stamboomforum

Zoekplaatjes

His name is Yohanes Willem Beer. He is my great grandfather.
I'm looking for the family of my great-grandfather who is still alive today. And are there any photos or other archives


Meer over dit zoekplaatje

Wie kent de mensen op deze foto? Op de achterkant staat de datum 15 juli 1940, De foto is gemaakt door fotograaf De Jong in Sneek. Deze foto komt uit een doos met foto's van de families Hof en Nijhof. Resp.uit Hoogeveen en Nieuw Amsterdam. Bij navraag aan de familie is er niets uitgekomen.
Wie kent deze mensen en waar komen ze vandaan?


Meer over dit zoekplaatje

Een foto van 3 vriendinnen. Op de achterzijde staan de namen: Pia, Ulkje (Oehoe) Zeijlstra, Richtje. Zeker is dat links Pietje (Pia) Terpstra (https://www.genealogieonline.nl/de-jong-stamboom/I175.php) staat. Pia is opgegroeid in Dokkum. De foto is genomen omstreeks 1948.
Wie zijn Ulkje Zeijlstra (met bijnaam Oehoe) en wie is Richtje (achternaam onbekend)?


Meer over dit zoekplaatje

Wie zijn de vrouw en haar drie kinderen op deze beide foto's? Deze foto zit in een soort poezie-album met gedichten, geschreven door mijn oom Jan Terwiel (* Hilversum1905- + Amsterdam 1946) en allemaal gericht aan de vrouw op de foto: 'Riek'. Achternaam onbekend. Jan was kunstschilder en leefde van ±1925 tot juni 1935 in Ned. Indië; vanaf ±1931 in Soerabaja. Daar begon (?) zijn vriendschap (de toon van de gedichten wijst op 'meer dan een vriendschap' van zijn kant ) met Riek, die dan kennelijk ook in Soerabaja woont, met haar drie kinderen. Een echtgenoot lijkt daar niet aanwezig. De drie kinderen heten Janne of Jantje (jarig op 17 januari), Netty (jarig 6 febr.) en Tineke die ook Beebs genoemd wordt (in de gedichten. Jarig 14 sept.). Riek zelf is jarig op 26 maart. Riek zal geboren zijn ongeveer tussen 1905 en 1908, waarschijnlijk in Leiden. In haar huis in Soerabaja is een 'baboe Nji'. Riek noemt Jan 'Wiel'. Rieks vader (in Holland. Leiden?) 'schrijft en studeert veel, kent kunstenaars en recenseert ze.En Riek vertrekt uit Soerabaja, terug naar Holland, vóór Jan terugkeert. Het album met de beide foto's bevond zich in de nalatenschap van mijn vader WouterTerwiel (1916-2009), die het waarschijnlijk na de dood van Jan in zijn bezit heeft gekregen. Als ik via deze weg nabestaanden van Riek en haar kinderen Jan, Netty en Tineke (nogmaals: achternamen mij niet bekend) zou vinden geef ik hen graag het album terug.
Wie zijn de vrouw, Riek, (geb ± 1905/1908, afkomstig uit Leiden), en haar drie kinderen Jantje, Netty en Tineke op deze


Meer over dit zoekplaatje

Wie kent deze zuster die werkzaam was in het ziekenhuis te Hoorn, rond 1965-1970
Wie weet wat van haar, zij woonde in Oosthuizen.


Meer over dit zoekplaatje

dit moet ergens in Hoorn zijn, rond 1936. Een woonwijk, huizen met een erker.
Wie weet wie deze 2 vrouwen kunnen zijn en waar is dit dan in Hoorn?


Meer over dit zoekplaatje

Gedenkplaat
Deze gedenkplaat/plaquette heb ik gevonden in een Nederlandse kringloopwinkel. Het lijkt te behoren tot een graf of ande


Meer over dit zoekplaatje

Een klasse foto van een onbekende 4e klas
Wie weet welke school dit is en van welk jaar de foto is


Meer over dit zoekplaatje

Familie IJsseldijk? Familie van der Horst? Deze foto troffen we aan in het archief van mijn vader Benny (of Bennie) IJsseldijk (links op de foto,1928-2018). Maar geen idee wie de man/jongen rechts op de foto is. De foto is afkomstig van mijn oma, Jacoba Johanna IJsseldijk (1893-1981) uit Rotterdam, de moeder van Benny IJsseldijk (voluit: Bernardus Johannes Josephus). Ik weet van deze foto verder niets dus is de vraag: wie kent de man rechts op de foto? Is dit de biologische vader van mijn vader? Naar alle waarschijnlijkheid Bernardus Johannes Josephus van der Horst (1861-1931). <br/><br/> <br/><br/>Of is dit wellicht de stamvader Bernardus IJsseldijk (de vader van mijn oma Jacoba Johanna IJsseldijk). De gelijkenis tussen beiden (links en rechts) is treffend, maar misschien is dat meer wìllen dan werkelijkheid... Dus wie herkent de man rechts, gelinkt aan de familie IJsseldijk of Van der Horst uit Rotterdam.
Familie IJsseldijk? Familie van der Horst? Ik weet niets van de man rechts. Dus is de vraag: wie kent de man rechts op d


Meer over dit zoekplaatje