stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Emerentia en Jacob Hoogendoorn, uit Utrecht?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Op de site van het streekarchief welke gevestigd is in Woerden.

http://www.rhcrijnstreek.nl/index.php?option=com_archief&Itemid=28&limitstart=0&query=&plaats=Lopik&rubriek%5BOud-rechterlijke+archieven%5D=1

wel gevonden voogdij benoemingen.

L149 Archiefvormer:  Gerecht Lopik en Lopikerkapel (ORA) Datering:  1589-1811 Omvang:  4,5 meter Toegang:  Inventaris bekijk deze toegang (pdf, 1,31 MB) Openbaarheid:  onbeperkt Plaatsen:  Lopik; Lopikerkapel; Zevenhoven Bijzonderheden:  (het betreft zgn. oud-rechterlijk archief; Zevenhoven was in de periode 1798-1802 met Lopik en Lopikerkapel verenigd.

GERECHT LOPIK EN LOPIKERKAPEL

 

1404-14 14. Minuten van akten van v o o g d i j s t e l l i n g , voogdij r e k e n i n g en

met b i j l a g e n en andere stukken b e t r e f f e n d e de zorg voor

weeskinderen, 1589-1811. " P

a k k en

N.B. G e d e e l t e l i j k in zeer s l e c h t e s t a a t.

1404. 1589-1663 1410. 1703-1713

1405. 1664-1674 1411. 1714-1736

1406. 1675-1687 1412. 1739-1770

1407. 1688-1695 1413,

1408. 1696-1701 1414

1409. 1702

 

Everardus Rollema

Everardus,

De inschrijving in het Burgerboek heb ik niet origineel gezien. Deze boeken staan op de andere locatie, helaas, maar gelukkig staan ze ook in VPND. Daar heb ik hem wel gezien.

23 april 1710 Hogendoorn (Dirk) geb van Lopik 

mirjam van rooijen

Je hebt gelijk Mirjam t.a.v. trouwboek Cabouw RK, helaas daarin geen Krijn Hogendoorn, huwelijk zal weerder eerder geweest zijn.

De inschrijving klop dus: Dirk afkomstig van Lopik!

Mocht je nog iets vinden, graag?

Voor Frans,

Het trouwboek van Cabouw is inderdaad voor iedere passant, maar ik had n.l. ook op het oog: Notarieel Lopikerwaard en dit is wel alleen bestemd voor leden.

http://www.hogenda.nl/Docs/DocumentIndex.aspx?type=6&Index=L

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Hallo Everardus

het stukje notarieel waar je op doelt bevat slechts uittreksels uit twee akten uit Schoonhoven van 1685. Wordt (natuurlijk) wel een aantal personen in genoemd, maar geen Hoogendoornen.

T.a.v. je eerdere berichtjes: Emerentia trouwt al in 1697, Dirck en Jacob laten kinderen dopen vanaf 1716 en 1720. Dat vereist dus wel wat mentale lenigheid als ze tot het zelfde gezin behoorden. Emerentia moet dan de oudste zijn geweest en erg jong getrouwd, Dirck (zal toch wel de oudste zoon zijn) heeft misschien lang gewacht met trouwen. Jacob er een beetje tussenin. Een doopgetuige Hermina heb ik trouwens ook nog.

Je noemt bij Emmigje een datum van 23-07-1702 - kennelijk heb je van haar dan een vermelding. Weet je nog hoe en waar?

groeten, Frans

Frans Angevaare

Hoi Frans,

Jammer, dat notarieel niets heeft opgeleverd.

Ik zou mijn dossier over de Hogendoorns er nog eens op moeten naslaan, hoe en wat bij elkaar hoort maar vele documenten liggen allemaal nog verpakt.

Het is denk ik al weer ruim 15 jaar geleden dat ik er mee hebt gestoeid.

Het recht. archief van Lopik heb ik nimmer bekeken.

Destijds wel bewoners van Lopik en omstreken. Fiches CBG.

De datum 23 juli 1702 kan ik bij een doop hebben weggehaald? Mogelijk was ze doopgetuige?

Ik zal dat nog eens onderzoeken.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Hoi Frans,

Vandaag wat zitten spitten in ONA en ORA Rijswijk.

Het net lijkt zich meer en meer te sluiten.

Ik heb een vraag:

Antonia Maria Hogendoorn, dochter van Jacobus Hogendoorn en Wilhelmina Volkering.

