Stamboom Forum
Forum logo

Leeshulp gevraagd » Leeshulp gezocht

Spring naar de meest recente bijdrage op deze pagina

Foto van de gebruiker

Joel Davidson - 8 apr 2012 om 11:31

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

1. 't Leijdekkerssteegje / in de Nieuwestraet ; Vastenouwen (= Fürstenau) / Eemden (= Emden?)

2. bij de nieu Raembrugge op de Singel / Vlasbloemsteegh ; Norden / Wirdum in Eemderl(...)(in Niedersachsen?)

3. Haerlemerdwarstraet / aldaer ; Zircksee / Sircksee

4. in de Palmstraet / in de Karmeliksteech (Karnemelksteeg) ; Rem (= Römö?) / van A

 

Pauwel - 10 apr 2012 om 10:29

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding
Bij de onderste -Harpert Jacobszn (wednr. v. Geertjen Gerritsdr.?), Lijsbet Jansdr.- zie ik bij hem: woonende.....en iets wat een straatnaam lijkt, bij haar staat: van Antwerpen.....woonende......op de cingel.

Leo Bijl - 10 apr 2012 om 23:02

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

 

1.  Compareerden als voren Harpert Jacobsz(oon) van Borken ####

2.  wed(enae)r van Geertgen Gerritsd(ochte)r woonende 'a morte uxor(is)' in Dierk van

3.  Hasseltssteech ter eenre, ende Lijsbet Jansd(ochte)r van

4.  Antwerpen, oudt 21 jaeren woonen(de) '18 an(nis)' buyten Korsgenspoort

5.  op de Cingel (ver)claeren(de) geen ouders te hebben ter andere zij[den

6.  en(de) gaven aen versoekende als voren en(de) naerdien zij op

7.  alles naer behoren geantwoordt hadden zijn hun haere geboden 

8.  (ver)williget.

9.  [handtekeningen]

 

r. 1  Achter Borken een (geografische?) toevoeging, maar onduidelijk wat er staat.

r. 2  'a morte uxor(is)' (vanaf de dood van zijn vrouw) is tussen de regels geschreven, boven het woord 'woonende'.

r. 4  '18 an(nis)' (18 jaren) is tussen de regels geschreven, boven het woord 'woonen(de)'.

 

Pauwel - 11 apr 2012 om 18:57

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

 

  1.  den XXXen augusti 1597

  2.  Compareerden voor Mr.[?] Dierk Jacobsz(oon) Bas, commissaris ####

  3.  Henri de Tuijn van Bergen in Hengg(ou)w(en)[?] wed(enae)r van Margriete Jouneneau

  4.  woonende op de Grimenessesluys geassisteert met mo(n)s(ieu)r

  5.  De Lavigne ter eenre, ende Clara Coene, van Lisle 'Ryssel'[??]

  6.  oudt XXXV jaeren geassisteert met Jenne le Roux haere

  7.  moeder Jenne de la Cambre haere moeyken

  8.  mons(ieu)r De la Greve haere swager ende mons(ieu)r De Taffin haere neve

  9.  ter andere zijden en(de) gaven aan dat se aan malcanderen (ver)lovet

10.  ende met trouwe verbonden waren versoekende haere drie

11.  sondaaghsche uytroepingen omme na deselve de (voor)s. trouwe

12.  te solenniseren en(de) in alles te voltrecken soo verre daar anders

13.  geene wettige (ver)hinderinge voor en valle ende naer-

14.  dien zij bij de waarheyt (ver)claarden dat zij vrije persoonen

15.  waaren en(de) malcanderen in bloede oft in vrientschap door

16.  huwel(ijk) aangecomen niet bestonden sijn hun haere

17.  geboden verwilliget.

18.  [handtekening]

19.  [handtekening]

 

in oranje bijgesteld

Pauwel - 12 apr 2012 om 18:54

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

1. Compareerden voor mr. Dierck Jacobsz, Bas, commissaris, ende

 

Zouden deze stukken online zijn op een archiefsite? We kunnen dit niet vergroten.

Leo Bijl - 12 apr 2012 om 19:07

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

r. 2 ...  mo(nsieur) ?

r. 3 ... Bergen in H(ene)gg(ouwe)n ...

r. 8 mon(sieur) ? ... mon(sieur) ? ...

