stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp voor twee documenten


Profiel afbeelding

Hallo,

 

Ik worstel met twee documenten waar ik echt niet uit kom.  Zou iemand mij kunnen helpen met het 'vertalen' van deze documenten? Het zijn twee documenten die mij echt verder zouden kunnen helpen met mijn stamboom. Ik hoop dat het iemand wel lukt! Alvast hartelijk bedankt!

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/68585599-14d5-4ea7-8666-1a20152884a9?person=9ba2dffd-6421-2277-e053-b784100aca33

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e1-a4ec-666d-e053-b784100a1840?person=7c797552-8fac-9951-6124-5a6b7e12b878

Groet, Jasper

J. Post

Anneke

Hallo Anneke,

 

Dank voor de link! Ik ben samen met Ineke bezig om deze tak uit te werken. We hopen alleen nog wat meer details uit de twee documenten te krijgen.

Bij de eerste link zijn we nog niet 100% zeker dat het gaat over de juiste persoon. We hopen dat er nog details in het document staan die meer duidelijkheid zouden kunnen geven.

Bij de tweede link gaat het over het Postland. We komen er maar niet achter wat het Postland was, kunnen niets via google vinden. Maar het zou kunnen zijn dat onze naam daar vandaan komt. Ik kwam ook nog deze tegen:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e0-6592-666d-e053-b784100a1840?person=94be6e1c-a3ae-97db-d375-da01affad9b6

Maar ik kom er echt niet uit wat er nu allemaal staat...

J. Post

Tweede link: Marten Deijman verhuurt aan Marten Cornelisz Bol het Postland "groot vijff campen negen morgen 175 roeden so kleijn off groot als volgens het morgenboeck staet uijtgedruckt of als het anders voor desen gebruijck is geweest bij de posterij (?) van Sgravenhage" voor de tijd van 6 jaar.

Anneke

Voor de eerste link (verkoop van een huis), zie de link die ik om 13:51 stuurde en dan:  G. Karssenberg - 10 aug 2020 — 17:07.  Er staat niet expliciet in dat het hier over moeder en zoon gaat, maar gezien de namen en het jaartal lijkt mij dit zeer waarschijnlijk.

Anneke

Dank u wel! Als ik uw tekst lees over de eerste link, dan hoeft het niet perse in den haag te zijn geweest?

J. Post

Nee dat klopt, ikzelf denk dat het Postland gewoon in de buurt van A'dam lag. Anders had Marten er ook niet zo veel aan.

Anneke

Voorlopig maak ik er dit van.

  1      Wij ut s[upra] dat op den 6e februarii a[nn]o 1694, bij executie
          derzelver stede vercoft is aen Claes Martensz., arbeider,
          [doorhalingen] een huys met zijn stalling ende erve,
          staende ende leggende aen de zuydsijde van ’t Haerlemmer-
  5      pleyn daer de Vergulde Valk op de luyffel ende de Voermans-
          wagen in de gevel staet, belend Anna Roest, wed[uw]e van Jacob
          Borritsz. de Vries met een vrije muur van vooren tot achter,
          aen de oostzijde, ende [vacat] van der Meer, voor, ende verder
          Claes Jans[en], grutter, tezamen met een vrije muur, aen de westzijde,
10      streckende voor van het plein, tot achter aen de Schapesteeg
          alwaer dit huys is uytcomende met zijn stallinge. Ende
          aengaende het secreet, staende op de binneplaets, alsmede met?
          het vangen ende leiden van het water, zal de kooper sig moeten
          reguleren naer de keure dezer stede. Voorts in allen schijne
15      ’t voorhuys met zijn stallinge en[de] erve aldaer gelegen is, beheynt?
          en betimmert staet, en op al sulke conditiën als d’erven daer ter
          plaetse bij de stad vercoft en uytgegeven zijn. (Eertijds toebehoord
          hebbende Willem Jacobsz. Backer, voerman *) voor ƒ 4800,-
          die de voors. Claes Martensz. te borde gebracht etc. Den
20      30e maert a[nn]o 1696.

[in de kantlijn:] * en laest gepossideert geweest bij d’wed[uw]e van Marten Cornelisz. Bol.

