stamboomforum

Disclaimer

Stamboom Forum is een website van Coret Genealogie, KvK-nummer 50518607, gevestigd te 's-Gravenhage.

Door het Stamboom Forum te gebruiken - waaronder inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van formulieren, verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden en van diensten gebruik maken wordt verstaan - stemt u - de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die het Stamboom Forum gebruikt - in met deze disclaimer.

Coret Genealogie spant zich in om de inhoud van het Stamboom Forum - onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten - regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Coret Genealogie verschaft de inhoud van het Stamboom Forum in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Coret Genealogie mag het Stamboom Forum naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is daarbij niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Coret Genealogie is niet aansprakelijk voor schade - directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel - die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Stamboom Forum of met de onmogelijkheid het Stamboom Forum te kunnen raadplegen.

Behoudens deze disclaimer, is Coret Genealogie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan het Stamboom Forum gekoppelde informatie en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die inhoud in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Stamboom Forum of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Coret Genealogie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen het Stamboom Forum te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op het Stamboom Forum zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Coret Genealogie de toegang tot het Stamboom Forum monitoren.

U zal Coret Genealogie beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Lees ook de gebruiksvoorwaarden!

Privacy

Coret Genealogie gaat zorgvuldig om met door u verstrekte gegevens. Coret Genealogie verstrekt geen informatie aan derden zonder uw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten). Coret Genealogie houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het Stamboom Forum worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van het Stamboom Forum te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op het Stamboom Forum te zetten. Op deze wijze kan Coret Genealogie de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Het Stamboom Forum maakt gebruik van cookies. Een cookie bevat informatie die door de website wordt aangeleverd en wordt door uw webbrowser opgeslagen. De cookies gezet door een website worden door de webbrowser ook weer naar de website gecommuniniceerd als u een webpagina opvraagd. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Op de website van de Consumentenbond kunt u meer lezen over Wat zijn cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er zijn cookies die het navigeren in de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld uw voorkeuren. Andere cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken, zodat Coret Genealogie op basis van deze informatie de website kan verbeteren.

Het Stamboom Forum maakt gebruik van de volgende cookies:

 • PHPSESSID - dit is een standaard cookies (binnen PHP de taal waarin deze website is gemaakt) die door de server gegenereerd wordt en er voor zorgt dat u tijdens uw bezoek herkend wordt als bezoeker, of, na inloggen, als gebruiker. Nadat de browser wordt afgesloten worden dit cookie automatisch verwijderd.
 • wzw_zoeken_opties - hierin wordt voor 14 dagen opgeslagen of u het Wie (onder)zoekt wie? register eenvoudig of uitgebreid wilt doorzoeken.

Het Stamboom Forum maakt gebruik van services van externe partijen die wel cookies plaatsen:

 • Google Analytics:
  • Verzamelt statistieken over het gebruik van deze website zodat Coret Genealogie deze website kan optimaliseren.
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, Google anonimiseert de IP-adressen en deelt de gegevens niet met derden.
 • Google Adsense (DoubleClick):
  • Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.
 • Responsible Disclosure melding

  Coret Genealogie hecht grote waarde aan de veiligheid van haar systemen. Ondanks de zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden hoort Coret Genealogie dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Coret Genealogie werkt graag samen met u om onze systemen beter te kunnen beschermen.

  Lees verder...

  Copyright

  Niets van het Stamboom Forum mag zonder toestemming van Coret Genealogie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.