stamboomforum

Zoekplaatjes

Deze foto is gemaakt t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van mijn overgrootouders Pieter Zieren en Heiltje Schotel (1918).
Ik hoop dat iemand deze persoon herkent. is dit een dominee?


Meer over dit zoekplaatje

Op alle drie de foto's is Pieternella Huson afgebeeld. Zij werd op 27 sept. 1888 te Rotterdam geboren als dochter van Willem Huson en Adriana Holm. Op 8 nov. 1911 trouwt ze te Rotterdam met Pieter Jacobus Sandifort. Op de bovenste foto staat ze afgebeeld als ongeveer 7-jarig meisje. Op de middelste foto is ze afgebeeld temidden van 7 andere weesmeisjes van het Gereformeerde Weeshuis in Rotterdam. Op de onderste foto is zij de tweede van links als moeder van haar kinderen Willem Jacobus Sandifort, Lena Antonia Sandifort en waarschijnlijk Francina Sandifort (rechts).
Mijn vraag is: Kan iemand met een beter zicht op dit soort dingen mij vertellen wie van de 8 weesmeisjes Pieternella Hus


Meer over dit zoekplaatje

Dit zijn Lambertus Adrianus de Kuijer (1904-1984) en Petronella de Waal met hun dochtertje Maria Johanna of Elisabeth. <br/>Waarschijnlijk op een zondagmorgen eind jaren 50, genomen na het kerkbezoek. <br/><br/>Lambertus was bakker te Tilburg, maar zijn 2e echtgenote (huwelijk 1947 te Goirle) kwam ergens uit Zuid of Noord Holland vandaan... <br/><br/>Een tweede vraag is dan ook: Wie weet meer over deze dame; Petronella de Waal ??
Wie herkent de achtergrond; welke straat is (was) dat ?


Meer over dit zoekplaatje

zilveren huwelijk
wie is dit paar ?


Meer over dit zoekplaatje

Goosen Cornelisse en Maria Sicx huwelijk 3 Feb. 1651 Amsterdam.
Maria Sicx van?? Wie weet wat er staat. Bedankt..


Meer over dit zoekplaatje

Heintje van Rouwendaal, geb. Hoogland 9 sept. 1827, boerenmeid, † Amersfoort 25 jan. 1922, dr. van Elbert Elbertsen Rouwendaal en Aaltje Willemse (van Putten), tr. Hoogland 27 juni 1860 Dirk Wijnands, geb. Nijkerk 16 sept. 1832, boerenknecht/arbeider, † Amersfoort 17 okt. 1890, zn. van Peeter Wijnandts en Hendrikje van Ginkel. <br/>Uit dit huwelijk: <br/>1. Elbert Wijnands, geb. Hoogland 26 febr. 1857, † Soest 12 april 1909, tr. Zeist 17 dec. 1896 Diena Kampert, geb. Zeist 14 april 1876, † ald. 2 febr. 1950. <br/>2. Peter Wijnands, geb. Nijkerk 5 dec. 1860, † Zeist 19 febr. 1931, tr. Amersfoort 5 aug. 1885 Grietje van Someren, geb. Barneveld 29 sept. 1850, dienstbode, † Zeist 20 okt. 1934, dr. van Hendrikus en Hendrika van der Vaarst. <br/>3. Alijda Wijnands, geb. Hoogland 10 nov. 1863, † Amersfoort 16 jan. 1946, tr. 1e Amersfoort 20 mei 1885 Pieter van Lith, geb. Maurik 1854, koetsier/voerman, † Amersfoort 26 april 1895; tr. 2e Amersfoort 14 mei 1902 Wulfert van Dijkhuizen, geb. Amersfoort 26 sept. 1860, † ald. 22 okt. 1905; tr. 3e Amersfoort 27 maart 1907 David Veskes, geb. Amersfoort 6 juli 1865, kuiper, † Amersfoort 9 febr. 1937. <br/>4. Hendrika Wijnands, geb. Hoogland 29 sept. 1866, † Amersfoort 14 april 1939, tr. Amersfoort 9 jan. 1889 Cornelis Kraaikamp, geb. Amersfoort 4 juli 1865, schoenmaker, † Amersfoort 24 juni 1918. <br/>5. Thomas Wijnands, geb. Hoogland 28 aug. 1869, arbeider, † Amersfoort 13 febr. 1928, tr. Amersfoort 20 jan. 1897 Geertruida Beek, geb. Ede 1877, † Amersfoort 18 dec. 1939. <br/>6. Willem Wijnands, geb. Amersfoort 11 jan. 1873, arbeider / sigarenmaker(1897)/sorteerder(1922), † Amersfoort 10 okt. 1958, tr. Amersfoort 9 jan. 1895 Gerarda Lambrechts, geb. Amersfoort 21 nov. 1874, † ald. 4 febr. 1934. <br/> <br/>Hendrika Wijnands, geb. Hoogland 29 sept. 1866, † Amersfoort 14 april 1939, dr. van Dirk en Heintje van Rouwendaal, tr. Amersfoort 9 jan. 1889 Cornelis Kraaikamp, geb. Amersfoort 4 juli 1865, schoenmaker, † Amersfoort 24 juni 1918. <br/>Uit dit huwelijk: <br/>1. Hendrika Kraaikamp, geb. Amersfoort 23 okt. 1886, † ald. 27 dec. 1956, tr. Amersfoort 28 aug. 1912 Hendrik Pegman, geb. Hoogland 1890, sigarenmaker. <br/>2. Cilia Kraaikamp, geb. Amersfoort 1 aug. 1889, † ald. 25 juni 1963, tr. Amersfoort 26 mei 1915 (door echtsch. ontbonden ald. 27 maart 1922) Willem Bleijenberg, geb. Wijk bij Duurstede 1879, slager. <br/>3. Dirkje Kraaikamp, geb. Amersfoort 13 febr. 1892, † ald. 20 aug. 1940, tr. Amersfoort 18 nov. 1914 Petrus Christiaan Oosterberg, kapper. <br/>4. Cornelis Kraaikamp, geb. Amersfoort 26 juli 1894, † ald. 25 okt. 1894. <br/>5. Pieter Cornelis Kraaikamp, geb. Amersfoort 19 aug. 1898, † ald. 11 aug. 1990, tr. Amersfoort 11 juni 1919 Gerritje Buitenhuis. <br/>6. Cornelis Hendrik Kraaikamp, geb. Amersfoort 19 mei 1901, chauffeur, † Amersfoort 7 april 1974, tr. Amersfoort 17 jan. 1923 Gillisje Korstanje, geb. Vinkeveen 1899.
Deze foto komt uit de familie. In eerste instantie was het vermoeden dat het ging om de moeder van Grietje van Someren.


