stamboomforum

Forum logoMilitairen » Soldaten onder Napoleon, Friezen 124de regiment, Rusland

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Ik vond enkele friese voorouders die in 1812-1813 dienden onder napoleon

http://www.tresoar.nl/bounce.html?ask_sam_simpel.jsp?lang=nl&stylesheet=onderzoek.css&pagina=soldnap

Het ging om het 124de regiment, ik denk dat ze in rusland zaten

Van het Delfts Legermuseum kreeg ik de volgende (e-mail) reactie:

Bronnen:
Geschiedenis van het 124ste regiment infanterie van linie onder keizer Napoleon I / bewerkt door F.H.A. Sabron Koninklijke Landmacht
Voorschrift no. 535
      Exemplaarnr.   Plaatscode     Locatie   Filiaal   Status
      00008901       CL K 010-0065            centrale  beschikbaar
      00008902       MVO 4546-5               centrale  beschikbaar
      00090448       KHA 1310                 centrale  alleen ter inzage
Geschiedenis van het 124ste regiment infanterie van linie onder keizer Napoleon I / in 1898 onder toezicht van den chef der generalen staf bewerkt door F.H.A. Sabron Koninklijke Landmacht
Voorschrift no 535
      Exemplaarnr.   Plaatscode     Locatie   Filiaal   Status
      00008904       MVO 4546-5               centrale  beschikbaar
      00092855       KHA 1311                 centrale  alleen ter inzage
      00125444       CL K 010-0066            centrale  beschikbaar
Het is niet zo, dat wij een lijst hebben van alle Nederlanders die in Napoleons leger naar Rusland trokken. Dat is ook nauwelijks mogelijk; het gaat om meer dan 25.000 namen. Echter, er is wel een manier om onderzoek te doen naar uw voorouder. Alle regimenten hielden in die dagen een administratie bij van alle militairen, het zogenoemde 'stamboek'. De stamboeken van de periode tot aan 1809 en vanaf 1814 zijn in Den Haag (Nationaal Archief). Die uit de periode dat keizer Napoleon het bij ons voor het zeggen had, 1810-1814, liggen in Parijs. Ze zijn daar in het archief van het Franse leger, het SHAT (Service Historique Armee du Terre) dat gevestigd is in Vincennes, een voorstad van Parijs. Wat u kunt doen, is als eerste kijken in Den Haag of uw voorvader voorkomt in de Nederlandse stamboeken. In het Nationaal Archief kunnen ze u daarbij helpen. Vaak staat in stamboeken uit latere jaren ook de militaire loopbaan van ervoor beschreven. Wanneer uw voorvader dus na de veldtocht in Rusland (1812) nog in het Nederlandse leger heeft gediend (vanaf 1814) zult u hier al informatie vinden. Is dat niet zo, dan moet u naar Parijs. In het SHAT kunt u zoeken in de stamboeken van de Franse regimenten. U zult dan moeten aangeven welk stamboek u wilt inzien. Om dat te vereenvoudigen, kunt u vantevoren nagaan in welk deel van Nederland uw voorouder woonde. Dat is namelijk bepalend voor de Franse regimenten, waarbij een conscript kon worden ingedeeld. In bijgaande twee documenten kunt u zien welk district van Frans Nederland conscripten leverde voor welke regimenten en hoeveel. Dit kan u helpen, omdat wanneer u bijvoorbeeld weet dat uw voorvader uit het departement "Monden van de IJssel" (Bouches de l'Isel) kwam, u kunt zien in welke regimenten hij terecht gekomen kan zijn. Dan hoeft u in Parijs "alleen" de stamboeken van die regimenten op te vragen.
U ziet, een en ander is wel mogelijk, maar vergt tijd, geduld
[bron:  Nederlands Legermuseum, Delft, 22/12/2010]

C. van den Berg

Dag meneer/mevrouw Van den Berg,

Dank dat u het antwoord van het Legermuseum heeft geplaatst. Ik heb ze nooit daarvoor benaderd, maar ik vind het een keurig antwoord.

Zo werkt het inderdaad. Er zijn nog wat andere mogelijkheden, maar veel is het niet.

De klappers (indices) op de stamboeken in Den Haag heb ik hier thuis (in de vorm van digitale foto's en ook lang niet alles), dus stuurt u mij gerust een naam, dan kijk ik of u in Den Haag iets zou kunnen vinden.

Hartelijke groet

Bas Lems

Bedankt voor de reactie. Het gaat om twee broers in het 124de regiment:

1.Geert Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 24-4-1789, 's Rijksdienst in 1811, gesneuveld.
Soldaten leger Napoleon
Bergsma, Geert Zijtzes, geb. Jubbega 24.04.1789, wonende aldaar, zoon van Sytze Meints Bergsma en Jantje Hendriks
Loteling lichting1809 mairie Milda;
Scheve neusgaten;
09.11.1811 fuselier 09.11.1811 124 regt. inf. onder nr. 3470, 5e bat., 1e comp., 2e bat., 2e comp.;
Is in 1813 gedeserteerd en wordt in november 1813 en eind 1814 vermist;
Zijn laatste bericht was van 07.05.1812 uit Maagdenburg;
Bij aanname familienaam 22 jaar in 's rijksdienst; broer van Yntze Sytzes Bergsma
Bronnen Tresoar nr. 110 Op de lijst vermisten toegang 11
inv.nr. 6510 nr. 22; Tresoar Coll. Visser; toegang 16/161;
Raf Mildam fol. 121

--------------------------

2.IJntze Sytzes Bergsma

1813 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens
Akte van plaatsvervanging [dienstplicht], d.d. 1 maart 1813
- Lammert Wiebes Boersma te Heerenveen, zoon van Wiebe Lammerts Boersma, loteling
- Ynze Sytzes Bergsma te Heerenveen, zoon van Sytze Meints Bergsma, plaatsvervanger
Bron: toegangsnr 26, inventarisnr 55004, repertoirenr 55
~
Soldaten leger Napoleon
Bergsma, Yntze Sytzes, geb. Mildam 17.09.1792, wonende te Hoogkerk (Gr.), zoon van Sytze Meints Bergsma en Jantje Hendriks
Loteling lichting 1812 mairie Tjalleberd;
Nummerwisselaar voor Lammert Wybes Boerma (geb. 1792) te Luinjeberd;
Litteken op linkerwang;
02.05.1813 fuselier; 06. 1813 tamboer 124e regt. inf. onder nr. 5122, 5e bat., 4e comp.;
Was aan het einde van het depot geplaatst i. v. m. dienstneming van zijn broer Geert;
Wordt november 1813 vermist; 08.05.1814 (?) onderweg gedeserteerd; bij aanneming familienaam 19 jaar;
Broer van Geert Zytses Bergsma [eveneens gedeserteerd, laatste bericht 1812 uit Maagdenburg, verder niets meer van vernomen] [in 1820 gehuwd]
Bronnen: Tresoar Coll. Visser; toegang 26/5504. 055; toegang 16/161 mairie Tjalleberd; Raf Mildam fol. 121

C. van den Berg

Ik zie dat u al redelijk veel informatie over de gebroeders Bergsma heeft gevonden op de webiste Friezen onder Napoleon.

Ik heb het nagekeken, maar in de klappers Franse Tijd in het Nationaal Archief is over hen niets te vinden (niet in de stamboeken, pensioenlijsten of overlijdensakten).

Wat in Parijs te vinden zou zijn in de stamboeken is als het goed is al op de site van Tresoar verwerkt door de heer Paasman, die de stamboekaantkeningen van J. Visser heeft verwerkt.

Wellicht is er in Tresoar nog meer over de gebroeders Bergsma te vinden, maar dat zult u daar moeten navragen (bijv. archief prefectuur / onderprefectuur).

Wie is degene die in 1820 is gehuwd (dus teruggekeerd uit het Franse leger), is dat Geert Bergsma? Zo ja, is zijn verdere levensloop bekend? Zoals het legermuseum ook al aangaf, als hij na 1813 in het NL leger heeft gediend, geeft zijn stamboekinschrijving ook informatie over zijn dienst in het Franse leger.

Bas Lems

Het is de jongste, IJntze, die later in Friesland zou zijn gehuwd, zelfs 2 x.

Overigens geen kinderen voorzover mij bekend en geen overlijdensgegevens.

zie: http://www.genealogieonline.nl/van-den-berg-stamboom/I477.php

C. van den Berg

Dag Bas,

Diverse pogingen om onderstaande kwestie op te lossen zijn tot nu toe mislukt. Wellicht kunt u mij verder helpen.

Met vriendelijke groet

Jos Tichelaar,

jostichelaar@online.nl

Twee broers Tigchelaar (vader: Johannes Hanzes) uit Kimswerd zijn in de Napoleontische tijd in Rusland geweest. Hans Tigchelaar (1788-1814) staat in de lijst van vermisten van 1814 en is niet teruggekeerd. Wie was de ander ? Mogelijk was het Evert Tigchelaar (1786-1860), Evert was op 12-12-1811 (naamsaanneming) nog in Nederland. Mogelijk was het Auke Tigchelaar (1791-1829).
Auke moet dan medio 1813 teruggekeerd zijn uit Rusland. Zoon Johannes werd geboren op 7-8-1814 . Hoe kom ik achter de naam van de tweede broer die dus teruggekeerd is ?              (Niet gevonden in Paasman)

Hans Tigchelaar: Lijst van vermisten 1814 inv.nr. 6510 nr.22 O.A. Wonseradeel, mairie Arum nr's 308 t/m 310 lijst mannen 17-45 jaar. Opgemaakt 28-02-1814; Arumfol.54.    In 1813 nog in dienst, 1814 vermist

Jos Tichelaar....

Dag Jos,


Ik zie je vraag nu pas. Dat komt omdat ik tegenwoordig een ander account heb dan in de voorgaande jaren en dus niet meer automatisch op de hoogte gesteld wordt van nieuwe reacties op oudere vragen.

Ik heb hier alleen een verwijzing naar een Hermanus of Hermanus Hendrik Tiggelaar. Is hij ook familie?

Weet je in welk regiment hij heeft gediend? Of zijn broer, want soms zaten broers bij elkaar in een regiment.

Mvg

Bas Lems

In het stamboek van het 124e Régiment Infanterie de Ligne heb ik nog een Tichelaar gevonden, uit Sneek:

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052a9cecba302c/52a9cecc95a93

Bas Lems

Dag Bas,

Dank voor je reactie.

Hans Johannes Tigchelaar ;  Loteling lichting 1808. 33e regiment lichte infanterie jagers. 2e bataljon, 2e compagnie. Zijn laatste bericht is uit Stettin (NW Polen) van 6-12-1811. Afkomstig uit Kimswerd, Maire Arum, Canton Bolsward, Arrond. Sneek, Depart. Vriesland.

Twee namen voor de teruggekeerde broer komen in aanmerking, Evert - of Auke (Johannes) Tigchelaar.

Leuk dat je nog een Tichelaar hebt gevonden, maar dit is geen broer. Ook de gevonden Hermannus Hendrik Tiggelaar is geen familie.

Groet.

Jos

Jos Tichelaar....

De moeder van Hans Johannes Ti(g)chelaar, Trijntje Everts (1756-1842, hertrouwde in 1804 te Kimswerd

met Ate Klazes de Jong. Ate en zijn eerste vrouw Jetske Ybs kregen een zoon Jan Ates de Jong

die ook door Napoleon werd gedwongen mee naar Rusland te gaan.

Zijn details: 

 loteling lichting 1811 mairie Arum; 6e regt. keizerl. garde,1e bat.,

         2e comp.;   30.05.1813 in Pruisen bij de stad Nuscau (?) krijgsgevangen gemaakt;

         na 5 dagen losgelaten; kon zijn onderdeel niet terugvinden; liep een kwaadaardige

         huidziekte op, maar kwam thuis; als deserteur gearresteerd; wordt eind 1814 vermist;

         geen bericht ontvangen Bronnen: Tresoar nr. 755 op de lijst vermisten toegang 11 inv.

         nr. 6510 nr. 22; Tresoar toegang 8/4041 nr 139; Raf Arum fol. 50.

Deze gegevens staan op de site www.allefriezen.nl

Ik weet alleen niet op de bovengenoemde bronnen (digitaal) openbaar zijn.

Gr

Liekele Helmus, Almere

Lieko Helmus Almere

Dag Lykele,

Jarenlang hebben deTigchelaars gedacht dat een broer van Hans T,  Evert T gedwongen was om mee naar Rusland te gaan. Uit deze aanvulling blijkt dat het het dus om zijn stiefbroer Jan Ates de Jong zou kunnen gaan. Groet. Jos T.

Jos Tichelaar....

Hallo Jos!

Mooi te horen.

Evert Johannes Tigchelaar, geb/ged Kimswerd 6 feb 1786/30 nov 1788 kan mogelijk ook naar Rusland zijn geweest maar kwam dus wel terug dan. Hij huwde 24 jun 1826 (40jr) te Wonseradeel met de

41-jarige Trijntje Hayes Bangma. Kinderen kregen ze volgens mij niet.

Evert overleed 17 aug 1860, 74-jaar, te Kimswerd.

Groetnis,

Liekele Helmus, Almere

Lieko Helmus Almere

Ondanks intensieve zoektochten heb ik nergens een bewijs kunnen vinden dat Evert ook in Rusland is geweest. Wel enkele argumenten die het tegendeel staven. Het verhaal dat de twee broers Hans en Evert samen naar Rusland zijn geweest doet al zo'n 150 jaar de ronde in de familie, maar daar werden vele onjuistheden bij gehaald of bedacht en niets opgeschreven wat lijkt op een correcte bevestiging. Trijntje en Evert hadden samen geen kinderen. Trijntje had wel kinderen (3) uit haar eerste huwelijk met Pieter Ulbes Rijpma.

groet

Jos

Jos Tichelaar....

Hallo Jos,

dan is de "ontdekking" van Jan Ates de Jong wellicht inderdaad de ontknoping van 150 jaar familie geruchten. En heeft zo mijn eerdere "ontdekking" v het huwelijk tussen Ate en Trijntje nog een giga nabrander/dubbele lading.

Of zie ik het niet goed?

Liekele Helmus

Lieko Helmus Almere


Dag Lykele,

De stellige overtuiging in familiekringen dat Trijntje Everts (Tigchelaar) nooit weer hertrouwde en dat haar geboorteplaats Koningsburen (bij Harlingen) moest zijn i.p.v. Koningsbergen Oost-Pruisen is door jouw discussie met T.T. op Yahoo op z'n kop gezet. Toen de overlijdensakte van Johanna Sophia Straussen (haar moeder), via het Tresoar Forum boven water kwam, geboren en getrouwd (met Evert Aukes op 14-8-1756) in Koningsbergen, konden we de genoemde "overtuigingen" wel overboord gooien. De feiten waren al veel langer bekend, maar zijn dus volkomen genegeerd en/of verborgen gehouden. Met name het tweede huwelijk van Trijntje en Ate in 1804. Jouw interessante aanvulling over Jan Ates de Jong, zoon van Ate, stiefkind van Trijntje en stiefbroer van Hans, Evert, Auke en Rinse, doet vermoeden dat Jan Ates de gezochte "broer" is die ook naar Rusland moest, de één een loteling van 1808 en de ander een loteling van 1811. Wie weet...vinden we ooit nog de juiste gegevens over Evert betreffende zijn "Rusland tocht". Groet. Jos.

Jos Tichelaar....Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!