Is zij het geweest geboren in 1726 en overleden in 1728 en vervoerd naar Utrecht?

Staat er geen leeftijd bij haar overlijden kind en heb je nog meer gegevens over haar?

Jij hebt uit het huwelijk van Hogendoorn-Volkering geen Maria Hogendoorn?

Het feit is n.l. dat ik in ONA een akte hebt gevonden van Maria Hogendoorn wonende te Rijswijk uit 1741 en wegens nalatenschap voor 1/5 part te samen wordt genoemd met Crijn Hogendoorn in Vlaardingen en als kinderen van Dirk Hogendoorn en Yda van den Enden. Geertruij zuster wordt ook genoemd en wonende te Amsterdam. (Stadsarchief A'dam gehuwd met Barend Smit kinderen aldaar ged. met doopget. o.a. Gidis (Jelis), Dirkje, Krijn en Maria)

Later huwt in Rijswijk een Maria Hogendoorn met Theodorus Hoet.

Zoals je wellicht ook weet was de herberg de Prins van Oranje in eigendom van Michiel Siane en Emerentia Hogendoorn er worden bedragen genoemd van rond de tweeduizend gulden, later kwam dit huis in bezit van Maria Hogendoorn en Theodorus Hoen; Bron: Transportregisters.

Kinderen uit het huwelijk van Maria en Theodorus heb ik niet gevonden in Rijswijk, wellicht zijn de eventuele kinderen in Den Haag gedoopt? Heb jij kinderen genoteerd?

Feit is dat in een akte van de weduwe Emerentia Hogendoorn ook Maria Hogendoorn staat vermeld als zijnde haar nicht i.v.m. legaat.

Als mijn vermoeden juist is, dan zijn beide Maria's identiek en dan zou Dirk Hogendoorn (X Yda van den Enden) inderdaad de broer geweest zijn van Emerentia en Jacobus Hogendoorn.

Zou jij mij de preciese gegevens van het gezin Hogendoorn-Volkering kunnen toesturen?

Verder zag ik dat getuige was bij een kind uit het huwelijk van Emerentia Hogendoorn en Michiel Siana:

Dirk Hogendoorn.

Tenslotte zag ik in 1732 een Quirijn Hogendoorn (kind) die werd begraven te Rijswijk en afkomstig van Den Haag.

Graag je visie.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Het wordt zo wel ingewikkeld hoor, als ze zich toen al lieten ombouwen:

dan zou Dirk Hogendoorn (X Yda van den Enden) inderdaad de zus Knipogengeweest zijn van Emerentia en Jacobus Hogendoorn.

mirjam van rooijen

Hoi Mirjam,

Ik heb het ombouwen, maar weer aangepast. Lachen

Inderdaad dan zou Dirk een broer geweest kunnen en moeten zijn van Jacobus en Emerentia Hogendoorn.

Mocht je nog iets vinden t.a.v. Lopik en omgeving t.a.v. Krijn/Crijn Dirks Ho(o)ge(n)doorn, dan zou dat zeer welkom zijn en hopelijk wordt ook zijn vrouw ergens genoemd: Margaret(h)a?

We (Frans en ik) zullen met spanning afwachten.

Gr.

Everardus vanuit een wit Zoetermeer

Everardus Rollema

Hoi Frans, Everardus en Mirjam,

Spannend om dit alles te volgen. Niet dat ik een positie ben om te helpen maar op mijn DVD van Zuid Holland en Utrech (Cabauw en Willige Langerak trouwen RK 1679-1811) er is een Crijn Dirxe als getuigen. 

Arie Maese en Ariaantje Hendrix trouw 01-02-1680 getuigen: Cornelis Maesen en Crijn Dirxe. Als Mirjam toch gaat kijken mischien is er een relatie.

Groeten

Marianne

mredeker

Hoi Marianne,

Bedankt voor je berichtje.

Elk detail kan soms van belang zijn.

Staat er op jouw DVD/CD ook de dopen Cabouw?

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Hallo Everardus

Net als bij jou is het alweer een aantal jaren geleden dat ik aandacht heb besteed aan de Hogendoornen. Ben er zelfs nog een keer voor naar het stadsarchief van Vlaardingen geweest (hoewel ook voor een ander onderwerp), heel knus archiefje daar. Een paar antwoorden op je vragen:

>>>> Antonia Maria Hogendoorn, dochter van Jacobus Hogendoorn en Wilhelmina Volkering.Is zij het geweest geboren in 1726 en overleden in 1728 en vervoerd naar Utrecht?