Pauwel

Dank jullie wel voor jullie hulp zover Pauwel en Anneke! 

Dus het Postland wordt gehuurd voor 6 jaar. Dan vraag ik me toch af, wat moet je met zo'n groot stuk land... 

Posterij... heb daar even op zitten googlen. In Belgie was dat iets om paarden te "verversen" Zou dat Postland dan inderdaad bij Amsterdam hebben gelegen bij zijn huis in de buurt om inderdaad paarden te laten eten en rusten? Zeer interessant weer dit! En ben dan ook eigenlijk zeer benieuwd waar dit stuk land nu lag. Dat staat zeker nergens verder in het document over Postland?

Kan ook nog zijn dat er Porterij/Poorterij stond? Heb nog niet goed kunnen vinden wat dat precies was... 

We gaan er dus wel van uit dat de zoon van marten Cornelis bol het huis heeft gekocht. Maar het blijft vreemd dat we verder niets van Claes Marten terug kunnen vinden na de aankoop van het huis... tenzij zijn vrouw Breghje vroeg is overleden en hij hertrouwd is... of andersom... maar heb daar ook nog geen bewijs voor kunnen vinden. De verkoop van het huis is ook niet echt meer terug te vinden daar adressen ontbreken... Maar misschien dat dat later ooit nog eens online komt. Ik begreep dat in Amsterdam er elke week nieuwe documenten online bijkomen... Misschien vinden we ooit nog eens de missende stukken.

Nogmaals dank!!

Ineke Hartman-Post

Kijk ook eens naar de Amsterdamse gegevens over de buren: Willem Jacobsz Backer (reeds overleden op 18.1.1665) en Anna Roest, weduwe van Jacob Borrissen de Vries.

G. Karssenberg

Dank u voor de tip G. Karssenberg. Dat ga ik doen Goed !

Ineke Hartman-Post

In het document staat niet waar het Postland lag. 

Uit de ondertrouwakte van Marten met Jannetje Jans blijkt zijn beroep: voerman, dat was iemand die een voertuig met trekdieren bestuurt, bestuurder van paard en wagen. https://nl.wiktionary.org/wiki/voerman. Hij deed dus iets met paard(en) en hij kwam bovendien uit Den Haag (maar dat is misschien toeval?)

Hierbij de ondertrouw te Amsterdam 7-4-1663: Marten Cornelisz Bol van uijtden Haagh, voerman, out 23 jaar, vertoont acte van moeders consent, woont ande Haarlemmerpoort, en Jannetje Jans, van A[msterdam], out 22 jaar, geassisteert met Griet Jans haar moeder, woont als voren.

Anneke

Marten en Jannetje laten in Amsterdam een hele ris kinderen dopen waaronder: Klaas, gedoopt 22-1-1671, zoon van Marten Crelisz Boel en Jannetie Jans, getuigen: Jacob Joosten, Trijntien Hendrikx

Deze Klaas wordt begraven als Claes Martense Bol te A'dam (St. Anthoniskerkhof) 24-2-1709, pro deo, 1 kind (er staat nog een "adres" bij, maar daar kan ik niet echt iets van maken) https://archief.amsterdam/indexen/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22bol%22,%22search_t_voornaam%22:%22*la*s%20m*%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%5B%22DTB%20Begraven%22%5D%7D

Anneke

Goedemorgen, enorm bedankt allemaal voor jullie hulp en reactie! Ben ik echt blij mee want zo krijgen we weer wat informatie waar we verder mee kunnen. Ik vind het maar knap dat jullie het allemaal zo goed kunnen lezen. De meeste documenten zijn voor mij vooral een hoop gekrabbel (ik ben wel begonnen bij watstaatdaer.nl). 

@Anneke, wij waren er niet zeker van of dat document uit 1709 zou gaan over het overlijden van een kind of om Claes zelf. U denkt dat het hier dus om Claes zelf gaat?

J. Post


het betreft Claes Martensz Bol, zie daartoe het begraafregister van de weeskamer van het St.Antoniskerkhof [hier] (i.e. er zou geen inschrijivng zijn geweest als een kind werd begraven)

Peter BPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu