stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Zoek: Hendrik Krab van Hoorn huwde 1761 in Zwaag met Fijtje Jacobs Laan

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Genoemde personen zijn mijn voorouders.

Hendrik Jacobsz Krab is geboren ca 1735 in Hoorn Zijn kinderen uit verschillende plaatsen rondom Hoorn.

De geboortedatum van Fijtje Jacobs Laan is rind 1740.

Zoeken kunt u in het West Fries Archief te Hoorn

De rest van de familie heb ik aardig in kaart.

Mocht u meer willen weten, welkom

Elly J. Groot

Van die Cornelis Crab heb ik in het Westfries Archief in het oud-notarieel bij Notaris Poulus Streek van Oosterblokker nog een attestatie gevonden van 11 december 1763, welgeteld 4 jaar na Cornelis' huwelijk met Grietje Pieters waarin het volgende wordt gezegd:


"Dat de eerdergenoemde Cornelis Crab sedert enige tijd sigmentelijk heeft verloopen in den sterken drank, en daar innen van dag tot dag, tot heden toe, hoe langer hoe erger blijft continueren sodanigh, dat derselven niet alleen ontallijke reijsen overdadig beschonken is 't huijs gekomen, maar ook derselven in sijn eijgen huis in so groote quantiteijt komt te consumeren dat de Deposante hem dieverse maalen so erg beschonken hebben gesien en gevonden dat derselven 't eensmalen buijten staat waarom sijn werk te kunnen verrigten nog te sig selven voor water en vuur, ofte andre ongelukken die hem souden mogen treffen, ten bewaaren, derwijlen derselven meermalen so beschonken is 't huijs gekomen dat hij onderwegh is blijven leggen en buijten staat waare, om na huijs te kunnen gaan. 
Wijders verklaaren den Deposanten ook meermaalen te hebben gehoort, en bij gewoont, dat meergenoemde Cornelis Crab, dan beschonken sijnde in een quaadaardig humeur, sijn vrouw met vloeken, tieren en andere impertinenten expressies heeft bejegent en bedreijgt, dat hij alles maar op soude helpen, ende haar niets achterlaten en dergelijke vilijne uitdrukkingen meer, sodanig dat derselven meermalen ter buiten is uitgeloopen ende haar toevlugt bij de buuren op komen nemen. "

Ik weet nog niet of Cornelis en Grietje hun huwelijk voortijdig hebben beeindigd, dat moet ik nog uitzoeken. Cornelis sterft in 1795
 

Cor Kooter

Cornelis was nog even in Indië. Hij zette een schuldbrief op naam van zijn vrouw.
 

http://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/181759/srcid/158093/oid/1

Johnhenry

Wat een verhaal! Prachtig! Tenminste; om de schulden naar de vrouw te leggen is zeker geen pluspunt voor deze man.

Mijn overgrootmoeder zal geen weet hebben gehad van deze schandelijke manieren van haar voorouders.

Bedankt voor het verhaal. Ik moet West Frieslandse archieven vaker bezoeken.

Elly J. Groot

Ik dacht dat een schuldbrief op naam van iemand betekende dat die persoon recht heeft op het bedrag wat aan die brief verbonden is. Dit bij geval van voortijdig overlijden van de opvarende.
In het geval van Cornelis Crab was  het dus een goede zaak voor zijn vrouw. 

 

------- quote
ook Obligatie, Transportbrief, Transportceel of Vaderlandse schuld. Schuldbekentenis aan toonder; overdraagbaar. Schuldbrieven werden vaak verleend aan de zgn. volkhouders die vOC-personeel ronselde
-------- end quote
https://www.vocsite.nl/woordenlijst/po.html?of=100

Johnhenry


Is er een scan van de schuldbrief die Cornelis op naam van zijn vrouw zette?

Cornelis is blijkbaar overleden in Azie. Zal een opluchting voor zijn vrouw geweest zijn, in 2 opzichten.
 

http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00444/d0e822fa-c864-11e6-9d8b-00505693001d/view/NT00444_OPVARENDEN/sort_column/prs_voornamen/sort_type/asc/q/zoekterm/Cornelis%20Krab/q/comments/1

 


 

Cor KooterPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!