stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 2305

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

In deze bij elkaar behorende aktes uit Westkapelle van 9 januari 1634 verkoopt Pieter Gillis Weymes een huis aan Joris Outermans.
[Zeeuws Archief, toegang 10, inv.nr. 101 en 101v]

Vraag over deze afbeelding gesteld

Wat staat er precies in over de ligging?
Deze wordt in de eerste akte vermeld in de 7e en 8e regel en in de tweede akte in de 9e en 10e regel: ... strate, gemerckt oost ..., zuyt ..., noort ... en west..?
Wordt er ook een prijs vermeld? Ik kan deze nergens vinden.

Steekwoord(en)

koopakte Westkapelle 

Vraagsteller

Klaas Houterman

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 2 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Hmm, de ligging is eigenlijk niet leesbaar, precies door de doorhaling en bijschrijving ter plekke. 2e acte, regel 9:  "vorsten? ende verder geene binnen dese stede gelegen inde ????terstrate". Met enige fantasie staat er "cloosterstrate"

Het bedrag is duidelijker: 28 ponden. Dat staat op 2 plaatsen. Einde regel 5 begin regel 6: "....... de somme van agtende" "twyntich ponden Gr.en". En regel 12: "somme van XXVIII (=28) (Pondteken in superscript) (afkorting) te betalen aenden vercoop(er)......"

De vraag is nog wat voor ponden. Ik vermoed dat er 2x staat - in verschillende afkortingen - "ponden groten" en dat is gelijk aan ponden Vlaams.

Bart

Dank jewel Bart voor het meedenken. De cloosterstrate klopt, evenals de 28 ponden Vlaams: dit blijkt ook uit een charter dat ik nog heb gevonden. De exacte ligging in de cloosterstrate kan ik ook daaruit niet herleiden. Vermoedelijk op de hoek van de voorstate?

 

Klaas Houterman

Heeft u ook een suggestie?