. Quōdā zal wel quondam zijn.

elmer

Nog een ding, vanwege de afkorting zal ano dni wel An[n]o D[omi]ni zijn

elmer

dni =domini, daar heb je gelijk in. Niettemin staan er in de tekst vreemde woorden die in die vorm volgens mij toch echt geen correct Latijn zijn. Maar die fouten (?) zijn dan dus toe te schrijven aan Donnet of aan de schrijver van het oorspronkelijke stuk. Het zou mooi zijn als de oorspronkelijke tekst, die dus kennelijk door Donnet getranscribeerd is, in te zien zou zijn. Ik zie bv ook staan liber annisarioru, wat volgens mij iets van liber anniversarius (jaarboek ?) zou moeten zijn. Woordvormen die op -u eindigen komen in het Latijn bijna niet voor.

niepoort

Het is de aanhef van het getijdenboek van de heer pastoor van Herenthout in de kerk van Sint Petrus.
De kalender geeft aan, op welke dag er een jaarlijkse mis wordt opgedragen tot zieleheil van een bepaalde overledene.
Uit de tekst meen ik op te maken, dat het een afschrift is van een perkamenten versie, die door een eerdere pastoor is vervaardigd.

De LINK

Jan Clavaux

Ik vermoed dat dit een boek is dat door Google met OCR technieken naar tekst is omgezet.

Dat loopt frekwent mis, vandaar het kromme latijn en de vreemde woorden.

mvg - Dirk

Dirk Claessens

Hic est liber anniversariorū dñi curati de Herenthout in eccliā scti Petri, scriptus per Ioañem Guinandū curatū eiusdem eccliē anno millesimo qngētesēo quadragesimo sexto die XXI iunii ex quōdam vetusto et añtēquo libro scripto in pergameno primīt per dūm Johānē de Beke año dñi Mo CCCCo XVIIIo mēsis iunii die XVII cū additoē aliqrū anniversariorū per dū Anoldū de Perendonck curatū eiusdem loci ac nonūllorū aliorum. 


Hic est liber anniversariorum domini curati de Herenthout in ecclesiā sancti Petri, scriptus per Ioannem Guinandum curatum eiusdem ecclesie anno millesimo quingentesimo quadragesimo sexto die XXI iunii ex quodam vetusto et antiquo libro scripto in pergameno primitus per dominum Johannem de Beke anno domini Mo (millesimo) CCCCo (quadringentesimo) XVIIIo (duodevicesimo) mensis iunii die XVII cum additione aliquorum anniversariorum per dominum Anoldum de Perendonck curatum eiusdem loci ac nonnullorum aliorum. 


Dit is het boek van de jaardagen (zie Jan Clavaux) van de heer pastoor van Herenthout in de kerk van Sint Pieter, geschreven door Joannes Guinandus (Wijnand) pastoor van dezelfde kerk in het jaar 1546, op 21 juni, vanuit een bepaald oud en antiek boek oorspronkelijk op perkament geschreven door heer Joannes van Beke in het jaar des Heren 1418, op 17 juni, met toevoeging van een aantal jaardagen door heer Arnoldus van Perendonck, pastoor van dezelfde plaats, en van enige andere. 

August de Man

Pauwel


Dank je wel, het is me duidelijk!

elmer
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!