Meer over dit zoekplaatje

Huwelijk Pui Amsterdam 3-4-1613 DTB 667 p67
Ik krijg deze afbeelding niet op Leeshulp geplaats. Ik hoop dat iemand dit voor mij kan ontrafelen.


Meer over dit zoekplaatje

Het is de inschrijving van een huwelijk gesloten in Herpen op 30 november 1669 tussen Theodorus en Natalia. Bij Theodorus staat de toevoeging in de Gooren (zijn woonplaats).
Wat is de feitelijke tekst?


Meer over dit zoekplaatje

16-10-1948, Huwelijk schoonouders in Groningen
Waar is deze foto gemaakt? Het bruidspaar poseert hier voor de koets met op de achtergrond een toren en links de zijkant


Meer over dit zoekplaatje

Volgens het papier wat bij deze foto zit heb ik de volgende informatie: 1. Het gaat om het 40 jarig huwelijksfeest van Anna Gijsberta Hamstra en Ds. GL Krol. Van links naar rechts (achter) wordt vermeld: 1. Gerardien E Verk...?.-Krol 2. Anna Klop 3. Hubertus van Woudenberg Hamstra 4. Helena G Krol 5. Watse (?) Krol 6 Dien van Woudenberg-Hamstra 7. Neef Meinesz ? 8. Jo Mouthaan ??? 9 Adriana A Krol (Jaan?) 10 Arina (?) A Krol Middelste rij zittend: 11 Nicht Meinesz (?) 12. Ds. G.L. Krol 13. Anna Gijsberta Hamstra 14. Ds. SBJH Krol (?) 15. Louise/a (?) Cornelia Krol-van Driel Voorste rij: 16. ? 17. LH (?) Krol 18 WC Krol van Beveren
1. Waar hebben deze twee predikanten gestaan? 2. Wie kan meer duidelijkheid geven over de namen met de vraagtekens? 3


Meer over dit zoekplaatje

Huwelijksakte Jan Michel Herman & Maria Catherina Becuu - 1725
Waar komt Marie Catharina vandaan en waar is ze woonachtig op moment van het huwelijk?


Meer over dit zoekplaatje

(Dit is een foto van een foto, dus nogal onduidelijk.) Dit is Johanna Willemina Clements (1884-1965) met haar zoontje Johannes Willem Roelofs (17-07-1903 Valburg - 02-12-1982). Hij werd erkend bij het huwelijk van zijn moeder met Gerrit Hendrik Roelofs in 1908. Uit dit huwelijk werden nog 11 kinderen geboren.
Weet iemand meer over het jongetje, of wie zijn echte vader was? Er ging een gerucht dat hij van een soldaat zou zijn. Z


Meer over dit zoekplaatje

Hier zijn de kinderen te zien van Petrus Johannes Hagendoorn (1875-1963) en Anna Jacoba Theodora Storm (1874-1933) bij hun 12,5-jarig huwelijk. Het gaat hier om Johanna Maria (1898), Anna Catharina Frederika (1902-1995), Petrus Johannes (1905-1973) en Gerritdina Josephina Frederika (1908).
Wie stamt er ook af van één van deze kinderen? Heeft iemand nog meer foto's van hen?


Meer over dit zoekplaatje

Delen van de tekst die ik heb kunnen ontcijferen: Akte No.6, Hotse Sybrens Nijdam en Hinke Lourens Hornstra, 7 juni 1819. In het jaar Een duizend acht honderd en negentien den Zeventiende dag der maand Juny des namiddags ten vijfuren, zijn voor ons Freerk Burgen Officier van den BurgerlijkenStand der Gemeente van IJlst Provincie Vriesland, gecompareerd Hotze Sybrens Nijdam van bedrijf Boer wonende te IJlst zoon van Sybren Botes Nij- dam volgens verklaring van overlijden gepasseerd voor de Notaris van der Leij te IJlst en Getuigen den Tiende Juny dezes jaars en geregistreerd den elfden dito overleden te (?) in het water den agtienden january agtien honderd agt en van Bottje Hotzes nog in leven wonende te Oosthem en hare toestemming door onderteekening dezes gevende en volgens Doop...(?) geboren te (?)...den den tiende maart zevenhonderd vijfennegentig hebbende volgens Certificaat van den Heere Gouverneur indat den negenentwintigste mey dezes jaars voldaan aan de Nationale Militie (?) (?) mede En thans wonende te IJlst dog laat te Oosthem Grietenije wymbritserdaeel dogter van Lourens Sakes (?) Hornstra en grieetje Tammes Echtelieden van beroep arbeiders wonende te L(?)urzen hunne toestemming gevende volgens acte van Consent opgemaakt voor den Nota- ris de Jongh te Gorredijk den vierden juny deze jaars en Geregistreerd te Gorredijk den vijfden daaraanvolgenden volgens (?) (?) ge(?) te IJlst (?) Hornensterzwaag(?) den tweeden dito ben zeventienhondert agtentagtig van welkers ondertrouwd den (?) afkondigingen zonder eenige (?) hebben plaatsgehad te IJlst den eersten en tweeden zondag der maand juny voor meld de(?) zesden en dertienden juny (?) der Grietenije Wymbritseradeel volgens Certificaat afgegeven door den Edel- Achtbaren Heer Grietman van Wymbritserdaal den zeventien den juny agtien hondert negentien Op den eersten en tweeden zondag der maand juny deze jaars datums Zesden en dertiende juny Zoo is het dat wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle voormelde stukken en van het zesden hoofdstuk van het Burger lijk wetboek over het Huwelijkieder der aanstaande Echtgenoten afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander weerkeerig tot man en tot vrouw (?) nemen waar op door elk der zelve een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Hotze Sybrens Nijdam en Hinke Sonkes door het huwelijk verbonden zijn waarvan wij acte hebben Opgemaakt in tegenwoordigheid van Bruidegom zijde Bonne Gosse Bosman Boer te oosthem oud agtenveertig jaren en Steeven der en Gosse Boels Damstra Boer mede te oosthem oud (?)enveertig jaren (?) en aan B(?) (?) Stellingwerf Majoor te IJlst oud zesenveertig jaren goede vrind en Boye (?) zonder beroep te IJlst oud drieen(?) jaren goede vrind alle meerderjarige Perzonen welke beneffens de getrouwden deze acte met mij President(?) (?) eersten en stads secretaris hebben ondertekend IJlst dato en gaan iets zeggende der Bruid en Bruidegom samen (?) niet te kunnen schrijven. [Get.] bote hotes P.B. Stellingwerf Bonne Gosses Boma B.G. ?uedens P.R. Damstra Pieter ten Pater (?)
Ik heb op allefriezen.nl een akte gevonden (Huwelijksregister 1819, IJlst, Aktenummer 6) die in de 1e plaats slecht is t


Meer over dit zoekplaatje

Uit Oostzaandam_tr2_1608-1619.pdf, huwelijk februari 1615
?? Jan Cornelisz j.m. van ???????? met ?????? ?????? j.d. ??????? Zou de bruid Lysce Gerrits (Compaan) kunnen zijn???


Meer over dit zoekplaatje

Huwelijk Johannes Hendricus van der Salm en Maria van der Meij sept.1945
Wie weet wie de bruidsmeisjes zijn


Meer over dit zoekplaatje

Complete familie Adriaan Hendrik van Ravesteijn en Maria Helderman, waarsch. rond 1902 nav hun 60 jarige huwelijk.
wie staan er allemaal op de foto?


Meer over dit zoekplaatje

Huwelijk J.H.M.C. Dalloyaux en A.G.M. Boost, 23-9-1925 op paviljoen Larenberg te Laren (nh)
Wie staan er, buiten de familie Dalloyaux, nog meer op deze foto?


Meer over dit zoekplaatje

25-jarig huw. G.J. v/d Craats en P. Jonkman, 16-11-1914, Johannahoeve te Oosterbeek
Wie staan hier allemaal op de foto. En is hier nog een beter exemplaar van bewaard gebleven?


Meer over dit zoekplaatje

Gegevens van het huwelijk tussen Johann Heinrich Stöver en Helena Zwart op 21-06-1860 te Nieuwe Pekela. Bron huwelijksbijlages: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-15720-12274-54?cc=1831469&wc=10696914
Wat is het volgnummer, 62 ? Wat is de geboorteplaats (ik heb gezocht op google, maar kan het niet goed ontcijferen).


Meer over dit zoekplaatje