stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 4003

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

Heden den 24 augustus 1864, compareerden in het raadhuis voor ons Everardus Bonifatius Pijen Witterd van??????
Ambtenaar van den Burgerlijk kunnen Stand der Gemeente ‘s-Gravenhage:
Johannes Petrus Muyselaar, oud 24 jaren, koetsier, en ???? Wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Muyselaar, kleermaker, en Margaretha Barbier, bij de wonende alhier, de ??? alhier tegenwoordig en consenterende, verklaarden dat van de moeder de toestemming is gevraagd geworden.
En Immetje Taal, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Scheveningen minderjarige dochter van Leenderd Taal, Viskoper, en Aagje de Niet, beiden wonende aldaar, de vader thans alhier tegenwoordig en consenterende, verklarende ook dat aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden.
Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaatsgehad
op den vierden maand en twintigsten dezer.

De Comparanten hebben overlegd hun geboorte-akten en het Certificaat van des Comparants voldoening aan de nationale melitie.

De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat Johannes Petrus Muyselaar en Annetje Taal door het huwelijk zijn verbonden. Alhetwelk heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Pieter Goudard oud vier en twintig jaren, koetsier, en van Bernardus Kempers, oud een en zestig jaren, koetsier, en Franciscus Johannes Morks oud acht en dertig jaren, metselaar, allen wonende alhier ?? ?? Arie Verheij????, oud drie en vijftig jaren Visscher wonende te Scheveningen.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na Voorlezing ondertekend met de Comparanten, zijne vader in de deze ??? ???? ??? ???.de Comparante hare vader ??? laatst ge???? verklaart ??? ??? ??? te kunnen verkrijgen.

Ondertekend:

J. P. Muyselaar
J. Muyselaar
P. Goudard
A. Kempers
A.S.J. Verheij

Gecommiteerde van Hoogland

Vraag over deze afbeelding gesteld

De actie bevat een aantal voor mij niet te lezen woorden. Wie kan mij helpen deze te ontcijferen? Ik heb met rood en met vraagtekens aangegeven.

Steekwoord(en)

Huwelijksacte Meuijselaar 

Vraagsteller

J. Pronk

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 5 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:Heden den 24 augustus 1864, compareerden in het raadhuis voor ons Everardus Bonifatius Pijen Witterd van?? [ = Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland]
Ambtenaar van den Burgerlijk kunnen Stand [ = Burgerlijken Stand] der Gemeente ‘s-Gravenhage:
Johannes Petrus Muyselaar, oud 24 jaren, koetsier, en ?? Wonende [ = geboren en wonende] alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Muyselaar, kleermaker, en Margaretha Barbier, bij de [ = beiden] wonende alhier, de ?? [ = vader] alhier tegenwoordig en consenterende, verklaarden [ = verklarende {de vader dus}] dat van [ = aan] de moeder de toestemming is gevraagd geworden.
En Immetje Taal, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Scheveningen, minderjarige dochter van Leenderd Taal, Viskoper [ = Vischkooper], en Aagje de Niet, beiden wonende aldaar, de vader thans alhier tegenwoordig en consenterende, verklarende ook dat aan de moeder de toestemming is gevraagd geworden.
Dewelken [ = Dewelke] ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaatsgehad
op den vierden [ = veertiende] maand en twintigsten [ = een en twintigsten] dezer.

De Comparanten hebben overlegd hun [ = hunne] geboorteakten en het Certificaat van des Comparants voldoening aan de nationale melitie. [ = militie]

De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat Johannes Petrus Muyselaar en Annetje Taal door het huwelijk zijn verbonden. Alhetwelk heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Pieter Goudard oud vier en twintig [= vier en veertig] jaren, koetsier, en van [ = , van] Bernardus Kempers, oud een en zestig jaren, koetsier, en [ = , van Antonie] Franciscus Johannes Morks [ = Mertens,] oud acht en dertig jaren, metselaar, allen wonende alhier ?? ?? [ = en van] Arie Verheij?? [ = Overzijl], oud drie en vijftig jaren, Visscher, wonende te Scheveningen.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na Voorlezing ondertekend [ = onderteekend] met de Comparanten [ = Comparant, zijnen vader en de drie eerste Getuigen, hebbenden de Comparante, hare vader en de laatste getuige verklaard hun naam niet te kunnen schrijven.], zijne vader in de deze ?? ?? ?? ??.de Comparante hare vader ?? laatst ge?? verklaart ?? ?? ?? te kunnen verkrijgen.

Ondertekend: [was getekend]
J. P. Muyselaar
J. Muyselaar
P. Goudard
A. Kempers
A.S.J. Verheij [ = AFJ Mertens]

[en de ambtenaar van de BS:]
Gecommiteerde van Hoogland [ = EBWittert van Hoogland]

W. van der Kooij

Heer van der Kooij,

Mijn hartelijke dank voor deze suggestie. Maar kennelijk weet u ook wat dan de veertiende maand zou betekenen? Of id dat dan dat van de veertiende tot de een en twintigste de publicatie heeft plaats gevonden?

Ook weet u denkelijk geen oplossing voor de laatste zin van het document. Maar misschien zijn er nog anderen die daar wel een oplossing voor hebben?? We horen het graag van U!

J. Pronk

J. Pronk

Heer van der Kooij,

Ik heb het geheel nog eens bestudeerd en kom tot de ontdekking dat het laatste gedeelte al door u vertaald was. en dat ik het door mij daarna aangegeven deel van de zin geheel weg kan halen.

Nogmaals mijn hartelijke dank!

J. Pronk

Graag gedaan!

Ik zie nu dat ik één woord ('maand') niet aangepast heb. Dit staat er: ... tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den veertienden en een en twintigsten dezer. (De bekendmaking van het voorgenomen huwelijk was dus op 14 augustus en op 21 augustus.)

Huwelijken werden vooraf aangekondigd zodat mensen (gegrond) bezwaar konden maken tegen dat voornemen. Nu worden de plannen minimaal twee weken voor de huwelijksdatum officieel gemeld (en in de tussentijd worden alle persoonsgegevens gecontroleerd door de gemeente).

W. van der Kooij

onderaan: verklaart niet te kunnen schrijven

Ton Franken

Heeft u ook een suggestie?