Ik denk het niet. Jacob en Wilhelmina woonden in Den Haag, lieten daar hun kinderen dopen en dan lijkt het me niet zo waarschijnlijk dat ze een overleden kindje naar Utrecht laten vervoeren. Bovendien werd bij het aangeven van (jonge) kinderen in de registers doorgaans "kind van ....." vermeld, en pas als ze wat ouder waren de eigen naam. Dus lijkt het me bij de overleden Antonia Maria eerder te gaan om een familielid van een oudere generatie, die kennelijk ook in Den Haag was gaan wonen.

Het enige dat ik er van genoteerd heb is "f3 impost betaald voor Anthonia Maria Hoogendoorn. Haar lichaam werd vervoerd naar Utrecht"  Leeftijden stonden er in 1728 in Den Haag nog niet bij (ik weet trouwens wel zeker dat ik het dan wel opgeschreven had).

>>>> Het feit is n.l. dat ik in ONA een akte hebt gevonden van Maria Hogendoorn wonende te Rijswijk uit 1741 en wegens nalatenschap voor 1/5 part te samen wordt genoemd met Crijn Hogendoorn in Vlaardingen en als kinderen van Dirk Hogendoorn en Yda van den Enden.

Die Maria zal sowieso niet te maken hebben met Jacob en Wilhelmina, want ze wordt "meerderjarige ongehuwde dochter" genoemd (of het echtpaar zou vóór de in Den Haag gedoopte kinderen nog kinderen elders hebben gekregen).

(Voor de meelezers: Everardus heeft een testament gevonden van Emerentia Hogendoorn waarin haar nicht Maria wordt genoemd, én een notariële akte waarin vijf erfgenamen van Dirck H en Yda v/d E worden genoemd, w/o een Maria).

>>>> Als mijn vermoeden juist is, dan zijn beide Maria's identiek en dan zou Dirk Hogendoorn (X Yda van den Enden) inderdaad de broer geweest zijn van Emerentia en Jacobus Hogendoorn.

Ik denk dat je met Maria inderdaad de missing link hebt gevonden. Het lijkt me sterk dat er, met alle gegevens die we nu bij elkaar hebben, er twee Maria's H. in dezelfde tijd in Rijswijk woonden. Zij moet dan ook de Maria zijn die in 1739 en 1744 in Vlaardingen getuige was bij de doop van kinderen van Sander Siane, de zoon van Emerentia H.

>>>> Zou jij mij de preciese gegevens van het gezin Hogendoorn-Volkering kunnen toesturen?

komen in en PDFje naar je toe.

>>>>> Verder zag ik dat getuige was bij een kind uit het huwelijk van Emerentia Hogendoorn en Michiel Siana: Dirk Hogendoorn.

Is dat nu net bij het ene kind (15-06-1706) waar ik geen doopgetuigen van heb? Als ik me geod herinner is het schrift uit het Rijswijkse doopboek erg klein en kriebelig, kon het acht jaar geleden waarschijnlijk wat minder gemakkelijk lezen dan nu.

>>>> Ten slotte zag ik in 1732 een Quirijn Hogendoorn (kind) die werd begraven te Rijswijk en afkomstig van Den Haag.

Dat komt ook wel goed uit, dat zal dan Crijn Jacobsz geweest zijn. Is er ook geen verwarring meer mogelijk tussen Crijn Dircksz en Crijn Jacobsz.

En pas op voor Mirjam hè, des te later op de avond, des te scherper ze wordt.....

groeten, Frans

Frans Angevaare

Hoi Frans, Mirjam en andere belangstellenden:

Bedankt voor je reactie en commentaar.

Dat van Antonia Maria laten we maar even in het midden.

Het schrift van de dopen O.K. Rijswijk is inderdaad erg kriebelig, maar de doopgetuige is zeker Dirk Hogendoorn.

Scans van twee akten is je reeds toegestuurd. (18e eeuw).

Ik heb ook nog andere akten doorgenomen, in de ene akte voor Maria nog minderjarig genoemd en in de laatste akte meerderjarig en dat moet wel kloppen.

Ik houd het op: Maria Hogendoorn, dochter van Dirk Hogendoorn en Yda van den Enden en nicht van Emmerentia Hogendoorn die een zus is geweest van Dirk/Theordorus Hogendoorn.

