stamboomforum

Vraag/antwoord » Hoe kan ik mijn contacten uit Outlook exporteren?

Om uw contacten uit Microsoft Outlook te exporteren dient u de volgende stappen (*) te nemen:
  1. Selecteer achtereenvolgens 'Bestand' > 'Importeren en exporteren' > 'Exporteren'.
  2. Kies achtereenvolgens 'Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (Windows)' > '"Contactpersonen" selecteren' > 'Geëxporteerd bestand opslaan'.

Het geëxporteerde bestand kunt u uploaden naar https://www.stamboomforum.nl/profiel/vriendenkringzoeker/ om hiermee bekenden te vinden binnen het Stamboom Forum.

* Bovenstaande instructies zijn algemeen maar kunnen echter per versie verschillen. Voor uitvoeriger instructies klikt u op Help in Outlook of Outlook Express en typt u 'exporteren' in het zoekvak. Zoek naar onderwerpen met in de titel 'wizard exporteren', 'gegevens exporteren', 'contactpersonen exporteren' of 'contactpersonen in adresboek exporteren'.


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Gerelateerde vragen