stamboomforum

  Zoekplaatjes » Nummer 4191

MarkeringBeschrijving van het zoekplaatje

geen idee

Vraag over deze afbeelding gesteld

gaat over Dibbets

Steekwoord(en)

tekst dibbets  

Vraagsteller

verm

Suggesties

Leden van het Stamboom Forum hebben de volgende 2 suggesties gedaan bij dit zoekplaatje:


Waer dat producent niet thuijs wesende Jan Dibbets een stoell nam seggende daer soe langh te willen sitten tot dat den producent soude thuijs coemen ende hem daer vandaen jaegen,  ende ondertusschen veele schelwoorden ende dreijgementen gebruijckten ende uutspooch

Eijndende hiermede getuijge zijne voorschr(even) depositie heeft deseve met solemnelen eede becresticht in oircont der waerheijt heb ick Amptman voorn(oem)t mijnen segell onder opt spatium deses gedruckt, Actum Lenth ten overstaen van gerichtsluijden Cornelis van Seldents ende Arnt Bruijs op den drie end twintichsten September ..............endtwintich

Gerrit van Heeswijk

Er is een sub forum leeshulp gevraagd en Uw ondertekening “verm”. is geen juiste profiel omschrijving.

Everardus Rollema

Heeft u ook een suggestie?