Chris van Dijkum - 12 apr 2012 om 19:48

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding
2: jacobss of jacobsz? einde regel: etc ? (misschien)

Leo Bijl - 12 apr 2012 om 20:20

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding
Super voor dit alles!! Heel erg bedankt voor alle hulp!!

Joel Davidson - 12 apr 2012 om 21:34

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

r. 2 Er staan letters door elkaar, maar de uiteindelijke verbetering is m.i. Mr. en niet dr.

Chris van Dijkum - 12 apr 2012 om 23:40

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

Dacht ik eerst ook, maar in de Vroedschap van Elias is er wel een doctor Dirck Bas, schepen, enz., enz.http://www.historici.nl/retroboeken/elias/#page=435&accessor=accessor_index&source=1&accessor_href=accessor_index%3FSearchSource%253Autf-8%253Austring%3Dbas&view=imagePane

 

Bij de historicus Wagenaar kwam ik rond dezelfde tijd een dr. Dirk Bas tegen als commissaris van de wisselbank in Amsterdam. Mogelijk zelfde.

 

(en dat voor één lettertje :))

 

Leo Bijl - 13 apr 2012 om 00:18

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

antispam Leo

 

Het gaat niet om wat er elders staat, maar om wat er in deze ondertrouwregistratie staat ;-)

Chris van Dijkum - 13 apr 2012 om 00:32

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding
Ja dat weet ik óók wel, maar bij twijfel zoek je steun bij aanvullende informatie en ik hou dan de D toch nog niet voor helemaal onmogelijk.. , ik wou dat die stukken een factor 3 of 4 te vergroten waren.

Leo Bijl - 13 apr 2012 om 00:46

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

antispam Chris, Leo

 

Wat er nu precies staat in r. 2 als titel voor de naam Dirck Jacobsz Bas kan ik eerlijk gezegd niet uitmaken. Er lijkt behoorlijk geknoeid te zijn..

 

Ik heb uiteindelijk gekozen voor dr. (met een vraagteken!) op grond van de titel die Dirck Jacobsz Bas heeft o.a. in de Lijst van Magistraten en de Lijst van Commissarissen van Huwelijkse Zaken.

Zie
http://ia601201.us.archive.org/31/items/AlphabetischRegisterVanDeNaamenDerMagistraats?persoonenVanAmsterdam/Amsterdam_Magistratenregister1578-1768.pdf 

en 

http://archive.org/details/NaamlystDerCommissarissenVanHuwelykscheZaaken1578-1768amsterdam


Vergroten lost niet veel op. (ev. met scroll)

 

Ik kijk nog even naar de lastige woorden in r. 2 en 3.

  

Groet, Pauwel

Pauwel - 13 apr 2012 om 00:51

Foto van de gebruiker
0scheiding
scheiding
0scheiding

antispam Leo

 

Je kunt de afbeelding toch downloaden naar je eigen computer en daar vergroten. Zelf gebruik ik Microsoft Office Picture Manager (hier 6x vergroot, te groot want pixels worden zichtbaar) met een goede auto correct (hier niet gebruikt). Standaard onder Windows 7 is Windows Photo Viewer. In echte noodgevallen ga ik naar Adobe Photoshop (Elements) met al zijn toeters en bellen.

 

Chris van Dijkum - 13 apr 2012 om 01:19

Wilt u op de hoogte gehouden van nieuwe reacties bij dit onderwerp ? Ja!

Spring naar eerste bijdrage op deze pagina

Ga terug naar de index van berichten in Leeshulp gevraagd


Logo Open ArchievenOpen Archieven vraagt uw hulp bij het indexeren van nog niet geïndexeerde archiefbronnen:
de gezinskaarten Delft (1909-1938) of de woningkaarten Nijmegen (1920-1946).


Wie (onder)zoekt wie? overeenkomsten

In bovenstaande tekst is gekeken naar familienamen die ook voorkomen in het Wie (onder)zoekt wie? register. De volgende overeenkomsten zijn gevonden:


Geef ook aan welke familienamen u (onder)zoekt!


Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het stamboomforum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!