Bedankt alvast voor het toesturen van het PDF document.

Nog even gekopieerd vanuit trouwboek (afschrijving) Cabouw:

BOOTZMAN Claes Cornelisse, won. Bargambacht, en Lijstbeth Krijnen, won.

Lopik, tr. 29-8-1701, get. Maria v. Spithoven en Machteld v.

Wijngaarden etc.

Kinderen??????????

Het kan best zo zijn dat wijlen de heer Lans in zijn bewerkingen nog iets heeft staan over het geslacht Hogendoorn: Lopikerwaard/LKrimpenerwaard?

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Hello Everardus,

Antwoord op Uw vraag. Jammer genoeg staan er geen dopen van Cabouw op de DVD.

Groeten

Marianne

mredeker

Hi Marianne,

Jammer, nietemin bedankt voor je mededeling.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema


Hallo Everardus,

Ik kan je helaas niet veel nieuws vertellen over Crijn Dirks en Dirk Crijnen Hoogendoorn. De DTB van Lopik en Cabauw leveren wb. deze personen niets op, ook niet op patroniem.

Maar de gegevens zijn ook niet volledig bewaard gebleven.

Van de huwelijken Civiel van Lopik is een tiental jaar van het begin van de 17e eeuw overgebleven, en dan volgens het register vanaf 1681. Maar bij nakijken bleken dat 2 of 3 akten uit die tijd en dan meteen 1731. Dus dat schiet niet echt op.

Wel heb ik het gezin van Claes Cornelisse den Bootsman en Elisabeth Crijnen Hoogendoorn gevonden. Zie de foto's:

http://picasaweb.google.nl/mirjamvr2/HoogendoornUtrecht?authkey=Gv1sRgCMGBp-fv0eiMZw&feat=directlink

Kinderen:

Margaretha 1702, Ida 1708, Cornelia 1710, Angela 1711 en Quirina 1713.

In 1707 overlijdt er 1 kind, in 1709 is er een akte van indemniteit van Elisabeth.

Op later datum zijn daar Grietje en Neeltje aan toegevoegd met een leeftijd. Dat laat vermoeden dat Ida in 1707 overleden is. In de volgende akte van indemniteit staat een Ida die in 1739 28 jaar zou zijn. Dan zou ze dus ca. 1711 geboren zijn.

Kennelijk zijn er dus elders nog meer kinderen gedoopt.

Willige Langerak heeft m.i. geen RK kerk. Ik zag tenminste alleen maar registers van de NH kerk en pas vanaf 1729.

Eerder had ik al op de cd gevonden dat er een Willem Dirx Hoogendoorn was in Willige Langerak. Die heb ik ook opgezocht, maar ik weet niet of het een broer is van Crijn.

Willem Dirxe Hoogendoorn, won. Willige Langerak x Cabauw RK 6-2-1693 met Ariaentie Albertsze won. Merckersbroeck. Getuigen Aeltje Stevens en Ingetje Bastiaensz.

kinderen:

23-4-1694 Albertus, geb. Langerak.

23-4-1694 (tweeling) Theodorus (met potlood in de index toegevoegd, nog niet gecontroleerd)

Get. Merrigje Dirxe en Geertie Jacobs

21-7-1700 Theodora, geb. Langerak; get. Maaij Dircksen

Verder heb ik voor de zekerheid ook bij IJsselstein gekeken, maar daar was ook niets bruikbaars.

Van de cd:

Is dit wel nieuw voor jullie? Je kent het echtpaar wel, maar wisten jullie al dat deze Jacob inderdaad uit Lopik kwam?

Amerongen  Marriage, Dutch Reformed Church  1642-May 1811

WOLKERUS (VOLKERS)

Willemina, j.d. van Amerongen, en Jakob

Hoogendoorn, j.m. van Lopik, tr. 7-7-1715.

Even terzijde, dit kom ik ook op de cd van Utrecht tegen, iets te laat in de tijd, maar toch:

Leersum  Marriage  Dutch Reformed Church  1699-1811

BRINKMAN Dirk, wednr. van Emmerentie Hogendoorn, en Angeniet van

Broekhuysen, wed. van Pieter Ditvelt, aanget. 15-4-1763, tr.

8-5-1763.

 

Rhenen  Baptism  Dutch Reformed Church  1634-1812

BRINKMAN Dirck en Emmigje Hoogendoorn,

Joost 8-7-1755

mirjam van rooijenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!