stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 3626

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Deze foto was in het bezit van Bertha Maria van Konijnenburg. Hierop staan waarschijnlijk haar moeder (Cornelia Maaike Schaap) en haar tantes van haar vaders zijde (Simon Adriaan van Konijnenburg) De foto moet dan genomen omstreeks 1891 te Noordwijk.

Vraag over deze afbeelding gesteld

Kan dit de familie van Konijnenburg uit Noordwijk zijn? Te weten: Gerritje Rijnsburger (*1861), Maria van Konijnenburg (*1858), Johanna Helena van Konijnenburg (*1861), Catharina Bertha van Konijnenburg (*1862), Cornelia Maaike Schaap (*1865), Helena Bertha van Konijnenburg (*1868) en Bertha van Konijnenburg (*1872)

Steekwoord(en)

noordwijk konijnenburg winkel 1891 

Vraagsteller

paul snip

Suggesties

Een lid van het Stamboom Forum heeft de volgende suggestie gedaan bij dit zoekplaatje:


Theoretisch is een datering 'omstreeks 1891' best mogelijk. Jammer is, dat de fotoscan geen gegevens kan oplevern voor het gebruikte procedé (albumine, collodium of ontwikkelprocedé). Opvallend is, dat dit een buitenopname lijkt te zijn, daar de bomen zonder blad zijn, dus laat voorjaar of najaar. Die buitenopname pleit voor een tamelijk vroege datering als '1891'. Is er een fotograaf bekend?

Ingrid Evers

Heeft u ook een suggestie?